BIBLIOGRAFIE1

A

A I–IX = Material (manuscris) cules în anchetele dialectale efectuate de institutele de lingvistică ale Academiei Române în anii 1949 ș.u.: I (Valea Crișului Negru), II (Valea Sebeșului), III (Valea Jiului), IV (Țara Hațegului), V (Valea Bistriței), VI (Valea Moldovei), VII (Maramureș), VIII (Valea Sucevei), IX (Regiunea Bacău)2.

AARON, A. = Vasilie Aaron, Anul cel mănos, bucuria lumei. Un cântec în stihuri îndemânatece... Sibii, în Privileghiata Tipografie a lui Ioan Bart, 1820.

AARON, P. = Vasilie Aaron, Patimile și moartea a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În stihuri alcătuite de... Brașov, în Tipografia lui Gheorghie de Șobel, 1805.

AARON, P. F. = Vasilie Aaron, Praxisul forumurilor bisericești. Alcătuit [sau tradus?] de... [Manuscris din 1805; Biblioteca Academiei Române, cota 862].

AARON, S. H. = Vasilie Aaron, Istoria lui Sofronim și a Haritei cei frumoase, fiicei lui Aristef mai marelui din Milet. Prin..., în versuri alcătuită, și acum întâi tipărită. Sibii, în Tipografia lui Ioan Bart, 1821.

F. AARON, G. = Florian Aaron, Manual de geografia cea mică pentru trebuința tinerilor începători. București, 1839.

F. AARON, I. I–III = Florian Aaron, Idee repede de istoria Prințipatului Țării Românești. Tomul I–III. București, în Tipografia lui I. Eliad, I: 1835; II: 1837; III: 1838.

F. AARON, I. L. = F. Aaron, Elemente de istoria lumii pentru trebuința tinerimei începătoare... București, Tipografia Colegiului, 1847.

P. AARON, P. = P. P. Aaron, Păstoriceasca poslanie sau dogmatica învățătură a bisericii Răsăritului... Tipărită... în Blaj, 1760, de Petru Sibianul, tipograf.

T. AARON, S. A. = Theodor Aaron, Scurtă apendice la Istoria lui Petru Maior... La Buda, cu tipariul C[răieștii] Universități din Pesta, 1828.

AAT = [Fragmente de algebră, aritmetică și trigonometrie; manuscris muntean de la începutul secolului al XIX-lea, fără titlu; Biblioteca Academiei Române, cota 1081].

ABC = ABC sau alphavit pentru folosul și procopsala școalelor celor normalești a neamului românesc. Blaj, 1783.

ABC MAR. = ABC marinăresc. Vocabular de termeni marinărești în cinci limbi: româna, engleza, franceza, germana și italiana. [f.l.], [f.e.], [f.a.].

ABC SĂN. = ABC-ul sănătății. Enciclopedie medicală populară. București, Editura Medicală, 1964.

ABEȚEDAR = Gr. Pleșoianu și Gh. Libriér, Abețedar greco-român... București, 1825.

ADAM, R. = Ioan Adam, Rătăcire. Roman. București, Editura „Cartea Românească”, [1926].

ADAM, S. = Ioan Adam, Sybaris. Roman. București, Editura Autorului, 1902.

ADEVĂRUL = Adevărul. București, 1989 ș.u.

AETHIOPICA = A lui Iliodor istorie ethiopicească. Cinci cărți. [Manuscris din 1773; Biblioteca Academiei Române, cota 355].

AFACERILE = Emilian M. Dobrescu, Valeriu Ioan-Franc, Afacerile. Mică enciclopedie. București, Editura Expert, 1997.

AGÎRBICEANU, A. = Ion Agîrbiceanu, Arhanghelii. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1956.

AGÎRBICEANU, D. Ț. = Ion Agîrbiceanu, De la țară. Budapesta, Institutul Tipografic și de Editură „Luceafărul”, 1906.

AGÎRBICEANU, L. T. = I. Agîrbiceanu, Legea trupului (Povestea unei vieți). Roman. București, Editura Librăriei Universala Alcalay & Co., 1926.

AGÎRBICEANU, O. I ș. u. = Ion Agîrbiceanu, Opere. [Vol.] I ș.u. [București], Editura pentru Literatură, 1962 ș.u.

AGÎRBICEANU, P. M. = I. Agîrbiceanu, Popa Man. Povestire după o legendă. București, Editura Librăriei H. Steinberg, 1920.

AGÎRBICEANU, S. = Ion Agîrbiceanu, Strigoiul. [București], Editura pentru Literatură, 1969.

AGÎRBICEANU, S. P. = Ion Agîrbiceanu, Schițe și povestiri. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1954]. (Biblioteca pentru toți).

AGRONOMIA (18...) = Agronomia. [Jurnal] de agricultură și economia rurală. București, 1859–1861.

AGROTEHNICA, I–II = G. Ionescu-Șișești – Irimie Staicu, Agrotehnica. Vol. I–II. Ministerul Agriculturii și Silviculturii. București, Editura Agro-Silvică de Stat, 1958.

AHILEU = [Metastasio], Ahileu la ostrovul Sirului. [Comedie tradusă – probabil de Al. Beldiman – în Moldova] „din limba grecească pe limba moldovinească”. [Manuscris din 1783; Biblioteca Academiei Române, cota 1818].

ALAS = „Adevărul literar și artistic”. Seria a 2-a. București, 1920–1939.

ALBINEȚ, M. = I. F. Sobernheim, Macroviotica sau regule pentru păstrarea sănătăței și prelungirea vieței. Alcătuită în limba ghermană de..., iar pe cea românească tradusă de Ioan T. Albineț... Ieși, în Tipografia Albinei, 1838.

ALBOTEANU, GRAM. = Gramatica românească. Întocmită de... și predată în Seminarul de la Socola. [Manuscris din jurul anului 1835; Biblioteca Academiei Române, cota 3609].

ALBOTEANU, GRAM. ROM. = Gramatică românească. Întocmită de... și predată în Seminarul de la Socola începând cu anul 1804. [Manuscris din anii 1809–1810; Biblioteca Academiei Române, cota 539].

ALECSANDRI, F. = V. Alecsandri, Farmazonul din Hârlău. Comedie în trii acte... Iași, la Cantora Foaiei Sătești, 1840. (Repertoriul Teatrului Național din Iași, nr. 1).

ALECSANDRI, I. S. = V. Alecsandri, C. C. Iorgu de la Sadagura sau nepotu-i salba dracului. Comedie în 3 acte. Iași, la Institutul Albinei, 1844.

ALECSANDRI, M. C. = V. Alecsandri, Modista și cinovnicul. Comedie într-un act... Iași, 1841. (Repertoriul Teatrului Național din Iași, nr. 7).

ALECSANDRI, O. = V. Alecsandri, Opere alese. I: Poezii. Ediție îngrijită de G. C. Nicolescu. București, Editura pentru Literatură și Artă, 1949.

ALECSANDRI, O. I–X = V. Alecsandri, Opere. [Vol.] I–III. Text ales și stabilit de G. C. Nicolescu și Georgeta Rădulescu-Dulgheru. Studiu introductiv, note și comentarii de G. C. Nicolescu. București, Editura pentru Literatură, 1966; [vol.] IV–VI. Text ales și stabilit, note și variante de Georgeta Rădulescu-Dulgheru. București, Editura Minerva, 1974–1979; [vol.] VII. Text ales și stabilit, note și comentarii de Georgeta Rădulescu-Dulgheru. Indice și glosar de Gheorghe Chivu. București, Editura Minerva, 1981; [vol.] VIII–X. Ediție îngrijită, traduceri, note și indici de Marta Anineanu. București, Editura Minerva, 1981–1985.

ALECSANDRI, O. P. = Vasile Alecsandri, Opere complete. Proza. A doua ediție populară, București, „Minerva”, 1910. (Biblioteca scriitorilor români).

ALECSANDRI, P. I–III = Vasile Alecsandri, Opere complete. Poesii. Volumul I: Doine și lăcrimioare; volumul II: Mărgăritărele; volumul III: Pasteluri și legende3. București, Editura Librăriei Socec & Comp., 1875.

ALECSANDRI, POEZII = Vasile Alecsandri, Poezii. Vol. II. (Opere complete). București, Editura Librăriei Socec & Comp., 1896.

ALECSANDRI, P. P. = Vasile Alecsandri, Poesii populare ale românilor. Adunate și întocmite de... București, Tipografia Lucrătorilor Asociați, 1866.

ALECSANDRI, S. = V. Alecsandri, Scrisori. Publicație îngrijită de Il. Chendi și E. Carcalechi. [Vol.] I. București, Editura Librăriei Socec & Comp., 1904.

ALECSANDRI, S. L. = V. Alecsandri, Salba literară... Iași, Tipografia lui Adolf Bermann, 1857.

ALECSANDRI, T. = Vasile Alecsandri, Opere complete. Partea întâia: Teatru. Volumul I: Canțonete comice, scenete și operete; volumul II: Vodeviluri; volumul III: Comedii; volumul IV: Drame. București, Editura Librăriei Socec & Comp., 1875.

ALECSANDRI, T. I–II = V. Alecsandri, Teatru. Cu o introducere de G. Orzea și F. I. Bociort. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [vol. I] 1952, [vol. II] 1953. (Clasicii români).

ALEXANDRESCU, A. = Voltaire, Alzira sau americanii. Tragedie în cinci acte. Tradusă de Gr. Alexandrescu. București, în Tipografia lui Eliad, 1835.

ALEXANDRESCU, E. N. = Florian, Eliezer și Neftali. Poem tradus de Gr. Alexandrescu. București, în Tipografia lui Eliad, 1832.

ALEXANDRESCU, M. = Grigore Mihail Alexandrescu, Meditații, elegii, epistole, satire și fabule. București, Tipografia Națională a lui Ștefan Rassidescu, 1863.

ALEXANDRESCU, MEROPA = Voltaire, Meropa. Tragedie în cinci acte. Tradusă de Gr. Alexandrescu. București, Tipografia C. A. Rosetti și Winterhalder, 1847.

ALEXANDRESCU, O. I = Gr. Alexandrescu, Opere. [Vol. I]. Ediție critică, note, variante și bibliografie de I. Fischer. Studiu introductiv de Silvian Iosifescu. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1957.

ALEXANDRESCU, P. = Gr. Alexandrescu, Poezii. Ediție completă. Iași, la Cantora Foaiei Sătești, 1842.

ALEXANDRESCU, POEZII = Gr. Alexandrescu, Poezii. București. Tipărite la Zaharia Carcalechi, 1838.

ALEXANDRESCU, S. = Gr. Alexandrescu, Suvenire și impresii. Epistole și fabule. București, 1847.

ALEXANDRIA = Istoria lui Alexandru cel Mare. A cincea ediție. București, tipărită la Iosef Copainig, 1850.

ALEXANDRIA (1746) = Alexandrie a marelui împărat Alecsandru Machidon... [Manuscris din 1746; Biblioteca Academiei Române, cota 438].

ALEXANDRIA (1784) = Alexandria. [Manuscris din 1784; Biblioteca Academiei Române, cota 1155].

ALEXANDRIA (1794) = Istoria a Alexandrului celui Mare din Machedonia și a lui Darie din Persida împăraților. Sibii, Tipografia lui Petru Bart, 1794.

ALEXANDRIA (1799) = Viața și povestea și lucrurile marelui Alexandru Machedon. [Manuscris din 1799; Biblioteca Academiei Române, cota 270].

ALEXANDRU, I. M. = Tiberiu Alexandru, Instrumente muzicale ale poporului român, București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1956.

ALEXI, W. = Theochar Alexi, Rumänisch-deutsches Wörterbuch. Zweite verbesserte und vervollständigte Auflage. Kronstadt [Brașov], Verlag von H. Zeidner, 1906.

ALEXICI, L. P. = Dr. G. Alexici, Texte din literatura poporană română, adunate de... Tomul I. Poesia tradițiională. Budapesta, Editura Autorului, 1899.

ALGEBRA VIII = Algebra. Manual pentru clasa a VIII-a de Gh. Dumitrescu. București, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1962.

ALGEBRA IX = Algebra. Manual pentru clasa a IX-a de G. Dumitrescu. București, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1962.

ALGEBRA X = Algebra pentru clasa a X-a reală. Manual de Iacob Crișan și Alexandru Pop. București, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1962.

ALIL XVI ș. u. = Anuar de lingvistică și istorie literară. [Iași]. Tomul XVI–XXVII (1965–1979/80); Anuar de lingvistică și istorie literară. A. Lingvistică. Tomul XXVIII (1981/82) ș.u. Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Institutul de Lingvistică, Istorie Literară și Folclor, Editura Academiei.

AL LUPULUI, P. G. = Nicolaie Al Lupului, Posada Gurenilor. Povestiri din alte vremi. Craiova, Editura Tiparul „Prietenii Științei”, [1929].

ALR I = Atlasul lingvistic român. Partea I. Material netipărit [din anchetele lui Sever Pop]4.

ALR I/I, I/II = Atlasul lingvistic român, publicat de Muzeul Limbii Române din Cluj, sub conducerea lui Sextil Pușcariu. Partea I (ALR I), vol. I: Părțile corpului omenesc și boalele lui de Sever Pop. Cluj, Muzeul Limbii Române, 1938; vol. II: Familia, nașterea, botezul, copilăria, nunta, moartea de Sever Pop. Sibiu, Muzeul Limbii Române, Leipzig, Otto Harrassowitz, 19425.

ALR II = Atlasul lingvistic român. Partea II. Material netipărit6.

ALR II/I = Atlasul lingvistic român, publicat de Muzeul Limbii Române, sub conducerea lui Sextil Pușcariu. Partea II (ALR II), vol. I: A. Corpul omenesc, boale (și termeni înrudiți). B. Familia, nașterea, copilăria, nunta, moartea, viața religioasă, sărbători de Emil Petrovici. C. Casa, acareturile, curtea, focul, mobilierul, vase, scule. Sibiu, Muzeul Limbii Române. Leipzig, Otto Harrassowitz, 19407; Partea II (ALR II), vol. I Suplement: Termeni considerați obsceni de Emil Petrovici, Sibiu, Muzeul Limbii Române. Leipzig. Otto Harrassowitz, 1942.

ALR – M I ș. u. = Atlasul lingvistic român pe regiuni Maramureș. Vol. I ș.u. de Petre Neiescu, Grigore Rusu, Ionel Stan. [București], Editura Academiei, 1969 ș.u.

ALR – MD = Atlasul lingvistic român pe regiuni. Muntenia și Dobrogea. Material netipărit8.

ALR – MD I ș. u. = Atlasul lingvistic român pe regiuni. Muntenia și Dobrogea. Vol. I ș.u. de Teofil Teaha (coordonator), Mihai Conțiu, Ion Ionică, Paul Lăzărescu, Bogdan Marinescu, Valeriu Rusu, Nicolae Saramandu, Magdalena Vulpe. București, Editura Academiei Române, 1996 ș.u.

ALRM I/I, I/II = Micul atlas lingvistic român, publicat de Muzeul Limbii Române din Cluj, sub conducerea lui Sextil Pușcariu. Partea I (ALRM I), vol. I: Părțile corpului omenesc și boalele lui de Sever Pop. Cluj, Muzeul Limbii Române, 1938; vol. II: Familia, nașterea, botezul, copilăria, nunta, moartea de Sever Pop. Sibiu, Muzeul Limbii Române, Leipzig, Otto Harrassowitz, 19429.

ALRM II/I = Micul atlas lingvistic român, publicat de Muzeul Limbii Române, sub conducerea lui Sextil Pușcariu. Partea II (ALRM II), vol. I: A. Corpul omenesc, boale (și termeni înrudiți); B. Familia, nașterea, copilăria, nunta, moartea, viața religioasă, sărbători; C. Casa, acareturile, curtea, focul, mobilierul, vase, scule de Emil Petrovici. Sibiu, Muzeul Limbii Române, Leipzig, Otto Harrassowitz, 194010.

ALRM SN I ș. u. = Micul atlas lingvistic român, serie nouă. Sub direcția acad. Emil Petrovici. Redactor principal: Ion Pătruț. Vol. I: A. Agricultură; B. Morărit; C. Grădinărit; D. Pomărit; E. Viticultură; F. Cânepă; G. Albinărit; H. Creșterea vitelor; I. Carul, căruța, sania; J. Păsări de curte; K. Păstorit; L. Lâna, torsul, țesutul; M. Meserii; N. Pădurărit. [București], Editura Academiei, 195611; vol. II ș.u. [București], Editura Academiei, 1967 ș.u. (Academia Română. Institutul de Lingvistică al Filialei din Cluj-Napoca).

ALR SN I ș. u. = Atlasul lingvistic român, serie nouă. Sub direcția acad. Emil Petrovici. Redactor principal: Ion Pătruț. Vol. I: A. Agricultură; B. Morărit; C. Grădinărit; D. Pomărit; E. Viticultură; F. Cânepa; G. Albinărit. Vol. II: A. Creșterea vitelor; B. Carul, căruța, sania; C. Păsări de curte; D. Păstorit; E. Lâna, torsul, țesutul; F. Meserii; G. Pădurărit. Vol. III: A. Plante; B. Câinele, pisica; C. Animale sălbatice; D. Păsări sălbatice; E. Vânătoare; F. Târâtoare, amfibii; G. Pescuit; H. Insecte; I. Timpul; J. Configurația terenului; K. Ape, umiditate, navigație; L. Comunicații; M. Națiuni, categorii sociale, administrație. [București], Editura Academiei, vol. I–II: 1956; vol. III: 1961; vol. IV ș.u.: 1965 ș.u.12 (Academia Română. Institutul de Lingvistică și Istorie Literară. Filiala din Cluj-Napoca).

ALR – T = Micul atlas lingvistic român pe regiuni. Transilvania. Material netipărit.

ALR – T I ș. u. = Atlasul lingvistic român pe regiuni Transilvania. [Vol.] I ș.u. de Grigore Rusu, Viorel Bidian, Dumitru Loșonți. București, Editura Academiei Române, 1992 ș.u. (Academia Română. Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” Cluj-Napoca)13.

ALRT II = Emil Petrovici, Texte dialectale culese de... Suplement la Atlasul linguistic român II (ALRT II). Muzeul Limbii Române. Sibiu-Leipzig, 1943.

AMFILOHIE, E. = Amfilohie Hotiniul, Elementi aritmetice arătate firești. Iași, 1795.

AMFILOHIE, G. = Amfilohie Hotiniul, De obște gheografie pe limba moldovenească. Scoasă de pe Gheografia lui Bufier... Acum întâi tipărită în zilele preluminatului și preaînălțatului domnului nostru Alexandru Ioan Calimah Voevod... în Sfânta Mitropolie în Iași, 1795.

AMFILOHIE, G. F. = Amfilohie Hotiniul, Gramatica fizicii. [Traducere din limba italiană de...; manuscris de la sfârșitul secolului al XVIII-lea; Biblioteca Academiei Române, cota 1627].

AMIRAS, C. = Cronica anonimă a Moldovei. 1661–1729. (Pseudo-Amiras). Studiu și ediție critică de Dan Simonescu. București, Editura Academiei Române, 1975.

ANANIA, R. = Valeriu Anania, Rotonda plopilor aprinși. [București], Cartea Românească, 1983.

AN. DOBR. I ș. u. = „Analele Dobrogei”. Revista Societății Culturale Dobrogene. Director C. Brătescu. Constanța. Anul I (1920) ș. u.

ANDRIEVICI, A. = Francisc Močnik, Aritmetică. Traducere din limba germană de Samoil Andrievici. Viena, 1850.

ANGHEL, Î. G. = D. Anghel, În grădină. Poem. București, Atelierele Grafice I. V. Socec, [1905].

ANGHEL, P. = D. Anghel, Poezii. București, Editura „Cartea Românească”, [1946]. (Pagini alese).

ANGHEL, PR. = D. Anghel, Opere complecte. Proză. București, Editura „Cartea Românească”, 1924.

ANGHEL – IOSIF, C. L. = D. Anghel și St. O. Iosif, Cireșul lui Luccullus. București, „Minerva”, 1910.

ANGHEL – IOSIF, C. M. I–II = D. Anghel și St. O. Iosif, Caleidoscopul lui A. Mirea. Publicat de... București, „Minerva”, volumul I: 1908, volumul II: 1910.

AN. IST. NAȚ. I ș. u. = Anuarul Institutului de Istorie Națională, publicat de Alex. Lapedatu și Ioan Lupaș. Cluj. An. I (1922) ș. u.

ANON. CAR. = Anonymus Caransebesiensis [„Dictionarium valachico-latinum”, vechi glosar român-latin, cca 1650], publicat de Gr. Crețu în revista „Tinerimea română”, publicațiune a Societății Literare cu același nume, sub direcțiunea lui Gregorie G. Tocilescu, noua serie, Tipografia Corpului Didactic, volumul I, fasc. III, p. 326–380.

ANTIM, O. = Antim Ivireanul, Opere. Ediție critică și studiu introductiv de Gabriel Ștrempel. București, Editura Minerva, 1972.

ANTIM, P. = Antim Ivireanul, Predice, făcute pe la praznice mari de... 1709–1716. Publicate după manuscrisul de la 1781, cu cheltuiala Ministeriului Cultelor și al Instrucțiunei Publice de prof. I. Bianu. Cu notițe biografice despre Mitropolitul Ungrovlachiei Antim Ivireanul de P.S.S. episcopul Melchisedec. București, 1886.

ANTIPA, D. = Dr. Gr. Antipa, Regiunea inundabilă a Dunării. Starea ei actuală și mijloacele de a o pune în valoare. Cu 3 hărți, 106 figuri în text și 23 tabele fototipice. București, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1910.

ANTIPA, F. I. = Dr. Gr. Antipa, Fauna ichtiologică a României. Cu 31 tabele în fototipie. București, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1909. (Academia Română. Publicațiunile fondului Vasile Adamachi, no. XVI).

ANTIPA, P. = Dr. Gr. Antipa, Pescăria și pescuitul în România. Cu 403 figuri în text și 75 tabele. București, Librăriile Socec & Comp., C. Sfetea, Pavel Suru, 1916. (Academia Română. Publicațiunile fondului Vasile Adamachi. Tomul VIII. Nr. XLVI).

ANT. LIT. POP. I = Antologie de literatură populară. Vol. I: Poezia. [Întocmit de Institutul de Istorie Literară și Folclor]. [București], Editura Academiei, 1953.

ANTONESCU, D. = G. M. Antonescu, Dicționar rumân. Mic repertor de cunoștințe generali... București, Imprimeria Națională a lui Stephan Rassidescu, 1862.

C. ANTONESCU, P. = Prof. C. S. Antonescu, Peștii din apele Republicii Populare Române. București, Editura Agro-Silvică de Stat, 1957.

P. ANTONESCU, A. = Petre Antonescu, Amenajamentul pădurei după munții statului. Mușuroaiele mari și mici din jud. Muscel. (Extras din Buletinul Ministerului Agriculturii, Industriei, Comerciului și Domeniilor). București, 1903.

P. ANTONESCU, S. = Petre Antonescu, Studiu general pentru punere în exploatare de complexe forestiere. (Extras din Buletinul Ministerului Domeniilor). București, 1902.

ANTROP. = P. Vasici-Ungurean, Antropologhia sau scurta cunoștință despre om și despre însușirile sale. În Buda, la Crăiasca Tipografia Universitatei Ungurești, 1830.

AO = Anumirea ofițiilor sau caselor de vamă cele neguțătorești în țările Galiția și Ladomeria și în ceale lângă dânsele adunate, de intrare... Lemberg, 1778. [Foaie volantă].

AP = Atlasul peștilor din apele R.P.R. de Th. Bușniță – I. Alexandrescu. București, Editura Științifică, 1963.

APA MINER. = Dr. Vidmann, Despre apa minerală de la Balta Albă. Descriere povățuitoare. București, Tipografia lui C. A. Rosetti și Winterhalder, 1847.

APE MIN. = L. Steege, Apele minerale de la Slănic, în Moldova. În privirea analoghiilor cu ape minerale streine și a lucrărei terapeutice. Iași, Institutul Albinei, 1854.

APOLZAN, P. I. = Lucia Apolzan, Portul și industria casnică textilă în Munții Apuseni. București, Institutul de Științe Sociale al României, 1944. (Sociologia României. 5. Biblioteca de sociologie, etică și politică).

I. APOLZAN, U. = I. Apolzan, Uneltele de mână de la lemnărit. Partea primă. I. Rândelele. II. Dălțile. III. Ferestraele. Sibiu, Drotleff, 1908. (Biblioteca meseriașului, nr. 1).

APOSTOL, LEX. ZOOL. = Dr. Odiseu Apostol, Lexicon zoologic. Partea I. Cluj, Tip. „Ardealul”, 1936. (Biblioteca cercetașului naturalist, no. 2).

AR (18...) = Albina românească. Gazetă politică-literală. Ieși, Tipografia Albinei, 1829–1850.

ARCHIRIE = Istoria lui Anadam cu unchiu-seu Archirie, [Manuscris din 1787; Biblioteca Academiei Române, cota 4104].

ARDELEANU, D. = C. Ardeleanu, Diplomatul, tăbăcarul și actrița. Roman. (Ediția II-a, a 10 mie). București, Editura „Cartea Românească”, 1928.

ARDELEANU, U. D. = C. Ardeleanu, Am ucis pe Dumnezeu. Roman. București, Editura Cartea Românească, [1929].

ARDELEANU, V. P. = C. Ardeleanu, Viermii pământului. Roman. București, Adevărul, [1933].

ARGHEZI, B. = Tudor Arghezi, Cu bastonul prin București. [București], Editura pentru Literatură, 1961.

ARGHEZI, C. J. = Tudor Arghezi, Cartea cu jucării. Ediția a IV-a. București, Editura Tineretului, 1958.

ARGHEZI, C. O. = Tudor Arghezi, Cântare omului. Stihuri de... [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1956.

ARGHEZI, F. = T. Arghezi, Frunze. [București], Editura pentru Literatură, 1961.

ARGHEZI, L. = T. Arghezi, Lina. [București], Editura pentru Literatură, 1965.

ARGHEZI, P. N. = Tudor Arghezi, Poarta neagră. București, Cultura Națională, [1930].

ARGHEZI, P. T. = Tudor Arghezi, Pagini din trecut. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1955].

ARGHEZI, S. I ș. u. = T. Arghezi, Scrieri. Vol. I–XXII. București, Editura pentru Literatură, [1962–1969]; [vol.] 23 ș.u. [București], Editura Minerva, [1972 ș.u.].

ARGHEZI, S. P. = Tudor Arghezi, Stihuri pestrițe. [București], Editura Tineretului, 1957.

ARGHEZI, T. C. = Tudor Arghezi, Tablete de cronicar. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1960.

ARGHEZI, V. = Tudor Arghezi, Versuri. Ediție definitivă îngrijită de autor. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1936.

ARGHEZI, VERS. = Tudor Arghezi, Versuri. Cu o prefață de Mihai Beniuc. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1959.

ARH. FOLK. I ș. u. = Anuarul Arhivei de folklor. Publicat de Ion Mușlea. Cluj–București, Academia Română. Anul I (1932) ș. u.

ARHIVA, I ș. u. = Arhiva Societății științifice și literare din Iași. Iași. Anul I (1889) ș. u.

ARHIVA R. I–II = Arhiva românească. Subt redacția lui M. Kogălniceanu. Iași, tom. I–II, 1841–1845.

ARH. OLT. I ș. u. = Arhivele Olteniei. Publicație trimestrială sub direcțiunea d-lui Dr. Ch. Laugier. Craiova, Anul I (1922) ș. u.

ARH. SOM. I ș. u. = Arhiva someșană. Revistă istorică-culturală. Năsăud. Anul I (1924) ș. u.

ARICESCU, A. R. = C. D. Aricescu, Arpa română. București, Tipografia Sfintei Mitropolii, 1852.

ARICESCU, F. = C. D. Aricescu, Florica. București, Tipografia lui C. A. Rosetti și Winterhalder, 1847.

ARICESCU, P. E. = C. D. Aricescu, Procesul și esilul meu la Snagov. București, Tipografia Jurn[alului] Naționalul, 1859.

ARISTIA, PLUT. = C. Aristia, Plutarh. Parallela sau viețele bărbaților illustri. Tradus din elenește de... Tomul I. București, Tip. Colegiului Național, 1857.

ARISTIA, P. R. = C. C. Aristia, Prințul român. Stanțe epice închinate românilor. București, [Tipografia Colegiului Național Sfântul Sava], 1843.

ARISTIA, S. = Alfieri, Saul. Traducere de C. Aristia. București, Tipografia lui Eliad, 1836.

ARISTIA, V. = Alfieri, Virginia. Tragedie în cinci acte, tradusă de C. Aristia. București, Tipografia lui Eliad, 1836.

ARITM. (1805) = Gr. Obradovici, Povățuirea cătră învățătura socoatei sau aritmetica. La Buda, în Crăiasca Tipografie a Universității din Peștiu, 1805.

ARITM. (1806) = Povățuire cătră aritmetică sau învățătura numerilor. Buda, tipărită cu cheltuiala Crăieștii Tipografii a Universităței Ungurești, 1806.

ARITM. (1823) = Aritmeti[ca] sau știința socotelii. [Manuscris din 1823].

ARTAXERXU = [Metastasio], Artaxerxu. [Traducere din neogreacă făcută, probabil, de Al. Beldiman; manuscris din 1808; Biblioteca Academiei Române, cota 445].

ARVINTE, TERM. = V. Arvinte, Terminologia exploatării lemnului și a plutăritului, în „Studii și cercetări științifice”. Filologie. Anul VIII (1957), fasc. I, p. 1–185. (Academia Română. Filiala Iași).

ASACHI, ALGHEBRA = Gh. Asachi, Alghebra. Acea întăia oare scrisă în limba românească, spre folosul și învățătura junimei Moldovii, în anul 1817, de comisul..., mădulare Academiii de Roma. Iași, 1818. [Manuscris; Biblioteca Academiei Române, cota 1789].

ASACHI, A. LIT. = Gh. Asachi, Adaos literar la Monitorul oficial a Moldovei, de Anul nou 1861. Iassy, Institutul Albinei Române.

ASACHI, ARITMETICA = Gh. Asachi, Aritmetica. [Copie manuscrisă după cursul ținut de... între 1814–1818; Biblioteca Seminarului Matematic din Iași, cota 1916/1].

ASACHI, E. I–III = Gh. Asachi, Elemente de matematică de aga..., mădular Academiei de Roma. Partea I: Aritmetică. Partea II: Alghebră. Partea III: Gheometria elementară. Ieși, în Tipografia Albinei, 1836–1838.

ASACHI, E. D. = Gh. Asachi, Elena Dragoș de Moldavia. Dramă istorică originală. în 3 acte. Iași, 1863.

ASACHI, F. = Gh. Asachi, Fabule, întâie oară în limba română versuite de... A patra ediție adăogită cu viața lui Esop. Iași, Institutul Albinei, 1862.

ASACHI, FABULE = Gh. Asachi, Fabule. Versuite de... mădular Academiei de Roma și a mai multor soțietăți învățate. Ediția a treia, adăogită. Iași, 1844.

ASACHI, G. = Gh. Asachi, Elementurile gheometriei teoreticești. [Traducere manuscrisă, copie după cursul ținut de Gh. Asachi între anii 1814 și 1818; Biblioteca Academiei Române, cota 2496].

ASACHI, I. = I. Kaidanov, Istoria Imperiii rosiene. Tradusă de aga Gheorghe Asachi, mădular Academiii de Roma. Partea I. Ieși, în Privileghiata Tipografie a Albinei, 1832. Partea II-a, 1833.

ASACHI, Î. = Gh. Asachi, Expoziția stărei învățăturilor publice în Moldova de la a lor restatornicire, 1828, până la anul 1843 și o socotință pentru a lor îmbunătățire. Iași, 1845.

ASACHI, L. = Gh. Asachi, Lexicon de conversație. Prelucrat și publicat de o soțietate literară supt direcția agăi... Broșura I. [Iași, Institutul Albinei], 1842.

ASACHI, L. M. = Gh. Asachi, Lupta moldovenilor cu cavalerii crucieri la anul 1423. Iași, 1845.

ASACHI, M. = Gh. Asachi, Elemente de matematică. De postelnicul..., mădular a mai multor academii. Partea I: Aritmetica. [Ediția a II-a], Iași, la Institutul Albinei, 1843.

ASACHI, M. H. = Gh. Asachi, Mirtil și Hloe. Pastorală. Iași, Tipografia Institutului Albinei, 1850.

ASACHI, N. = Felice Romani, Norma. Tragedie lirică, compusă de... Tradusă de Gh. Asachi. Ieși, la Institutul Albinei, 1838.

ASACHI, O. I–II = Gh. Asachi, Opere. [Vol.] I–II. Ediție critică și prefață de N. A. Ursu. București, Editura Minerva, 1973.

ASACHI, P. = Gh. Asachi, Poesii. A lui..., mădular Academiei de Roma. Ieși, Tipografía Albinei, 1836.

ASACHI, PED. = A. von Kotzebue, Pedagogul. Comedia-vodevil... prelucrată pentru Teatrul Național de aga G. Asachi. Ieși, Tipografía Albinei, 1839.

ASACHI, P. R. = Gh, Asachi, Petru-Rareș, Dramă istorică în patru părți de... Partea I. Iași, Institutul Albinei, 1853.

ASACHI, R. = Gh. Asachi, Relație de starea învățăturilor publice în Moldova, pe anul școlar 1839/1840. Iași, Institutul Albinei, 1841.

ASACHI, S. L. I–II = Gh. Asachi, Scrieri literare. [Vol. I și II]. Ediție îngrijită, cu prefață, note și glosar de N. A. Ursu. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1957]. (Biblioteca pentru toți).

ASACHI, T. B. = Gh. Asachi, Turnul Butului. Dramă originală în 3 acte, dupre tradiții poporane. Iași, Tipografia Institutului Albinei Române, 1863.

ASACHI, Ț. = Gh. Asachi, Țiganii. Idil cu cântece de... Iași, Tipografia Institutului Albinei, 1856.

ASACHI, V. = Gh. Asachi, Voichița de Românie. Dramă originală istorică de... Iași, Institutul Albinei Române, 1863.

D. ASACHI, T. = Dimitrie Asachi, Topografia sau elemente de inginerie aplicate la hotărârea moșiilor. Iași, Tipografía Institutului Albinei, 1854.

E. ASACHI, Î. = Silvio Pellico, Despre îndatorirele oamenilor. Tradus de... Ermiona Asachi. Iași, Institutul Albinei, 1843.

L. ASACHI, J. = Jucăreia norocului sau istorisirea pentru prințipul Menșcikov, carele pe vremea lui Petru cel Mare au fost slăvit în toată Europa. Acum s-au tălmăcit pe limba românească, cu oarecare adăogite cuvinte spre podoaba limbii și a bunei înțelegeri, prin... Lazăr Asachi. În orașul Iașului, la anul 1816.

LEON ASACHI, B. = B. de Saint-Pierre, Bordeiul indienesc... [Tradus] de Leon Asachi, arhimandrit a Mitropoliei Iașului. Tipărit în Iași, 1821.

AȘEZ. = [Așezământul lui Iosif II pentru cadastru]. Sibiu, 1786.

ATILA, P. = F. R. Atila, Peștii și pescuitul, București, Editura Librăriei Frățilă, 1916.

AVRAM, C. E. = Andrei Avram, Contribuții etimologice. București, Editura Univers Enciclopedic, 1997.

AVRAM, N. C. E. = Andrei Avram, Noi contribuții etimologice. București, Editura Univers Enciclopedic, 2001.

AVRAM, P. E. = Andrei Avram, Probleme de etimologie. București, Editura Univers Enciclopedic, 2000.

AXINTE URICARIUL, C. = Axinte Uricariul, Cronica paralelă a Țării Românești și a Moldovei. Ediție critică și studiu introductiv de Gabriel Ștrempel. București, Editura Minerva, 1993.

B

B (1938) = Biblia adică dumnezeiască scriptură a Vechiului și a Noului Testament, tradusă după textele originale ebraice și grecești de preoții profesori Vasile Radu și Gala Galaction. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1938.

BABEȘ, O. A. I = V. Babeș, Opere alese. Vol. I. [București], Editura Academiei, 1954.

BACALBAȘA, M. T. = Anton Bacalbașa, Moș Teacă. Din cazarmă. București, Editura Librăriei E, Graeve, 1893.

BACALBAȘA, S. A. I–II = Anton Bacalbașa, Scrieri alese. [Vol.] I–II. București, Editura pentru Literatură, 1965.

BACONSKY, V. = A. E. Baconsky, Versuri. București, Editura Tineretului, 1964.

BACOVIA, O. = G. Bacovia, Opere. București, Fundația pentru Literatură și Artă, 1944.

BALADE, I–III = Balade populare românești. I–III. Ediții critice de folclor – genuri. Introducere, indice tematic și bibliografic, antologie de Al. I. Amzulescu, București, Editura pentru Literatură, 1964.

BANUȘ, P. = Maria Banuș, Poezii. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1958.

BANUȘ, Z. = Maria Banuș, Ziua cea mare. (În Teatru, vol. II, [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1951]).

BARANGA, I. = Aurel Baranga, Iarbă rea. (În Teatru, vol. I, [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1951]).

BARANGA, R. F. = Aurel Baranga, Rețeta fericirii sau Despre ceea ce nu se vorbește. Piesă în trei acte. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1957].

BARANGA, V. A. = Aurel Baranga, Vocea Americii. București, Editura pentru Literatură și Artă, 1949.

BARANGA – MORARU, F. = Aurel Baranga și Nicolae Moraru, Pentru fericirea poporului. (În Teatru, vol. I, [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1951]).

BARASCH, B. = Iuliu Barasch, Manualul de botanică silvică. București, Imprimeria Statului, 1861.

BARASCH, I. = Iuliu Barasch, Cursul de igienă populară. Seria I, partea generală, cuprinde 12 lecțiuni. București, Tipografía Colegiului Sfântul Sava, 1857.

BARASCH, I. F. = Iuliu Barasch, Despre unele din institutele filantropice în Europa. București, Tipografia Colegiului Național, 1853.

BARASCH, I. N. = Iuliu Barasch, Istoria naturală potrivită pe înțelegerea copiilor, cu întrebări și figuri. De G. Beleze. Tradusă din franțuzește cu adnotații... Ediția a doua. București, Tipografia Colegiului Național, 1856.

BARASCH, M. I–III = Iuliu Barasch, Minunele naturei. Conversații asupra deosebitelor objecte interesante din științele naturale, fizică, himie și astronomie, compuse de... Tomul I–III. București, Tipografia Colegiului Național, 1852.

BARBU, G. = Eugen Barbu, Groapa. Roman. Ediția a IV-a. [București], Editura pentru Literatură, 1968.

BARBU, I. I–IV = Eugen Barbu, Incognito. Ciné-roman. București, I, Editura Albatros, 1975; II, Editura Eminescu, 1977; III, Editura Eminescu, 1978; IV, Editura Eminescu, 1980.

BARBU, P. = Eugen Barbu, Prânzul de duminică. [București], Editura pentru Literatură, 1962.

BARBU, PRINC. = Eugen Barbu, Princepele. Roman. [București], Editura Tineretului, [1969].

BARBU, S. N. = Eugen Barbu, Săptămîna nebunilor. București, Editura Albatros, 1981.

BARBU, Ș. N. = Eugen Barbu, Șoseaua Nordului. Roman. [București], Editura pentru Literatură și Artă, [1959].

BARBU, Ș. N. I–II = Eugen Barbu, Șoseaua Nordului. Roman. Vol. I–II. [București], Editura pentru Literatură, 1967.

BARBU, Z. = Eugen Barbu, Cât în 7 zile. [București], Editura pentru Literatură și Artă, 1960.

G. BARBU, A. V. = G. Barbu, Arta vindecării în Bucureștii de odinioară. București, Editura Științifică, 1967.

I. BARBU, J. S. = Ion Barbu, Joc secund. [București], Editura pentru Literatură, 1966.

I. BARBU, O. = Ion Barbu, Ochean. [București], Editura pentru Literatură, 1964.

BARCIANU = Sab. Pop-Barcianu, Dicționar român-german și german-român. Partea I-a: Română-germană. Ediția a treia. Revidat și complectat de dr. P. Barcianu. Sibii, W. Krafft, 1900.

BARCIANU, V. = Sab. Pop-Barcianu, Vocabulariu român-nemțesc, Hermanstadt, Sibii, Tipariul și Editura lui Teodoru Steinhausen, 1868.

BARIȚ I ș. u. = George Bariț și contemporanii săi. Vol. I ș. u. Ediție de Ștefan Pascu, Iosif Pervain, Ioan Chindriș și Titus Moraru. Coordonatori: Ștefan Pascu și Iosif Pervain. București, Editura Minerva, 1973 ș.u. (Studii și documente)14.

BARIȚ vezi și BARIȚIU.

BARIȚIU, P. A. I–III = George Barițiu, Părți alese din istoria Transilvaniei. Pre două sute de ani din urmă. Sibiu, Tipografia W. Krafft, volumul I: 1889; volumul II: 1890; volumul III: 1891.

BARIȚIU, S. A. = Gheorghe Barițiu, Studii și articole. Cu o prefață de Dr. Ioan Lupaș. Sibii, Editura Asociațiunii, 1912.

BAR. – MUNT., W. = Georg Baritz und Gabriel Munteanu, Deutsch-romänisches Wörterbuch. Bearbeitet und in dessen romänischem Theile mit etlichen Tausend Wörtern bereichert von...Herausgeber und Verleger Rudolph Orgidan.[Band I–II], Kronstadt, Römer & Kamner. I: 1853; II: 1854.

BARONZI, C. I–VIII = Al. Dumas, Contele de Monte-Cristo. Traducere de G. A. Baronzi. Vol. I–VIII. București, Librar-editor George Ioanid, 1857.

BARONZI, I. C. I–V = M. Guizot, Istoria civilizațiunii în Francia. Edițiune nouă. Traducere de G. Baronzi. Vol. I–V. București, Tipografia Națională a lui Romanov & Comp., 1856–1859.

BARONZI, I. G. = A. Dumas, Iacobinii și girondinii. [Le chevalier de Maison-Rouge]. Traducere de G. A. Baronzi. București, Librar-editor George Ioanid, 1855. (Biblioteca literară).

BARONZI, I. L. I–IV = Alexandre Dumas, Isaak Lakedem. Tradus de G. A. Baronzi. [Vol. I–IV]. București, Tipografia Bisericească, 1855–1856.

BARONZI, L. = George Baronzi, Opere complecte. Vol. I: Limba română și tradițiunile ei. Galați, G. D. Nebunely și fii, 1872.

BARONZI, M. I–II = Eugène Sue, Matilda sau memoriile unei femei june. Tradusă de George A. Baronzi. Vol. I–II. București, Imprimeria Sfintei Mitropolii, 1853–1854. (Biblioteca literară).

BART, E. = Jean Bart (Eug. Botez), Europolis. Roman. Cu o prefață de G. Călinescu. Ediția III-a. București, Editura „Cugetarea”, [1939].

BART, S. M. = Jean Bart, Schițe marine. [București], Editura Tineretului, 1953.

BASSARABESCU, S. N. = I. A. Bassarabescu, Schițe și nuvele. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1953].

BASSARABESCU, V. = I. A. Bassarabescu, Vulturii. Schițe și nuvele. Ediția II. București, Editura Cartea Românească, [1925].

BĂCESCU, P. = Dr. Mihai Băcescu, Peștii, așa cum îi vede țăranul pescar român. Studiu etnozoologic, zoogeografic și bioeconomic de... București, Imprimeria Națională, 1947. (Institutul de Cercetări Piscicole al României. Monografia nr. 3, 1946).

BĂCESCU, PĂS. = Mihai C. Băcescu, Păsările în nomenclatura și viața poporului român. [București], Editura Academiei, [1961].

BĂLĂȘESCU, D. R.-FR. = Nifon Bălășescu, Dicionariu româno-frances. Volum I. Fascicul I. Bucuresci, Tipografia Mitropolitului Nifon, 1859.

BĂLĂȘESCU, GR. = Nicolau Bălășescu, Gramatica română. Pentru seminarii și clase mai înalte (Gramatica daco-romana). Sibiu, în Privileghiata Tipografie a lui Gheorghi de Clozius, 1848.

BĂLCESCU, M. V. = Nicolae Bălcescu, Istoria românilor sub Mihai Vodă Viteazul, urmată de scrieri diverse de... Publicate de pre decisiunea Societății Academice Române și însoțite cu o precuventare și note de A. I. Odobescu. [București], 1878.

BĂLCESCU, O. I–IV = N. Bălcescu, Opere. Ediție critică de G. Zane și Elena G. Zane. [Vol.] I–II: Scrieri istorice, politice și economice 1844–1847, 1848–1852, București, Editura Academiei, 1974–1982; [vol.] III: Românii supt Mihai Voevod Viteazul. Volum îngrijit de Daniela Poenaru. București, Editura Academiei, 1986; [Vol.] IV: Corespondență. Scrisori, memorii, adrese, documente, note și materiale. București, Editura Academiei, 1990.

BĂLCESCU, P. A. = N. Bălcescu, Puterea armată și arta militară de la întemeierea principatului Valahiei până acum. Iași, La Cantora Foaiei Sătești, 1844.

BĂLTEANU, T. MAG. = Bălteanu, Valeriu, Terminologia magică populară românească. București, Paideia, 2000.

BĂNULESCU, C. M. = Ștefan Bănulescu, Cartea milionarului. Roman. [Vol.] I. Cartea de la Metopolis. București, Editura Eminescu, 1977.

BĂNULESCU, I. = Ștefan Bănulescu, Iarna bărbaților. Nuvele. Ediția a II-a. [București], Editura pentru Literatură, 1966.

BĂNUȚ, T. P. = A. P. Bănuț, Tempi passati. Umor și satiră din Ardealul de ieri. București, Editura „Bucovina”, 1931.

BĂRAC, A. = Ioan Bărac, Istoria prea frumosului Arghir și a prea frumoasei Elena cea Măiastră și cu părul de aur. Adecă: O închipuire, subt care se înțelege luarea țării Ardealului prin Traian chesariul Râmului. București, 1852.

BĂRAC, A. E. = Ioan Popovici Bărac, Istoria prea frumosului Arghir și a prea frumoasei Elena cea Măiastră și cu părul de aur. Adecă: O închipuire supt care să înțălege luarea Țării Ardealului prin Traian, chesariul Râmului... în Privileghiata Tipografie din Brașov, 1809.

BĂRAC, R. = Ioan Bărac, Risipirea cea de pre urmă a Ierusalimului, care s-au împlinit după cuvîntul ce s-au zis că nu va rămânea piatră pe piatră. Scoasă din cartea lui Iosif Flavie pre scurt și în 9 cântări, în stihuri, alcătuită de... București, 1821.

BĂRAC, S. = [Scrieri în proză și în versuri]. Întocmite de Ioan Bărac. 1842–1845. [Manuscris; Biblioteca Academiei Române, cota 209].

BĂRAC, T. = I. Bărac, Toată viața, istețiile și faptele minunatului Til Buhoglindă, cele de râs și minunate la cetire, spre trecere de vreme, în zilele sau ceasurile omului cele de odihnă, după limba nemțească tălmăcită și acum a doua oară tipărită. Brașov, 1846.

I. BÂRSEANU, P. C. = Ion Bârseanul, Primele cânturi. Budapesta, 1906.

B. DARW. = Bazele darwinismului. Manual pentru clasa a XI-a de Traian Tretiu. București, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1962.

BELDICEANU, P. = N. Beldiceanu, Poezii, cu un studiu introductiv de I. Vitner. [București], Editura pentru Literatură și Artă a Uniunii Scriitorilor din România, [1950]. (Biblioteca pentru toți).

BELDIMAN, A. = S. Gessner, Moartea lui Avel. De... Acum întâi tălmăcită din limba franțozească în cea românească. La Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1818.

BELDIMAN, ALEXII = Fr. G. Ducray Duminil, Alexii sau căsuța din codru. Acum întăi tălmăcită din limba franțuzească întru ce moldovenească de cel mai gios iscălit Aleco Beldeman. [Manuscris din 1806; Biblioteca Academiei Române, cota 1781].

BELDIMAN, E. = Vornicul Alecu Beldiman, Eterie sau jalnicile scene prilejite în Moldovia din rezvrătirile grecilor, prin șeful lor Alexandru Ipsilanti, venit din Rusia la anul 1821, de... Editată de banul și cavaleriul Alecu Balica. Iași, Tipografia Buciumului Român, 1861.

BELDIMAN, IST. = Abatele Prévost, Istorie cavalieriului de Grie și a iubiții sale Manon Lesco, care tălmăcindu-să de pe limba franțuzască în limba moldovenească prin osteniala și osârdie dreptiei dumisale banului Aleco Beldiman, s-au prescris acum de mine, în anul 1815... Costachi BorȘ. [Manuscris; Biblioteca Academiei Române, cota 193].

BELDIMAN, Î. = Gh. A. Rückert, Învățătură sau povățuire pentru facerea pâinii ceii de obște mai neagră, pentru cea albă de casă, pentru făina cea spre întrebuințarea bucatelor; pentru hriși, și altele, din cartofle, pentru sămănatul lor, lucrarea și păstrarea lor. Alcătuită de cătră... în limba nemțească, acum întâi tălmăcită întru cea grecească de cătră Dimitrie Samurcaș. Iași, în Tipografia Sfintei Mitropolii, 1818. [Tradusă, după textul lui D. Samurcaș, de Alex. Beldiman].

BELDIMAN, M. = J. Fr. Regnard, Minegmii sau frații cei de gemine. [Traducere din limba franceză făcută de Al. Beldiman în 1805; manuscris; Biblioteca Academiei Române, cota 3095].

BELDIMAN, N. P. I–II = Florian, Istoria lui Numa Pompilie, al doilea crai al Romii. Tălmăcită din limba franțozească de dumnealui postelnicul Alexandru Beldiman... Vol. I–II. Iași, 1820.

BELDIMAN, N. POMP. = Florian, Numa Pompilii, al doilea crai al Râmului. Tomul al doilea... Tălmăcită de pe franțuzâie de Alexandru Beldiman, paharnic, la leat 1795. [Manuscris; Biblioteca Academiei Române, cota 3192].

BELDIMAN, O. = Voltaire, Tragodia lui Orest, De preaînvățatul... marele postelnic Alexandru Beldiman, acum întâi tălmăcită din limba franțozească în cea românească. La Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1820.

BELDIMAN, S. = Elisaveta sau cei surguniți în Siberia. [Dramă tradusă de Al. Beldiman în 1815; manuscris; Biblioteca Academiei Române, cota 437].

BELDIMAN, SAP. = [I. Fr. Regnard], Tragodia lui Sapor. Tradusă de Aleco Beldeman. Iași, 1801. [Manuscris; Biblioteca Academiei Române, cota 3106].

BELDIMAN, T. = [Istoria lui Tarlo. Traducere din limba franceză de Al. Beldiman; manuscris din 1786; Biblioteca Academiei Române, cota 25].

I. BELDIMAN, I. = Ioan Beldiman, Istorie a celor mai gingașe amoruri a Parisului. Din ce grecească s-au tălmăcit în limba moldovenească, prin osteneala și osârdie drepții sale... S-au prescris de mine iscălitul la 1818, Costachi BorȘ. [Manuscris; Biblioteca Academiei Române, cota 126].

BELEA, P. A. = Dr. Octavian Belea, Primul ajutor și îngrijirea sănătății. Pentru activul Crucii Roșii. Crucea Roșie a României, București, 1959.

BENIUC, A. R. = Mihai Beniuc, Un om așteaptă răsăritul. Versuri. [București], Editura de Stat, 1946.

BENIUC, C. P. = Cântece de pierzanie, Colecția abecedar. Sighișoara, 1938.

BENIUC, M. = Mihai Beniuc, Mărul de lângă drum. Versuri. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1954.

BENIUC, M. C. I = Mihai Beniuc, Pe muche de cuțit. Roman. [Vol.] I. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1959.

BENIUC, M. V. = Mihai Beniuc, Materia și visele. București, Editura pentru Literatură, 1961.

BENIUC, P. = Mihai Beniuc, Despre poezie. Studii literare. [București], Editura pentru Literatură și Artă, [1953].

BENIUC, S. = Mihai Beniuc, Steaguri. Poeme. [București], Editura pentru Literatură și Artă, 1951.

BENIUC, V. = Mihai Beniuc, Versuri alese. [București], Editura pentru Literatură și Artă, 1949.

BENIUC, V. A. I–II = Mihai Beniuc, Versuri alese. [Vol.] I–II. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1955. (Biblioteca pentru toți).

BENIUC, V. CUC. = Mihai Beniuc, în Valea Cucului. Comedie în trei acte. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1959.

BERINDEI, D. = Mihai Berindei, Dicționar de jazz. Cuvânt înainte de Mihai Brediceanu. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1976.

BERTOLDO = G. Croce, Viața lui Bertoldo și a lui Bertoldino, feciorul lui, dinpreună și a lui Cacasino, nepotul lui. Acum întâi culeasă din cărți istoricești foarte desfătătoare. Sibii, Tipografia lui Petru Bart, 1799.

BIANU, D. S. = Doctorul Vasile Bianu, Doctorul de casă, sau Dicționarul sănătății. Buzău, Imprimeria Al. Georgescu, 1910.

I. BIANU, D. R. = Ioan Bianu, Documente românești reproduse după originale sau după fotografii. Partea I. Epoca dinainte de Matei Basarab (1632) și Vasile Lupu (1634). Tomu I, fasc. 1–2 (1576–1632). București. Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, 1907. (Biblioteca Academiei Române).

BIBICESCU, P. P. = I. C. Bibicescu, Poezii populare din Transilvania. Culese și adnotate de... București, Imprimeria Statului, 1893.

BIBLIA (1688) = Biblia, adecă dumnezeiasca scriptură ale cei vechi și ale cei noao leage toate, care s-au tălmăcit dupre limba elinească, spre înțeleagerea limbii rumânești cu porunca prea bunului creștin și luminatului domn Ioan Șărban Cantacozino Basarab Voievod și cu îndemânarea dumnealui Costadin Brâncoveanul marele logofăt... Tipăritu-s-au... în Scaunul Mitropoliei Bucureștilor... la anul 1688.

BIBLIA (1688)2 I ș. u. = Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars I: Genesis, Iași, 1988; Pars II: Exodus, Iași, 1991; Pars III: Leviticus, 1993; Pars IV: Numeri, 1994; Pars V: Deuteronomium, 1997, (Universitatea „Al. I. Cuza” – Iași, Albert–Ludwigs-Universität – Freiburg).

BIBLIA (1688)3 = Biblia adecă Dumnezeiasca Scriptură a Vechiului și Noului Testament. Tipărită întâia oară la 1688 în timpul lui Șerban-Vodă Cantacuzino, domnul Țării Românești. Retipărită după 300 de ani în facsimil și transcriere cu aprobarea Sfântului Sinod și binecuvântarea Prea Fericitului părinte Teoctist, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1988.

BÎRLEA, B. = Pr. I. Bîrlea, Balade, colinde și bocete din Maramureș. București, Editura Casei Școalelor, 1924.

BÎRLEA, C. P. = Pr. I. Bîrlea, Cântece poporane din Maramureș. Descântece, vrăji, farmece și desfaceri. Culese de... București, Editura Biblioteca Casei Școalelor, 1924.

BÎRLEA, L. P. M. I–II = Ion Bîrlea, Literatură populară din Maramureș. [Vol.] I–II. [București], Editura pentru Literatură, 1968.

O. BÎRLEA, A.P. I–III = Ovidiu Bîrlea, Antologie de proză populară epică. [Vol.] I–III. [București], Editura pentru Literatură, 1966.

BL I ș. u. = Bulletin linguistique. Faculté des Lettres de Bucarest. Publié par A. Rosetti. București–Paris–Copenhague. Vol. I (1933) ș. u.

BLAGA, G. = Lucian Blaga, Gândirea românească în Transilvania în secolul al XVIII-lea. [București], Editura Științifică, 1966.

BLAGA, H. = Lucian Blaga, Hronicul și cântecul vârstelor. [București], Editura Tineretului, [1965].

BLAGA, L. U. = Din lirica universală. Tălmăciri de Lucian Blaga. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1957.

BLAGA, M. M. = Lucian Blaga, Meșterul Manole. Dramă. București, Editura Eminescu, 1977.

BLAGA, O. I ș. u. = Lucian Blaga, Opere. [Vol.] I ș.u. Ediție critică de George Gană. București, Editura Minerva, 1982 ș.u. (Ediții critice).

BLAGA, P. = Lucian Blaga, Poezii. Un cuvânt înainte de George Ivașcu. [București], Editura pentru Literatură, 1962.

BLAGA, POEZII = Lucian Blaga, Poezii. [București], Editura pentru Literatură, 1966.

BLAGA, T. CULT. = Lucian Blaga, Trilogia culturii. Orizont și stil. Spațiul mioritic. Geneza metaforei și sensul culturii. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1944 (Biblioteca de filosofie românească).

BLAGA, T. CUN. = Lucian Blaga, Trilogia cunoașterii. Eonul dogmatic. Cunoașterea luciferică. Censura transcendentă. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1943 (Biblioteca de filosofie românească).

BLAGA, T. VAL. = Lucian Blaga, Trilogia valorilor. Știință și creație. Gândire magică și religie. Artă și valoare. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1946 (Biblioteca de filosofie românească).

BLAGA, Z. = Lucian Blaga, Zări și etape. București, Editura pentru Literatură, 1968.

BLANDIANA, P. = Ana Blandiana, Poezii. [București], Editura Cartea Românească, [1974].

BLANDIANA, C. E. = Ana Blandiana, Cine sunt eu? (Un sfert de secol de întrebări). Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2001.

BLANDIANA, P. T. = Ana Blandiana, Proiecte din trecut. București, Editura Cartea Românească, 1982.

BO = Buletinul oficial al Republicii Populare Române; din 1965: Buletinul oficial al Republicii Socialiste România, [București], 1952 ș.u.

BOBB, Î. = Ioan Bobb, Înștiințare... despre râdicarea capitulumului în Blaj la anul 1808... Tipărită în Blaj, cu Tipariul Seminariului.

BOCĂNEȚU, T. A. = Al. Bocănețu, Terminologia agrară în limba română. Studiu filologic – istoric – cultural (în revista „Codrul Cosminului”, II–III, 1925–1926, p. 119–274).

BOCEANU, GL. = Ion Boceanu, Glosar de cuvinte din județul Mehedinți. București, 1913 (Analele Academiei Române. Tom. XXXV, Memoriile Secțiunii literare).

BOGDAN, D. ȘT. I–II = Ioan Bogdan, Documentele lui Ștefan cel Mare. Publicate de... Volumul I: Hrisoave și cărți domnești 1457–1492. Volumul II: Hrisoave și cărți domnești 1493–1503. București, Socec și Co., 1913.

BOGDAN, O. = I. Bogdan, Documentul râzenilor din 1484 și organizarea armatei moldovene în sec. XV. București, Carol Göbl, 1908. (Extras din Analele Academiei Române. Seria II-a. Tom. XXX. Memoriile Secțiunii istorice).

D. BOGDAN, GL. = Damian P. Bogdan, Glosarul cuvintelor românești din documentele slavo-române. București, 1946. (Institutul de Studii și Cercetări Balcanice. Seria filologică, nr. 1).

N. A. BOGDAN, C. M. = N. A. Bogdan, Din trecutul comerțului moldovenesc și mai ales al celui ieșan. Productele solului, porturi, târguri și iarmaroace... documente, memorii și note culese și comentate de... Tipărite din inițiativa și cu o prefață a d-lui N. V. Ștefăniu... cu 89 ilustrații. Iași, Institutul Modem de Arte Grafice N. V. Ștefăniu & D. Staierman, [1925].

BOGZA, A. Î. = Geo Bogza, Anii împotrivirii. Reportaje, pamflete, articole 1934–1939. [București], Editura Tineretului, 1953.

BOGZA, C. O. = Geo Bogza, Cartea Oltului. București, [Editura Fundațiilor], 1945.

BOGZA, M. S. = Geo Bogza, Meridiane sovietice. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1953].

BOGZA, P. C. = Geo Bogza, Pagini contemporane, 1944–1956. București, Editura Tineretului, 1957.

BOGZA, Ț. = Geo Bogza, Țara de piatră. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1951].

BOGZA, V. J. = Geo Bogza, Oameni și cărbuni în Valea Jiului. [București], Editura de Stat, 1947.

BOJINCĂ, A. I–II = Damaschin T. Bojincă, Anticile romanilorAntiquitates Romanorum. Acum întâia oară românește scrise. Vol. I–II. Buda, Tipariul Universitatei din Pesta 1:1832; II: 1833.

BOJINCĂ, D. = Damaschin T. Bojincă, Diregătoriul bunei-creștere. Spre îndreptarea multor părinți și bun-folosul tinerimei române. Buda, Tipografia Universitatei Ungurești, 1830.

BOJINCĂ, R. = Damaschin T. Bojincă, Răspundere desgurzătoare la Cârtirea cea în Hale, în anul 1823 sub titula: Erweis, dass die Walachen nicht römischer Abkunft sind (adecă arătare cum că românii nu sânt viță de romani). Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungurești din Pesta, 1828.

BOLINTINEANU, B. = D. Bolintineanu, Bătăliile românilor (Fapte istorice). De... București, Tipografia Națională a lui J. Romanov et Comp., 1859.

BOLINTINEANU, C. = D. Bolintineanu, Călătorii în Palestina și Egipt. Iași, Tipografia Buciumului Român, 1856.

BOLINTINEANU, C. P. = D. Bolintineanu, Cântece și plângeri. Iași, Tipografia Buciumului Român, 1852.

BOLINTINEANU, O. = Dimitrie Bolintineanu, Opere. Cu un studiu introductiv de Al. I. Ștefănescu. [București], Editura de Stat pentru Literatură Științifică și Didactică, 1951.

BOLINTINEANU, P. I–II = Dimitrie Bolintineanu, Poezii. Culegere ordinată de chiar autorul, cu o prefață de G. Sion. Vol. I: Legende istorice, Florile Bosforului, Basme, Note; vol. II: Macedonele, Reverii, Diverse. București, Editura Librăriei Socec, 1877.

BOLINTINEANU, POEZII = D. Bolintineanu, Colecție din poesiile domnului... Tipărite cu fondurile Asoțiației Literare... București, Tipografia lui C. A. Rosetti și Vinterhalder, 1847.

BOLLIAC, M. = Cezar Boliac, Meditații. București, Tipografia lui Eliad, 1835.

BOLLIAC, O. = Cezar Boliac, Opere alese. [București], Editura de Stat, 1950. (Clasicii români).

BOLLIAC, P. = Cezar Bolliac, Poesii nouă. București, Tipografia lui Eliad, 1847.

BORDEIANU, P. = T. Bordeianu, Curs de pomologie. Partea III-a. [București], Editura Institutului Agronomic „N. Bălcescu”, 1957.

BORZA, D. = Borza Al., Dicționar etnobotanic cuprinzând denumirile populare românești și în alte limbi ale plantelor din România. [București], Editura Academiei, 1968.

BOTA, P. = Ioan Bota, Culegere din cele mai frumoase povești. Ediția II. Brasso, Editura Librăriei Ciurcu, 1910.

BOTANICA = Botanica. Manual pentru clasa a VIII-a de I. Ciobanu – Eugen Ghișa – Traian Tretiu. București, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1962.

BOTEZ, A. = Dr. Pagliano, Arta vindecărei pentru părinți sau Doctorul de casă. Tradus din limba germană de S. Botez. Iași, Tipografia „Minervei”, 1861.

D. BOTEZ, F. S. = Demostene Botez, Floarea soarelui. Versuri. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1953.

D. BOTEZ, P. A. = Demostene Botez, Prin ani. Versuri. [București], Editura pentru Literatură și Artă, 1958.

D. BOTEZ, P. O. = Demostene Botez, Povestea omului. Versuri. [Iași], Editura „Viața Românească”, [1923].

I. BOTEZ, B. I–II = Ioachim Botez, Însemnările unui belfer. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, [I]: 1935, [II]: 1939. (Scriitori români contemporani).

I. BOTEZ, ȘC. = Ioachim Botez, Schițe și însemnări din școala de ieri și de azi. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1953].

ION BOTEZ, STR. = Ion G. Botez, Strângerea și păstrarea produselor agricole. [București], Casa Școalelor, [f. a.].

BOTEZAT, U. = A. von Kotzebue, Uniforma feldmareșalului Velington. Comodie în un act... Acum întâia dată tălmăcită și tipărită în limba românească de Samuil Botezat. Iași, 1835.

BOTTA, S. I–III = Emil Botta, Scrieri. [Vol.] I–III. Ediție îngrijită de Ioana Diaconescu. Prefață de Al. Piru. București, Editura Minerva, 1980–1987.

BOUREANU, S. P. = Radu Boureanu, Sângele popoarelor. Poeme. [București], Editura pentru Literatură și Artă a Societății Scriitorilor din România, [1948]. (Cartea poporului).

BR (18...) I Ș. u. = Bibliotecă românească. Întocmită în 12 părți după numărul celor 12 luni. Întăia oară tipărită pentru nația românească, prin Zaharie Carcalechi, ferlegher de cărți a Crăieștii și mai marei Tipografii din Buda a Universitatei Ungariei. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1821, 1829, 1830, 1834.

BRAD, O. = Ion Brad, Mă uit în ochii copiilor. București, Editura pentru Literatură, 1962.

BRAD, T. = Ion Brad, Cu timpul meu. București, Editura Tineretului, 1958.

BRAN, S. = Emiliu Bran, Graiul românesc din Selagiu [Sălaj] de lângă Someș. (În ziarul „Tribuna”, Sibii, a. VI 1889, nr. 121).

BRANDZA, D. = Dr. D. Brandza, Flora Dobrogei. Edițiunea Academiei Române, îngrijită de Sabba Ștefănescu. București, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1898.

BRANDZA, FL. = Doctorul D. Brandza, Prodromul florei române sau enumerațiunea plantelor până astăzi cunoscute în Moldova și Valachia. București, Tipografia Academiei Române, 1879–1883.

BRĂESCU, A. = [Gh.] Brăescu, Amintiri. București, Editura „Cartea Românească”, 1937.

BRĂESCU, M. B. = Maiorul Gheorghe Brăescu, Maiorul Boțan. Schițe umoristice. București, Editura „Viața Românească”, 1921.

BRĂESCU, O. A. I–II = Gh. Brăescu, Opere alese. Text ales și stabilit, studiu introductiv, note și bibliografie de Niculae Gheran. Vol. I–II. București, Editura pentru Literatură, 1962.

BRĂESCU, V. = Gh. Brăescu, Doi vulpoi. Schițe umoristice. [București], Alcalay & Calafeteanu, [1925].

BRĂESCU, V. A. = Gh. Brăescu, Din vechea armată. Schițe umoristice. Ediție îngrijită și adnotată de G. C. Nicolescu. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1951].

I. BRĂESCU, M. = Ion Brăescu, Măsurătoarea pământului la români, din vechime până la punerea în aplicare a sistemului metric, București, Atelierele Grafice Socec, 1913.

BRĂTESCU-VOINEȘTI, Î. = Ioan Al. Brătescu-Voinești, Întuneric și lumină. Nuvele și schițe. Iași, „Viața Românească”, 1914.

BRĂTESCU-VOINEȘTI, L. D. = Ioan Alexandru Brătescu-Voinești, În lumea dreptății. Iași, 1926.

BRĂTESCU-VOINEȘTI, P. = I. Al. Brătescu-Voinești, Proza. Întuneric și lumină. În lumea dreptății [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1957.

BRĂTIANU, E. = Gheorghe I. Brătianu, O enigmă și un miracol istoric: poporul român. Cu 5 planșe și 2 hărți afară de text. București, Fundația pentru Literatură și Artă „Regele Carol II”, 1940.

BRĂTIANU, T. = Gheorghe I. Brătianu, Tradiția istorică despre întemeierea statelor românești. Ediție îngrijită, studiu introductiv și note de Valeriu Râpeanu. București, Editura Eminescu, 1980.

BRÂNCUȘ, I. C. = Grigore Brâncuș, Istoria cuvintelor. Unitate de limbă și cultură românească. București, Editura Coresi, 1991.

BRÂNCUȘ, V. A. = Grigore Brâncuș, Vocabularul autohton al limbii române. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1983.

BREBAN, A. = Nicolae Breban, Animale bolnave. Ediția a II-a. București, Editura Tineretului, 1969.

V. BREBAN, D. = Vasile Breban, Dicționar al limbii române contemporane. De uz curent. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1980.

V. BREBAN, D. G. = Vasile Breban, Dicționar general al limbii române. [București], Editura Științifică și Enciclopedică, 1987.

BREBENEL, GR. P. = I. B. Brebenel, Graiul popular, în jurul ocupațiunilor și obiceiurilor țăranului român de pe vatra Oltului în Transilvania. (În jurnalul „Țara Oltului”, Făgăraș, 1907, nr. 25–30 și 1909, nr. 12–36, 38, 44, 45).

BRESLAȘU, D. = Marcel Breslașu, Dialectica poeziei sau Cântece despre cântec. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1957.

BREZOIANU, A. = Ion Brezoianu, Curs elementar de agricultură și de economia rurală. Tradus de... I. Plugăria, București, Tipografia lui C. A. Rosetti și Vinterhalder, 1850.

BREZOIANU, Î. = Ion Brezoianu, Învățătorul primar sau povețe și sfaturi pentru a pregăti pe învățătorii primari la cariera lor și a-i călăuzi în lucrarea foncțiilor lor. Tradus din franțozește de... București, Tipografia lui C. A. Rosetti și Vinterhalder, 1848.

BREZOIANU, R. = Ion Brezoianu, Rudiment agricol universal prin întrebări și răspunsuri sau Agricultura învățată prin principii săi, aplicabili la a sa practică în toate țărele și climele. De D. marchisul de Travanet și tradus în românește de... [București], tipărit în Tipografia lui Iosif Copainig, 1850.

BUCAVNA = ABC sau bucavna, spre folosul scolelor neamului romanesc. Sibiu, 1783.

BUCOAVNA = Bucoavna. Bălgrad, 1699. Ediție critică tipărită din inițiativa și cu binecuvântarea P. S. Emilian, episcop al Alba Iuliei. Episcopia Ortodoxă Română Alba Iulia, 1989.

BUCOVINA (18...) = Bucovina. Gazetă românească pentru politică, religie și literatură. Cernăuți, Tipografia lui Ioan Ekhardt și fiu. Anul I (1848) ș.u.

BUCUȚA, R. V. = Emanoil Bucuța, Românii dintre Vidin și Timoc. Cu un adaus de documente, folklor, glosar, fotografii, hărți de... Tip. Cartea Românească, 1923.

BUCV. = Bucvar sau începere de învățătură celor ce vor să învețe carte cu slove slovenești. Tipăritu-s-au în chesaro-crăiasca cetate Beci... prin chir Iosif Lavrentie Curțbec, 1771.

BUCVARIU15 = Bucvariu. Pentru pruncii cei românești, carii să află în crăia ungurească și hotarele ei împreunate. S-au tipărit în Beci, la Iosif Curțbec, 1781.

BUD, P. P. = Tit Bud, Poezii populare din Maramureș, adunate de... București, 1908. (Academia Română. Din viața poporului român. Culegeri și studii III).

BUDAI-DELEANU, LEX. = Ion Budai-Deleanu, Lexicon romănesc-nemțesc și nemțesc-romănesc alcătuit de Ioanu Budai, chesaro-crăiescul sfetnic la județul nemeșilor în Livău. În patru tomuri. [Manuscris din 1818; Biblioteca Academiei Române, cotele 3728-3731].

BUDAI-DELEANU, M. = Metastasio, [Temistocle]. [Traducere manuscrisă fragmentară de I. Budai-Deleanu, făcută în jurul anului 1810; Biblioteca Academiei Române, cota 2427].

BUDAI-DELEANU, O. I–II = I. Budai-Deleanu, Opere. Ediție critică de Florea Fugariu. Studiu introductiv de Al. Piru. București, Editura Minerva, [vol.] I–II, 1974–1975.

BUDAI-DELEANU, T. GR. I–III = I. Budai-Deleanu, Temeiurile gramaticii românești. Partea I: Ortografia. Partea II–III: Morfologia și sintaxa. [Manuscris de la începutul secolului al XIX-lea; Biblioteca Academiei Române, cotele 2425-2426].

BUDAI-DELEANU, T. V. = I. Budai-Deleanu, Trei viteji. Ediție și glosar de J. Byck, cu o prefață de I. Oană. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1955. (Biblioteca pentru toți).

BUDAI-DELEANU, Ț. = I. Budai-Deleanu, Țiganiada. Ediție îngrijită de J. Byck. Studiu introductiv de Ion Oană. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1953]. (Clasicii români).

BUDAI-DELEANU, Ț.2 = 1. Budai-Deleanu, Opere, [vol.] 1. Țiganiada. Ediție critică de Florea Fugariu. Studiu introductiv de Al. Piru. București. Editura Minerva, 1974.

BUDAI-DELEANU, ȚIG. = [I. Budai-Deleanu], Țiganiada sau tabăra țiganilor. Poemation eroicomico-satiric, alcătuit din douăsprezece cântece de Leonachi Dianeu. Îmbogățit cu multe însemnări și luări-aminte: critice, filozofice, istorice, filologhice și gramatece, de cătră Mitru Perea și alții mai mulți. [Manuscris din 1800; Biblioteca Academiei Române, cota 2429].

BUGHICI, D. = Dumitru Bughici, Dicționar de forme și genuri muzicale. Prefață de Ion Dumitrescu. București, Editura Muzicală, 1974.

BUGNARIU, N. = Iuliu Bugnariu, Dicționar poporal. Cuvinte românești din jurul Năsăudului, de popor grăite și tot pentru popor alcătuite. Adunate de dascălul... (În ziarul „Gazeta de Transilvania”, Brașov, 1887, nr. 251–265; 1888, nr. 48–49).

BUJOR, S. = Paul Bujor, Scrieri alese. [București], Editura pentru Literatură și Artă a Societății Scriitorilor din România, [1951]. (Biblioteca pentru toți).

BUJOREAN, B. L. = Dr. George Bujorean, Boli, leacuri și plante de leac cunoscute de țărănimea română. Sibiu, Editura Asociațiunii „Astra”, 1936 (Biblioteca poporală a Asociațiunii „Astra”, an. 26, nr. 229–233).

BUL. COM. IST. I ș. u. = Buletinul Comisiei istorice a României, publicat de Ioan Bogdan (vol. I–II), apoi de N. Iorga. București, Atelierele Grafice Socec. Vol. I (1915) ș. u.

BULET. GRĂD. BOT. I ș. u. = Buletinul de informații al Grădinii botanice și al Muzeului Botanic de la Universitatea din Cluj. Cluj. Anul I (1921) ș. u.

BULETIN, F. (18...) = Buletin. Foaie oficială. Iași, 1833–1859.

BULETIN, G. (18...) = Buletin. Gazetă administrativă [ulterior: Gazetă oficială]. București, 1832–1859.

BUL. FIL. I ș. u. = Buletinul Institutului de Filologie Română «Alexandru Philippide». Universitatea din Iași. Director Iorgu Iordan. Iași. Vol. I (1934) ș. u.

BUSUIOC, M. R. I–II = Monica Mihaela Busuioc, Munca și răsplata ei (secolele XVII–XVIII). Studiu de terminologie. București, Fundația Națională pentru Știință și Artă, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, 2001; [Vol. II] București, Fundația Națională pentru Știință și Artă, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, 2002.

BUTURĂ, EB. I–II = Valer Butură, Enciclopedie de etnobotanică românească. [Vol. I], București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1979; vol. II: Credințe și obiceiuri despre plante. Paris, 1988 (Sociétés européennes).

BUTURĂ, EG. = Valer Butură, Etnografia poporului român. Cultura materială. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1978.

BUZNEA, C. = D. N. Darvar, Culegere de înțelepciune. Scrisă în limba grecească de..., iar acum tălmăcită în cea rumânească de Iancu Nicolae [Buznea] Moldovean. București, 1827.

BUZNEA, F. = Iancu Buznea, Filosoful indian sau Chipul de a trăi cineva fericit în soțietate. Acum întâia oară tălmăcit rumânește din cel franțuzesc de... Iași, Tipografia Sfintei Mitropolii, 1834.

BUZNEA, M. = Iancu Nicola [Buznea], Manual de patriotizm. Tălmăcit și mai adăogat de... Iași, Tipografia Sfintei Mitropolii, 1829.

BUZNEA, P. V. = Pavel și Virghinia. Alcătuită franțuzește de Bemarden de la Sen-Pier... Acum întâia oară tălmăcită și tipărită rumânește de Iancu Buznea. Iași, 1831.

BUZURA, O. = Augustin Buzura, Orgolii, Roman. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1977.

BV I–IV = Ioan Bianu și Nerva Hodoș, Bibliografia românească veche 1508–1830. București, Editura Atelierele Socec & Co. Tom. I (1508–1716), 1903. Tom. II (1716–1808), 1910. Tom. III (1809–1830), fasc. I–II, 1912; fasc. III–VIII [Ioan Bianu și Dan Simonescu], 1936. Tom IV (Adăogiri și îndreptări) [Ioan Bianu și Dan Simonescu], 1944.

C

CABA, SĂL. = Caba Văzul, Szilágy vármegye román népe, nyelve és népköltészete, Irta... Beci [= Viena], 1918.

CADE = I.-Aurel Candrea – Gh. Adamescu, Dicționarul enciclopedic ilustrat. Partea I: Dicționarul limbii române din trecut și de astăzi de I.-Aurel Candrea. Partea II: Dicționarul istoric și geografic universal de Gh. Adamescu. București, Editura „Cartea Românească”, [1926–1931].

CAF I ș. u. = Caietele Arhivei de Folclor. [Vol.] I ș.u. Iași, 1979 ș.u. (Universitatea „Al. I. Cuza” – Iași; Institutul de Lingvistică, Istorie Literară și Folclor; Arhiva de Folclor a Moldovei și Bucovinei).

CAIAN, P. = Demetrie Caian, Predică despre statul milităresc și semnele lui de învingere. [Blaj], 1927.

CAIET = Caiet de istoria naturală și botanică. Caiet pentru economia rurală – care să paradosește de cătră d. D. Leon Filipescul. [Manuscris; note luate la lecțiile lui L. Filipescu de Ioan Cemătescu, în 1842; Biblioteca Academiei Române, cota 43].

CALAFATI, A. S. = Fr. Th. Marie de Baculard d’Arnaud, Adelson și Salvini. Poveste englezască sau jalnică tămplare. Tălmăcită de pe acea franțuzască pe limba moldovenească de Fotis Calafati. [Manuscris din 1806; Biblioteca Academiei Române, cota 558].

CALENDAR (18...) = Calendar pentru poporul românesc (devenit apoi Calendar pentru români). [Cu suplimentul Almanah de învățătură și petrecere]. Iași, 1847–1862. [Editat anual de Gh. Asachi].

CALENDAR (1841) = Calendar pe anul de la Hristos 1841. Iași.

CALENDAR BUC. (18...) = Calendar [apărut la București], anul 1838 ș. u.

CALENDARI (1733) = Calendari. Acum întâi rumânesc alcătuit de pe cel sârbesc. Brașov, 1733.

CALENDARI (1802) = Calendari românesc vechi a lui Iulian pă anul de la Hristos 1802... lângă care s-au mai adăogat Calendariul nou nemțesc a lui Gregorian. Sibii, Tipografia a lui Ioann Bart.

CALENDARIU (1794) = Calendariu la anul de la nașterea lui Hristos 1794, cari e prost, cuprinzând în sine 365 de zile. Vienna, la Slaveno-Sârbeasca, Româneasca Privileghiata Tipografie.

CALENDARIU (1814) = Calendariu ce slujește pre 100 de ani, începând de la anul 1814 pănă în anul 1914. Acum întâi românește alcătuit... La Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, [1814].

CALENDARIU (1820) = Calendariu pe anul de la Hristos 1820, care este bisect și să cuprinde din 366 de zile. Întocmit pe gradurile și clima marelui printipat al Ardealului și a altor țări învecinate. Sibii, Tipografia lui Ioann Bart.

CALENDARIU (1844) = Calendariu pe anul de la Hristos 1844, întocmit pe gradurile și clima țării ungurești a marelui prințipat al Ardealului, a Țării Românești și a Moldaviei... în Buda, la Crăiasca Tipografie a Universității Ungurești.

CALENDARIU BUDA (18...) = Calendariu pe anul de la Hristos 18... În Buda, 1817 ș. u.

CALENDARIU Iași (18...) = Calendariu pe anul de la Hristos 18... Iași, 1821 ș. u.

CALIMACH = Codul Calimach. Ediție critică. Lucrare întocmită de un colectiv condus de acad. Andrei Rădulescu. [București], Editura Academiei, 1958.

CAMILAR, C. = Eusebiu Camilar, Cordun. Roman. București, Editura Fundațiilor, 1942. (Scriitori români contemporani).

CAMILAR, C. P. = E. Camilar, Cartea poreclelor. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1957.

CAMILAR, N. I–II = Eusebiu Camilar, Negura. Roman. [București], Editura de Stat, volumul I: 1949, volumul II: 1950.

CANDREA, F. = I.-Aurel Candrea, Folklorul medical român comparat. Privire generală. Medicina magică. [București], Casa Școalelor, 1944.

CANDREA, Ț. O. = I.-A. Candrea, Graiul din Țara Oașului. (Extras din „Buletinul Societății filologice”, II). București, Atelierele Socec, 1907.

CANELLA, V. = C. Canella, Vocabular de câteva vorbe sinonime. Tradus de... întâia ediție. București, Tip. Națională, 1867.

CANTACUZINO, A. = Montesquieu, Arsachie și Ismenia. Istorie din parte Răsăritului, scrisă după franțuzăște de... și este tălmăcită de I[oan] C[antacuzino] la let 1794, iar de mine s-au prescris la let 1803. [Manuscris; Biblioteca Academiei Române, cota 3099].

CANTACUZINO, N. P. = Florian, Numa Pompilius, al doilea crai al Romii... Pă frantuzește scris de monsiul Florian și tălmăcit de I[oan] C[antacuzino], 1796. [Manuscris de la începutul secolului al XIX-lea; Biblioteca Academiei Române, cota 1550].

CANTEMIR, D. = Dimitrie Cantemir, Divanul sau Gâlceava înțeleptului cu lumea sau Giudețul sufletului cu trupul Iași, 1698.

CANTEMIR, HR. = Principele Dimitrie Cantemir, Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor, publicat sub auspiciile Academiei Române... de Gr. C. Tocilescu. (Cu un portret și două facsimile). București, Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, 1901.

CANTEMIR, I. I. I–II = Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică. [Vol.] I–II. București, Editura pentru Literatură, 1965.

CANTEMIR, IST. = Operele principelui Dimitrie Cantemir. Tipărite de Societatea Academică Română. Tom.VI: Istoria ieroglifică. (Operă originală inedită scrisă în limba românească la 1704). București, 1883. [Editată de A. I. Odobescu].

CANTEMIR, O. V = Operele Principelui Demetriu Cantemir. Tipărite de Societatea Academică Română. Tom. V. Partea I: Evenimentele Cantacuzinilor și Brâncovenilor. Partea II: Divanul. Publicate și însoțite cu o prefață și un glosariu de G. Sion. București, Carol Göbl, 1878.

CANTEMIR, O. C. I, IV = Dimitrie Cantemir, Opere complete. [Vol.] I: Divanul. Ediție îngrijită, studiu introductiv și comentarii de Virgil Cândea. Text grecesc de Maria Marinescu-Himu. București, Editura Academiei, 1974; [vol.] IV: Istoria ieroglifică. Text stabilit și glosar de Stela Toma. Prefață de Virgil Cândea. Studiu introductiv, comentarii, note, bibliografie și indici de Nicolae Stoicescu. București, Editura Academiei, 1973.

CANTEMIR, S. M. = D. Cantemir, Scrisoarea Moldovei de..., care acum întâi s-au tipărit. În Sfânta Monastire Neamțul, la anul 1825. [Traducere de Vasile Vârnav].

CANTUNIARI, L. M. = Dr. Șt. N. Cantuniari, Lexic mineralogic petrografic. București, Editura Tehnică, [f. a.].

CARABELLA, A. D. = A. D. Carabella, Animale dăunătoare agriculturii. [București], Casa Școalelor, [1943].

CARACOSTEA, E. = D. Caracostea, Expresivitatea limbii române. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1942. (Biblioteca enciclopedică).

CARAFOLI, AERODIN. = Acad. Elie Carafoli, Aerodinamica. [București], Editura Tehnică, 1951.

CARAFOLI–OROVEANU, M. F. I = Acad. E. Carafoli și T. Oroveanu, Mecanica fluidelor. Vol. I. [București], Editura Academiei, 1952.

CARAGEA, L. = Legiuire a prea înălțatului și prea pravoslavnicului domn și oblăduitori a toată Ugrovlahiia, Io Ioan Gheorghe Caragea... Vv. Tipărită în Privileghiata Tipografie... Mavrogheni, București, 1818.

CARAGIALE, M. = I. L. Caragiale, Momente. București, Editura Librăriei Socec & Comp., 1901.

CARAGIALE, N. F. = I. L. Caragiale, Notițe și fragmente literare. București, Editura Librăriei Stork & Müller, 1897. (Biblioteca pentru toți).

CARAGIALE, N. S. = I. L. Caragiale, Note și schițe. București, Editura Librăriei C. Sfetea, 1892.

CARAGIALE, O. I–VII = I. L. Caragiale, Opere. Vol. I–VII. [Ediție îngrijită de Paul Zarifopol (vol. I–III) și Șerban Cioculescu (vol. IV–VII)]. București, Cultura Națională și Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1930–1942.

CARAGIALE, S. = I. L. Caragiale, Schițe. (Traduceri și originale). Iași, Editura Librăriei Școalelor Frații Șaraga, 1897.

CARAGIALE, S. N. = [I. L.] Caragiale, Schițe nouă. București, Editura „Adevărul”, 1910.

CARAGIALE, S. U. = I. L. Caragiale, Schițe ușoare. București, Editura Librăriei Carol Müller [1896]. (Biblioteca pentru toți).

CARAGIALE, T. II = I. L Caragiale, Teatru. Vol. II. Iași, Editura Librăriei Frații Șaraga, [1894].

M. I. CARAGIALE, C. = Mateiu Ion Caragiale, Craii de Curtea-Veche. București, Editura Cartea Românească, [1929].

M. I. CARAGIALE, O. = Mateiu I. Caragiale, Opere. Ediție, studiu introductiv și note de Barbu Cioculescu. București, Editura Fundației Culturale Române, 1994.

CARAMAN, COL. = Petru Caraman, Colindatul la români, slavi și la alte popoare. Studiu de folclor comparat. Ediție îngrijită de Silvia Ciubotaru. Prefață de Ovidiu Bîrlea. București, Editura Minerva, 1983.

CARAMAN, D. = Petru Caraman, Descolindatul în orientul și sud-estul Europei. Studiu de folclor comparat. Ediție îngrijită și postfață de Ion H. Ciubotaru. Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 1997.

CARAMAN, STUDII = Petru Caraman. Studii de etnografie și folclor. Ediție de Ovidiu Bîrlea și Ion H. Ciubotaru. Postfață de I. H. Ciubotaru. Iași, Editura Junimea, 1997.

CARCALECHI, C. = Zaharia Carcalechi, Carte de mână împreună cu Calendariul pre anul 1825, carele se cuprinde din 365 de zile, cum și Ghenealoghia a împăraților, crailor și a prințipilor din Europa și alte folositoare lucruri și istorii. Cu cinci icoane. Prin... Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1825.

CARDAȘ, C. P. = Gh. Cardaș, Cântece poporane moldovenești. Editura Librăriei Diec., Arad, 1926. (Cu un glosar). (Biblioteca Semănătorul, nr.-le 157–159).

CARIBOLU, C. = C. Caribolu, Carte de doftorii de orice boală, bună și încercată întru toate de... [Manuscris de la sfârșitul secolului al XVIII-lea; Biblioteca Academiei Române, cota 4743].

CARTE DE BUCATE16 = O lume într-o carte de bucate. Manuscris din epoca brâncovenească. Transcrierea textului, prefața și postfața de Ioana Constantinescu. Cu un studiu introductiv de Matei Cazacu. București, Editura Fundației Culturale Române, 1997.

CARTE TREB. I–II = Carte trebuincioasă pentru dascalii școalelor de jos românești neunite, în chesaro-crăiștile țări de moștenire. [Două volume]. Vienna, Iosif Curțbec, 1785.

CARTOJAN, ALEXANDRIA = N. Cartojan, Alexandria în literatura românească. Noui contribuții (Studiu și text). București, „Cartea Românească”, Institutul de Arte Grafice Göbl-Rasidescu, 1922.

CARTOJAN, ILRV = N. Cartojan, Istoria literaturii române vechi. Vol. I–III. București, Fundația pentru Literatură și Artă „Regele Carol II”, 1940–1945.

CARTOJAN, C. P. I–II = N. Cartojan, Cărțile populare în literatura românească. Vol. I: Epoca influenței sud–slave. București, Editura Casei Școalelor, 1929; vol. II: Epoca influenței grecești. Cu 15 planșe afară de text. București, Fundația pentru Literatură și Artă „Regele Carol II”, 1938.

CAS (18...) = Curier de ambe sexe. Jurnal literar, 1836–1849. A doua ediție. București, Tipografia Heliade și asociați, 1862.

CATANELE = Șt. St. Tuțulescu și P. Danilescu, Monografia istorică, economică, culturală, socială a satului Catanele din districtul Dolj. Craiova, Librăria și Stabilimentul Grafic Fane Constantinescu, 1908.

CAT. MAN. I–III = Catalogul manuscriptelor românești. Edițiunea Academiei Române. [Tomul I] întocmit de Ioan Bianu, București, Inst. de Arte Grafice Carol Göbl. S-sor, Ioan St. Rasidescu, 1907; [Tomul II] întocmit de Ioan Bianu și R. Caracaș, București, Socec & C. Sfetea, 1913; [Tomul III] întocmit de Ioan Bianu și G. Nicolaiasa, Craiova, „Scrisul Românesc” S.A., 1931; [Vol. IV], Catalogul manuscriselor românești, întocmit de G. Ștrempel, Fl. Moisil, L. Stoianovici. București, Editura Academiei 1967.

CATON = [Metastasio], Caton. Dintr-ale lui... [Manuscris din jurul anului 1800; Biblioteca Academiei Române, cota 3454].

CAZABAN, V. = Al. Cazaban, Din vremea ceea... Schițe și nuvele. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1951].

CAZIMIR, GR. = Otilia Cazimir, Grădina cu amintiri. și alte schițe. București, Cartea Românească, [1929].

CAZIMIR, L. U. = Otilia Cazimir, Lumini și umbre. Iași, Editura „Viața Românească”, [1923].

CAZIMIR, P. = Otilia Cazimir, Poezii, București, Editura Fundațiilor, 1939.

CĂLĂTORIE I–IV = A toată lume călătorie sau înștiințare de lumea nouă și cea veche. Tomu I–IV. [Traducere a operei abatelui Delaporte; I–III manuscris din 1785. Biblioteca Universității Iași, cota IV–18; IV: manuscris din 1788, Biblioteca Academiei Române, cota 3771].

CĂLINESCU, B. = G. Călinescu, Estetica basmului. [București], Editura pentru Literatură, 1965.

CĂLINESCU, B. I. = G. Călinescu, Bietul Ioanide. Roman. Ediția a II-a. [București], Editura pentru Literatură, 1965.

CĂLINESCU, C. N. = G. Călinescu, Cartea nunții. Roman. [București], Editura „Adevărul” S. A., [1933].

CĂLINESCU, C. O. = G. Călinescu, Cronicile optimistului. Cu un cuvânt înainte al autorului. București, Editura pentru Literatură, 1964.

CĂLINESCU, E. = G. Călinescu, Viața lui Mihai Eminescu. Ediția a treia revăzută. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1938. (Scriitorii români contemporani).

CĂLINESCU, E. O. I–II = G. Călinescu, Enigma Otiliei. [Vol.] I–II. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1946.

CĂLINESCU, I. = G. Călinescu, Impresii asupra literaturii spaniole. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1946. (Scriitorii români contemporani).

CĂLINESCU, I. C. = G. Călinescu, Viața lui Ion Creangă. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1938. (Scriitorii români contemporani).

CĂLINESCU, IST. LIT. ROM. = G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1941.

CĂLINESCU, L. L. = G. Călinescu, Lauda lucrurilor. [București], Editura pentru Literatură, 1963.

CĂLINESCU, N. = G. Călinescu, Trei nuvele. [București], [1949]. (Colecția Contemporanul).

CĂLINESCU, O. I ș. u. = G. Călinescu, Opere. [Vol.] I ș.u. [București], Editura pentru Literatură, 1965 ș.u.

CĂLINESCU, S. = G. Călinescu, Scrinul negru. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1960].

CĂLINESCU, S. C. L. = G. Călinescu, Studii și cercetări de istorie literară. [București], Editura Tineretului, [1966].

CĂPĂȚINEANU, B. = Stanciu Căpățineanu, Bibliotecă desfătătoare și plină de învățătură. Tradusă din franțuzește de... [Sibiu], 1830.

CĂPĂȚINEANU, M. = Stanciu Căpățineanu, Mitologhie pe limba românească. [Sibiu], 1830.

CĂPĂȚINEANU, M. R. = Montesquieu, Mărimea romanilor sau băgare de samă asupra pricinilor înălțării și căderii lor. Tradusă din franțozește de Stanciu Căpățineanul. [Sibiu], 1830.

CĂPĂȚINEANU, S. = Voltaire, Sadic sau ursitoarea: Istorie asiaticească de... Tradusă din franțozește de S. Căpățineanu. 1831.

CĂRTĂRESCU, L. = Mircea Cărtărescu, Levantul. București, Editura Cartea Românească, 1990.

CĂRTĂRESCU, N. = Mircea Cărtărescu, Nostalgia. București, Editura Humanitas, 1993.

CĂRTĂRESCU, O. = Mircea Cărtărescu, Orbitor. Aripa stângă. București, Editura Humanitas, 1996.

CĂRTĂRESCU, T. = Mircea Cărtărescu, Travesti. București, Editura Humanitas, 1994.

CĂTANĂ, B. = Gheorghe Cătană, Balade poporale, din gura poporului bănățean, culese de... Brașov, Editura Librăriei Ciurcu, 1895.

CĂTANĂ, P. B. I–III = Gheorghe Cătană, Poveștile Bănatului, culese din gura poporului bănățan de... Tomul I–III. Gherla, Tipografia „Aurora”, 1893–1895.

CÂMPEANU, GR. ROM. = P. M. Câmpeanu, Gramatica românească. Iași, Tipografia Institutului Albinei, 1848.

CÂRLOVA, P. = N. Nicoleanu, Poezii și proză. Vasile Cârlova, Poezii. C. Stamati, Poezii și proză. Publicație îngrijită de G. Bogdan-Duică. București, „Minerva”, 1906. (Biblioteca scriitorilor români).

CC I ș. u. = Codrul Cosminului. Buletinul Institutului de Istorie și Limbă. Cernăuți, Universitatea din Cernăuți, Institutul de Arte Grafice și Editura Glasul Bucovinei. Anul I (1924) ș.u.

CCM = Condica criminalicească a Moldaviei. Iași, 1838.

CCR = Tim. Cipariu, Crestomația sau Analecte literarie din cărțile mai vechi și nouă românești... Blasiu, 1858.

C. CRIM. = Partea întâi și a doua a Condicii criminalicești, ce s-au alcătuit în scurt pentru multa feliurime a faptelor criminalicești. Iași, Tipografia Sfintei Mitropolii, 1826.

CDDE = I. A. Candrea [și] Ov. Densusianu, Dicționarul etimologic al limbii române. Elementele latine. (A–Putea). București, Socec, 1907–1914.

CERNA, P. = P. Cerna, Poezii. București, „Minerva”, 1910.

CERNE, D. M. = Titus Cerne, Dicționar de muzică. Voci și instrumente. Vol. I: A–D; Vol. II: E–L. Iași, „Viața Românescă”, [1934].

CF = Cercetări filozofice. Revistă de filozofie. Academia Română. București. Anul I (1955) ș. u.

CHEIA ÎN. = Cheia înțelesului. Scoasa pre limbă rumânească. București, 1678.

CHEIA ÎN.2 = Ioannykij Haleatovskyj, Cheia înțelesului. Ediție, indice de nume și glosar de Rodica Popescu. Prefață de Alexandru Mareș, București, LibraR, 2000.

CHENDI, S. I–III = Ilarie Chendi, Scrieri. [Vol.] I–III. Ediție, prefață, tabel cronologic, note și comentarii de Dumitru Bălăeț. București, Editura Minerva, 1988–1990 (Scriitori români).

CHESARIE, M. octombrie (1776) = Mineiul, luna lui octovrie, care s-au tipărit acum întâi rumânește..., prin osârdiia Sfințiii Sale iubitoriului de Dumnezeu Chesarie..., în Sfânta Episcopie a Râmnicului, la anul de la Hristos 1776.

CHESARIE, M. noiembrie (1778) = Mineiul, luna lui noiemvrie, care s-au tipărit acum întâi rumânește..., prin nevoința și tălmăcirea iubitoriului de Dumnezeu Chesarie..., în Sfânta Episcopie a Râmnicului, la anul de la Hristos 1778.

CHESARIE, M. ianuarie (1779) = Mineiul, luna lui ianuarie, care s-au tipărit acum întâi rumânește..., prin nevoința și tălmăcirea iubitoriului de Dumnezeu Chesarie..., în Sfânta Episcopie a Râmnicului, la anul de la Hristos 1779.

CHESARIE, M. februarie (1779) = Mineiul, luna lui fevruarie, care s-au tipărit acum întâi rumânește..., prin nevoința și tălmăcirea iubitoriului de Dumnezeu Chesarie..., în Sfânta Episcopie a Râmnicului, la anul de la Hristos 1779.

CHESARIE, M. martie (1779) = Mineiul, luna lui martie, care s-au tipărit acum întâi rumânește..., prin nevoința și tălmăcirea iubitoriului de Dumnezeu Chesarie..., în Sfânta Episcopie a Râmnicului, la anul de la Hristos 1779.

CHESARIE, M. decembrie (1779) = Mineiul, luna lui dechemvrie, care s-au tipărit acum întâi rumânește..., prin nevoința și tălmăcirea iubitoriului de Dumnezeu Chesarie..., în Sfânta Episcopie a Râmnicului, la anul de la Hristos 1779.

CHEST. I–VIII = Chestionar pentru un atlas lingvistic al limbei române. Chestionarul I–VIII [Sub redacția lui Sextil Pușcariu]. (I. Calul. Cluj, „Ardealul”, 1922; II. Casa. Sibiu, „Dacia Traiană”, 1926; III. Firul. Cluj, „Ardealul”, 1929; IV. Nume de loc și nume de persoane. Cluj, „Ardealul”, 1930; V. Stâna, păstoritul și prepararea laptelui. Cluj, „Ardealul”, 1931; VI. Stupăritul. Cluj, „Ardealul”, 1933; VII. Instrumente muzicale. Cluj, „Cartea Românească”, 1935; VIII. Mâncări și băuturi. Cluj, „Ardealul”, 1937). Muzeul Limbei Române17.

CHIM. AN. CALIT. = Acad. prof. Raluca Ripan, prof. Ervin Popper, prof. Candin Liteanu, Chimie analitică calitativă. Semimicroanaliza. Ediția a doua. București, Editura Tehnică, 1957.

CHIRIAC = Călătoriile călugărului Chiriac de la Mănăstirea Secul. Publicate cu introducere și adnotări de G. Giuglea. București, Tip. Cărților Bisericești, 1937.

CHIRIACOPOL, D. Î. = Necolaie Chiriacopol, Doauăsprezece învățături folositoare. Pentru fimeile acele îngreoate, pentru ceasul nașterii, pentru lehusia, pentru chipul a să hrăni copiii acei mici și pentru boalele lor. Alcătuite de doftorul... Iași, Tipografia Sfintei Mitropolii [a] Moldovei, 1827.

CHIRIȚĂ, P. = Dr. Const. D, Chiriță, Pedologie generală. București, Editura Agrosilvică de Stat, 1955.

CHIRIȚESCU, GR. = M. I. Chirițescu, Grănicerul. București, „Minerva”, 1912.

CHREST. ROM. = Teodor Racoce, Chrestomaticul românesc sau adunare a tot feliul de istorii și alte făptorii, scoase din autorii di pe osebite limbi... Parte întâia. S-au tălmăcit de către... Cernăuți, Petru Ecart, 1820.

CIAUȘANU, GL. = G. F. Ciaușanu, Glosar de cuvinte din județul Vâlcea. București, Imprim. Națională, 1931. (Academia Română. Memoriile Secțiunii literare. Seria III. Tom. V. Mem. 6).

CIAUȘANU, R. SCUT. = G. F. Ciaușanu, Răsuri scuturate. Schițe și amintiri. Cu o prețuire de maestrul I. Al. Brătescu-Voinești. Craiova, Tipografia „Speranța”, [f. a.].

CIAUȘANU, V. = G. F. Ciaușanu, G. Fira și C. M. Popescu, Culegere de folclor din jud. Vâlcea și împrejurimi, cu un glosar. București, Cultura Națională, 1928. (Academia Română. Din viața poporului român. XXXV).

CIHAC, I–II = A. de Cihac, Dictionnaire d ’étymologie daco-romane. Vol. I. Éléments latins, comparés avec les autres langues romanes, Francfort A/M., Ludolphe St. Goar; Berlin, A. Asher; Bucarest, Socec, 1870. Vol. II. Éléments slaves, magyars, turcs, grecs-moderne et albanais, Francfort, Ludolphe St. Goar; Berlin, S. Calvary; București, Sotschek, 1879.

J. CIHAC, I. N. = J. Ch. Cihac, Istoria naturală. Întâia oară în limba românească compusă de doctorul medeținei și cavaler... Cu 20 stampe litografiate. Ieși, Institutul Albinei, 1837.

CINEMA = Cinema. Revistă lunară de cultură cinematografică. București. Anul I (1963) ș.u.

CIOCÎRLAN, P. P. = Ion Ciocîrlan, Pe plai. Schițe de la țară. București, Institutul de Arte Grafice „M. Eminescu”, [1903].

CIOCULESCU, C. = Șerban Cioculescu, Caragialiana. București, Editura Eminescu, 1974.

CIOCULESCU, I. C. = Șerban Cioculescu, Itinerar critic. București, Editura Eminescu, 1973.

CIORAN, C. A. = Emil Cioran, Cartea amăgirilor. București, Editura Cugetarea, [1936].

CIORAN, C. D. = Emil Cioran, Pe culmile disperării. București, Fundația pentru Literatură și Artă „Regele Carol II”, 1934 (Operele premiate ale scriitorilor tineri români).

CIORAN, R. = Emil Cioran, Revelațiile durerii. Eseuri. Ediție îngrijită de Mariana Vartic și Aurel Sasu. Prefața de Dan C. Mihăilescu. Cluj, Editura Echinox, 1990.

CIORĂNESCU, D. ET. = Alexandru Ciorănescu, Dicționarul etimologic al limbii române. Ediție îngrijită și traducere din limba spaniolă18 de Tudora Șandru-Mehedinți și Magdalena Popescu Marin. București, Editura Saeculum I. O., 2002.

CIPARIU, C. = Timotei Cipariu, Compendiu de gramateca limbei române. Blasiu, Tipariul Sem[inariului] diecesan, 1855.

CIPARIU, O. I, ș. u. = Timotei Cipariu, Opere. [Vol.] I ș.u. Ediție îngrijită de Carmen-Gabriela Pamfil. Introducere de Gavril Istrate. București, Editura Academiei, 1987 ș.u.

CIPRIAN, S. I–II = G. Ciprian, Scrieri. [Vol.] I: Amintiri. Măscărici și mâzgălici; [vol.] II: Teatru. [București], Editura pentru Literatură, 1965.

CIȘMAN, FIZ. I–II = Prof. Alexandru Cișman, Fizica generală. [Vol.]. I–II. București, Editura Tehnică, 1956–1957.

CIUBOTARU, CAT. MOLD. I–III = Ion H. Ciubotaru, Catolicii din Moldova. Universul culturii populare. [Vol.] I–III. Iași, Editura Presa Bună, 1998–2005.

S. CIUBOTARU, FOLC. MED. MOLD. = Silvia Ciubotaru, Folclorul medical din Moldova. Tipologie și corpus de texte. Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2005.

S. CIUBOTARU, NU. = Silvia Ciubotaru, Nunta în Moldova. Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2000.

CIUPALĂ, T. = I. Ciupală, Terminologia întrebuințată la plutăria lemnelor pe Bistrița. (În „Revista pădurilor”, București, XXVII, aug.–sept. 1913).

C. ÎNȚEL. = Cartea înțelepciunii populare. Proverbe. Ediție îngrijită, prefață [„Despre proverbe”] și bibliografie de Ion Dodu Bălan. București, Editura Minerva, 1974.

CL = Cercetări de lingvistică. [Cluj], Academia Română. Filiala Cluj. Institutul de Lingvistică. Anul I (1956) ș.u.

CLEMENS = Andreas Clemens, Kleines walachisch-deutsch und deutsch-walachisches Wörterbuch. Hermannstadt, bei W. H. Thierry, Buch-und Kunsthändler, 1823.

CLIMESCU, A. = Constantin Climescu, Aritmetica raționată. Curs de științile matematice pentru școlile secundare. Ediția II, corectată. Iași, H. Goldner, 1896.

CM I–II = Cronicari munteni. Ediție îngrijită de Mihail Gregorian. Studiu introductiv de Eugen Stănescu. I: Stolnicul Constantin Cantacuzino, Anonimul Cantacuzinesc. Radu Popescu. II: Radu Greceanu. Anonimul Brâncovenesc. București, Editura pentru Literatură, 1961.

CM2 = Cronicari munteni. Texte selectate, studiu introductiv, note și glosar de Liviu Onu. Letopisețul Cantacuzinesc; Cronica Bălenilor; Radu Greceanu: Viața lui Constantin Brâncoveanu; Anonimul Brâncovenesc (sau Cronica Anonimă Brâncovenească); Radu Popescu: Cronica lui Nicolae Mavrocordat; Stolnicul Constantin Cantacuzino: Istoriia Țării Rumânești. București, Editura Științifică, 1970.

CME = [Circulară monetară], foaie volantă. [Cluj], 1811.

CMG = [Circulară monetară], foaie volantă. [Cluj], 1811.

C. MOLD. = Cronici moldovenești. Pseudo-Enache Kogălniceanu, Letopisețul Țării Moldovii de la domnia întâi și până la a patra domnie a lui Constantin Mavrocordat Voevod (1733–1774); Ioan Canta, Letopisețul Țării Moldovii de la a doua și până la a patra domnie a lui Constantin Mavrocordat Voevod (1741–1769). Ediție critică de Aurora Ilieș și Ioana Zmeu. Studiu introductiv de Aurora Ilieș. București, Editura Minerva, 1987.

CN = Cărticica năravurilor bune pentru tinerime. Acum întâi de pre nemție pre românie întoarsă. Sibii, Tipografia lui Ioann Bart, 1819.

COBÂLCESCU, G. = Gr. Cobâlcescu, Eleminte de geologie pentru clasele gimnaziale. Prelucrată după [F. S.] Beudant de... Iași, Tipografia lui Goldner, 1859.

COCEA, P. = N. D. Cocea, Pamflete antidinastice. [București], Editura de Stat, 1949.

COCEA, S. I–II = N. D. Cocea, Scrieri. [Vol.] I–II. București, [vol.] I: Editura pentru Literatură, 1969; [vol.] II: Editura Minerva, 1970.

COD. BRATUL = Codicele Bratul. [1559–1560]. Ediție de text de Alexandru Gafton. Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2003.

COD. CRIM. = Codica criminală. A doua oară tipărită... eșii, Tipografía Albinei, 1838.

CODEX STURDZ. = Codex Sturdzanus. [1580–1618]. Studiu filologic, studiu lingvistic, ediție de text și indice de cuvinte de Gheorghe Chivu. București, Editura Academiei Române, 1993.

COD. PEN. R.P.R. = V. Papadopol, I. Stoenescu, V. Protopopescu, Codul penal al Republicii Populare Române. Adnotat. [București], Editura de Stat pentru Literatură Juridică, 1948.

COD. PEN. R.S.R. = Codul penal al Republicii Socialiste România, comentat și adnotat. Partea generală. București, Editura Științifică, 1972.

COD. PEN. R.S.R.2 = Teo Vasiliu (coord.), Doru Pavel (coord.), George Antoniu... Codul penal al Republicii Socialiste România, comentat și adnotat. Partea specială. Vol. I. Prefață de Emil Nicolcioiu. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1975.

COD. PUȘC. = Constantin Lacea, Codicele Pușcașul. (Extras din „Revista filologică”, Cernăuți, a. I, 1927, nr.-le 1, 2, p. 67–84).

CODREANU, S. I–II = Mihai Codreanu, Scrieri. Vol. I–II. Ediție de Constantin Ciopraga și Ilie Dan. București, Editura pentru Literatură, 1968.

CODRESCU, C. I–II = Hariet Beecher Stowe, Coliba lui Moș Toma sau Viața negrilor în sudul Statelor Unite din America. Traducere de pe a lui León Pilatte de T. Codresco. Cu o ochire asupra sclaviei de M. Kogălniceanu. Tomul I–II. Iași, Tipografia Buciumului Român, 1853.

CODRESCU, D. P. = Thieres, Despre dreptul proprietății. Tradus de Teodor Codrescu. Iași, Tipografia Buciumului Român, 1850. (Suplemental „Zimbrului”).

CODRESCU, GR. FR. = T. Codrescu, Mică gramatică franțeză, pentru învățătura tinerimei moldo-române. Dupre Noël și Șapsal. Publicată... de T. Codrescu. Partea I. Ieși, Institutul Albinei, 1841.

CODRU-DRĂGUȘANU, C. = I. Codru-Drăgușanu, Călătoriile unui român ardelean în țară și în străinătate (1835-44). („Peregrinul transilvan”). Ediție prefăcută în stilul literar de astăzi de Constantin Onciu, cu o prefață de N. Iorga. Vălenii de Munte, Editura Tipografiei Societății „Neamul Românesc”, 1910.

CODRU-DRĂGUȘANU, P.19 = Ion, Codru-Drăgușanu, Peregrimul transilvan. Ediție îngrijită și prefață de Romul Munteanu [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1956.

CODRU-DRĂGUȘANU, R. = Ioane Germaniu Codru [-Drăgușanu], Rudimentele gramaticei romane. Estrase din Tentamen criticum cu adaus de regule simple și diverse anotăciuni pentru usul școlarilor începători. București, Tipografia Colegiului Săntu-Sava, 1848.

COD. SILV. = Cel mai vechi cod silvic românesc. Orânduiala de pădure pentru Bucovina, dată de împăratul Iosif al II-lea în 1786. Publicată cu introducere și indice de Gh. T. Kirileanu. București, Göbl, 1908.

COD. TOD. = Dr. Nicolae Drăganu, Două manuscripte vechi. Codicele Todorescu și Codicele Marțian, [secolul XVII-lea] Studiu și transcriere de... Edițiunea Academiei Române. București, Librăriile Socec et. Comp. și C. Sfetea; Leipzig, Otto Harrassowitz; Wiena, Gerold et Comp., 1914.

COD. ȚIV. = Codică țivilă sau politicescă a Prințipatului Moldovii. Ieși, Privileghiata Tipografie a Albinei, 1833.

COD. VOR. = Ion al lui G. Sbiera, Codicele Voronețean, [1563–1583], cu un vocabulariu și studiu asupra lui, de... Cernăuți, 1885.

COD. VOR.2 = Codicele voronețean. Ediție critică, studiu filologic și studiu lingvistic de Mariana Costinescu. București, Editura Minerva, 1981.

COLUMNA, I ș. u. = Columna lui Traian. Revistă mensuală pentru istorie, linguistica și psicologia poporană. Sub direcțiunea d-lui B. P. Hasdeu. București. Anul I (1870) ș. u.

COMAN, GL. = Petre Coman, Glosar dialectal. București, Monitorul oficial și Imprimeria Națională, 1939. (Academia Română, Memoriile Secțiunii literare. Seria III. Tom IX, Mem. 5).

COMODIA = Comodia ce s-au lepădat la vistierie, care s-au urmat între cei mai gios arătați, având nădejdi unii de Hangerliu a veni domn, și alții de Mihai-Vodă Șuțu, frică fiindu-le dă Calimah. [Manuscris din 1821; Biblioteca Academiei Române, cota 5531).

COM. SAT. I ș. u. = Comoara satelor. Revistă lunară de folclor. Blaj, Anul I (1923) ș. u.

COMȘA, N. Z. = Prof. D. Comșa, Nana Zamfira. Îndrumări din economia casnică și grădinărit. Cu 20 ilustrații în text. Sibiu, Tipografia Cavaleriei, Editura Autorului, 1929.

CONACHI, L. = Tragodia Lentor. [Traducere din limba franceză de C. Conachi; manuscris din 1805; Biblioteca Academiei Române, cota 4746].

CONACHI, P. = Logofătul Costachi Konaki, Poesii. Alcătuiri și tălmăciri. Partea I, [Ed. II]. Iași, Editura Librăriei Frații Șaraga, [1886].

CONCORDIA = Concordia. Jurnal politic și literar. București, 1857.

CONDICA = Condica de comerciu cu anexele ei... Acum întâia oară tipărită. București, Tipografia lui I. Eliad, 1840.

CONDICA O. = Condică penală ostășească, cu procedura ei și osebit suplement pentru starea de împresurare... București, Tipografia Colegiului Național, 1852.

CONOFAU, V. = Zisu Conofau, Descriere pentru boala vărsatului celui mare, pentru întinderea și primejdiile ei și pentru mântuitoarea aflare și întrebuințare a vacținei sau a altoiului cu puroi de vacă. Alcătuită și dată în tipar de... București, Tipografia lui Eliade, 1833.

P. CONSTANT, O. = Paul Constant, Oameni ai cioc. Schițe umoristice. Craiova, „Ramuri”, 1939.

P. CONSTANT, R. = Paul Constant, Râia. Roman. Craiova, „Ramuri”, 1936.

CONSTANTINESCU, S. I–VI = Pompiliu Constantinescu, Scrieri. [Vol.] I–VI. [București], Editura pentru Literatură, [vol.] I–II: 1967; [vol.] III: 1969; [vol.] IV: 1970; [vol.] V: 1971; [vol.] VI: 1972.

N. CONSTANTINESCU, R. I = Nicolae Constantinescu, Relațiile de rudenie în societățile tradițiionale. Reflexe în folclorul românesc. [Vol.] I. București, Editura Academiei, 1987.

CONST. ROM. = Constituția României. Ediția a 2-a. București, 1991.

CONST. R.P.R. = Constituția Republicii Populare Române. [București], Editura pentru Literatură Politică, 1952.

CONST. R.S.R. = Constituția Republicii Socialiste România. București, Consiliul de Stat, 1980.

CONTA, O. C. = Vasile Conta, Opere complete. Volumul I. în românește de Ana Conta-Kernbach și dr. P. Zosin. București, Cultura Națională, 1923. (Biblioteca filozofică).

CONTA, O. F. = Vasile Conta, Opere filosofice. Ediție revăzută și însoțită de o introducere de N. Petrescu. București, Editura „Cartea Românească”, [1922].

CONTEMP. = „Contemporanul”. Săptămânal politic, social, cultural. Seria a II-a. [București], 1948 ș. u.

CONTEMPORANUL, I ș. u. = „Contemporanul”. Revistă literară și științifică. Redactori: V. G. Morțun și I. Nădejde. Iași, Anul I (1881) ș. u.

CONTRIBUȚII, I–III = Contribuții la istoria limbii române literare în secolul al XIX-lea. [Vol.] I–III. [București], Editura Academiei, 1956 [I]; 1958 [II]; 1962 [III]. (Academia Română. Institutul de Lingvistică).

CONV. GEOM. = [A. Marin], Moș Pătru sau învățătorul de sat. Convorbiri asupra geometriei. București, Tipografia Colegiului Sfântul Sava, 1839.

CONV. LIT. I ș. u. = Convorbiri literare. Iași, apoi București. Anul I (1867–1868) ș. u.

CONV. MEC. = [A. Marin], Moș Pătru sau învățătorul de sat. Convorbiri asupra mecanicei. București, 1842. (Biblioteca pentru tinerimea română. Tomul IV).

CORBEA, A. = Dumitru Corbea, Anii tineri. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1951].

T. CORBEA, D. = Teodor Corbea, Dictiones latinae cum valachica interpretatione. [Manuscris autograf din ultimii ani ai sec. al XVII-lea, ante 1703; Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj, cota 43].

CORCEA, B. = Avram Corcea, Balade poporale, culese de... Caransebeș, 1889.

CORESI, EV. = Diaconul Coresi, Carte cu învățătură (1581), publicată de Sextil Pușcariu și Alexie Procopovici. Vol. I. Textul. București, Atelierele Grafice Socec et Comp., 1914. (Comisia Istorică a României).

CORESI, L. = Diaconul Coresi, Lucrul Apostolesc. Apostolul. Tipărit de... în Brașov la anul 1563. București, Cultura Națională, 1930. (Academia Română. Secțiunea literară. Texte de limbă din secolul al XVI-lea, reproduse în fascimile, îngrijite de I. Bianu. IV).

CORESI, LIT. = Liturghierul lui Coresi. Text stabilit, studiu introductiv și indice de Al. Mareș. București, Editura Academiei, 1969.

CORESI, M. = Coresi, Fragment din Molitvenicul diaconului... (1564). În Prinos lui D. A. Sturza. București, 1903, p. 235–276.

CORESI, PS. = Diaconul Coresi, Psaltirea, publicată românește la 1577 de... Reprodusă cu un studiu bibliografic și un glosar comparativ de B. Petriceicu-Hasdeu. Edițiunea Academiei Române. Tomul I: Textul București, Tipografia Academiei Române, 1881.

CORESI, PS. SL.-ROM. = Coresi, Psaltirea slavo-română (1577) în comparație cu psaltirile coresiene din 1570 și din 1589. Text stabilit, introducere și indice de Stela Toma. [București], Editura Academiei, 1976 (Academia Română. Comisia de texte românești vechi).

CORESI, T. EV. = Coresi, Tâlcul evangheliilor și Molitvenic rumânesc. Ediție critică de Vladimir Drimba. Cu un studiu introductiv de Ion Gheție. București, Editura Academiei Române, 1998.

CORESI, TETR. = Tetraevanghelul diaconului Coresi. Reimprimat după ediția primă din 1560-61 de arhiereul dr. Gherasim Timuș Piteșteanu. Cu o prefață de Constantin Erbiceanu. București, Tipografia Cărților Bisericești, 1889.

CORESI, TETR.2 = Tetraevanghelul tipărit de Coresi. Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574. Ediție alcătuită de Florica Dimitrescu. București, Editura Academiei, 1963.

CORNEA, E. I–II = Dionisie Piru Tesaleanul, Encolpiul doctorilor sau medicina practică, cuprinzând 363 de boale numite elinește, italienește și românește, cunoștința patimelor, caracterul cauzele (pricinele) și vindecarea sau cura lor, fisiologhia și anatomia trupului omenesc, materia sau medicina vindecărei, dietetica (paza), ighiena (ținerea sănătăței). Adunate din cărțile osebiților doctori (medici) de... Tipărită de a doua oară în Atena la anul 1840, iară acum tradusă pe românie și tipărită prin postelnicul D. Cornea. Tomul I–II, Iași, Tipografia Institutului Albinei, 1849.

COSERIU, M. B. = Eugen Coseriu, Material lingvistic basarabean, în „Arhiva”. Revistă de istorie, filologie și cultură românească. Organul Societății Istorico-Filologice din Iași, XLVII, 1940, p. 93–100.

COSERIU, S. E. = Eugenio Coseriu, Semantisches und Etymologisches aus dem Rumänischen, în Verba et vocabula. Ernst Gamilscheg zum 80. Geburtstag. Herausgegeben von Helmut Stimm und Julius Wilhelm. München, Wilhelm Fink Verlag, 1968, p. 135–145.

COSMOGRAFIE = Această carte ce să cheamă Cosmografie, adecă izvodirea lumii, s-au scris în zilele Măriii Sale Prealuminatului Io Scarlat Grigorie Ghica-Voievod... în anii de la zidirea lumii 7275, iară de la Hristos 1766. [Manuscris; Biblioteca Academiei Române, cota 1556].

L. COSTIN, GR. BĂN. = Lucian Costin, Graiul bănățean. Studii și cercetări. Timișoara, „Cartea Românească”, 1926.

L. COSTIN, GR. BĂN. II = Lucian Costin, Graiul bănățean. [Vol.] II. Turnu-Severin, Tipografia Luiza I. Niculescu și Ion N. Bojneagu, 1934.

L. COSTIN, M. B. = Lucian Costin, Mărgăritarele Banatului. (Mare colecție de folclor). Din popor adunate și poporului redate. Ediția I. Timișoara „Cartea Românească”, [f. a.].

M. COSTIN, ap. GÎDEI = Al. Gîdei, Studiu asupra cronicarilor moldoveni din punct de vedere al limbei, metodei și cugetărei... Cu o prefață de V. A. Urechia. București, 1898.

M. COSTIN, O. = Miron Costin, Opere. Ediție critică cu un studiu introductiv, note, comentarii, variante, indice și glosar de P. P. Panaitescu. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1958.

N. COSTIN, C. = Antonio de Guevara, Ceasornicul domnilor. Traducere din limba latină de Nicolae Costin. Ediție critică și studiu introductiv de Gabriel Ștrempel. București, Editura Minerva, 1976.

N. COSTIN, L. = Nicolaie Costin, Letopisețul Țării Moldovei de la zidirea lumii până la 1601. Ediție cu o introducere de Ioan Șt. Petre. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1942. (Scriitori români vechi).

N. COSTIN, L.2 = Nicolae Costin, Opere. [Vol.] I: Letopisețul Țării Moldovei de la zidirea lumii până la 1601 și de la 1709 la 1711. Ediție cu un studiu introductiv, note, comentarii, indice și glosar de Const. S. Stoide și I. Lăzărescu. Cu prefață de G. Ivănescu, Iași, Editura Junimea, 1976.

COSTINESCU = Ion Costinescu, Vocabular româno-frances. București, 1870.

COȘBUC, AE. = P. Vergilius Maro, Opere complete. Partea I: Aeneis. Traducere în formele originale de George Coșbuc. București, Editura Librăriei C. Sfetea, 1896.

COȘBUC, B. = George Coșbuc, Balade și idile. București, Editura Librăriei Socec & Comp., 1893.

COȘBUC, F. = George Coșbuc, Fire de tort. Versuri. Ediția II. București, C. Sfetea, 1898.

COȘBUC, O. A. I ș. u. = G. Coșbuc, Opere alese. [Vol.] I–VI. Ediție îngrijită și prefață de Gavril Scridon. București, Editura Minerva, 1966–1982; [vol.] VII–VIII. Ediție critică de Gh. Chivu, prefață și comentarii de Alexandru Duțu. București, Editura Minerva, 1985–1988.

COȘBUC, P. I–II = G. Coșbuc, Poezii. [Vol.] I–II. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1953], (Clasicii români).

COȘBUC, S. = Sacontala. Poemă indiană. Traducere liberă după Calidasa de George Coșbuc. [București], Editura „Cartea Românească”, [1897].

COTEANU, E. D. = I. Coteanu, Elemente de dialectologie a limbii române. București, Editura Științifică, 1961.

COTEANU, GRAM. = I. Coteanu, Gramatica de bază a limbii române. București, Editura Albatros, 1982.

COTEANU, PL. = I. Coteanu, Prima listă a numelor românești de plante. București, Institutul de Linguistică Română, 1942. (Seria II. Studii 1).

COTEANU, R. L. = I. Coteanu, Româna literară și problemele ei principale. București, Editura Științifică, 1961.

COTEANU, S. E. = I. Coteanu, Structura și evoluția limbii române. (De la origini până la 1860). București, Editura Academiei, 1981.

COTEANU, S. F. I–II = I. Coteanu, Stilistica funcțională a limbii române. București, Editura Academiei, [Vol.] I: Stil, stilistică, limbaj, 1973; [vol.] II: Limbajul poeziei culte, 1985.

COTEANU – SALA, E. L. R. = Ion Coteanu, Marius Sala, Etimologia și limba română. București, Editura Academiei, 1987.

COTRUȘ, V. = Aron Cotruș, Versuri. Antologie de Ovidiu Cotruș. Prefață de Ion Dodu Bălan. București, Editura Minerva, 1978.

CP = T. Cipariu, Principia de limba și de scriptura. Edițiunea II revăzută și înmulțită. Blasiu, 1866.

CPÎ II = De lipsă cărtice pentru învățători a neuniților rumâneștilor mai mici școale în împără[teștile] și crăieștile țări. Partea a doua. Viena, Iosif Curțbec, 1785.

C. POP. I–II = Cărțile populare în literatura românească. Vol. I–II. Ediție îngrijită și studiu introductiv de Ion C. Chițimia și Dan Simonescu, București, Editura pentru Literatură, 1963.

C. POP.2 I ș. u. = Cărți populare, [vol.] I: Floarea darurilor. Text stabilit, studiu filologic și lingvistic, glosar de Alexandra Moraru (p. 15–193); Sindipa. Text stabilit, studiu lingvistic și filologic, glosar de Magdalena Georgescu (p. 197–320). București, Editura Minerva, 1996; [vol.] II: Fiziologul. Studiu filologic, studiu lingvistic, ediție și glosar de V. Guruianu (p. 11–100); Archirie și Anadan. Studiu filologic, studiu lingvistic și ediție de Magdalena Georgescu (p. 101–168). București, Editura Minerva, 1997; [vol.] III: Călătoria lui Zosim la blajini. Studiu filologic, studiu lingvistic și ediție de Maria Stanciu-Istrate (p. 9–65); Bertoldo. Studiu filologic, studiu lingvistic, ediție și glosar de Magdalena Georgescu (p. 67–244). București, Editura Minerva, 1999; [vol.] IV: Palia istorică. Studiu filologic, studiu lingvistic și ediție de Alexandra Moraru și Mihai Moraru. București, Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2001; [vol.] V: Alexie, omul lui Dumnezeu. Studiu filologic, studiu lingvistic, ediție și glosar de Maria Stanciu-Istrate (p. 11–106); Lemnul crucii. Studiu filologic, studiu lingvistic și ediție de Emanuela Timotin (p. 107–199); Disputa lui Isus cu Satana. Studiu filologic, studiu lingvistic și ediție de Liliana Agache (p. 201–250). București, Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2001; [vol.] VI: Vedenia Sofianei. Viața lui Anastasie. Vedenia lui Chir Daniil. Studiu introductiv, ediție și glosar de Andrei Timotin și Emanuela Timotin. București, Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2002; [vol.] VII: Istoria lui Polițion și a Militinei. Studiu filologic, studiu lingvistic, ediție și glosar de Florina Racoviță-Comet. București, Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2003; [vol.] VIII: Cele douăsprezece vise în tâlcuirea lui Mamer. Învățătură despre vremea de apoi a proorocului Isaia. Studii monografice, ediție și glosar de Alexandru Mareș. București, Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2003; [vol.] IX: Viața Sfântului Vasile cel Nou și vămile văzduhului. Studiu filologic, studiu lingvistic, ediție și glosar de Maria Stanciu-Istrate. București, Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2004.

C. PRAV. I–II = Carte de pravilă, ce cuprinde legele asupra faptelor răle și a călcărilor grele de poliție. Partea întâi. Carte de pravilă asupra grelilor călcări a politiceștilor orânduieli atingătoare de poliție. Parte a două. Cernăuți, Peter Echard, 1807.

CR (18...) = Curierul rumânesc. Gazetă politică, comercială și literară. București, 1829 ș. u. Editori: I. Eliad și C. Moroiu.

CRAINIC, P. A. = Nichifor Crainic, Poezii alese 1914–1944. Prefață de Ovidiu Papadima. București, Editura Roza Vânturilor, 1990.

CRAINIC, PC. CARD. = Nichifor Crainic, Puncte cardinale în haos. București, Editura Cugetarea, 1936.

CRĂINICEANU, IG. = Dr. Gheorghe Crăiniceanu, Igiena țăranului român. Locuința, încălțămintea și îmbrăcămintea. Alimentațiunea în diferite regiuni ale țării și în diferite timpuri ale anului. București, Carol Göbl, 1895.

CREANGĂ, A. = Ioan Creangă, Scrierile lui... Vol. II: Diverse. Iași, Tipolitografia H. Goldner, 1892. [Cuprinde Amintiri din copilărie, p. 1–129].

CREANGĂ, GL. = Al. Vasiliu și Gh. T. Kirileanu, Tălmăcire cuvintelor mai neobicinuite, făcută de... [în formă de glosar la: Ion Creangă, Opere complete. Cu o prefață și un indice. Ediție nouă revăzută. București, „Minerva”, 1906].

CREANGĂ, O. = Ion Creangă, Opere. Ediție critică cu note, variante și glosar de G. T. Kirileanu. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1939. (Scriitorii români moderni).

CREANGĂ, O. I–II = Ion Creangă, Opere. [Vol.] I–II. Ediție îngrijită, note, variante, glosar și bibliografie de Iorgu Iordan și Elisabeta Brâncuș. Studiu introductiv de Iorgu Iordan. București, Editura Minerva, 1970.

CREANGĂ, P. = Ioan Creangă, Scrierile lui... Vol. I: Povești. Iași, Tipolitografia H. Goldner, 1890.

CREST. L. R. V. = Crestomația limbii române vechi. Vol. I (1521–1639). Coordonator Alexandru Mareș. București, Editura Academiei Române, 1994.

CREȚEANU, M. = George Cretzianu, Melodii intime. București, Imprimeria Sântei Metropolie, 1855.

CRITIL = Critil și Andronius. Acum întâi tipărită... de pre limba grecească pre limba noastră moldovenească... Iași, în Sfânta Mitropolie, 1794.

CROHMĂLNICEANU, L. R. I–III = Ovid S. Crohmălniceanu, Literatura română între cele două războaie mondiale. Vol. I–III. București, Editura Minerva, 1972 ș.u.

CUCIURAN, D. = Gh. Cuciuran, Descrierea celor mai însemnate spitaluri din Ghermania, Englitera și Franția, spre introducerea planului pentru urzârea unui spital central în Iași. Compusă de... Iași, Institutul Albinei, 1842.

CUCIURAN, M. = Gh. Cuciuran, [Memoriu pentru înființarea spitalului de boli venerice]. Iași, 1849. [Manuscris; Biblioteca Academiei Române, cota 4488].

CUCIURAN, P. = Gh. Cuciuran, Povățuiri pentru sătenii Moldovei la tâmplare de holeră. Iași, 1848.

CUGETĂRI, I–II = Oxenstiern, [Cugetări]. [Traducere manuscrisă din limba franceză. Cartea I, 1779, Biblioteca Academiei Române, cota 2773; Cartea a II-a, 1780, Biblioteca Academiei Române, cota 96].

CUGETĂRI2 = Din vechile cărți de înțelepciune la români; Cugetările lui Oxenstiern (sec. XVIII) de Adriana Mitu. București, Editura Atos, 1996.

CULIANU, A. = N. Culianu, Curs elementar de algebră. Edițiunea a IV-a. Iași, 1890.

CULIANU, C. = N. Culianu, Curs de cosmografie pentru usul școalelor secundare. Iași, Tipografía Națională, 1895.

CULT. C. = Învățătură despre cultura sau lucrarea cânepei. Buda, Tipografia Universitatei din Pesta, 1828.

CUPARENCU, V. = Ioan Cuparencu, învățătura practică a medicinei veterinare. Iași, Tipografía H.Goldner, 1860.

CURENTUL (19...) = Curentul Cotidian politic. București, 11 ianuarie 1928 - 20 august 1944.

CURIOSUL (18...) = Curiosul. Gazetă de literatură, industrie, agricultură și noutăți. București, [1836–1837].

CUV. = Fontenelle, Cuvântări pentru mulțimea lumilor, alcătuite de Fontenel filosoful și tălmăcite pe limba rumânească... [Manuscris de la începutul secolului al XIX-lea; Biblioteca Academiei Române, cota 1383].

CUV. D. BĂTR. I–III = B. Petriceicu-Hasdeu, Cuvente den bătrâni. București, Tomul I, Limba română vorbită între 1550–1600. Studiu paleografico-linguistic de... Cu observațiuni filologice de Hugo Schuchard, 1878. Tomul II. Cărțile poporane ale românilor în secolul XVI, în legătură cu literatura poporană cea nescrisă, 1879. Tomul III. Istoria limbei române. Partea I: Principie de linguistica, 1881.

CUV. D. BĂTR.2 I–III = B. Petriceicu-Hasdeu, Cuvente den bătrâni. Tomul I. Limba română vorbită între 1550–1600. Studiu paleografico-linguistic de B. Petriceicu Hasdeu...; Tomul II. Cărțile poporane ale românilor în secolul XVI...; Tomul III. Istoria limbei române. Partea I. Principie de linguistică. Ediție îngrijită, studiu introductiv și note de G. Mihăilă. București, Editura Didactică și Pedagogică, [vol.] I–III, 1983–1987.

CV = Cum vorbim. Revistă pentru studiu și explicarea limbii. București. Anul I (1949) ș.u.

D

DA = (Academia Română) Dicționarul limbii române. Sub conducerea lui Sextil Pușcariu. Tomul I. Partea I: A–B. București, Librăriile Socec & Comp. și C. Sfetea, 1913; Tomul I. Partea II: C. București, Tipografia Ziarului „Universul”, 1940; Tomul I. Partea III. Fascicula I: Dde. București, Universul, întreprindere Industrială a Statului, 1949; [Fascicula II: de–desțina; șpalt, 1948]; Tomul II. Partea I: F–I. București, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului. Imprimeria Națională, 1934; Tomul II. Partea II. Fascicula I: J – lacustru. București, Tipografia Ziarului „Universul” S. A., 1937; Tomul II. Partea II. Fascicula II: Ladă–lepăda. București, Tipografia Ziarului „Universul” S. A., 1940; Tomul II. Partea II. Fascicula III: Lepăda–lojniță. București, Tipografia Ziarului „Universul” S. A., 1948.

DACIA LIT. = Dacia literară, subt redacția lui Mihail Kogălniceanu. Ediția a doua. Iași, 1859.

H. DAICOVICIU, D. = Hadrian Daicoviciu, Dacii. București, Editura Științifică, 1965.

D. ADM. P. = Anton P. Parlagi, Dicționar de administrație publică. Ediția a doua, revizuită și adăugită. București, Editura Economică, 2004.

DAMÉ, T. = Fr. Damé, Încercare de terminologie poporană română. București, Stabilimentul Grafic I. V. Socec, 1898.

DAMÉ, T.2 = Frédéric Damé, Nouveau dictionnaire roumain-français... comprenant le lexique roumain-français et français-roumain de la terminologie paysanne. Bucarest, Librairie Socec & Cie, 1900.

DA ms. = Dicționarul limbii române, manuscris existent în arhivele Institutelor de Lingvistică ale Academiei Române.

D. DAN, S. = Dimitrie Dan, Stâna la românii din Bucovina. (Schiță folclorică). În „Junimea literară”, Cernăuți, 1923.

DAN, U. = Pavel Dan, Urcan bătrânul. Nuvele. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1938.

DANIELOPOLU, F. N. I–II = Acad. D. Danielopolu, Probleme de farmacodinamie nespecifică. Vol. I. Bazele „farmacodinamiei nespecifice” și „terapeuticii nespecifice”. Vol. II. Medicamentele considerate ca având acțiune digitalică. [București], Editura Academiei, 1954.

DAP = Georgeta Stoica, Paul Petrescu, Maria Bocșe, Dicționar de artă populară. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1985.

DAS = Ducere de mână cătră aritmetică sau socoteală, pentru treaba pruncilor rumânești celor neuniților ce se învață în școale cele mice. Tipărită în Vienna, la Iosif, nobil de Curțbec, 1777.

D. ASIG. = Gh. D. Bistriceanu, Fl. Bercea, E. I. Macovei, Dicționar de asigurări. Chișinău, Editura Logos, 1993.

D. ASTR. = Dicționar de astronomie și astronautică. Coordonator general Călin Popovici. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1977.

DAVIDOGLU, C. = Mihail Davidoglu, Cetatea de foc. (În Teatru, vol. II. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1951]).

DAVIDOGLU, M. = Mihail Davidoglu, Minerii. Dramă în 3 acte. [București], Editura de Stat, 1949.

DAVIDOGLU, O. = Mihail Davidoglu, Omul din Ceatal. Dramă în 3 acte (8 tablouri). [București], Editura „Europolis”, 1948.

DAVILA, V. V. = Alexandru Davila, Vlaicu-Vodă. Dramă în 5 acte, în versuri. Ediția a VI-a. [București], Editura „Cartea Românească”, [1938].

DÂMBOVITA (18...) = Dâmbovița. Foaie politică și literară. București. Redactor responsabil: Dimitrie Bolintineanu. Anul I (1858) ș. u.

D. BIOL. = Teofil Crăciun – Virginia Crăciun, Mic dicționar de biologie. București, Editura Albatros, 1976.

DC = Dicționar de chimie. Elaborat de un colectiv sub coordonarea dr. Grigore Bălănescu. București, Editura Tehnică, 1964.

DCR = Florica Dimitrescu, Dicționar de cuvinte recente (DCR). [București], Editura Albatros, 1982.

DCR2 = Florica Dimitrescu, Dicționar de cuvinte recente (DCR2). Ediția a II-a. București, Editura Logos, 1997.

DDC = Mircea Costin, Mircea Mureșan, Victor Ursa, Dicționar de drept civil. Redactor coordonator: Gheorghe Gheorghe. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1980.

D. D. I. A. = Mircea N. Costin, Dicționar de drept internațional al afacerilor. [Vol.] I: 1996; [Vol.] II: 1998; [Vol.] III: 1998. București, Editura Lumina Lex.

D. DIPL. = Dicționar diplomatic. București, Editura Politică, 1979.

DDRF = Frédéric Damé, Nouveau dictionnaire roumain-français. [Vol. I–IV]. Bucarest, Imprimérie de l'État, 1893–1895.

D. DR. I. = Dicționar de drept internațional public. Coordonator Ionel Cloșcă. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1982.

D. DROG. = Jenică Drăgan, Dicționar de droguri. București, Editura Național, 2000.

D. E. C. = Marcel-Teodor Ban, Manuel Miclea, Alin-Tavi Mireștean, Cristian Miclea, Dicționar explicativ de calculatoare englez-român și român-englez. București, Editura Tehnică, 1994.

D. ECOL. = Petre Neacșu, Zoe Apostolache-Stoicescu, Dicționar de ecologie. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1982.

D. ECOL.2 = Zoe Partin, Melania Cristina Rădulescu, Dicționar ecologic. Control științific: prof. dr. Marcian Bleahu. București, Editura Garamond, 1995.

D. ECON. = Dicționar de economie. București, Editura Niculescu, 2001.

D. ECON. P. = Dicționarul complet al economiei de piață. București, Informația Business Books, 1994.

DEI = Dicționar enciclopedic ilustrat. București, Editura Cartier, 1999.

D. EC. POL. = Dicționar de economie politică. Redactor responsabil: N.N. Constantinescu. București, Editura Politică, 1974.

DELAMARINA, P. B. = Victor Vlad Delamarina, Poesii bănățenești. Întocmiri. Adunate de dr. Valeriu Braniște. Lugoj, 1902.

DELAVRANCEA, A. = [Barbu] Delavrancea, Apus de soare. Dramă în IV acte. București, Socec & Comp., 1912.

DELAVRANCEA, H. T. = [Barbu] Delavrancea, Hagi-Tudose. Tipuri și moravuri. București, Editura Librăriei Socec, 1903.

DELAVRANCEA, O. II = [Barbu] Delavrancea, Opere. Vol. II: Teatru. Ediție îngrijită, prefață și bibliografie de Aurel Martin. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1954]. (Clasicii români).

DELAVRANCEA, O.2 I–X = Barbu Delavrancea, Opere. Ediție îngrijită, studiu introductiv, note și variante, glosar și bibliografie de Emilia Șt. Milicescu. [Vol.] I–V, București, Editura pentru Literatură, 1965–1969; [Vol.] VI–X, București, Editura Minerva, 1970–1979. (Scriitori români).

DELAVRANCEA, S. = [Barbu] Delavrancea, Sultănica. București, Tipolitografia St. Mihalescu, 1885.

DELAVRANCEA, T. = [Barbu] Delavrancea, Trubadurul. București, Ig. Haimann, 1887.

DELAVRANCEA, V. V. = B. Delavrancea, Între vis și viață. București, Socec, 1903.

DEMETRESCU, O. = Traian Demetrescu, Opere alese. Ediție îngrijită și comentată de Geo Șerban. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1951]. (Biblioteca pentru toți).

DEMETRIUS, A. = Lucia Demetrius, Album de familie. Nuvele, București, Editura Fundațiilor Regale, [1945]. (Scriitori români contemporani).

DEMETRIUS, C. = Lucia Demetrius, Cumpăna. Piesă în 3 acte. [București], Editura de Stat, [1949].

DEMETRIUS, C. M. = Lucia Demetrius, Cei de mâine. Trei generații. Arborele genealogic. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1958].

DEMETRIUS, V. = Lucia Demetrius, Vadul nou. (În Teatru, vol. II. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1951]).

D. ENC. = Dicționar enciclopedic. [Vol.] I: A–C (1993), [vol.] II: D–G (1996), [vol.] III: H–K (2000), [vol.] IV: L–N (2001), [vol. V]: O–Q (2004). [vol.] VI: R–Ș (2006). București, Editura Enciclopedică.

D. ENC. ART. = Radu Florescu, Hadrian Daicoviciu, Lucian Roșu, Dicționar enciclopedic de artă veche a României. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1980.

DENSUSIANU, L. = Ovid Densusianu, Literatura română modernă. Școala latinistă. Începuturile literaturii poetice. Ediția a IV-a. București, „Cugetarea” Georgescu Delafras, [1943].

DENSUSIANU, L. A. = Ovid Densusianu, Limanuri albe. București, Editura „Vieții Nouă”, 1912.

DENSUSIANU, O. I ș. u. = Ovid Densusianu, Opere. [Vol.] I ș.u. Ediție îngrijită de B. Cazacu, V. Rusu și I. Șerb cu o prefață de B. Cazacu. București, Editura pentru Literatură, 1968 ș.u.

DENSUSIANU, Ț. H. = Ovid Densusianu, Graiul din Țara Hațegului. București, Socec & Co., 1915.

D. E. PSIH. = C. Gorgos, Dicționar enciclopedic de psihiatrie. [Vol.] I: 1987, [vol.] II: 1988, [vol.] III: 1989, [vol.] IV: 1992. București, Editura Medicală.

DER = Dicționar enciclopedic român. Vol. I: A–C (1962), vol. II: D–J ( 1964), vol. III: K–P (1965), vol. IV: Q–Z (1966). București, Editura Politică.

DERS = Dicționarul elementelor românești din documentele slavo-române. 1374–1600. Redactor responsabil: Gh. Bolocan. București, Editura Academiei, 1981.

D. ES. = Dicționar de estetică generală. Coordonator: Valeriu Șuteu. București, Editura Politică, 1972.

DESC. AM. = I. H. Campe, Descoperirea Americii. O carte foarte folositoare, alcătuită de... Acum întâi... pre românie tălmăcită și dată afară la lumină. Tomul I, cu 4 figuri, Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei din Peșta, 1816.

DESCR. APE = M. Wertheimer, Descrierea tutulor apelor minerale din Romănia și unele din străinătate, cele mai cunoscute și obicinuite, precum și o indicație despre modul întrebuințărei lor... București, Tipografia Sântei Mitropolii, 1853.

DESCR. AȘEZ. = Carol Munde, Descriere cu de-amănuntul asupra așezământului de cură cu apă rece și asupra metodului de tămăduire a lui Prisniț... Tălmăcită din nemțește în românește. București, Tipografia Colegiului Sfântul Sava, 1840.

DESEN. ARH. = Carol Valștain [=Wallenstein], Elemente de deseniu și de arhitectură. București, Tipografia lui I. Eliad, 1836.

DEȘLIU, C. = Dan Deșliu, Ceva mai greu. Versuri. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1958.

DEȘLIU, G. = Dan Deșliu, Goarnele inimii, București, Editura pentru Literatură și Artă a Uniunii Scriitorilor, 1949.

DEȘLIU, M. = Dan Deșliu, Minerii din Maramureș. Poem. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1951].

DEȘLIU, N. = Dan Deșliu, În numele vieții. Poeme. [București], Editura pentru Literatură și Artă a Uniunii Scriitorilor, [1950].

D. E. ȘT. = Măriuca Marcu, Ion Moga, Dicționar elementar de științe. Matematică, fizică, astronomie. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1978.

D. ETNOL. = Romulus Vulcănescu, Dicționar de etnologie. I. Terminologie. II. Personalități. București, Editura Albatros, 1979.

DEX = Dicționarul explicativ al limbii române. Conducătorii lucrării: acad. Ion Coteanu, dr. Luiza Seche, dr. Mircea Seche. București, Editura Academiei, 1975.

DEX–S = Supliment la Dicționarul explicativ al limbii române. Conducătorii lucrării: acad. Ion Coteanu, Ion Dănăilă, Nicoleta Tiugan. București, Editura Academiei, 1988 (Academia Română. Institutul de Lingvistică din București).

DEX2 = Dicționarul explicativ al limbii române. Ediția a II-a. Conducătorii lucrării: acad. Ion Coteanu, Lucreția Mareș. București, Editura Univers Enciclopedic, 1998 (Academia Română. Institutul de Lingvistică din București).

D. E. S. E. = Dicționar explicativ pentru științele exacte. Român-englez-francez. București, Editura Academiei Române, Editura AGIR, 2004.

D. FIL. = Dicționar de filozofie. București, Editura Politică, 1978.

D. FILAT. = Marcel Dănescu, Dicționar filatelic. București, Editura Sport-Turism, 1979.

D. FIT. = Ana Hulea, E. Rădulescu, Vera Bontea, Dicționar de termeni populari, tehnici și științifici în fitopatologie. București, Editura Ceres, 1983.

D. FIZ. = Dicționar de fizică. Coordonator: Ion Dima. București, Editura Enciclopedică Română, 1972.

DGLR = Dicționarul general al literaturii române. Coordonator general: Eugen Simion. București, Editura Univers Enciclopedic. [A–B: 2004; C–D: 2004; E–K: 2005; L–O: 2005; P–R: 2006]. (Academia Română).

D. GEOL. = Anastasiu, N., Mutihac, V., Grigorescu, D., Popescu, Gh. C., Dicționar de geologie. București, Editura Didactică și Pedagogică, R. A., 1998.

D. GEOMORF. = V. Băcăuanu, I. Donisă, I. Hârjoabă, Dicționar geomorfologic cu termeni corespondenți în limbile franceză, germană, engleză, rusă. București, Editura Științifică, 1974.

DHLR I–II = Ovide Densusianu, Histoire de la langue roumaine. Paris, Ernest Leroux. Tome premier: Les origines, 1901. Tome II: Le seizième siècle, 1938.

DIACONOVICI-LOGA, CH. = C. Diaconovici-Loga, Chemare la tipărirea cărților romanești și versuri pentru îndreptarea tinerilor, făcute de... Buda, Tipariul Crăieștii Universități a Ungariei, 1821.

DIACONOVICI-LOGA, GR. ROM. = C. Diaconovici-Loga, Gramatica românească pentru îndreptarea tinerilor. Acum întâia oară lucrată prin... Buda, Crăiasca Tipografie a Universității Ungariii, 1822.

DIACONOVICI-LOGA, O. = C. Diaconovici-Loga, Ortografia sau dreapta scrisoare pentru îndreptarea scriitorilor limbii românești. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungare, 1818.

DIACONU, P. = Ion Diaconu, Păstoritul în Vrancea. București, 1930. (Extras din „Grai și suflet”, revista Institutului de Filologie și Folclor).

DIACONU, Ț. V. I–IV = Ion Diaconu, Ținutul Vrancei. Etnografie. Folclor. Dialectologie. [Vol.] I–II, București, Editura pentru Literatură, 1969; [vol.] III–IV: Miorița. Ediție îngrijită și studiu introductiv de Paula Diaconu Bălan. București, Editura Minerva, 1989.

DIACONU, VR. = Ion Diaconu, Ținutul Vrancei. Etnografie. Folclor. Dialectologie. București, Atelierele Grafice Socec et Co., 1930 (Institutul de Filologie și Folclor).

DIARIU (1817) = Diariu sau zioariu pe anul de la Hristos 1817, cel ce are 365 de zile. Acum întâia oară... tipărit... cu toată cheltuiala dumnealui Pashal Gheorg Ceapo... Buda, Chesaro-Crăiasca Tipografie a Universitatei din Pestu.

DICȚ. = Cuvânt atestat în dicționare (contemporane).

DICȚ. EC. = Dicționar de economie. Ediția a doua. București, Editura Economică, 2001.

DIETET. = P. Vasici-Ungurean, Dietetica sau învățătura a păstra întreagă sănătate; a domoli boalele; a se feri de primejdia morții și a se mântui dintr-însa. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungurești, 1831.

DIM = Valeriu Bărbuceanu, Dicționar de instrumente muzicale. București, Editura Teora, 1999.

DIMOV, T. = Leonid Dimov, Texte. Prefață de Mircea lorgulescu. București, Editura Albatros, 1980 (Cele mai frumoase poezii).

D. INF. = Dicționar de informatică. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1981.

D. INTERNET = Victor Pakondi, Dicționar Internet & tehnologii world wide web. București, Editura Kondyli, 2000.

T. DINU, Ț. O. = Titu Dinu, Graiul din Țara Oltului. București, Atelierele Socec et Co., 1923. Extras din revista „Grai și suflet”.

DIONISIE, C. = Dionisie Eclesiarcul, Chronograful Țării Rumânești, de la 1764 pana la 1815, scris de... la anul 1814. [În TES. II, p. 159 ș. u.].

DIR = Ionașcu, Ion et al., Documente privind istoria României, secolele XIII–XVIL. Redactor responsabil: Mihail Roller. București, Editura Academiei, 1951–1954.

DIV = Dicționar de istorie veche a României. Coordonator: D. M. Pippidi. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1976.

DÎ = Pentru descoperirea a multor împărății și locuri, care s-au descoperit și s-au aflat de portugali. [Manuscris din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea; Biblioteca Academiei Române, cota 3533].

D. Î. FUNC. = Dicționar de îmbunătățiri funciare. București, Editura Ceres, 1987.

D. Î. LAT.-ROM. = Gh. Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman Moraru, Dicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421–1760). București, Editura Științifică, 1992 (Institutul de Lingvistică din București).

DJP = Dicționar juridic penal. Coordonare generală: Emil Nicolcioiu. Redactor coordonator: Gheorghe Gheorghe. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1976.

DL = Dicționarul limbii române literare contemporane. Sub direcția prof. univ. Dimitrie Macrea și acad. Emil Petrovici. Vol. I–IV. [București], Editura Academiei. Volumul I: A–C (1955); volumul al II-lea: D–L (1956); volumul al III-lea: M–R (1957); volumul al IV-lea: S–Z (1958). (Academia Română).

D. LIT. ROM. = Dicționarul literaturii române de la origini până la 1900. Coordonare și revizie: Gabriela Drăgoi, Florin Faifer, Dan Mănucă, Alexandru Teodorescu, Leon Volovici, Remus Zăstroiu. București, Editura Academiei, 1979.

DLR = (Academia Română) Dicționarul limbii române. Serie nouă. Redactori responsabili: acad. Iorgu Iordan, acad. Alexandru Graur și acad. Ion Coteanu. Din anul 2000, redactori responsabili: acad. Marius Sala și acad. Gheorghe Mihăilă. București, Editura Academiei. Tomul VI. Litera M: 1965–1968; Tomul VII. Partea 1. Litera N: 1971; Tomul VIII. Partea a 2-a. Litera O: 1969; Tomul VIII. Litera P: 1972–1984; Tomul IX. Litera R: 1975; Tomul X. Litera S: 1986–1994; Tomul XI. Partea 1. Litera Ș: 1978; Tomul XI. Partea a 2-a și a 3-a. Litera T: 1982–1983; Tomul XII. Partea I. Litera Ț: 1994; Tomul XII. Partea a 2-a. Litera U: 2002; Tomul XIII. Partea I și a 2-a și a 3-a. Litera V și literele W, X, Y: 1997–2005; Tomul XIV. Litera Z: 2000. [După publicarea Bibliografiei în DLR. Litera D. D – Deînmulțit, au mai fost publicate următoarele volume, care întregesc ediția: Tomul I. Partea a 3-a. Litera D. D – Deînmulțit: 2006; Tomul I. Partea a 4-a. Litera D. Deja – Deținere: 2006; Tomul I. Partea a 5-a. Litera D. Deținut – Discopotiriu: 2007; Tomul I. Partea a 6-a. Litera D. Discord–Dyke: 2009; Tomul IV. Litera L. L–Lherzolită: 2008; Tomul V. Litera L. Li–Luzulă: 2008; Tomul I. Partea a 7-a. Litera E. E–Erzaț: 2009; Tomul I. Partea a 8-a. Litera E. Es–Ezredeș: 2010; Tomul III. Literele J, K, Q: 2010.]

DLRV = Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina Zgraon. Dicționarul limbii române literare vechi (1640–1780). Termeni regionali. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1987.

DM = Dicționarul limbii române moderne. Sub direcția prof univ. D. Macrea. [București], Editura Academiei, 1958. (Academia Română, Institutul de Lingvistică din București).

D. MAG. DEM. = Ivan Evseev, Dicționar de magie, demonologie și mitologie românească. Timișoara, Editura Amarcord, 1997.

D. MAN. = Dicționar de management. Aprovizionare. Depozitare. Desfacere. Coordonare științifică: D. Fundătură. București, Editura Diacon Coresi S.R.L., 1992.

D. MAR. = Anton Bejan – Mihai Bujeniță, Dicționar de marină. București, Editura Militară, 1979.

D. MARKETING = Florin D. Frone, Dicționar de marketing (francez-englez-român). București, Editura Oscar Prinț, 1999.

DMC = Ducere de mână cătră cinste și direptate adecă la copiii rumâneștii neuniții, cei ce în școale cele mici să învață, spre cetanie rânduită cartea. Beci, Iosif de Curțbec, 1777.

D. MEC. = C. Iacob, Gh. I. Ștefan, M. Soare, L. Dragoș, Dicționar de mecanică. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1980.

D. MED. = Dicționar medical Redactori coordonatori: dr. A. Mincu, dr. G. Ionescu-Amza, dr. Stela Cărnaru. Vol. I–II, București, Editura Medicală, 1969.

D. MUZ. = Iosif Sava – Luminița Vartolomei, Dicționar de muzică. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1979.

DN = Florin Marcu – Constant Maneca, Dicționar de neologisme. București, Editura Științifică, 1961.

DN2 = Florin Marcu – Constant Maneca, Dicționar de neologisme. Ediția a II-a. București, Editura Științifică, 1966.

DN3 = Florin Marcu – Constant Maneca, Dicționar de neologisme. Ediția a III-a. București, Editura Academiei, 1978.

DOC. AGR. I–II = Documente privind relațiile agrare în veacul al XVIII-lea. Vol. I: Țara Românească. Vol. II: Moldova. [București], Editura Academiei [1961].

DOC. EC. = Documente privitoare la economia Țării Românești, 1800–1850. Culese de J. Cojocara. Vol. I–II. [București], Editura Științifică, 1958.

DOC. Î. (XVI) = Documente și însemnări românești din secolul al XVI-lea. Text stabilit și indice de Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș și Alexandra Roman-Moraru. Introducere de Alexandru Mareș. București, Editura Academiei, 1979.

DOFTORII = Carte de doftorii foarte de mare folos cercate. [Manuscris de la sfârșitul secolului al XVIII-lea; Biblioteca Academiei Române, cota 1171].

D.O.G. = Dr. Stelian Pană, dr. Stelian Pană jr., Dicționar de obstetrică și ginecologie. București, Editura Univers Enciclopedic, 1995.

DOINAȘ, A. P. = Ștefan Augustin Doinaș, Alfabet poetic. Prefață de Aurel Martin. București, Editura Minerva, 1978.

DOINE = 1000 Doine, strigături și chiuituri, culese de mai mulți învățători zeloși. Culegere de doine, strigături și chiuituri, ce se obicinuiesc la jocurile și petrecerile noastre poporale. Brașov, Ciurcu, 1891.

DOMBROWSKI = Ritter von Dombrowski, Materialien zu einer Omis Rumäniens (în „Buletinul Societății de Științe” din București, XII, p. 296–336). București, 1903.

DOMBROWSKI, P. = Robert Ritter von Dombrowski, Păsările României (Ornis Romaniae). Descriere sistematică și biologico-geografică, completată, ilustrată și prelucrată. Traducere din limba germană, prelucrare și completare de prof. Dionisie Linția. Vol. I. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1946. (Biblioteca enciclopedică 1).

DONICI, F. = Al. Donici, Fabule. Cu o prefață de Emil Boldan. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1952]. (Biblioteca pentru toți).

DONICI, F. I–II = Al. Donici, Fabule. Cartea I–II. Ediția a doua. Iași, Cantora Foaiei Sătești, 1842.

DONICI, Ț. = A. Pușkin, Țiganii. Tălmăcită din limba rosienească de Alexandru Donici. București, 1837.

DOOM = Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (Redactor responsabil: Mioara Avram). București, Editura Academiei, 1982.

DOOM2 = Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. Ediția a II-a revăzută și adăugită. (Coordonator: Ioana Vintilă-Rădulescu). București, Univers Enciclopedic, 2005.

DOSOFTEI, L. = Dosoftei, Dumnezăiasca liturghie 1679. Ediție critică de N. A. Ursu. Cu un studiu introductiv de înalt Prea Sfințitul Teoctist, arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Sucevei. Mitropolia Moldovei și Sucevei, Iași, 1980.

DOSOFTEI, MOL. = D. Pușchilă, Molitvelnicul lui Dosoftei. Studiu de... București, Librăriile Socec & Comp, și C. Sfetea, 1914. Academia Română. (Extras din Analele Academiei Române, seria II, tom. XXXVI, 1913–1914. Memoriile Secțiunii literare, p. 1–114).

DOSOFTEI, MOLIT. = Dosoftei, Molităvnic de-nțăles. Iași, Tiparnița Sfintei Mitropolii, 7189 [1681].

DOSOFTEI, O. I = Dosoftei, Opere. [Vol.] I: Versuri. Ediție critică de N. A. Ursu. Studiu introductiv de Al. Andriescu. București, Editura Minerva, 1978.

DOSOFTEI, PAR. = Dosoftei, Parimiile preste an. [Iași], 7191 [1683].

DOSOFTEI, PS. = Dosoftei, mitropolitul Moldovei (1671–1686), Psaltirea în versuri, publicată de pe manuscrisul original și de pe edițiunea de la 1673 de prof. I. Bianu. București, 1887, Edițiunea Academiei Române.

DOSOFTEI, PS.2 = Dosoftei, Psaltirea în versuri 1693. Ediție critică de N. A. Ursu. Cu un cuvânt înainte de înalt Prea Sfințitul Iustin Moisescu, arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Sucevei. Iași, 1974.

DOSOFTEI, V. S. = Mitropolitul Dosoftei, Viața și petreacerea svinților. Iași, 1682.

DP = Ing. Zissu Karniol, ing. Carol Neumann, prof. Radu Țițeica, Dicționar politehnic. București, Editura Tehnică, 1957.

DP2 = Dicționar politehnic. Ediție revizuită și completată sub conducerea prof dr. docent Radu Țițeica. București, Editura Tehnică, 1967.

D. PARAPS. = Ioan Mamulaș, Corin Bianu, Dicționar de parapsihologie, București, Editura Corvin & Editura R.A.I., [f.a.]

D. P. B. A. = Dicționar practic de biologie agricolă. București, Editura Enciclopedică Română, 1974.

DPEA = Dictionnaire de la presse écrite et audiovisuelle (espagnol-français-italien-portugais-roumain). Avec index. Paris, La Maison du Dictionnaire, 1981.

D. PED. = Dicționar de pedagogie. Coordonare generală: Anghel Manolache, Dumitru Muster, Iulian Nica, George Văideanu. București, Editura Didactică și Pedagogică, 1979.

D. PISC. = Laurențiu Lustun, Ion Rădulescu, Vasile Voican, Dicționar piscicol București, Editura Ceres, 1978.

DPM = Ernest Lupan, Dicționar de protecția mediului. București, Editura Lumina Lex, 1997.

D. POL. = Dicționar politic. Coordonare lexicografică: dr. Luiza Seche. București, Editura Politică, 1975.

D. PSIH. = Paul Popescu-Neveanu, Dicționar de psihologie. București, Editura Albatros, 1978.

D. PSIH. S. = Dicționar de psihologie socială. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1981.

DR, I ș. u. = Dacoromania. Buletinul Muzeului Limbii Române, condus de Sextil Pușcariu. Cluj. Anul I (1920–1921) ș. u.; [vol. X] Comitetul de redacție: G. Giuglea, Șt. Pașcu, E. Petrovici, Al. Procopovici, S. Pușcariu; [vol. XI] Directori: Șt. Pașca și E. Petrovici.

DR2, I ș. u. = Dacoromania [serie nouă]. Academia Română. Filiala Cluj. Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”. Anul I (1994–1995) ș. u.

DRAGOMIR, O. M. = Nicolae Dragomir, Din trecutul oierilor mărgineni din Săliște și comunele din jur. Cluj, „Ardealul”, 1926. (Extras din „Lucrările Institutului de Geografie al Universității din Cluj”, vol. II, 1926).

DRAGOMIRESCU, T. P. = M. Dragomirescu, Teoria poeziei cu aplicare la literatura română. București, Tip. Gutenberg, 1906.

DRĂGANU, ROM. = Nicolae Drăganu, Românii în veacurile IX – XIV, pe baza toponimiei și a onomasticei. București, Imprimeria Națională, 1933. (Academia Română. Studii și cercetări. XXI).

DRĂGHICEANU, C. = Mathei Drăghiceanu, Elemente de cosmographia prelucrate în usul școalelor secundare. Text + charta. București, H. C. Wartha, 1866.

DRĂGHICI, D. = V. Drăghici, Doctorul și iconomul casnic sau Rețeti pentru tot soiul de boali omenești. Iași, Tipografia lui Adolf Bermann, Podul Vechi, 1858.

DRĂGHICI, R = Sardariul Vasile Drăghici, Robinson Cruzoe, sau întâmplările cele minunate a unui tânăr, compus de Kampe și tradus pe românie de... Parte I (p. 1–136) – II (p. 137– 338). Ieși, Tipografia Albinei, 1835.

M. DRĂGHICI, F. I, III = Fizica sau știința firii. Partea I, III. În limba românească tradusă de Meletie Drăghici. [Manuscris de la începutul secolului al XIX-lea; Biblioteca Academiei Române, cotele 3304–3305].

MANOLACHE DRĂGHICI, I. = Manuil [=Manolache] Drăghici, Iconomia rurală și dumesnică sau învățătură pentru lucrarea pământului și îmbunătățirea gospodăriei de câmp și de casă. Culeasă din cărți în limbi străine de postelnicul... Iași, Tipolitografia Albinei, 1834.

MANOLACHE DRĂGHICI, R. = Manolachi Drăghici, Rețete cercate în număr de 500 din bucătăria cea mare a lui R. Robert, întâiul bucătar a curții Franției. Potrivit pentru toate stările. Tradus de postelnicul... Iași, Tipografia Institutului Albinei, 1846.

D. R. E. I. = Coordonatori: George Marin, Alexandru Puiu, Dicționar de relații economice internaționale. București, Editura Enciclopedică, 1993.

DRESDA = Trista întâmplare a cetății Dresda. De la spargerea încoace a podului până la apărarea cetății. La Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungurești, 1814.

DREV = Dicționarul limbii române pentru elevi. Redactori responsabili: Luiza Seche și Mircea Seche. București, Editura Didactică și Pedagogică, 1983.

DRH = M. Berza et al., Documenta Romaniae Historica, A. Moldova. Comitet de coordonare: Ștefan Pascu, Ștefan Ștefănescu, Alexandru Elian, Damaschin Mioc, Ioan Caproșu, Constantin Cihodaru, Aurel Răduțiu, Leon Șimanschi. București, Editura Academiei, 1969–1974. Volumul XIX (1626–1628) [volum întocmit de Haralambie Chirca]: 1969; volumul XXIII (1635–1636) [volum întocmit de Leon Șimanschi, Nistor Ciocan, Georgeta Ignat și Dumitru Agache]: 1969. B. Țara Românească. București, Editura Academiei, 1965–1974. Volumul XXI (1626–1627) [volum întocmit de Damaschin Mioc]: 1965; volumul XXIII (.1630–1632) [volum întocmit de Damaschin Mioc]: 1969.

DRIMBA, C. E. = Vladimir Drimba, Cercetări etimologice. București, Editura Univers Enciclopedic, 2001.

DRLU = Dicționariu rumânesc, latinesc și unguresc. Den orenduiala excelenții sale preasfințitul Ioann Bobb, vladicul Făgărașului... în două tomuri. Cluj, cu tipariul Tipografii Colegiumului Reformaților, prin Stephan Török. Tom. I: A–L, 1822: tom. II: M–Z, 1823.

DS = Dicționar tehnic silvic (român-francez-german-englez-italian-ungar-rus) de ing. Aurelian Ionescu și ing. Ștefan Sprangate. București, Tip. „Tirajul”, 1936.

D. SEM. M. = Dan Georgescu, Dicționar de semeiologie medicală. București, Editura Național, 1999.

D. SOC. = Dicționar de sociologie. Coordonatori: Cătălin Zamfir, Lazăr Vlăsceanu. București, Editura Babei, 1998.

DSR = Luiza Seche și Mircea Seche, Dicționarul de sinonime al limbii române. [București], Editura Academiei, 1982.

D. STOM. = Ioan Lixandru, Dicționar de stomatologie. Termeni, simptome și sindroame. București, Editura Național, 2000.

D. SUP. = Datorințele supușilor cătră monarhul lor. Pentru folosul școalelor românești celor din Țara Ungurească și din părțile ei împreunate. Buda, Tipografia Universitatei Ungurești, 1806.

DȘL = Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană-Dindelegan, Dicționar general de științe ale limbii. București, Editura Științifică, 1997.

D. Ș. SOL. = Ana Conea, Irina Vintilă, Andrei Canarache, Dicționar de știința solului. (Cu termeni corespondenți în limbile franceză, germană, engleză, rusă). București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1977.

DT = Dicționar tehnic. [București], Editura Tehnică, 1953.

D.T. EFB. = Dicționar de termeni economici financiari-bancari și de bursă. Alexandria, Editura Andreescu, 1992.

D. TERM. L. = Dicționar de terminologie literară. București, Editura Științifică, 1970.

D. T. JUR. = Ion Pitulescu, Pavel Abraham, Emil Derșidan, Ion Ranete, Dicționar de termeni juridici uzuali. Explicativ-practic. București, Editura Național, 1997.

DTL = Dicționar de termeni literari. Coordonator: Al. Săndulescu. București, Editura Academiei, 1976.

DTM = Dicționar de termeni muzicali. Coordonator științific: prof. univ. Zeno Vancea. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1984.

DTT = Dicționar de termeni tehnici. Elaborat sub conducerea prof. dr. docent Radu Țițeica. București, Editura Tehnică, 1972.

DUMISTRĂCEL, EXPR. = Stelian Dumistrăcel, Expresii românești. Biografiimotivații. Iași, Institutul European, 1997.

DUMISTRĂCEL, INFL. L. LIT. = Stelian Dumistrăcel, Influența limbii literare asupra graiurilor dacoromâne. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1978.

DUMITRACHE = Biv vel stol[nic] Dumitrache, Istoria evenimentelor din Orient, cu referință la principatele Moldova și Valahia, din anii 1769–1774, scrisă de... și editată, după copia lui Necolai Piteșteanul din anii 1782, de V.A. Urechia. București, Tipografia Academiei Române, 1889. Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. X. Memoriile Secțiunei istorice, p. 351 ș. u.

DUMITRAȘCU, STR. = N. I. Dumitrașcu, Strigoii. Din credințele, datinile și povestirile poporului român. București, Cultura Națională, 1929. (Academia Română. Din viața poporului român XXXVIII).

A. DUMITRIU, E. = Anton Dumitriu, Eseuri. Știință și cunoaștere. Alétheia. Cartea întâlnirilor admirabile. București, Editura Eminescu, 1986 (Biblioteca Eminescu).

P. DUMITRIU, CRON. FAM. I–III = Petru Dumitriu, Cronică de familie. Vol. I–III. Ediția a III-a. Postfață de Nicolae Manolescu. București, Editura Fundației Culturale Române, 1993.

DUNĂREANU, CH. = N. Dunăreanu, Chinuiții. Nuvele și schițe din viața de port. București, „Minerva”, 1907.

DUNĂREANU, N. = N. Dunăreanu, Nuvele și schițe. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1952].

DUNĂREANU, R. = N. Dunăreanu, Răsplata. Nuvele. București, „Minerva”, 1908.

DZ = Dissertație a lui Ioann Burgher M. D. despre zahar, carele din must de tulei de cucuruz și de jugastru se face. Scurtată și pre limba rumânească prefăcută. La Buda, Tipariul Crăieștei Tipografii a Universitatei Ungurești din Peșta, 1813.

D. Z. M. V. = Dicționar de zootehnie și medicină veterinară. Coordonator: Eugen Paștea. București, Editura Agrosilvică, 1969.

D. ZOOT. = Dicționar enciclopedic de zootehnie. Sub redacția lui Ion Dinu. București, Editura Ceres, 1982.

E

EC. AGR. = Probleme de economie agrară. București, Editura de Stat pentru Literatură Politică, 1957. (În ajutorul celor ce studiază probleme de economie concretă).

ECONOMIA = Povățuire cătră Economia de câmp, pentru folosul școalelor românești celor din Țara Ungurească și din părțile ei împreunate. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungurești, 1806.

EFTIMIU, C. = Victor Eftimiu, Cocoșul negru. Fantezie dramatică în șase acte. București, Editura „Viața Românească”, 1920.

EFTIMIU, Î. = Victor Eftimiu, Înșir-te mărgărite!... Strămoșii. Rapsozii. București, Editura Librăriei Socec, 1922.

EFTIMIU, N. = Victor Eftimiu, O nuntă aristocratică. Nuvele. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1952].

EG = Elementuri de gheografie pentru trebuința tinerilor începători. [București], 1834.

EGT = Elementuri despre gheometrie. Elementuri despre trigonometria dreptliniată. [Manuscris dintre anii 1820–1830; Biblioteca Universității din Iași, cota III–11].

EL. AN. = Elemente de anatomie descriptivă. București, 1857.

ELEM. ALG. = Hippolyte Sonnet, Întâile elemente de alghebră a lui... Traduse din franțuzește de D. P[aulid], cu un adaos din ale sale lucrări. București, Tipografia Colegiului Național, 1852.

ELEM. G. = Elementele gheograflei, cuprinzătoare preliminarelor și descrierei ghenerale a cinci părți a pământului. Partea I. Iași, Tipografia S[fintei] Mitropolii, 1834.

M. ELIADE, C. = Mircea Eliade, În curte la Dionis. Cu un cuvânt înainte al autorului. Ediție și postfață de Eugen Simion. [București], Cartea Românească, 1981.

M. ELIADE, C. B. = Mircea Eliade, Cosmologie și alchimie babiloniană. [București], Vremea 1937.

M. ELIADE, D. = Mircea Eliade, Domnișoara Cristina. Roman. București, Editura Cultura Națională. [1936].

M. ELIADE, M. = Mircea Eliade, Maitreyi. Roman. Ediție definitivă. București, Editura Cugetarea, [1933].

M. ELIADE, O. I ș. u. = Mircea Eliade, Opere. [Vol.] I. Romane. Ediție îngrijită și variante de Mihai Dascal și Mircea Handoca. Studiu introductiv de Ion Bălu. București, Editura Minerva, 1994.

E. L. R. = Enciclopedia limbii române. (Coordonator: Marius Sala). București, Editura Univers Enciclopedic, 2001.

EMINESCU, G. P. = M. Eminescu, Geniu pustiu. Roman inedit. Cu o introducere critică și cu note de Ion Scurtu. București, Editura „Minerva”, 1904.

EMINESCU, I. V. = M. Eminescu, Icoane vechi și icoane nouă. Vălenii de Munte, „Neamul Românesc”, 1909.

EMINESCU, L. P. = M. Eminescu, Opere complete. Vol. I: Literatură populară. Scrieri inedite. București, Editura „Minerva”, 1902. [S-au extras citate din Motive din popor, p. 100–219].

EMINESCU, N. = Mihail Eminescu, Nuvele. Iași, Editura Librăriei Școalelor Frații Șaraga.[1894].

EMINESCU, O. I, IV = Mihai Eminescu, Opere. Ediție critică îngrijită de Perpessicius. [Vol.] I: Poezii tipărite în timpul vieții. București, Editura Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1939; vol. IV: Poezii postume. București, Editura Academiei, 1952.

EMINESCU, O. VI ș. u. = Mihai Eminescu, Opere. Ediție critică îngrijită de Perpessicius. [Vol.] VI. București, Editura Academiei, 1963; [vol.] VII ș.u. [Ediție critică întemeiată de Perpessicius, îngrijită de un colectiv de cercetători de la Muzeul Literaturii Române], București, Editura Academiei, 1977 ș.u.

EMINESCU, P. L. = Mihai Eminescu, Proză literară. Ediție îngrijită de Eugen Simion și Flora Șuteu. Cu un studiu introductiv de Eugen Simion. București, Editura pentru Literatură, 1964.

EMINESCU, S. P. = Mihai Eminescu, Scrieri politice și literare. Manuscrise inedite și culegeri din ziare și reviste. Vol. I (1870–1877). Ediție critică de Ion Scurtu. București, „Minerva”, 1905.

ENC. AGR. = Marea enciclopedie agricolă. Director C. Filipescu. [Vol. I–V]. București, Editura P.A.S. Vol. I: 1937; vol. II: 1938; vol. III: 1940; vol. IV: 1942; vol. V: 1943.

ENC. ROM. = Enciclopedia română, publicată din însărcinarea și sub auspiciile Asociațiunii pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, de dr. C. Diaconovici. Sibiu, W. Kraft. Tomul I: A–Copenhaga, 1898; tomul II: Copepode–Keman, 1900; tomul III: Kemet–Zymotic, 1904.

ENC. TEHN I–III = Ing. Nic. P. Constantinescu, Enciclopedia invențiunilor tehnice. [Vol. I–II]. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1939 (I), 1942 (II). (Biblioteca informativă); vol. III. București, Fundația pentru Literatură și Artă, 1946.

ENC. VET. = General veter. Gr. Hortopan, Enciclopedie veterinară. Creșterea și boalele animalelor domestice. Ediția II-a. București, Tipografia „Revista Geniului”, [f. a.].

EPISCUPESCU, A. = Șt. V. Episcupescul, Apele metalice ale Rumâniii mari. Cercetate, descrise și însoțite cu o dietetică și macroviotică... de... Buzău, Tipografia Sfintei Episcopii, 1837.

EPISCUPESCU, O. Î. = Ștefan Vasilie Episcupescul, Oglinda înțelepciunii, cunoștința sineșului, coprinzătoare de antropologhie și cosmologhie, spre aflarea puterilor omului și ale naturii. București, Tipografia Colegiului Sfântul Sava, 1843.

EPISCUPESCU, PRACTICA = Ștefan Vasilie Episcupescul, Practica doctorului de casă, cunoștința apărării ș-a tămăduirii boalelor bărbătești, femeiești și copilărești. C-o prescurtare de hirurgie, de materia medică și veterinerie, pentru doctor și norod. București, Tipografia Colegiului Sfântul Sava, 1846.

EPISCUPESCU vezi și PISCUPESCU.

EPURE, P. = Ioan Epure, Poesii și cântece poporale din Bănat, culese de... Brașov, Ciurcu, 1892.

ER = [Curs de economie rurală]. [Manuscris moldovenesc de la mijlocul secolului al XIX-lea; probabil o traducere din limba franceză; Biblioteca Academiei Române, cota 785].

ESOP = Viața lui Esop. Studiu critic, ediție și glosar de Violeta Barbu. București, Editura Minerva, 1999.

ETIMOL. = Tretaj pentru tihnologia etimolog[hică]. [Fragment de gramatică. Manuscris moldovenesc, semnat „Theofan, 1810”; Biblioteca Academiei Române, cota 3051].

EUSTATIEVICI, GR. RUM. = Dimitrie Eustatiev Brașoveanul, Gramatica rumânească. Brașov, 1757. [Manuscris; Biblioteca Academiei Române, cota 583].

EUSTATIEVICI, GR. RUM.2 = Dimitrie Eustatievici Brașoveanul, Gramatica rumânească 1757. Prima gramatică a limbii române. Ediție, studiu introductiv și glosar de N. A. Ursu. București, Editura Științifică, 1969.

EUSTATIEVICI, I. = Dimitrie Eustatievici, Scurt izvod pentru lucruri de obște și de chilin în scrisori de multe chipuri. De pre limba slovenească pre limba rumânească scoasă... Sibii, Chesaro-crăiasca Rumânească Privileghiata a Răsăritului Tipografie a lui Petru Bart, 1792.

EUSTATIEVICI, P. = Ducere de mână sau povățuire cătră aritmetică sau socoteală, pentru întrebuințarea pruncilor rumânești celor neuniți ce să învață în școalele cele mici. Îndreptată în limba românească prin Dimitrie Eustatievici... Sibii, Tip. Petru Bart, 1789.

EUSTRATIE, PRAV. = Carte românească de învățătură de la Pravilele împărătești și de la alte giudețe. Cu zisa și toată cheltuiala a lui Vasile Voievodul... din multe scripturi tălmăcită din limba ilenească în limba românească. Botoșani, 1875.

EUSTRATIE, PRAV. (1632) = Eustratie, Pravila aleasă [Manuscris din 1632; Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj, cota 41]20.

EVERAC, C. L. = Paul Everac, A cincea lebădă. (Seria Teatru comentat). Vol. I–II. [București], Editura Eminescu, 1982.

EV. SL.-ROM. = Evangheliarul slavo-român de la Sibiu, 1551–1553. Studiu introductiv filologic de acad. Emil Petrovici. Studiu introductiv istoric de L. Demeny. București, Editura Academiei, 1971.

E. ZOOCIN. = Mitică Georgescu, George Cristian Georgescu, Enciclopedie zoocinegetică. București, Editura Albatros, 1996.

F

F (18...) = Familia, foaie enciclopedică și beletristică cu ilustrațiuni. Pesta, apoi Oradea Mare. Redactor responsabil, proprietar și editor: Iosif Vulcan. Anul I (1865) ș. u.

FABIAN-BOB = V. Fabian-Bob, Gheografla elementară, cuprinzătoare preliminarelor și descrierei ghenerale a celor cinci părți a pământului. Compusă de... Ediția a doua. Iași, Tipografia Albinei, 1840.

FACTOR, M. = A. Factor, Manualul meu. Carte de obște folositoare pentru economii de casă și de câmp. Dată la lumină de... București, Tipografia lui Eliad, 1837.

FAUNA R.P.R. I ș. u. = Fauna Republicii Populare Române. Vol. I ș. u. București, Editura Academiei, 1958 ș. u. (Academia Română).

FAUNA R.P.R. Î. I = Fauna Republicii Populare Române. Îndrumător. Partea I. [București], Editura Academiei, 1951. (Academia Română).

FĂTU, D. = Dr. A. Fătu, Descrierea și întrebuințarea apei simple și a apelor minerale din Moldova. Compusă de... Iași, Tipografia Româno-Franceză, 1851.

FĂTU, M. = Anastasie Fătul, Manual pentru învățătura moașelor. Compus de banul... Iași, Tipografia Buciumului Român, 1852.

FD I ș. u. = Fonetică și dialectologie. [București], Editura Academiei. Vol. I. (1958) ș. u. (Academia Română, Institutul de Lingvistică din București).

F. DUM. I–II = Foaia duminecii, spre înmulțirea cei de obște folositoare cunoștințe. Alcătuite de o soțietate de învățați. [Partea I–II]. Brașov, Tipografia lui Ioan Gött, 1837.

FILARET, M. aprilie = Mineiul, luna lui aprilie, carele s-au tipărit acum întâi rumânește... prin nevoința și tălmăcirea iubitoriului de Dumnezeu chir Filaret, episcopul Râmnicului... la anul de la Hristos 1780.

FILARET, M. mai = Mineiul, luna lui mai, carele s-au tipărit acum întâi rumânește... prin nevoința și tălmăcirea iubitoriului de Dumnezeu chir Filaret, episcopul Râmnicului... la anul de la Hristos 1780.

FILARET, M. iunie = Mineiul, luna lui iunie, carele s-au tipărit acum întâi rumânește... prin nevoința și tălmăcirea iubitoriului de Dumnezeu chir Filaret, episcopul Râmnicului... la anul de la Hristos 1780.

FILARET, M. iulie = Mineiul, luna lui iulie, carele s-au tipărit acum întâi rumânește... prin nevoința și tălmăcirea iubitoriului de Dumnezeu chir Filaret, episcopul Râmnicului... la anul de la Hristos 1780.

FILARET, M, august = Mineiul, luna lui august, carele s-au tipărit acum întâi rumânește... prin nevoința și tălmăcirea iubitoriului de Dumnezeu chir Filaret, episcopul Râmnicului... la anul de la Hristos 1780.

FILIMON, O. I–II = Nicolae M. Filimon, Opere. [Vol. I–II]. Ediție, glosar și bibliografie de George Baiculescu. Cu o introducere de George Ivașcu. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1957], (Clasicii români).

FILIPESCU, D. I–II = Leon Filipescu, Dascalul agronomiei seau manoducătorul practic în toate ramurile economiei. De pe limba ghermană, a D[I.O.] Schlipf, cu adaosuri pentru Prințipate, prelucrat de... Partea I–II, cu figuri. Iași, Institutul Albinei, 1844.

FIS. = T. E. Ciocanelli, Estract de fisiognomie, fisionomie și patognomie. După Lavater, Kiuro de la Șambru, la Porta, Lebrun și alți fisionomiști... întocmit de... București, Tipografia Bisericească din Sfânta Mitropolie, 1855.

FIZIOGN. = Mihai Strilbițki, Curioznică și în scurt arătare celor ce iubesc a cerca vrednice învățături din Fiziognomie. Tălmăcită di pe limba nemțască în cea rusască, cum și pe limba această moldovenească. S-au tălmăcit și s-au tipărit în tipografie cea politicească de popa... Iași, 1785.

FL (1838) = Foaie literară pe I semestru al anului 1838. Întocmită de redactorul Gheorghe Bariț. Anul I-lea. Brașov, tipărită la Ioan Gött.

FL. A. = Flori alese din poezia populară. Antologia poeziei lirice. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1960.

FLACĂRA = Flacăra. Revistă social-politică și literar-artistică. [București], Piața Scânteii, 1963 ș. u.

FL. D. (1693) = Floarea darurilor. [Manuscris din 1693; Biblioteca Academiei Române, cota 1436].

FLECHTENMACHER, T. = I. Morison, Tractație despre izvorul sănătății și pricina boalilor. [Traducere de Cr. Flechtenmacher, Iași; manuscris din 1829–1831; Biblioteca Academiei Române, cota 3687].

FLORA MOLD. I–III = I. Szabo, Flora Prințipatului Moldovei. Iași. [Manuscris în trei volume, 1840–1842; Biblioteca Muzeului de Istorie Națională al Universității din Iași, cota II 503].

FLORA R.P.R. I ș. u. = Flora Republicii Populare Române. Flora Reipublicae Popularis Romanicae. Vol. I ș. u. [București], Editura Academiei, 1952 ș. u. (Academia Română).

FLOREA, T. F. = Ion A. Florea, Terminologia fierăriei în mediul rural din Moldova și Bucovina. Glosar. Iași, 1981 (Universitatea „Al. I. Cuza” – Iași. Centrul de Lingvistică, Istorie Literară și Folclor).

FLORESCU, G. = Florian, Gemenii din Bergam. Comedie într-un act, tradusă de la... de praporșcicul I. Florescul. București, Tipografia lui L Eliad, 1836.

FLORIAN, R. I–II = Mircea Florian, Recesivitatea ca structură a lumii. Vol. I–II. Ediție îngrijită, studiu introductiv și note de Nicolae Gogoneață și Ioan C. Ivanciu. București, Editura Eminescu, 1983–1987.

FM (18...) = Foaie pentru minte, inimă și literatură. Brașov, 1838–1865.

FN = Emil Vârtosu, Foletul novel Calendarul lui Constantin-Vodă Brâncoveanu. 1693–1704. București, 1942.

FOCHI, D. E. = Adrian Fochi, Datini și eresuri populare de la sfârșitul secolului al XIX-lea; răspunsurile la chestionarele lui Nicolae Densusianu. București, Editura Minerva, 1976.

FOLC, DOBR. = C. Brăiloiu, Emilia Comișel și Tatiana Gălușcă-Cârșmariu, Folclor din Dobrogea. București, Editura „Minerva”, 1978.

FOLC. MOLD. I–II = Folclor din Moldova. [Vol.] I–II. Texte alese din colecții inedite. [București], Editura pentru Literatură, 1969.

FOLC. OLT.– MUNT. I ș. u. = Folclor din Oltenia și Muntenia. Texte alese din colecții inedite. Vol. I ș. u. [București], Editura pentru Literatură și apoi Editura „Minerva”, 1967 ș. u.

FOLC. TRANSILV. I ș. u. = Folclor din Transilvania. Texte alese din colecții inedite. Vol. I ș. u. București, Editura pentru Literatură, 1967 ș. u.

FONTANIN, C. = G. Mar. Fontanin, Curs elementariu de geografia fisică și matematică. Cu o introducțiune în studiul geografiei. De... În usul tinerimii studioase. București, Tipografia Colegiului Național, 1855.

FORM. CUV. I ș. u. = Formarea cuvintelor în limba română. Volumul I ș. u. București, Editura Academiei, 1970 ș. u.

FRĂȚILĂ, S. Î. = Frățilă Bene, Scurtă învățătură pentru vărsatul cel mântuitor. Scrisă de... Dată a doua oară la lumină, mai avuțită. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei de la Pestu, 1817.

FRÂNCU–CANDREA, M. = Teofil Frâncu și George Candrea, Românii din Munții Apuseni (Moții). Scriere etnografică cu 10 ilustrațiuni în fotografie. București, Tipografia Modernă, 1888.

FRÂNCU–CANDREA, R. = Teofil Frâncu și George Candrea, Rotacismul la moți și istrieni. București, 1886.

FRIEDWAGNER, R. V. = Dr. Mathias Friedwagner, Rumänische Volkslieder aus der Bukowina. I. Band: Liebeslieder. Mit 380 von Alex. Voievidca aufgezeichneten Melodien, 6 farbigen Bildern, einer Auswahl von 100 Liedern in deutscher Übersetzung und einer Karte herausgegeben von... Würzburg, Konrad Triltsch Verlag, 1940.

FROLLO, V. = I. L. Frollo, Vocabular italiano-român. Partea I. Pesta, 1869.

FRUNZĂ, Z. = Eugen Frunză, Zile slăvite. Versuri. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1951].

FULEA, B. = Moisi Fulea, [Bucoavnă de normă]. De... Sibiu, [1815].

FUND. = Fundamentalnice legi pentru granița militărească al Carlstadului, Varasdinului, Banalului, Slavoniei și a Bănatului. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungurești, 1808.

FUNDESCU, L. P. I–II = I. C. Fundescu, Literatura populară, basme, orații, păcălituri și ghicitori, adunate de... Cu o introducere despre literatura populară de d. B. P. Hajdeu. Edițiunea a IV, revăzută și adăogită. Vol. I: Basme. București, Tipolitografia Dor. P. Cucu, 1896. Vol. II: Anecdote, păcălituri, ghicituri și orații. București, H. Steinberg, 1896.

FURNICĂ, D. C. = Dum. Z. Furnică, Documente privitoare la comerțul românesc 1473–1868. Cu o scrisoare a d-lui profesor N. Iorga. Publicate de... București, Tipografia România Nouă, Theodor I. Voinea, 1931.

FURNICĂ, I. C. = D. Z. Furnică, Din istoria comerțului la români, mai ales băcănia. Publicațiune de documente inedite, 1593–1855. București, Socec, 1908.

FURTUNĂ, C. = Dumitru Furtună, Cuvinte scumpe. Taclale, povestiri și legende românești. Cu un glosar la sfârșit. Culese de... București, Librăriile Socec & Comp. și C. Sfetea, 1914. (Academia Română. Din viața poporului român. Culegeri și studii. XXIII).

FURTUNĂ, V. = Dumitru Furtună, Vremuri înțelepte. Povestiri și legende românești. Culese de... București, Librăriile Socec & Comp., C. Sfetea și Librăria Națională, 1913. (Academia Română. Din viața poporului român. Culegeri și studii. XV).

G

GALACTION, A. = Gala Galaction, Opere alese. Vol. II: Articole. Ediție îngrijită de Teodor Vîrgolici, cu o introducere de D. Micu. București, Editura pentru Literatură, 1961.

GALACTION, O. = Gala Galaction, Opere. [Vol.] I. București, Editura pentru Literatură și Artă a Societății Scriitorilor din România, 1949.

GALACTION, O. A. I–II = Gala Galaction. Opere alese. I. Doctorul Taifun. Roxana. Papucii lui Mahmud. Nuvele și povestiri. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, vol. I: 1956; vol. II: 1958.

GALAN, B. I–II = V. Em. Galan, Bărăgan. [București], vol. I, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1954]; vol. II, Editura Tineretului, 1959.

GALAN, Z. R. = V. Em. Galan, Zorii robilor. Roman. Ediția a II-a. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1951].

GÁLDI, M. PHAN. = Gáldi Ladislas, Les mots d'origine néogrecque en roumain à l'époque des Phanariotes. Budapest, 1939.

GANE, N. I–III = N. Gane, Novele. Vol. I–III. Ediția a VI-a. [București], Editura „Viața Românească”, 1921. (Biblioteca pentru toți).

GANE, S. = Nicolae Gane, Scrieri. Ediție îngrijită, note și bibliografie de Ilie Dan. Prefață de Șt. Cazimir. București, Editura Minerva, 1979.

C. GANE, TR. V. I–II = C. Gane, Trecute vieți de doamne și domnițe. [Vol.] I. De la începuturile neamului la epoca fanariotă. București, Luceafărul S. A., 1932; [vol.] II. Epoca fanariotă (1714–1821). București, Fundația pentru Literatură și Artă „Regele Carol II”, 1935. (Scriitori români contemporani).

GAVRIL, NIF. = Chir Gavriil Protul, adecă mai marele Sfetagorei, Viața și traiul sfinției sale părintelui nostru Nifon, patriarhul Țarigradului... Scrisă de... București, Tipografia Cărților Bisericești, 1888.

GAVRIL, NIF.2 = Gavriil Protul, Viața și traiul sfinției sale părintelui nostru Nifon, patriarhul Țarigradului... în Literatura română veche (1402–1647). Introducere, ediție îngrijită și note de G. Mihăilă și Dan Zamfirescu. Vol. I, Editura Tineretului, [1969], p. 66–99.

GĂMULESCU, E. S. = Dorin Gămulescu, Elemente de origine sârbocroată ale vocabularului dacoromân. București – Pančevo, Editura Academiei, 1974.

GÂRLEANU, L. = Em. Gârleanu, Din lumea celor cari nu cuvântă. Ediția IV. București, Editura Librăriei Universala Alcalay & Co., 1927.

GÂRLEANU, N. = Em. Gârleanu, Nucul lui Odobac. Nuvele și schițe. București, „Minerva”, 1910.

GCR I–II = M. Gaster, Chrestomație română. Texte tipărite și manuscrise (sec. XVI–XIX), dialectale și populare, cu o introducere, gramatică și un glosar româno-francez de... Vol. I: Introducere, gramatică, texte (1550–1710). Vol. II: Texte (1710–1830). Dialectologie, literatură populară, glosar. Leipzig – București, F. A. Brockhaus – Socec & Co., 1891.

GENILIE, G. = L Genilie, Geografie istorică, astronomică, naturală și civilă a continentelor în general și a României în parte. București, Tipografía lui Eliad, 1835.

GENILIE, P. = I. Genilie, Prințipuri de geografie sau începuturi de geografie statistică, politică, fizică și astronomică. București, Tipografia Colegiului Național, 1841.

GENILIE, PRINCIP. = I. Genilie, Principe de geografie pentru tinerimea studioasă. [Ediția a doua]. București, Tipografia Colegiului Național, 1851.

GEOGR. DAC. = V. Popescu-Scriban, Mică geografie a Daciei, Moldaviei și a Țărei Românești. Publicată de pitariu... Ieși, Tipografía Albinei, 1838.

GEOGR. MAT. = Gheografia matimatică, naturală, politică. [Note manuscrise aparținând lui Ioan Belciugățeanu, datate: 1837, ianuarie 6; Biblioteca Academiei Române, cota 776].

GEOGR. N. = V. Fabian și D. Guști, Geografia nouă pentru shoalele începătoare. Partea astronomică și fizică, de răposatul paharnic V. Fabian. Partea politică cu geografía Moldovei, de stolnicul D. Gusti. Ediția a III-a. Iași, Institutul Albinei, 1843.

GEOLOGIA = Geologia. Manual pentru clasa a XI-a de Ion Băncilă. București, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1962.

GEOMETRIA A. M. = Al. Costinescu, Geometria pentru studenții... din Academia mihăileană. De paharnicul.,. [Manuscris de la mijlocul secolul al XIX-lea; Biblioteca Academiei Române, cota 1814].

GEOMETRIE VIII = Geometrie. Manual pentru clasa a VIII-a de Cezar Coșniță și G. D. Simionescu. București, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1962.

GEOMETRIE IX = Geometrie. Manual pentru clasa a IX-a de G. D. Simionescu și Cezar Coșniță. București, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1962.

GEOM. SP. = Geometrie în spațiu. Manual pentru clasa a X-a reală de Cezar Coșniță. București, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1962.

GEORGESCU-TISTU, B. = N. Georgescu-Tistu, Folclor din județul Buzău. București, Cultura Națională, 1928. (Academia Română. Din viața poporului român. XXXIV).

GEORGESCU-TISTU, O. B. = N. Georgescu-Tistu, Orientări bibliologice. București, 1938.

GHELASE, U. P. = Gh. I. Ghelase, Tehnica pescuitului. Vol. II: Uneltele de pescuit și confecționarea lor. [București], Editura Tehnică, 1951.

GHEOGRAFIA, II = Parte a doua a gheografiii pentru arătarea globului. [Manuscris din 1802; Biblioteca Academiei Române, cota 1152].

GHEOGRAFIE = Gheografie noauă, care cearcă de obște toată fața a sferii... [Traducere manuscrisă din grecește, făcută în Moldova pe la 1780; Biblioteca Arhivelor Statului – Iași, cota 121].

GHEOM.–TRIGON. = Începuturile gheometriii a lui Volfii, a căria parte cea întăi arată începuturile a gheometriei ce să zice epipedos, adecă măsurare de câmp. Începuturile trigonometriii cei di pi câmp. [Traducere manuscrisă din neogreacă, făcută în Moldova în jurul anului 1800; Biblioteca Academiei Române, cota 923].

GHEORGACHI, CER. (1762) = Dan Simonescu, Literatura românească de ceremonial. Condica lui Gheorgachi, 1762. Studiu și text de... București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1939. [Secția istorică, III. Studii].

GHERASIM, IST. = Voltaire, Istoria craiului Sveziei Carol 12. [Traducere manuscrisă din limba franceză făcută de arhimandritul Gherasim din Iași, la 1792; Biblioteca Universității din Iași, cota IV -5].

GHERASIM, T. = Abatele Prau, Taina francmasonilor, care acum întăi s-au tălmăcit de pe limba franțozască pe limba moldovenească de chir Gherasim... la velet 1787, oct. 20. [Manuscris; Biblioteca Academiei Române, cota 451].

GHEREA, ST. CR. I–III = I. Gherea (C. Dobrogeanu) Studii critice. Volumul I, edițiunea 2-a, București, Editura Librăriei Socec & Comp., 1890; volumul II, edițiunea II, București, „Viața Românească”, 1923; volumul III, edițiunea 3-a, București, „Viața Românească”, [1923].

GHERGHEL, O. = Omu de lume sau sontice regule cuviințiii, grației, mai alesului mod a vieței și a adevăratelor blândețe, spre întribuințarea tinerimei romanești. Acum întâi pe limba dacoromană tradus și adaus de Vasile Gherghely de Csokotis. Viena, Tipografia Iui Dimitrie Davidovici, 1819.

GHEȚIE, R. M. = Ion Gheție, Dicționar român-maghiar pentru școală și privați. Román-magyar szótár. Budapest, 1896.

I. GHEȚIE, B. I–II = Ion Gheție, Biruitorii. [Vol.] I–II. București–Chișinău, Editura Litera Internațional, 2002.

I. GHEȚIE, B. D. = Ion Gheție, Baza dialectală a românei literare. București, Editura Academiei, 1975.

GHIBĂNESCU, I. Z. I–VI = Gh. Ghibănescu, Ispisoace și zapise. (Documente slavo-române). Vol. I–VI. Iași, Tipografia Dacia, 1906–1923; Huși, 1924–1933.

GHIBĂNESCU, S. I. I–XXXV = Gh. Ghibănescu, Surete și izvoade. Publicate de... Vol. I–XXXV. Documente slavo-române. Iași, 1906–1933.

GHICA, A. = Ion Ghica, Amintiri din pribegia după 1848. Nouă scrisori către V. Alecsandri. București, Editura Librăriei Socec & Comp., 1889.

GHICA, C. E. I–III = Ion Ghica, Convorbiri economice. Edițiunea a treia. Vol. I–III. București, Editura Librăriei Socec & Comp., 1879.

GHICA S. = Ion Ghica, Scrisori către V. Alecsandri. Edițiune nouă. București, Editura Librăriei Socec & Comp., 1887.

GHICA – STURDZA, A. = Ion Ghika și Dimitrie A. Sturdza, Ajutorul comerciantului, al agricultorului și al inginerului. Greutăți și măsuri. București, Socec și Comp., 1873.

I. D. GHICA, P. = Molière, Precioasele. Comedie într-un act, tradusă de... București, Tipografía lui Eliad, 1835.

GIUGLEA, C. L. = George Giuglea, Cercetări lexicografice. Elemente latine în limba română. I. București, Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, 1909.

GIUGLEA, U. = G. Giuglea, Uralte Schichten und Entwicklungsstufen in der Struktur der dakorumänischen Sprache. Centrul de Studii și Cercetări privitoare la Transilvania. Sibiu, 1944.

GIUGLEA–VÂLSAN, R. S. = G. Giuglea, G. Vâlsan, De la românii din Serbia. Culegere de literatură populară. Cu hartă, fotografii, note, glosar de... București, Tipografia Curții Regale, F. Göbl Fii, 1913.

C. GIURESCU, I. R. = Constantin C. Giurescu, Istoria românilor. Vol. I – II1–2 – III1–2. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1933–1946.

C. GIURESCU, P. O. = Constantin C. Giurescu, Istoricul podgoriei Odobeștilor din cele mai vechi timpuri până la 1918. [București], Editura Academiei, 1969.

GÎ = Gazeta învățământului. Organ al Ministerului Învățământului, Culturii și al Uniunii Sindicatelor din Instituțiile de Învățământ și Cultură. [București], 1961 ș. u.

GL = Gazeta literară. Organ săptămânal al Uniunii Scriitorilor. București. Anul I (1954) ș. u.

GL. OLT. = Glosar dialectal. Oltenia întocmit sub conducerea lui Boris Cazacu. București, Editura Academiei, 1967.

GLOSAR REG. = V. Arvinte, D. Ursu, M. Bordeianu, Glosar regional [București], Editura Academiei, [1961].

GL. V. J. = Glosar din Valea Jiului. [Material manuscris cules din Valea Jiului].

GM (18...) = Gazeta de Moldavia. Urma Albinei Românești, cu a ei foileton. Iași. Anul I (1850) ș. u.

GOGA, C. P. = Octavian Goga, Ne cheamă pământul. Poezii. București, Editura „Minerva”, 1909.

GOGA, P. = Octavian Goga, Poezii. București, „Minerva”, 1907.

GOGA, POEZII = Octavian Goga, Poezii. Text ales și stabilit, prefață, note, bibliografie de I. D. Bălan. București, Editura pentru Literatură, 1963.

GOLESCU, E. = Neofit Vamva, Elementuri de filosofe morală. Alcătuite de... și tălmăcite în limba românească, spre folosul tinerilor români, de Constantin Radovici dintre Golești. București, Tipografía de la Cișmea, 1827.

GOLESCU, Î. = Constantin (Dinicu) Golescu, Însemnare a călătoriei mele, făcută în anul 1824, 1825, 1826. Tipărită din nou și însoțită de o introducere de Nerva Hodoș. București, Tipografía „Cooperativa”, 1910.

GOLESCU, P. = [Dinicu Golescu], Adunare de pilde bisericești și filosofești, de întâmplări vrednice de mirare, de bune gândiri și bune năravuri, de fapte istoricești și anecdote. Tălmăcite de pre limba grecească în cea românească de Constantin din Golești. Deosibită în trei părți. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1826.

GOLESCU, S. = Dinicu Golescu, Scrieri. Ediție îngrijită, studiu introductiv, note, comentarii, bibliografie, glosar și indice de Mircea Anghelescu. București, Editura Minerva, 1990.

GOLESCU, T. = [Dinicu Golescu], Adunare de tractaturile ce s-au urmat între preaputernica împărăție a Russiii și Nalta Poartă... Tălmăcită de Constandin Radovici din Golești. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1826.

I. GOLESCU, B. = Iordache Golescu, Băgări de seamă asupra canoanelor gramaticești, de... București, Tipografia lui Eliad, 1840.

I. GOLESCU, C. = Condica limbii rumânești. Alcătuită dă dumnealui... [Manuscris în șapte volume, circa 1832; Biblioteca Academiei Române, cotele 844–850].

L GOLESCU, S. A. = Iordache Golescu, Scrieri alese. Teatru. Pamflete. Proză. Versuri. Traduceri, Excerpte din Condica limbii românești și din Băgări de seamă asupra canoanelor grămăticești. Ediție și comentarii de Mihai Moraru. Tabel biobibliografic și repere critice de Coman Lupu. Cuvânt înainte și coordonare de Al. Rosetti. [București], Cartea Românească, 1990. (Mari scriitori români).

GOLOGAN, C. R. = N. G. Gologan, Cercetări privitoare la trecutul comerțului românesc din Brașov. București, 1928.

GORJAN, H. I–IV = I. Gherasim Gorjan, Halima sau povestiri mitologhicești arabești, pline de băgări de seamă, și de întâmplări foarte frumoase și de mirare... [Vol.] I–IV. [București], tom. I și II: 1835; tom. III: 1837; tom. IV: 1838.

GOROVEI, C. = Artur Gorovei, Cimiliturile românilor. Edițiunea Academiei Române. București, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1898.

GOROVEI, CR. = Artur Gorovei, Credinți și superstiții ale poporului român. București, Librăriile Socec & Comp., Pavel Suru, C. Sfetea, 1915. (Academia Română. Din viața poporului român. Culegeri și studii. XXVII).

GOROVEI, D. = Artur Gorovei, Descântecele românilor. Studiu de folklor. București, Imprimeria Națională, 1931 (Academia Română. Din viața poporului român. XL).

GORUN, F. = Ion Gorun, Goethe, Faust. Tragedie. Traducerea de... București, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1906.

GRAIUL, I–II = Graiul nostru. Texte din toate părțile locuite de români, publicate de I. A. Candrea, Ov. Densusianu, Th. D. Speranția [Vol.] I: 1906; [vol.] II: 1908. București, Socec & Co.

GRAM. MOLD. = Verb-scrib-reguleta sau Gramatica moldov-românească. Prescrise de-al doilea. Din cărțile D[sale] d-[lui] Gheorghe Dimitriu, în Seminaria Socola. [Manuscris din jurul anului 1840; Biblioteca Academiei Române, cota 528].

GRAM. ROM.1 I–II = Gramatica limbii române. Coordonator: Dimitrie Macrea. Vol. I: Vocabularul, fonetica și morfologia; vol. al II-lea: Sintaxa. [București], Editura Academiei, 1954. (Academia Română).

GRAM. ROM.2 I–II = Gramatica limbii române. I–II. Coordonare: acad. Al. Graur, Mioara Avram, Laura Vasiliu. Ediția a II-a, revăzută și adăugită. București, Editura Academiei, 1963. [Academia Română].

GRAM. ROM.3 I–II = Gramatica limbii române. Coordonator: Valeriu Guțu-Romalo, Vol. I: Cuvântul. vol. II: Enunțul. București, Editura Academiei Române, 2005. [Academia Română].

GRANDEA, S. = Grigore H. Grandea, Scrieri. Prefață, text ales și stabilit, note de Pavel Țugui. București, Editura Minerva, 1975.

GRAUR, A. E. = Al. Graur, Alte etimologii românești. București, Editura Academiei, 1975.

GRAUR, E. = Al. Graur, Etimologii românești. [București], Editura Academiei, 1963.

GRAUR, F. L. = Al. Graur, Încercare asupra fondului principal lexical al limbii române. [București], Editura Academiei, 1954.

GRAUR, I. L. = Al. Graur [redactor responsabil], Introducere în lingvistică. București, Editura Științifică, 1958.

GRAUR, N. P. = Al. Graur, Nume de persoane. București, Editura Științifică, 1965.

GRAUR, S. L. = Acad. Al. Graur, Studii de lingvistică generală. [București], Editura Academiei, 1955.

GRĂDIȘTEANU, D. P. = Molière, Domnu Pursoniac. Comedie în trei acte. Tradusă de d. Gr. Grădișteanul fiul... București, 1836.

GR. BĂN. = Romul S. Molin, Din graiul bănățenilor. (Glosar publicat în „Noua revistă română”, București, 1910, vol. VIII, nr-le 13–14, p. 191–196).

GRECEANU, Î. = Polyzois Contos, Învățături de multe științe, folositoare copiilor creștinești cei ce vor vrea să învețe și să știe dumnezeiasca scriptură. Așăzate de dascălul..., iar acum tălmăcite dupre cea grecească pre limba românească... [de] Nicodim Greceanul Sibii, Tipografia lui Ioann Bart, 1811.

GRECESCU, FL. = Doctorul D. Grecescu, Conspectul florei României. Plantele vasculare indigene și cele naturalizate ce se găsesc pe teritoriul României, considerate sub punctul de vedere sistematic și geografic. București, Tipografia „Dreptatea”, 1898.

GRECU, P. = Vasile Grecu, Cărți de pictură bisericească bizantină. Cernăuți, Tiparul „Glasul Bucovinei”, 1936.

GREGORIAN, CL. = M. Gregorian, Graiul din Clopotiva. (Extras din revista „Grai și suflet”, VII, București, 1937).

GRIGORIE, L. = Ioan Damaschin, Loghică, care acum întâi s-au tălmăcit în limba patriei, cu îndemnarea Preasfințitului mitropolit al Ugrovlahiei chir Grigorie... de carele iaste și tălmăcită. București, Tipografia Sfintei Mitropolii, 1826.

GRIGORIU, E. = S. Gessner, Erast. Povestire de o tragedie păstorească. Împărțită în două părți și tălmăcită din limba nemțească în limba grecească..., iar acum tălmăcită în limba moldovenească de cătră dumneaei sărdăreasa Zoița, din îndemnul soțului său... Costachi Grigoriu. [Iași], 1822.

GRIGORIU-RIGO, M. P. I–II = Gr. Grigoriu-Rigo, Medicina poporului. Memoriul I: Boalele oamenilor. Memoriul al II-lea: Boalele vitelor. București, Göbl, 1907, (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXX. Memoriile Secțiunii literare).

GRIGURCU, C. R. = Gheorghe Grigurcu, Critici români de azi. București, Editura Cartea Românească, 1981.

GR. R. (1835) = Gramatică rumânească. Tipărită cu cheltuiala din Casa Școalelor publice și primită în clasurile de începători. București, Tipografia lui Eliad, 1835.

GR. R. (1853) = Gramatică românească. Primită în clasele de începători ale școalelor publice. A douăsprezecea ediție. București, Librăria lui A. Daniilopulul, 1853.

GR. R.-N. I–II = Gramatică românească și nemțască pentru tinerimea națională. Vol. I–II. Brașov, Tipografia lui Ioan Gött, 1838–1839.

GR. S. I ș. u. = Grai și suflet. Revista Institutului de Filologie și Folclor, publicată de Ovid Densusianu. București, Atelierele Socec & Co. Vol. I (1924) ș. u.

GS = Gheografie a tuturor stăpânirilor. [Manuscris din 1834; Biblioteca Academiei Române, cota 2771].

GT (18...) = Gazeta de Transilvania. Redactor: George Barițiu. Brașov. Anul I (1839) ș. u.

GTN (18...) = Gazeta Teatrului național. București. Anul I (1835) ș. u.

GULIAN, B. C. = Constantin I. Gulian, Bazele istoriei și teoriei culturii. București, Editura Academiei, 1975.

GUSTI, G. V. = D. Gusti, Geografia veche. Pentru clasele colegiale din Academia Mihăileană. Iași, Institutul Albinei, 1843.

D. GUSTI, P. A. = Dimitrie Gusti, Pagini alese. București, Editura Științifică, 1965.

GYR, P. I–III = Radu Gyr, Poezii. I–III. Ediție îngrijită de Simona Popa. Timișoara, Editura Marineasa, 1992–1994.

H

H I–XVIII = Răspunsuri la Chestionarul lingvistic al lui B. P. Hasdeu. (Manuscris legat în 18 volume)21.

HALIMA (1783) = Halima. [Manuscris din 1783; Biblioteca Academiei Române, cota 2587].

HAMANGIU, C. C. = Const. Hamangiu, Codul civil român. Conform textului oficial. Precedat de Constituțiune și un index alfabetic. București, Carol Müller, 1897. (Biblioteca pentru toți).

HASDEU, I. C. I–II = B. P. Hasdeu, Istoria critică a românilor. Pământul Țărei Românești. Volumele I–II. București, Imprimeria Statului și Tipografia Antoniu Mănescu, 1875.

HASDEU, I. C.2 = B. P. Hasdeu, Istoria critică a românilor. Ediție îngrijită și studiu introductiv de Grigore Brâncuș. Studiu introductiv și note de Manole Neagoe. București, Editura Minerva, 1984.

HASDEU, I. V. = B. Petriceicu-Hasdeu, Ion-Vodă cel Cumplit. București, Imprimeria Ministerului de Resbel, 1865.

HASDEU, R. V. = B. Petriceicu-Hasdeu, Răzvan și Vidra. Poemă dramatică în cinci cânturi. București, Editura Leon Alcalay, 1909. (Biblioteca pentru toți).

HASDEU, S. I. = B. P. Hasdeu, Sarcasm și ideal. 1887–1896. Ultimii nouă ani de literatură. București, Socec, 1897.

HASDEU, T. C. = B. P. Hasdeu, Trei crai de la răsărit. Comedie în 2 acte. București, 1879.

HELIADE, A. = I. Eliad, Aritmetica lui L. B. Francoeur. Tradusă și pusă în lucrare în Școala Națională din Sfântul Sava de... București, Tipografia lui Eliad, 1832.

HELIADE, AMF. = I. Eliad, Amfitrion. Comedie în trei acte, de la Mollier. Tradusă de... București, Tipografia lui Eliad, 1835.

HELIADE, B. = I. Eliad, Bărbatul bun. Din povestirile morale ale lui Marmontel. Tradus de... București, Tipografia lui Eliad, 1832.

HELIADE, C. = I. Eliad, Culegere din scrierile lui..., de proză și de poezie. București, Tipografia lui Eliad, 1836. [Ediția cu 144 de pag.].

HELIADE, D. C. = I. [Heliade-] R[ădulescu], Don Chischot de la Mancha. Din scrierile lui M. Cervantes. Tradus în românește din franțozește după Florian, de... București, Tipografia lui Eliad, 1840.

HELIADE, D. J. = I. Eliade, Don Juan. De la lord Byron. Poemă epică, tradusă de... București, Tipografia lui Eliade, 1847.

HELIADE, F. = Lucrările Soțietății Filarmonice de la 1 dechemvrie 1833 până la 1 aprilie 1835. București, Tipografia lui Eliad, 1835.

HELIADE, F. B. = I. Eliad, Femeia bună. Din povestirile morale ale lui Marmontel. Tradusă de... București, Tipografia lui Eliad, 1832.

HELIADE, GRAM. = I. Eliad, Gramatică românească. [Manuscris anterior anului 1828; Biblioteca Academiei Române, cota 4796].

HELIADE, GR. P. = I. Eliad, Regulile sau gramatica poeziii. Traduse în rumânește de... București, 1831. (Adaos literal la „Curierul românesc”, partea a II-a).

HELIADE, GR. ROM. = I. Eliad, Gramatică românească. De... [Sibiu], 1828.

HELIADE, GR. ROM.2 = Ion Heliade Rădulescu, Gramatică românească. Ediție și studiu de Valeria Guțu Romalo. București, Editura Eminescu, 1980.

HELIADE, HR. = I. Eliad, Hristianismu la începutul său. Ecstract din Cele din urmă zile ale lui Pompei. Imitație... de... București, Tipografia lui Eliad, 1836.

HELIADE, L. B. I–III = I. Eliad, Din operile lui lord Byron. Partea I–III. Traduse de... București, Tipografia lui Eliad, 1834–1839.

HELIADE, M. = Voltaire, Fanatismul sau Mahomet proorocul. Tragedie în cinci acte, tradusă de I. Eliad. București, Tipografia lui Eliad, 1831.

HELIADE, M. P. = I. Eliad, Meditații poetice. Dintr-ale lui A. de La Martin. Traduse și alăturate cu alte bucăți originale prin... [București], 1830.

HELIADE, O. I–II = I. Heliade-Rădulescu, Opere. Tomul I–II. Ediție critică, cu introducere, note și variante de D. Popovici. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă. I: 1939; II: 1943.

HELIADE, O.2 I ș. u. = I. Heliade-Rădulescu, Opere. [Vol.] I–IV. Ediție critică de Vladimir Drimba. Cu un studiu introductiv de Al. Piru. București, Editura pentru Literatură, 1967–1985.

HELIADE, PARALELISM = I. Heliade, Paralelism între limba română și italiană. (Partea a II-a cu titlul: Paralelism între dialectele român și italian sau forma ori gramatica aqestor două dialecte...). Partea I–II. [București, Tipografia lui Heliade], 1840–1841.

HELIADE, V. = I. Eliade, Vocabular de vorbe streine în limba română, adică: slavone, ungurești, turcești, nemțești, grecești etc. București, Tipografia lui Eliade, 1847.

HEM = B. Petriceicu Hasdeu, Etymologicum Magnum Romaniae. Dicționarul limbei istorice și poporane a românilor. Tomul I–III. București, Stabilimentul Grafic Socec și Teclu. Tom I–II: 1887; tom III: 1893. [Add. după numărul volumelor I–III înseamnă „Addenda”].

HEM2 = 8. Petriceicu Hasdeu, Etymologicum Magnum Romaniae. Dicționarul limbei istorice și poporane a românilor. Ediție îngrijită și studiu introductiv de Grigore Brâncuș. București, Minerva, 1976.

HEPITES, B.-A. = C. C. Epitis, Însușire fisică a apei minerale numită Balta-Albă. București, Tipărit de Zaharia Carcalechi, 1847.

HEPITES, Î. = C. Hepites, Însemnări asupra pietrilor meteorice și asupra puțurilor arteziene. Adunate de... Brăila. [Manuscris din 1835; Biblioteca Academiei Române, cota 2859].

HERODOT (1645) = Herodot (1645). Traducere românească publicată după manuscriptul găsit în Mănăstirea Coșula de N. Iorga. Vălenii de Munte, Tip. „Neamul Românesc”, 190922.

HERODOT2 = Herodot, Istorii. [Traducere de Nicolae Spătarul]. Ediție îngrijită de Liviu Onu și Lucia Șapcaliu. Prefață, studiu filologic, note, glosar de Liviu Onu. Indice de Lucia Șapcaliu. București, Editura Minerva, 1984 (Ediții critice).

HILL, GRAM. LAT. = Gheorghe Hill, Începuturi de gramatică latină. Pentru clasele de limba latină, în Colegiul Sfântul Sava. București, Tipografia Colegiului, 1842.

HODOȘ, C. = E. Hodoș, Cântece bănățene. Cu un răspuns d-lui dr. G. Weigand. Caransebeș [Editura proprie], [1898].

HODOȘ, P. P. = Enea Hodoș, Poezii poporale din Banat. Culegere I, publicată de... Caransebeș, editor Enea Hodoș, 1892.

HOGAȘ, DR. I–II = C. Hogaș, Pe drumuri de munte. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă. Vol. I: Amintiri dintr-o călătorie în Munții Neamțului, 1944. Vol. II: Răzlețe și diverse, 1947.

HOGAȘ, H. = Calistrat Hogaș, Cuconul Ioniță Hrisanti. București, „Cartea Românească”, [1938].

HOGAȘ, M. N. = Calistrat Hogaș, În Munții Neamțului. Ediția III. București, Editura „Cartea Românească”, [1937].

HOL = Povățuiri pentru holeră. [București; foi volante din 1829–1830].

HOLBAN, R. = Maria E. Holban, Un raport francez despre Moldova (1828) al consulului Lagan. Buletinul Comisiei istorice a României, vol. IX. București, Tip. „Datina Românească”, 1930.

A. HOLBAN, O, I–III = Anton Holban, Opere. [Vol.] 1–3. Studiu introductiv, ediție îngrijită, note și bibliografie de Elena Beram. București, Editura Minerva, 1970, 1972, 1975 (Scriitori români).

HOREA, C. = Ion Horea, Coloană în amiază. Versuri. București, Editura pentru Literatură, 1961.

HOREA, P. = Ion Horea, Poezii. București, Editura pentru Literatură și Artă, 1956.

HRISOVERGHI, A. = Al. Dumas, Antoni. Dramă în cinci acte. Din compunerile lui... Tradus în românește de A. Hrisoverghi. București, Tipografia lui Eliad, 1837.

HRISOVERGHI, P. = A. Hrisoverghi, Poezii. Ediție completă. Iași, Cantora Foaiei Sătești, 1843.

HRISTEA, P. E. = Theodor Hristea, Probleme de etimologie. Studii, articole, note. București, Editura Științifică, 1968.

HUBOGI, Î. = I. Hubogi, Oarecare învățături pentru căutarea boalelor și prăsirea vitelor domestice. Alcătuite și întâia oară date la lumină în limba rumânească, pentru folosul de obște, de... București, Tipografia Colegiului Sfântul Sava, 1842.

HURMUZAKI, XI, XV = Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor. Vol. XI (1517–1612), cuprinzând documente adunate, adnotate și publicate de Neculai Iorga, sub auspiciile Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice și ale Academiei Române. București, 1900; vol. XV. Acte și scrisori din arhivele orașelor ardelene (Bistrița, Brașov, Sibiiu), publicate după copiile Academiei Române de N. Iorga. Partea I: 1358–1600, București, 1911; partea II: 1601–1825. București, 1913.

HURMUZAKI–S, VI = Documente privitoare la istoria românilor. Urmare la colecțiunea lui Eudoxiu de Hurmuzaki. Suplement I. Volumul VI. 1827–1849. Documente adunate și coordonate de D. A. Sturdza și C. Colescu-Vartic. Publicate sub auspiciile Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice și ale Academiei Române. București, 1895.

I

IA I–II = Istoria Americăi... acum întăi tălmăcită în dialectul moldovenesc prin osteneala smeritului Gherasim, arhimandrit Mitropoliei Iașului. [Traducere manuscrisă din grecește; tom I: 1800; tom II: 1795; Biblioteca Universității din Iași, cota IV–17].

IACOB, MAT. SUP. = Caius Iacob, Curs de matematici superioare. București, Editura Tehnică, 1957.

IACOV, SYN. = Iacov, mitropolitul Moldovei, Synopsis, adecă adunare de multe învățături care acum întâi s-au tipărit întru acestași chip... Iași, 1757.

IARCU, D. S. I–II = J. Jaclot, Doppia scriptură sau ținerea catastișelor, în partidă simplă și în partidă îndoită. Alcătuită în douăzeci și una de lecții... [Traducere din limba franceză de D. Iarcu]. Partea I–II. București, Tipografia lui Eliade, 1844–1845.

IARCU, S. A. = Dimitrie Iarcu, Mesuri și greuteți sau Aritmetica soțială. Culeasă și tipărită de... București, Tipografia „Secolului”, 1857.

IBRĂILEANU, A. = G. Ibrăileanu, Adela. Fragment din jurnalul lui Emil Codrescu (iulie–august 189...). București, Editura „Adevărul”, [1933].

IBRĂILEANU, O. I–X = G. Ibrăileanu, Opere. Ediție critică de Rodica Rotaru și Al. Piru. Prefață de Al. Piru. București, Editura Minerva, [vol.] I–X, 1974–1981.

IBRĂILEANU, S. = G. Ibrăileanu, Scriitori români și străini, Iași, Editura „Viața Românească”, 1926.

IBRĂILEANU, S. L. = G. Ibrăileanu, Studii literare. București, „Cartea Românească”, [1930].

IBRĂILEANU, SP. CR. = G. Ibrăileanu, Spiritul critic în cultura românească. Ediția II. Iași, „Viața Românească ”, 1922.

IC. LUM. (184...) = Icoana lumei. Foaie pentru îndeletnicirea moldo-românilor. Iași, 1840–1841; 1845–1846.

I. C., POEZII = I[oan] C[antacuzino], Poezii nouă. [Dubăsari sau Movilău, 1796?].

I. CR. I ș. u. = Ion Creangă, revistă de limbă, literatură și artă populară. Bârlad. Anul I (1908) ș. u.

IEUD = Manuscrisul de la Ieud. [1621–1633] Text stabilit, studiu filologic, studiu de limbă și indice de Mirela Teodorescu și Ion Gheție. București, Editura Academiei, 1977.

IL = Iașul literar. Revistă a Uniunii Scriitorilor din România. Filiala Iași. Anul I (1954) ș. u.

IMBERIE (1789) = Imberie și Margarona. [Manuscris din 1789; Biblioteca Academiei Române, cota 1817].

I. NAT. = Gh. Șincai, Istoria naturei sau a firei. [Traducere manuscrisă din limba germană, după Helmuth, de pe la 1810; Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române, fondul Oradea, cota 40].

INST. FEUD. = Instituții feudale din Țările Române. Dicționar. Coordonatori: Ovid Sachelarie și Nicolae Stoicescu. București, Editura Academiei, 1988.

INSTR. = [Instrucțiuni pentru iertarea dezertorilor]. Cluj, 1796. [Foaie volantă].

INSTR. D. = [Instrucțiuni pentru iertarea dezertorilor]. Cluj, 1797. [Foaie volantă].

INSTRUCȚIE = Instrucție pentru școalele romanești în Bănat. Buda, Tipografia Universității Ungurești, 1809.

INSTRUCȚII = Instrucții [date de Iosif al II-lea, împăratul Austriei]. Sibiu, 1787.

INSTRUCȚIUNI = [Instrucțiuni pentru evidența populației]. Sibiu, 1785. [Foaie volantă].

IOANOVICI, TEHN. = Dr. ing. Liviu Ioanovici, Tehnologia mecanică. Ediția a VII-a [București], Editura de Stat, 1949.

E. IONESCU, E. = Eugen Ionescu, Eu. Ediție îngrijită de Mariana Vartic. Cu un prolog la Englezește fară profesor de Gelu Ionescu și un epilog de Ion Vartic. Cluj, Editura Echinox, 1990.

G. IONESCU, C. T. = George Ionescu, Călăuza tipografului. Cu un rezumat din istoricul tipografiei de la invențiune și până în zilele noastre. București, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1906.

I. IONESCU, B. C. = Ion Ionescu, Calendar pentru bunul cultivator. Edițiunea a treia. București, Tipografia Statului – Nifon, 1861.

I. IONESCU, C. = Ioan Ionescu, Calendar pentru bunul gospodar. Iași, Cantora Foaiei Sătești, 1845.

I. IONESCU, D. = Ion Ionescu, Agricultura română din județul Dorohoi. București, Imprimeria Statului, 1866.

I. IONESCU, F. = I. Ionescu de la Brad, Ferma modelă și Institutul de Agricultură în Moldavia. Iași, Tipografia Institutului Albinei, 1847.

I. IONESCU, M. = Ion Ionescu, Agricultura română din județul Mehedinți. București, Imprimeria Statului, 1868.

I. IONESCU, P. = Ion Ionescu, Agricultura română din județul Putna. București, Imprimeria Statului, 1869.

I. IONESCU, V. = I. Ionescu de la Brad, Vitele albe din Englitera. Traducție. Iași, Institutul Albinei, 1842.

R IONESCU, C. = R. Ionescu, Cânturi intime. Poesii, București, Librăria A. Danilopol, 1854.

T. V. IONESCU, E. = Theodor V. Ionescu, Electricitatea. Curs... București, Editura Tehnică, 1957.

IONESCU-BOTENI, S. N. = Ion Ionescu-Boteni, Din satul nostru. Nuvele și schițe. București, „Minerva”, 1908.

IONESCU-MUSCEL, FIL. = Prof. ing. Iosif Ionescu-Muscel, Curs de filatură. București, Editura „Tehnica Textilelor”, 1947.

IONESCU-MUSCEL, ȚES. = Prof. ing. Iosif Ionescu-Muscel, Tratat de țesătorie. București, Editura „Tehnica Textilelor”, 1948.

IONESCU-RION, C. = Raicu Ionescu-Rion, Culegere de articole. Cu o prefață de Pompiliu Andronescu-Caraioan. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1951]. (Biblioteca pentru toți).

IONESCU-RION, S. = Raicu Ionescu-Rion, Scrieri. București, Editura Științifică, 1964.

IONESCU-TEODOSIU, J. Ș. = D. Ionescu și Gr. Teodosiu, Jocuri școlare, pentru uzul familiilor și al școalelor. Ediția a II-a. București, Steinberg, 1905.

IONICĂ-CIOBANU, C. B. = Apostol Ionică și Ion R. Ciobanu, Compendiu de botanică, București, Editura Medicală, 1977.

IORDACHE, M. E. = Gheorghe Iordache, Mărturii etnolingvistice despre vechimea meseriilor populare românești. Studiu cu privire specială la Oltenia. Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1980.

IORDAN, G. = Iorgu Iordan, Gramatica limbii române. București, „Cartea Românească”, [1937].

IORDAN, L. M. = Iorgu Iordan, Lexicul graiului din sudul Moldovei. (În revista «Arhiva», organul Soc. istorico-filologice, Iași, anul XXVIII. 1921, p. 186–202).

IORDAN, L. R. = Acad. prof. Iorgu Iordan, Limba română contemporană. [București], 1956. (Ministerul învățământului).

IORDAN, L. R. A. = Iorgu Iordan, Limba română actuală. O gramatică a „greșelilor”. [Ed. a II-a]. București, Editura Socec et. Co., [1948].

IORDAN, N. L. I = Acad. Iorgu Iordan, Nume de locuri românești în Republica Populară Română. Volumul I. [București], Editura Academiei, 1952.

IORDAN, STIL. = Iorgu Iordan, Stilistica limbii române. București, Institutul de Linguistică Română, 1944. (Societatea Română de Linguistică. Seria II. Studii, 4).

IORDAN, T. = Iorgu Iordan, Toponimia românească. București, Editura Academiei, 1963.

IORGA, A. I–II = N. Iorga, Anciens documents de droit roumain. Avec une préface contenant l’histoire du droit coutumier roumain. Volume I–II. Paris–Bucarest, 1930–1931.

IORGA, A. R. G. = N. Iorga, Acte romănești și câteva grecești din Archivele Companiei de comerț oriental din Brașov. Publicate cu o introducere despre istoria Companiei de... Vălenii-de-Munte, 1932.

IORGA, B. R. = N. Iorga, Brașovul și românii. Scrisori și lămuriri. București, Socec, 1905. [În Iorga, S. D. X].

IORGA, C. D. = N. Iorga, Câteva documente de cea mai veche limbă românească. (Sec. al XV-lea și al XVI-lea). București, Carol Göbl, 1906. (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXVIII. Memoriile Secțiunii istorice No. 2).

IORGA, C. I. I–III = N. Iorga, Istoria românilor în chipuri și icoane. Volumul I–III. București, „Minerva”, 1905–1906.

IORGA, D. B. I–II = N. Iorga, Documente românești din arhivele Bistriței. (Scrisori domnești și scrisori private). Partea I–II București, Socec & Comp., 1899–1900.

IORGA, D. V. T. = N. Iorga, Documente de pe Valea Teleajenului. Publicate cu o introducere de... Vălenii-de-Munte, Tipografia „Datina Românească”, 1925.

IORGA, I. L. I–III = N. Iorga, Istoria literaturii românești în veacul al XIX-lea, de la 1821 înainte. În legătură cu dezvoltarea culturală a neamului. Vol. I–III. Vol. I: București, Editura „Minerva”, 1907; vol. II: București, Editura „Minerva”, 1908; Vol. III: Vălenii de Munte, Editura „Neamul Românesc”, 1909.

IORGA, L. I–II = N. Iorga, Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea (1688–1821). Vol. I–II. București, Editura „Minerva”, 1901.

IORGA, L. R. = N. Iorga, Istoria literaturii religioase a românilor până la 1688. București, Socec, 1904.

IORGA, N. R. A. I–II = N. Iorga, Neamul românesc în Ardeal și Țara Ungurească. Vol. I–II. București, „Minerva”, 1906.

IORGA, N. R. B. = N. Iorga, Neamul românesc în Bucovina. București, „Minerva”, 1905.

IORGA, O. = N. Iorga, Orizonturile mele. O viață de om așa cum a fost. Ediție îngrijită, note, comentarii de Valeriu Râpeanu și Sanda Râpeanu. București, Editura Minerva, 1984.

IORGA, P. A. I–II = N. Iorga, Pagini alese. [Vol.] I–II. București, Editura pentru Literatură, 1965.

IORGA, S. D. I–XXXI = N. Iorga, Studii și documente cu privire la istoria românilor. Vol. I–XXXI. București, „Minerva”, 1901–1916.

IORGA, S. N. = N. Iorga, Scrisori de negustori. București, 1925.

IORGA, V. F. = N. Iorga, Viața femeilor în trecutul românesc. Vălenii de Munte, „Neamul Românesc”, 1910.

IORGOVICI, O. = Paul Iorgovici, Observații de limba rumânească... Buda, Tip. Crăiasca Universitate, 1799.

IORGOVICI, O.2 = Paul Iorgovici, Observații de limba rumânească. Prefață de Ștefan Munteanu, ediție critică, studiu introductiv, note, bibliografie de Doina Bogdan-Dascălu și Crișu Dascălu. Timișoara, Editura Facla, 1979.

IOSIF, A. P. = Alexandru Petöffi, Apostolul și alte poezii. Traduceri libere de Șt. O. Iosif. [București], Editura Librăriei „Universala”, [1896]. (Biblioteca pentru toți, nr. 99).

IOSIF, P. = Șt. O. Iosif, Poezii (1901–1902). București, Editura Librăriei Socec & Comp., 1902.

IOSIF, PATR. = Șt. O. Iosif, Patriarhale. Poesii. București, Editura „Viața Românească”, 1922.

IOSIF, T. = Șt. O. Iosif, Tălmăciri. București, Editura „Minerva”, 1909.

IOSIF, V. = Șt. O. Iosif, Versuri. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1952]. (Biblioteca pentru toți).

IOVESCU, N. = Ion Iovescu, Nuntă cu bucluc. Roman. București, „Cugetarea”, [1935].

IPOCRAT = Alegerile lui Ippocrat. [Manuscris din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea; Biblioteca Universității din Iași, cota VI–1].

IRIMIE, P. = Cornel Irimie, Portul popular din zona Perșanilor. Țara Oltului. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1958].

ISAC, O. = Emil Isac, Opere. Ediție definitivă, îngrijită de Miron R. Paraschivescu. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1946.

ISANOS, P. = Magda Isanos, Poezii. Antologie, postfață și bibliografie de Magda Ursache. București, Editura Minerva, 1974.

ISANOS, Ț. L. = Magda Isanos, Țara luminii. Versuri. București, Editura pentru Literatură și Artă, 1946.

ISANOS, V. = Magda Isanos, Versuri. București, Editura pentru Literatură, 1964.

ISER = Andrei Iser, Vocabular românesc-nemțesc. Brașov, I. Gött, 1850.

ISIS (18...) = Isis sau Natura. Jurnal pentru răspândirea științelor naturale și esacte în toate clasele. Redijat de doctor Iulius Barasch. București, Imprimeria Națională a lui I. Romanov et Comp. Anul I (1856) ș. u.

ISMINI = [Eumathios Macrembolites, Întâmplările lui Ismini și ale Isminiei]. [Manuscris din 1789; Biblioteca Universității din Iași, cota II–69].

ISPIRESCU, L. = P. Ispirescu, Legende sau basmele românilor. Adunate din gura poporului. București, Tipografia Academiei Române, 1892.

ISPIRESCU, M. V. = P. Ispirescu, Isprăvile și viața lui Mihai Viteazul. Edițiunea a doua. București, Tipografia Academiei Române, 1885.

ISPIRESCU, O. I–II = P. Ispirescu, Opere. Ediție îngrijită, note și variante, glosar și bibliografie de Aristița Avramescu. Studiu introductiv de Corneliu Bărbulescu. [Vol.] I. București, Editura pentru Literatură, 1969; [vol.] II. București, Editura Minerva, 1971.

ISPIRESCU, U. = P. Ispirescu, Din poveștile unchiașului sfătos. Basme păgânești întocmite de... Cu o precuvântare de A. I. Odobescu. Partea I. București, Tipografia Academiei Române, 1879.

IST. AM. = Istoria Americăi... acum întâi tălmăcită în dialectul moldovenesc prin osteneala smeritului arhimandrit Gherasim... [Manuscris din 1795; Biblioteca Academiei Române, cota 40].

IST. A. Z. = Vincent Voiture, Istoria lui Alțidalis și a Zelidiei. [Traducere manuscrisă din limba franceză, de la 1783; Biblioteca Academiei Române, cota 343].

IST. B. O. R. = Istoria bisericii române. Manual pentru institutele teologice. Vol. I (–1632) tipărit cu aprobarea Sfântului Sinod și cu binecuvântarea Prea Fericitului † Justinian, Patriarhul României. București, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 1957 (autori: Gheorghe I. Moisescu, Ștefan Lupșa și Alexandru Filipașcu).

IST. CAROL XII = Istoria craiului Sfeziei Carol al XII-lea, tălmăcită pe limba moldovinească de Sfinția Sa... Gherasim, arhimandritul Mitropoliei Iașului, despărțită în 8 cărți. [Manuscris din 1805; Biblioteca Academiei Române, cota 4619].

IST. LIT. ROM. I ș. u. = Istoria literaturii române [Lucrare colectivă condusă de acad. G. Călinescu, apoi de acad. Emil Petrovici și Alexandru Philippide]. București, Editura Academiei, 1964 ș.u.

IST. L. ROM. I ș. u. = Istoria limbii române (Redactor responsabil: acad. A. Rosetti; redactori responsabili: [vol. I] acad. Al. Graur; [vol. II] prof. I. Coteanu). București, Editura Academiei, 1965 ș.u.

IST. L. ROM. LIT. = Istoria limbii române literare. Epoca veche (1532–1780) de Gheorghe Chivu, Mariana Costinescu, Constantin Frîncu, Ion Gheție, Alexandra Roman Moraru și Mirela Teodorescu. Coordonator: Ion Gheție. București, Editura Academiei Române, 1997.

IST. M. = Ioan Albineț, Manual de istoria Principatului Moldaviei... Partea I. Iași, 1845.

IST. NAT. = Gh. Șincai, Vocabulari ce ține de istoria naturei. [Manuscris dintre anii 1804–1808; Biblioteca Filialei Cluj a Academiei Române, fondul Oradea, cota 125].

ISTRATI–LONGINESCU, CH. = Dr. C. I. Istrati și G. G. Longinescu, Curs metodic de chimie și mineralogie pentru licee și cursuri speciale. Ediția IV. București, Carol Göbl, 1908.

IST. R. M. = Istorie lui Raimond și a Mărinei, amorezați, și a maică-sa Ameliei. [Manuscris din 1808; Biblioteca Academiei Române, cota 445].

IST. ROM. I ș. u. = Istoria României. [Comitetul de coordonare: acad. P. Constantinescu-Iași, acad. Em. Condurachi, acad. C. Daicoviciu, acad. A. Oțetea, acad. D. Prodan ș.a.]. [București], Editura Academiei, 1960 ș.u.

IST. T. I ș. u. = Istoria teatrului în România. [Lucrare colectivă sub îngrijirea acad. G. Oprescu]. [București], Editura Academiei, 1965 ș.u.

IST. Ț. R. = Istoria Țării Românești de la octombrie 1688 până la martie 1717. Cronică anonimă. Ediție întocmită de Constantin Grecescu. [București], Editura Științifică, 1959.

IST. UNIV. I–IV = Prescurtarea istoriii universale. Tălmăcită după cea elinească în limba noastră românească... de chir Grigorie. București. Vol. I–II: 1826; vol. III–IV: 1827.

IVASIUC, I. = Alexandru Ivasiuc, Interval. Roman. București, Editura pentru Literatură, 1968.

IVASIUC, P. = Alexandru Ivasiuc, Păsările. Roman. București, Editura Minerva, 1977.

IVĂNESCU, I. L. R. = Gheorghe Ivănescu, Istoria limbii române. Iași, Editura Junimea, 1980.

IVELA, D. M. = A. I. Ivela, Dicționar muzical ilustrat. București, Editura Librăriei „Universala” – Alcalay Co., [1927].

IZV. I ș. u. = Izvorașul, revistă muzicală și populară. Turnu-Severin, Tipografia și Legătoria de Cărți Victor P. Măldărescu. Anul I (1920) ș. u.

IZVOADE = C. Giurescu, Izvoadele lui Tudose Dubău, Miron Logofătul și Vasile Demian. București, Atelierele Grafice Socec et Comp., 1915. (În „Buletinul Comisiei istorice a României”, vol. I. Cu 6 planșe în fotocopie).

Î

ÎNCEPUTURI = Începuturi temeinice ale istoriii de obște. Istorii vechi. Partea dintăi. Sibii, Tipografia lui Petru Bart, 1798.

ÎNDREPTAREA = Îndreptarea dregătoriilor de ținerea sănătății de grije purtătoare... Cluj, 1831. [Foaie volantă].

ÎNDR. LEG. = Îndreptarea legii sau Pravila cea mare. Târgoviște, 1652.

ÎNDR MORAL. = Îndreptări moralicești, tinerilor foarte folositoare. Cu cheltuiala jupânului Ioann Logofet. Buda, Tipografia Universitatei Ungurești din Peșta, 1813.

ÎNSEMNARE = Însemnare pentru câte doftorii să află întru această cărticică. [Manuscris anterior anului 1788; Biblioteca Academiei Române, cota 3750].

ÎNS. IEȘ. = Însemnări ieșene. Revistă de cultură. Iași. 1 ianuarie 1936 – 1 octombrie 1940.

ÎNȘTIINȚARE = Înștiințare... scoasă de Soțietatea Filosofească a Neamului Rumânesc în Mare Prințipatul Ardealului. [Sibii, 1795].

ÎNTÂMPL. = Întîmplările războiului franțozilor și întoarcerea lor de la Moscva ș. c. l.. Tălmăcită de pre nemție... Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungurești, 1814.

ÎNV. ADEV. = A. Szöts și J. Eckstein, Învățătură adevărată pre scurt a vindeca boala sfranțului. Sibii, Petru Bart, 1803.

ÎNVĂȚĂTURĂ = Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor ale vitelor celor cu coarne, precum și a cailor, a oilor și aporcilor. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1816.

ÎNV. DASC. = Învățături cătră dascalii normalicești a școalelor neunite din marele Prințipat al Ardealului. Sibii, 1809.

ÎNV. FRĂG. = L. Mitterpacher, Învățătură despre cultura sau creșterea frăgarilor și a vermilor de mătasă... Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei din Peșta, 1823.

ÎNV. IN. = Învățătură despre semănarea inului, pentru Bohemia, Moravia și Silezia. Liov, 1804.

ÎNV. LUCR. = Învățătură pentru lucrătorii de tăbacă în Țara Ungurească și Galiția. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei din Peșta, 1823.

ÎNV. POM. = Fr. Heintl, Învățătură pentru prăsirea pomilor. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungurești, 1812.

ÎNV. ȘT. = Mult de lipsă și folositoare învățături și științe despre mai multe lucruri. [Traducere manuscrisă din grecește, din 1832; Biblioteca Universității din Cluj, cota 1938/85].

ÎNV. TAR. = Învățătură pentru sămănătorii de tăbac din Bucovina. Liov, [circa 1800].

ÎNV. VIN. = Ludovic Mitterpacher, Învățătură despre agonisirea viței de vie și despre măiestria de a face vin, vinars și oțet. Întocmită de autorii Șaptal, Rozier, Parmentier și Dussieux, și întru acest chip scurtată de..., iară acum prefăcută în limba românească. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungurești din Peșta, 1813.

ÎNV. ZĂH. = I. Neuhold, Învățătură de a face sirup și zăhar din mustul tuleilor de cucuruz, după ce s-au cules cucuruzul de pre ei. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungurești, 1812.

J

JAHRESBER. I Ș. u. = Gustav Weigand [Leiter des Instituts], Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache (Rumänisches Seminar) zu Leipzig. Leipzig, Johann Ambrosius Barth. Vol. I–XXIX, 1894–1921.

JARNÍK – BÂRSEANU, D. = Dr. Ioan Urban Jarník și Andrei Bârseanu, Doine și strigături din Ardeal. Date la iveală de... București, 1885. (Edițiunea Academiei Române).

JARNÍK – BÂRSEANU, D.2 = Ioan Urban Jarník și Andrei Bârseanu, Doine și strigături din Ardeal. Ediție definitivă (studiu introductiv, inedite, note și variante) de Adrian Fochi. București, Editura Academiei, 1968.

JEBELEANU, C. = Eugen Jebeleanu, Ceea ce nu se uită. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1945.

JEBELEANU, S. H. = Eugen Jebeleanu, Surâsul Hiroshimei. Ediția a II-a. [București], Editura Tineretului, [1966].

JEBELEANU, V. A. = Eugen Jebeleanu, Versuri alese. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1954.

JIANU, C. = Nicolae Jianu, Cumpăna luminilor. Roman. [București], Editura Tineretului, 1952.

JIPESCU, O. = Gligore M. Jipescu, Opincaru, cum este și cum tribuie să hie săteanu. Scriere-n limba țăranului muntean. București, 1881.

JN = Justiția nouă. Revistă juridică democratică. București, Editura Cooperativei Justiția Nouă. An I, 1945.

JOJA, S. L. = Ath. Joja, Studii de logică. [București], Editura Academiei, 1960.

JUD. ROM. SOC. = Județele României Socialiste. București, Editura Politică, 1969.

JUN. LIT. I ș. u. = Junimea literară. Revistă literară și științifică sub direcția unui comitet de redacție. Editor și redactor responsabil: I. Nistor. Cernăuți, Suceava. Anul I (1904) ș. u.

JURN. LIT. = Jurnalul literar. Foaie săptămânală de critică și informație literară. 1 ianuarie – 31 decembrie 1939.

K

KERNBACH, D. M. = Victor Kernbach, Dicționar de mitologie generală. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1989.

KIRIȚESCU, G. = Alexandru Kirițescu, Gaițele și alte piese de teatru. Studiu introductiv și note de Valeriu Râpeanu. București, Editura Eminescu, 1986.

KLEIN, D. = Gáldi László, Samuelis Klein Dictionarium Valachico-Latinum. (Erdélyi Tudományos Intézet). Budapest, 1944.

KLOPȘTOCK, F. = Sărmanul Klopștock, Feciorul lui nenea Take Vameșul. Biblia unui trecut 1879–1925. [Vol.] II, București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1935.

KOGĂLNICEANU, A. = M. Kogălniceanu, Album istoric și literar. Ilustrat cu 12 litografii. Iași, Librăria Nouă, [1845].

KOGĂLNICEANU, C. = M. Kogălniceanu, Cuvânt pentru deschiderea cursului de istorie națională în Academia Mihăileană, rostit în 24 noiembrie 1843. București, Editura Librăriei Socec et Co., 1909. (Biblioteca românească enciclopedică Socec, nr. 52).

KOGĂLNICEANU, O. I ș. u. = M. Kogălniceanu, Opere. [Vol.] I ș. u. Ediție critică publicată sub îngrijirea lui Dan Simonescu. ș. a. București, Editura Academiei, 1974 ș. u.

KOGĂLNICEANU, O. S. = M. Kogălniceanu, Ochire asupra sclaviei. Studiu introductiv la Hariet Beecher Stowe, Coliba lui Moș Toma... (publicat în: CODRESCU, C. și în: KOGĂLNICEANU, O. II, p. 483–500).

KOGĂLNICEANU, S. = M. Kogălniceanu, Scrisori (1834–1849). Cu o prefață, un indice de lucruri, de nume proprii și de cuvinte de Petre V. Haneș. București, „Minerva”, 1913.

KOGĂLNICEANU, S. A. = Mihail Kogălniceanu, Scrieri alese. Omul. Opera. Comentarii. Ediție îngrijită de prof. Al. I. Ștefănescu. [București], Editura de Stat, 1948.

KOTZEBUE, U. = [August] Kotzebue, Urârea de oameni și pocăința. [Traducere manuscrisă din 1816; Biblioteca Academiei Române, cota 2911].

KRETZULESCU, A. = N. A, Krețulescu, Manual de anatomie descriptivă. București, 1843.

KRETZULESCU, M. = F. E. Fodéré, Manual pentru îngrijitorii și îngrijitoarele de bolnavi, pentru îngrijitoarele de femei lehuze, pentru moașe și pentru mume de familie îndeobște. De... Tradus în românește [de N. A. Kretzulescu]. București, Tipografia lui Eliade, 1842.

L

L = Luceafărul. Revistă a Uniunii Scriitorilor [București]. Anul I (1958) ș. u.

LABIȘ, P. = Nicolae Labiș, Primele iubiri. Poezii. [București], Editura pentru Literatură, 1962.

LAMBRIOR, S. = A. Lambrior, Studii de lingvistică și folcloristică. Ediție îngrijită și studiu introductiv de Ion Nuță. Iași, Editura Junimea, 1976.

LAURIAN, F. = A. Delavigne, Manual de filosofie. Lucrat după programma Universității de la Paris din 1840... Tradusă de A. Treb. Laurian. București, Colegiul Național, 1846.

LAURIAN, M. III = T. Laurian, Manual de geografie pentru clasa III a școalelor primare din Moldavia. Lucrat după metodul inductiv.., Edițiunea a doua. Iași, Tipografia lui Goldner, 1857.

LAURIAN, M. IV = A. T. Laurian, Manual de geografie pentru clasa IV-a [ș]coalelor primare din Moldavia. Iași, Tipografia Buciumului Român, 1857.

LAZARINI, M. = Prof. G. Lazarini, Matematică. Partea I-a. Iași, Tipografia Româno-Francesă, 1854.

LAZĂR, A. = Gh. Lazăr, Aritmetică matematicească. București. [Manuscris din 1821; Biblioteca Academiei Române, cota 2787].

LAZĂR, P. T. = vezi POVĂȚUITORIUL.

LAZĂR, T. = Gh. Lazăr, Trigonometría cea dreaptă. București. [Manuscris din 1821; Biblioteca Academiei Române, cota 2788].

LĂCUSTEANU, A. = Amintirile colonelului Grigore Lăcusteanu, publicate și adnotate de Radu Crutzescu. Cu un comentar istoric de I. C. Filitti. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă..., 1935. (Biblioteca documentară).

LĂNCRĂNJAN, C. I–III = Ion Lăncrănjan, Cordovanii Roman. I–III. București, Editura pentru Literatură, 1963.

LĂZĂRESCU, S. = A. Lăzărescu, Sanuto. Dramă în cinci acte. București, Tipografia lui C. A. Rosetti și Vinterhalder, 1851.

LB = Lesicon romanesc-latinesc-unguresc-nemțesc, care de mai mulți autori, în cursul a trideci și mai multor ani s-au lucrat, seu: Lexicon valachico-latino-hungarico-germanicum quod a pluribus auctoribus decursu triginta et amplius annorum elaboratum est. Budae, 1825.

LECA, CR. = A. von Kotzebue, Cruciații. [Dramă tradusă de Constantin Leca]. Craiova, 1839.

LEG. COND. = Învățătură a însuși stăpânitoarei măriri Ecaterinii II cătră orânduita epitropie preste alcătuirea arătării a unii noao Legiuitoare condică. Tălmăcită pre limba moldovenească și tipărită... de Toma II logofet, la anii de la Hristos 1773. [Iași].

LEG. EC. PL. = Legislația economiei planificate. București, 1949.

LEGIUIRE = Legiuire a prea înălțatului și prea pravoslavnicului domn și oblăduitoriu a toată Ungrovlahia, Io Ioan Gheorghe Caragea Vv. Tipărită în Privileghiata Tipografie... Mavrogheni, București, 1818.

LEON, ST. = Pentru știința stihiilor, unde să cuprindi și alte științi. [Tălmăcită de Preasfinția Sa mitropolitu Leon din limba franțuzască în ce moldovinească...]. [Manuscris din 1814; Biblioteca Academiei Române, cota 194].

N. LEON, MED. = Dr. N. Leon, Istoria naturală medicală a poporului român. București, 1903 (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXV. Memoriile Secțiunii științifice).

LESNEA, A. = George Lesnea, Argint. Poezii. București, Editura „Cartea Românească”, [1938].

LESNEA, C. D. = George Lesnea, Cântec deplin. Versuri. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1934. (Scriitori români contemporani).

LESNEA, I. = George Lesnea, Izvod. Poezii. [București], Casa Școalelor, 1943.

LESNEA, P. E. = George Lesnea, Poeme de Serghei Esenin. [Traduse de...]. A treia ediție. Iași, Cartea Moldovei, 1943.

LESNEA, VERS. = George Lesnea, Versuri. [București], Editura pentru Literatură, 1964.

LET. I–III = M. Kogălniceanu, Letopisițile Țării Moldovii, publicate pentru întâIași dată de... Iași, [La Cantora Foaiei Sătești și Institutul Albinei Românești]. Tom I: 1825; tom, II: 1845; tom III: 1846. [Indicația „A” după vol. I înseamnă „Apendicele” tomului 1].

LET.2 I–III = Mihail Kogălniceanu, Cronicele României sau Letopisețele Moldaviei și Valahiei. A doua edițiune... București, Imprimeria Națională, tom. I–II: 1872; tom. III: 1874.

LEU, P. = Corneliu Leu, Patriarhii. Roman. București, Editura Cartea Românească, 1979.

LEXIC REG. = Lexic regional. [București], Editura Academiei, 1960. (Societatea de Științe Istorice și Filologice).

LEXIC REG. II = Lexic regional. [Vol.] 2. Redactor coordonator: Lucreția Mareș. București, Editura Științifică, 1967.

LEX. MARS. = Dr. Carlo Tagliavini, Il „Lexicon Marsilianum”. Dizionario latino-rumeno-ungherese del sec. XVII. Studio filologico e testo. București, Cultura Națională, 1930. (Academia Română. Études et recherches. V).

LEX. MIL. = Lexicon militar. București, Editura Militară, 1980.

L. F. B. A. = Gheorghe D. Bistriceanu, Lexicon de finanțe, bănci, asigurări. București, Editura Economică, 2001. [Vol.] I: A–C, [vol.] II: D–O, [vol.] III: P–Z.

L. F. C. I. = Lexicon de finanțe-credit, contabilitate și informatică financiar-contabilă. [Vol. I–II], București, Editura Didactică și Pedagogică, 1981.

LIICEANU, Î. = Gabriel Liiceanu, Încercare în politropia omului și a culturii. [București], Cartea Românească, [1981].

LIICEANU, J. = Gabriel Liiceanu, Jurnalul de la Păltiniș. Un model paideic în cultura umanistă. București, Editura Cartea Românească, 198323.

LIICEANU, U. I. = Gabriel Liiceanu, Ușa interzisă. București, Editura Humanitas, 2002.

LINȚIA, P. II–III = Dionisie Linția, Păsările din R.P.R. Vol. II–III. [București], Editura Academiei, 1954–1955.

LIT. ANTIMONARHICĂ = Din literatura antimonarhică. [București], Editura pentru Literatură și Artă a Uniunii Scriitorilor din România, [1950]. (Biblioteca pentru toți).

LITINSCHI, M. = D. Litinschi, Manual de agronomie practică pentru Moldova. Iași, Tipografia Buciumului Român, 1853.

LIUBA – IANA, M. = Sofronie Liuba și Aurelie Iana, Topografia satului și hotarului Măidan. [Urmată de Studiu despre celți și numele de localități, de dr. At. M. Marienescu], Caransebeș, 1895. [S-a utilizat numai Topografia satului și hotarului Măidan].

LL I ș. u. = Limbă și literatură. București, Societatea de științe istorice și filologice. Vol. I (1955) ș.u.

LM = A. T. Laurian și I. C. Massim, Dicționariul limbei romane. După însărcinarea dată de Societatea Academică Română. Elaborată ca proiect. București, Noua Tipografie a Laboratorilor Români. Tomu I (A–H), 1871 [în realitate: 1873]; tomu II (colaboratori Iosef Hodoș și G. Barițiu: I–Z), 1876; tom. III: Glossariu, care cuprinde vorbele din limba română străine prin originea sau forma lor, cum și cele de origine înduioasă, 1871 [în realitate: 1877].

LÖBEL, C. = Teofil Löbel (Löbel Efendi), Contribuțiuni la stabilirea originii orientale a unor cuvinte românești. București, Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, 1908. (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom, XXX. Memoriile Secțiunii literare).

LOVINESCU, C. I–IX = Eugen Lovinescu, Critice, [vol.] I. București, Editura Librăriei Socec & Co., 1909; [vol.] II. București, Editura Librăriei Socec & Co., 1910; [vol.] III. București, Institutul de Editură și Arte Grafice „Flacăra”, 1915; [vol.] IV. București, Tipografia „Gutenberg”, 1916; [vol.] V. București, Editura Viața Românească, S. A., 1921; [vol.] VI. București, Editura Ancora, 1921; [vol.] VII. București, Editura Ancora, 1922; [vol.] VIII. București, Editura Ancora, 1923; [vol.] IX. București, Editura Ancora, 1923.

LOVINESCU, C.2 I–VII, X = Eugen Lovinescu, Critice. Ediție definitivă. București, Editura Ancora. [Vol.] I–VII: 1925–1929; [vol.] X: [1929].

LOVINESCU, M. = E. Lovinescu, Memorii (1900–1916). București, Cugetarea, [1930].

LOVINESCU, S. I ș. u. = E. Lovinescu, Scrieri. I ș.u. Ediție de Eugen Simion. [București], Editura pentru Literatură (apoi Editura Minerva), 1969 ș.u.

H. LOVINESCU, C. S. = Horia Lovinescu, Citadela sfărâmată. Dramă în 3 acte. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1955].

H. LOVINESCU, T. = Horia Lovinescu, Teatru. [București], Editura de Stat pentru Literatură, [1963].

LP = Scurtă arătare despre luarea Parisului și alte întâmplări. De la un iubitori de pace. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungurești, 1814.

L.R.C. I–II = Limba română contemporană. Sub coordonarea acad. Ion Coteanu. București, Editura Didactică și Pedagogică, [Vol. I]: 1974; [vol. II]. Vocabularul. [1975].

L. ROM. = Limba română. [București]. Academia Română. (Institutul de Lingvistică). Anul I (1952) ș. u.

LTR = Lexiconul tehnic român. București, Editura Tehnică, Vol. I: 1949; vol. II: 1950; vol. III: 1951; vol. IV: 1952; vol. V: 1954; vol. VI–VII: 1955.

LTR2 = Lexiconul tehnic român. I ș. u. Elaborare nouă. întocmită prin îngrijirea A.S.I.T. de un colectiv sub conducerea prof. Remus Răduleț. București, Editura Tehnică, 1957 ș. u.

L. TR. VĂM. = Gheorghe Caraiani (coordonator științific), Lexicon de termeni în domeniul transporturilor și vămuirii. București, Editura Lumina Lex, 2000.

LUC. I ș. u. = Luceafărul. Revistă literară. Vol. I (1902) ș. u, [Budapesta, 1901–1906; Sibiu, 1906–1914; București, 1919–1920; Sibiu, 1934–1939].

LUCACI, M. = V. Lucaci, Manual de epidemicile boale ale dobitoacelor. București, Imprimeria Santei Metropolie, 1855.

LUCR. FOL. = C. Vinețchi, Această cărticică, cea acum întâIași dată s-au tipărit și s-au tălmăcit după limba leșască pre limba rumânească, care cuprinde întru sine multe lucruri spre folosul a toată obștea, atât oamenilor cât și dobitoacelor... [București], 1806.

LUCR. PĂMÂNT. = Oarecare secreturi ale lucrării pământului și ale meșteșugului sădirii. Tălmăcite dintru o carte a unui dascal vestit și iscusit în meșteșugul lucrării de pământ, adecă al plugului. [București], 1796.

LUNGIANU, C. = Mihail Lungianu, La Cruci. Icoane de la țară. Ediția a II-a. București. Editura „Cartea Românească”, 1923.

LUNGIANU, CL. = Mihail Lungianu, Clacă și robot. Icoane din viața țărănimii. A III-a tipăritură, adăugită și revăzută. București, Socec & Co., 1921.

LUPAȘ, C. I. I–II = Cronicari și istorici români din Transilvania. Școala Ardeleană. [Vol.] I–II. Ediție comentată de I. Lupaș. Craiova, „Scrisul Românesc”, [1933].

LUPTA DE CLASĂ = Lupta de clasă. Organ teoretic și politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român. [București], anul I (1950) ș.u.

M

M = Muzica. Revista Uniunii Compozitorilor din România și a Ministerului Învățământului și Culturii. [București]. Anul I (1951) ș.u.

MA = [Manuil Glyzounios Hiotul, Manual de aritmetică practică]. [Traducere manuscrisă din grecește, din 1793; Biblioteca Academiei Române, cota 1316].

MACARIE1, GRAM. = Macarie arhimandritul, Gramatica mold[ovenească]. Iași. [Manuscris de pe la 1770; Biblioteca Academiei Române, cota 102].

MACARIE2, I. = Macarie ieromonahul, Irmologhion sau Catavasieri musicesc, care cuprinde în sine catavasiile praznicilor împărătești și ale Născătoarei de Dumnezeu, ale triodului și ale penticostariului... Acum întâIași dată tipărită... Alcătuit românește... dupre cel grecesc, de smeritul... Viena, 1823.

MACARIE2, T. = Macarie ieromonahul, Teoriticon sau Privire cuprinzătoare a meșteșugului musichiei bisericești după așăzământul sistimii ceii nooă. Acum întâIași dată tipărită... Tălmăcită din grecește pre limba românească de smeritul... Vienna, 1823.

MACAROVICI, CH. = C. Gh. Macarovici, Elemente de chimie generală. Cluj, Editura Cartea Românească, 1948.

MACAROVICI, CHIM. CANT. = Prof. dr. Const. Gh. Macarovici, Manual de chimie analitică cantitativă. Gravimetria. București, Editura Tehnică, 1956.

MACEDONSKI, O. I–IV = Alexandru Macedonski, Opere. Ediție critică cu studii introductive, note și variante de Tudor Vianu. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă. Vol. I: Poezii, 1939; vol. II: Teatru, 1939; vol. III: Nuvele, schițe și povestiri, 1944; vol. IV: Articole literare și filosofice, 1946. (Scriitori români moderni).

MACHEN = François-Thomas-Marie de Baculard D’Amaud, Istoria lui Machen. Povestire englezască, scrisă de pe franțuzască de Abați Arno și tălmăcită, aceasta cum și cele ce urmează, de I[oan] C[antacuzino] la anul 1794. [Copie manuscrisă din 1803; Biblioteca Academiei Române, cota 3099].

MACREA, F. = Dimitrie Macrea, Probleme de fonetică. [București], Editura Academiei, 1953.

MAER, I. = Gavriil Grigore Maer, [Instrucțiuni la moartea Mariei Thereza]. Blaj, 1780. [Foaie volantă].

MAGAZIN = Magazin. Revistă săptămânală. București, 1956 ș.u.

MAGAZIN IST. = Magazin istoric. [Revistă de cultură istorică. Societatea de Științe Istorice și Filologice din România]. Anul I (1967) ș.u.

MAG. IST. I–V = Magazin istoric pentru Dacia. Subt redacția lui A. Treb. Laurian și Nicol[ae] Bălcescu. Tom. I–V. București, Colegiul Național, 1845–1847.

MAIOR, D. = P. Maior, Dialog pentru începutul limbii română întră nepot și unchi. Buda, Typis Regiae Universitatis Ungaricae, 1819. [Anexă la Ortographia romana sive latino-valachica a aceluIași].

MAIOR, DIDAHII = Petru Maior, Didahii, adecă învățături pentru creșterea fiilor la îngropăciunea pruncilor morți, culease de Petru Maior de Dicio-Sămărtin. Paroh Sas-Reghinului și protopop Gurghiului în Ardeal, precum și la înălțatul crăescul locumtenențiale Consilium al Ungariei crăesc cărților revizor. Buda, Crăiasca Tipografie a Universității Ungurești, 1809.

MAIOR, I. B. = Petru Maior, Istoria besericei românilor, atât a cestor dincoace precum și a celor din colò de Dunăre. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei din Peșta, 1813.

MAIOR, IST. = Petru Maior de Dicio-Sân-Martin, Istoria pentru începutul românilor în Dachia. Întocmită de..., iar acum pretipărită prin Iordachi de Mălinescu... Buda, Tipariul Crăieștei Tipografie a Universitatei Ungurești, 1834.

MAIOR, P. = P. Maior, Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morți. Buda, Crăiasca Tipografie a Universității Ungurești, 1809.

MAIOR, PRED. = P. Maior, Prediche sau învățături la toate duminecile și sărbătorile anului. [Părțile I–III]. Buda, 1810–1811.

MAIOR, RĂSP. = [Petru Maior], Răspunsul la cârtirea carea s-au dat asupra persoanei... autorului Istoriei ceii pentru începutul românilor în Dachia. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1814.

MAIOR, S. I–II = P. Maior, Scrieri. Vol. I–II, Ediție critică alcătuită de Florea Fugariu. București, Editura Minerva, 1976.

MAIOR, T. = Fenelon, Întâmplările lui Telemah, fiului lui Ulise (Odisseys), întocmite de... Acum întăi de pre limba italienească pre limba românească prefăcute de Petru Maior de Dicio-Sămărtin. Tomul I. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei din Pestu, 1818.

MAIORESCU, CR. I–III = Titu Maiorescu, Critice (1867–1892). Ediție nouă și sporită. Vol. I–III. București, Socec & Comp., 1892–1893.

MAIORESCU, CRITICE = Titu Maiorescu, Critice. [București], Editura pentru Literatură, 1966.

MAIORESCU, D. I–V = Titu Maiorescu, Discursuri parlamentare, cu priviri asupra dezvoltării politice a României... Vol. I: (1866–1876); vol. II: (1876–1881); vol. III: (1881–1888); vol. IV: (1888–1895). București, Socec, 1897, 1899, 1904; vol. V: (1895–1899). București, Editura Minerva, 1915.

MAIORESCU, L. = Titu Maiorescu, Logica. Ediția a cincea. București, Socec & Comp., 1898.

MAIORESCU, O. I ș. u. = Titu Maiorescu, Opere. Ediție îngrijită, variante, indice de Georgeta Rădulescu-Dulgheru și Domnica Filimon. Studiu introductiv de Eugen Todoran. București, Editura Minerva, [vol.] I–IV, 1978–1988.

MAIORESCU, P. F. = Titu Maiorescu, Prelegeri de filosofie. Ediție îngrijită, note, comentarii și indice de Grigore Traian Pop, Alexandru Surdu. Cuvânt înainte de Grigore Traian Pop. Craiova, Scrisul Românesc, 1980.

MAN. GÖTT. = Ștefan Pașca, Manuscrisul italian-român din Göttingen (în revista „Studii italiene”, II, 1935, p. 119–136).

MANIFEST (1813) = Manifestul Înălției Sale împăratului Austriei, craiul Ungariei și al Bohemiei. Buda, Tipariul Crăieștei Tipografii a Universitatei Ungurești, 1813.

MAN. ING. AGR. = Manualul inginerului agronom. [Vol.] I. București, Editura Agrosilvică de Stat, 1959.

MAN. ING. CHEM. = Manualul inginerului chimist. Tabele fizico-chimice și tehnice [de] prof. dr. ing. Costin D. Nenițescu, ing. Viorica Ioan. Volumul I. [București], Editura Tehnică, 1951.

MAN. ING. P. = Manualul inginerului petrolist. Forajul sondelor de țiței și gaze. Partea III-a: Metode speciale de foraj. București, Editura Tehnică, 1957.

MANIU, S. I–II = Adrian Maniu, Scrieri. Versuri. [Vol.] 1–2. [București], Editura pentru Literatură, 1968.

MANIU, V. P. = Adrian Maniu, Versuri în proză. (Poeme în proză. Frunze moarte. Însemnări apoetice. Cartea păcii). București, Editura pentru Literatură, 1965.

MAN. ÎNV. = Manuductor pentru învățătorii sholasticești sau îndreptare cătră cuviincioasa împlinire a diregătoriei învățătorești. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1818.

MAN. JUR. (1814) = Manualul juridic al lui Andronachi Donici. Ediție critică. [Întocmită de colectivul pentru vechiul drept românesc al Academiei, condus de acad. Andrei Rădulescu]. (Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris). [București], Editura Academiei, 1959.

MAN. LEG. = [Mic manual de legi despre buna orânduială și datoria fiecăreia din instanțele și din slujbele Principatului Valahiei, privitoare la cârmuire... ] București, 1780. [Text în limba neogreacă și română; titlul dat numai în grecește].

MANOLESCU, I. = Dr. N. Manolescu, Igiena țăranului. Locuința, luminatul și încălzitul ei, îmbrăcămintea, încălțămintea, alimentațiunea țăranului în deosebitele epoce ale anului și în deosebitele regiuni ale țărei. Scriere premiată și tipărită de Academia Română, București, Carol Göbl, 1895.

N. MANOLESCU, A. N. I–III = Nicolae Manolescu, Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc. București, Editura Minerva, vol. I: 1980; vol. II: 1982; vol. III: 1983.

N. MANOLESCU, C. M. = N. Manolescu, Contradicția lui Maiorescu. București, Editura Cartea Românească, 1970.

N. MANOLESCU, M. P. = Nicolae Manolescu, Metamorfozele poeziei. București, Editura pentru Literatură, 1968.

MAN. SĂNĂT. = B. Raspail, Manualul sănătății sau medicina și farmacia domestice. Tradus în limba română de I. B[rezoianu]. București, Tipografia Sântei Mitropolii, 1852.

MARCOVICI, C. = Serdarul Simeon Marcovici, Culegere din cele mai frumoase nopți ale lui Yung. A doua ediție, îndreptată și adăugită... București, Tipografia lui Eliad, 1835.

MARCOVICI, D. = Paharnicu Simeon Marcovici, Datoriile omului creștin. Întemeiate pe învățăturile Sfintei Scripturi. București, 1839.

MARCOVICI, R. = Simeon Marcovici, Curs de retorică. București, Tipografía lui Eliad, 1834.

MARCOVICI, V. = [M-me de Tencin], Viața contelui de Comminj sau triunful virtuții asupra patimii amorului. Romanț moral, tălmăcit din franțozește de Simeon Marcovici. București, 1830.

MARCOVICI, VEL. = Marmontel, Velisarie. Scriere morală, compusă în limba franțozească de... și tradusă slobod în cea rumânească de... Sim. Marcovici. București, Tipografía Curții lui Fr. Valbaum, 1843.

MARDARIE, L. = Mardarie Cozianul, Lexicon slavo-românesc și tâlcuirea numelor din 1649. Publicate cu un studiu, note și indicele cuvintelor românești de Grigorie Crețu. Cu mai multe facsimile. Edițiunea Academiei Române. București, Carol Göbl, 1900.

MARGELA, GRAM. I–II = Ștefan Margela, Gramatică rusască și rumânească. Închipuită de... și tipărită de Dipartamentul Opșteștei Îmvățări. Tom întâi [și al doilea]. Sankt Peterburg, 1827.

MARIAN, CH. = S. Fl. Marian, Chromatica poporului român. Discurs de recepțiune, rostit în ședința Academiei Române de la 12 martie 1882. București, Tipografia Academiei Române, 1882. (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. V. Secț. II: Memorii și notiții).

MARIAN, D. = S. Fl. Marian, Descântece poporane române, culese de... Suceava, Tipografía lui R. Eckhardt, 1886.

MARIAN, H. = Sim. Fl. Marian, Hore și chiuituri din Bucovina, adunate de... București, Socec & Comp., 1910. (Din viața poporului român. Culegeri și studii. IX. Academia Română).

MARIAN, INS. = Sim. Fl. Marian, Insectele în limba, credințele și obiceiurile românilor. Studiu folkloristic. Edițiunea Academiei Române. București, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1903.

MARIAN, Î. = S. Fl. Marian, Înmormântarea la români. Studiu etnografic de... Edițiunea Academiei Române, București, Litotipografia Carol Göbl, 1892.

MARIAN, NA. = S. Fl. Marian, Nașterea la români. Studiu etnografic. Edițiunea Academiei Române, București, Litotipografia Carol Göbl, 1892.

MARIAN, NU. = S. Fl. Marian, Nunta la români. Studiu istorico-etnografic comparativ. Edițiunea Academiei Române. București, Tipografia Carol Göbl, 1890.

MARIAN, O. I–II = S. Fl. Marian, Ornitologia poporană română. Tom. I–II. Cernăuți, Tipografía lui R. Eckhardt, 1883.

MARIAN, P. P. = Simeon Fl. Marian, Poesii poporale despre Avram Iancu. Adunate și publicate de... Suceava, Editura Autorului, 1900.

MARIAN, SA. = S. Fl. Marian, Satire poporane române. Adunate de... București, Editura Librăriei Socec & Comp., 1893.

MARIAN, S. R. I–III = Sim. Fl. Marian, Sărbătorile la români. Studiu etnografic. Vol. I–III. I: Cârnilegile; II: Păresimile; III: Cincizecimea. Edițiunea Academiei Române. București, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1898–1901.

MARIAN, S. R.2 I–II = Sim. Fl. Marian, Sărbătorile la români. Studiu etnografic. Ediție îngrijită și introducere de Iordan Datcu. [București], Editura Fundației Culturale Române, 1994.

MARIAN, T. = S. Fl. Marian, Tradiții poporane române din Bucovina. Adunate de... București, Imprimeria Statului, 1895.

MARIAN, V. = S. Fl. Marian, Vrăji, farmece și desfaceri. Adunate de... București, Litotipografia Carol Göbl, 1893. (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XV. Memoriile Secțiunei literare).

MARIAN-ȚIȚEICA, FIZ. I–II = Victor Marian și Radu Țițeica, Curs de fizică generală. Vol. I–II. Cluj, Editura Lepage, 1947–1948.

MARIN, F. = C. Pouillet, Noțiuni generale de fizică și de meteorologie spre usul junimei. Traduse de A. Marin. București, 1857.

MARIN, P. = A. Marin, Prescurtare de cunoștințe uzuale. A doua ediție. București, Tipografia Colegiului Sfântul Sava, 1842.

MARIN, PR. I–II = J. Pelouze și Ed. Frémy, Prescurtare de himie. Tradusă în limba română... de Alexie Marin. București, tomu întâi, 1852; tomu II, 1854.

S. MARIN, C. B. = Sanda Marin, Carte de bucate. Ediția a VII-a. București, Editura Tehnică, 1969.

MARINESCU, P. A. = Gh. Marinescu, Pagini alese din opera lui... Cu studiu introductiv de prof. C. I. Gulian. [București], Editura Academiei, 1955.

MARINO, D. I = Adrian Marino, Dicționar de idei literare. [Vol.] I, [București], Editura Eminescu, 1973.

MARKETING, D. EX. = Constantin Florescu, Petre Mâlcomete, Nicolae Al. Pop (coordonatori), Marketing. Dicționar explicativ. București, Editura Economică, 2003.

MARKI, E. = [Anton de Marki], Auszug aus der für Normal-und Hauptschulen vorgeschriebenen deutschen Sprachlehre in deutscher und wallachischer Sprache, enthaltend das Wichtigste der deutschen und wallachischen Sprache... Tschernowitz, Petrus Echardt, 1810.

MARȚIAN, S. = Dionisie Pop Marțian, Studii sistematice în economia politică. Partea primă: Economia socială. București, Imprimeria Mitropolitului Nifon, 1858.

MAT. DIALECT. I = Materiale și cercetări dialectale. [Vol.] I. [București], 1960. (Academia Română. Filiala Cluj. Institutul de Lingvistică).

MATEESCU, B. = C. N. Mateescu, Balade, adunate de... Cu o prefață de N. Iorga. Vălenii de Munte, „Neamul Românesc”, 1909.

MAT. FOLK. = Materialuri folkloristice. Culese și publicate sub auspiciile Ministerului Cultelor și Învățământului Public prin îngrijirea lui Gr. G. Tocilescu. Volumul I (Poesia poporană, părțile I–II) – II. București, Tipografia Corpului Didactic, 1900.

MAT. MEDIC. = M. Wertheimer, Manual de materie medicală. București, 1858.

MĂN. SUCEVIȚA = M. A. Musicescu și M. Berza, Mănăstirea Sucevița. [București], Editura Academiei, 1958. (Monografii de monumente. I).

MĂRGĂRITARE = Ioan Gură de Aur, Mărgăritare. Ediție îngrijită, indice de nume și glosar de Rodica Popescu, București, Libra, 2001.

MĂRGINEANU, C. U. = Nicolae Mărgineanu, Condiția umană. Aspectul ei bio-psiho-social și cultural. București, Editura Științifică, 1973.

MĂRGINENII = Mărginenii Sibiului. Civilizație și cultură populară românească. Coordonatori: Cornel Irimie, Nicolae Dunăre, Paul Petrescu. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1985 (Institutul de Cercetări Etnologice și Dialectologice, Muzeul Brukenthal Sibiu).

MĂRII, N. S. E. = I. Mării, Note și studii de etimologie lexicală dacoromână. București, Editura Academiei Române, 2005.

MĂS. GR. = Măsurile și greutățile romănești și moldovenești în comparație cu ale celorlalte neamuri. București, Tipografia C. A. Rosetti și Winterhalder, 1848.

MÂNCĂRILE = Carte întru care să scriu mâncările de peaște i raci, stridii, melci, legumi, ierburi și alte mâncări de sec și de dulce dupre orânduiala lor. [Manuscris de la 1749; Biblioteca Academei Române, cota 1120; v. și GCR II, 42 ș.u.].

MÂNDRESCU, I. G. = Simion C. Mândrescu, Influența culturei germane asupra noastră. Influența germană asupra limbei române. Iași, Tip. „Dacia”, 1904.

MÂNDRESCU, L. P. = Simion C. Mândrescu, Literatură și obiceiuri poporane din comuna Râpa de Jos, comitatul Mureș-Turda (Transilvania). Publicate de... București, Tipografia F. Göbl fii, 1892.

MÂNDRESCU, UNG. = Simeon C. Mândrescu, Elemente ungurești în limba română. București, Tipografia F. Göbl fii, 1892.

MDA = Micul dicționar academic. Vol. I–IV. București, Editura Univers Enciclopedic. Sub conducerea acad. Ion Coteanu. Redactori responsabili: acad. Marius Sala și Ion Dănăilă. Volumul I: A–C (2001); volumul al II-lea: D–H (2002): volumul al III-lea: I–Pr (2003); volumul al IV-lea: Pr–Z (2003).

M. D. B. I. G. = Ștefan Brăgărea, Mic dicționar de biotehnologie și inginerie genetică. Editura Zecasin, 1995.

MDD = Mic dicționar diplomatic român. [Lucrare colectivă]. București, Editura Politică, 1967.

M. D. E. A. = Ileana Constantinescu, Gabriela Dijmărescu, Anne-Laure Stamminger, Elena Bălan-Osiac, Irina Adrian, Mic dicționar explicativ pentru afaceri. (Român-francez-spaniol-italian-englez-german). București, Editura Niculescu, 1997.

M. D. ENC. = Mic dicționar enciclopedic. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1972.

M. D. ENC.2 = Mic dicționar enciclopedic. Ediția a II-a revăzută și adăugită. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1978.

M. D. ENC.3 = Mic dicționar enciclopedic. București, Editura Enciclopedică [și] Editura Univers Enciclopedic, 2005.

M. D. JUR. = Vladimir Hanga, Mic dicționar juridic. București, Editura Lumina Lex, 1999.

M. D. LINGV. = Gheorghe Constantinescu-Dobridor, Mic dicționar de terminologie lingvistică. București, Editura Albatros, 1980.

M. D. MOD. = Doina Berchină, Mic dicționar subiectiv de modă contemporană. Prefață de Victor Ernest Mașek. București, Editura Nemira, 1998.

MDN = Florin Marcu, Marele dicționar de neologisme. Ediție revizuită, augmentată și actualizată. București, Editura Saeculum, 2002.

MDN2 = Florin Marcu, Marele dicționar de neologisme. Ediția a VIII-a revăzută, argumentată și actualizată. București, Editura Saeculum L O., 2006.

MDT = Mic dicționar tehnic. [București], Editura Tehnică, 1950.

MEC = Mică enciclopedie de chimie. București, Editura Enciclopedică Română, 1974.

MEHEDINȚI, G. F. = S. Mehedinți, Geografia fizică pentru clasa V-a secundară, București, Socec, 1901.

MEHEDINȚI, P. = S. Mehedinți, Pământul. Text-atlas pentru clasa IV primară urbană și pentru divizia III, anul II al școalelor rurale. București, Alcalay, 1905.

M. E. HORT. = Mică enciclopedie de horticultură. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1983.

MEITANI, C. = G. G. Meitani, Cănturi intime. București, Imprimeria Anunțătorului Român, Hanu Greci, 1860.

MELIK, G. = I. M. Melik, Elemente de geometrie. Edițiunea a IX-a. Iași, Tipolitografia H. Goldner, 1897.

MERA, L. B. = I. T. Mera, Din lumea basmelor. Cu 87 ilustrațiuni originale. București, „Minerva”, 1906.

MEȘT. DOFT. I–II = Meșteșugul doftoriii. [Cartea întâi]. Meșteșugul doftoricesc. [1760]. [Cartea a doua]. Pax corporis. [1760–1770; traducere manuscrisă din neogreacă a operei lui Fr. Páriz Pápai, Biblioteca Academiei Române, cotele 933 și 4841].

MEȘT. MOȘ. = I. Sporer, Meșteșugul moșârii pentru învățătura moașelor la Institutul Maternității din București. București, Tipografia lui August Ruof, 1839.

MG I = Monografia geografică a Republicii Populare Române, I. Geografia fizică. Redacția principală: acad. I. P. Gherasimov et al. [București], Editura Academiei, 1960.

MH = Florian, Mirtil și Hloe. Pastorala a lui... [Traducere manuscrisă; copie din 1820; Biblioteca Academiei Române, cota 2364].

MICU, C. = Samuil Micu, Carte de rogacioni, pentru evlavia omului creștin. Viena, tipărită de Joseph de Kurzbek, 1779.

MICU, L. = Baumeister, Loghica, adecă partea cea cuvântătoare a filosofiei. [Traducere de S. Micu]. Buda, Crăiasca Tipografie Orientalicească a Universitatei Peștii, 1799.

MICU, L. F. = Baumeister, Legile firei, itica și politica sau filosofiia cea lucrătoare. În patru părți împărțită și întru acest chip așăzată pre limba românească [de S. Micu]. [Partea întâi]. Filosofiia cea lucrătoare a rânduialelor dreptului firei, [Partea a doua]. Sibii, Tipografia lui Petru Bart, 1800.

MICU, P. = Praxișul forumului bisericesc. De Samuil Micul. [Manuscris din jurul anului 1800; Biblioteca Academiei Române, cota 414].

MICU, ST. = Statuta sau legile scaonilor săsești din Ardeal... [Traducere manuscrisă de Samuil Micu; 1802; Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române, cota 184].

MICU, T. I–II = Samuil Micu, Teologhia moralicească sau Bogoslovia, carea cuprinde învățătura năravurilor celor bune și a vieții creștinești... Cartea a doua a Teologhiei moralicești, carea cuprinde învățătura despre contracturi și osibite detorii a fiștecărui stat, și despre darul lui Dumnezeu și tainele sfintei biserici și celelalte. Acum întâi tipărită. Blaj, 1796.

MIHAIL, L. = Mihail Logofătul, Lexicon slavo-român, întocmit în Târgoviște în anul 1683. [Manuscris; Biblioteca Academiei Române, cota 1348].

Z. MIHAIL, T. P. = Zamfira Mihail, Terminologia portului popular românesc în perspectivă etnolingvistică comparată sud-est europeană. București, Editura Academiei, 1978.

MIHALE, O. = Aurel Mihale, Ogoare noi. Roman. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1953].

MIHALI, C. = Simeon Mihali, Compediu de istoria naturală pentru începători. Ediția a II-a. Blaj, 1856.

MIHALIC, O. = C. Mihalic de Hodocin, Observații asupra stărei pădurilor din Valea Bistriței de Sus. Iași, Institutul Albinei, 1840.

MIHALIC, P. = C. Mihailic [=Mihalic] de Hodocin, Proiect pentru băi publice și o shoală de înotat... și Disertația despre folosul unui asemenea așezământ... Iași, Institutul Albinei, 1843.

MIHĂESCU, D. A. = Gib Mihăescu, Donna Alba. [București], Editura pentru Literatură, 1968.

MIHĂESCU, O. I ș. u. = Gib Mihăescu, Opere. [Vol.] 1 ș.u. Ediție îngrijită, studiu introductiv, note și variante de Al. Andriescu, București, Editura Minerva, 1976 ș.u. (Scriitori români).

MIHĂESCU, R. = Gib I. Mihăescu, Rusoaica. Bordeiul pe Nistru al locotenentului Ragaiac. Cu o prefață de Cezar Petrescu. Postfață de Marian Papahagi. Cluj, Casa de Editură Echinox, 1990.

D. MIHĂESCU, C. ET. = Doru Mihăescu, Contribuții etimologice și lexicale. București, Editura Academiei Române, 2005.

D. MIHĂESCU, C. R. = Doru Mihăescu, Cronografele românești, București, Editura Academiei Române, 2006.

H. MIHĂESCU, GR. = H. Mihăescu, Influența grecească asupra limbii române până în secolul al XV-lea. București, Editura Academiei, 1966.

MIHĂILĂ, C. E. L. R. = G. Mihăilă, Contribuții la etimologia limbii române. București, Editura Univers Enciclopedic, 2002.

MIHĂILĂ, C. I. C. L. = G. Mihăilă, Contribuții la istoria culturii și literaturii române vechi. București, Editura Minerva, 1972.

MIHĂILĂ, C. L. R. V. = G. Mihăilă, Cultură și literatură română veche în context european. Studii și texte. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1979.

MIHĂILĂ, D. = G. Mihăilă, Dicționar al limbii române vechi (sfârșitul sec. X – începutul sec. XVI). București, Editura Enciclopedică Română, 1974.

MIHĂILĂ, Î. = G. Mihăilă, Împrumuturi vechi sud-slave în limba română. Studiu lexico-semantic. București, Editura Academiei, 1960.

MIHĂILĂ, OR. – OCC. = G. Mihăilă, Între Orient și Occident. Studii de cultură și literatură română în secolele al XV-lea – al XVIII-lea. București, Editura Roza Vânturilor, 1999.

MIHĂILĂ, S. L. = G. Mihăilă, Studii de lexicologie și istorie a lingvisticii românești. București, Editura Didactică și Pedagogică, 1973.

MIHĂILĂ, S. V. S. = G. Mihăilă, Slava veche și slavona românească. București, Editura Didactică și Pedagogică, 1975.

MIJLOCIRI = Nils Nyström, Mijlociri noauă aflate păntru stângerea focului. Tălmăcit din limba șvețască în nemțască și moldovenească. Liov, Tipariu lui Piller, 1794.

MILLE, V. P. = C. Mille, Versuri și proză. Ediție îngrijită, prefață și bibliografie de G. C. Nicolescu. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1953]. (Biblioteca pentru toți).

MILLO, A. = Matei Millo, Aritmetica. Arătare pentru pravilele întâie, pentru cele de alte feliuri, prifacere a celor mari în mai mici și a celor mici în mai mari, cu povățuiri la toate pravilele. [Manuscris din 1795; Biblioteca Academiei Române, cota 4566].

MILOSÂRDIA = [Metastasio], Milosârdia lui Tit. [Traducere manuscrisă din neogreacă, 1784; Biblioteca Academiei Române, cota 181].

MIL. TIT. = Metastasio, Milostivirea lui Tit. [Traducere manuscrisă din neogreacă, de la începutul secolului al XIX-lea; Biblioteca Academiei Române, cota 3454].

MINEIUL (1776) = Chir Chesarie, episcopul Râmnicului, Mineiul, luna lui octombrie, care s-au tipărit acum întâi rumânește... 1776.

MINERVA = Minerva. Enciclopedie română. Cu peste 1000 de clișee în text, 100 hărți simple, 10 cărți în colori și 50 de planșe artistice. Cluj, Editura Comitetului de Redacție al Enciclopediei Române Minerva, 1930.

MINULESCU, V. = Ion Minulescu, Versuri. Cu o postfață de acad. Tudor Vianu. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1957.

MINULESCU, VERS. = Ion Minulescu, Versuri. [București], Editura pentru Literatură, 1964.

MIORIȚA = Adrian Fochi, Miorița. Tipologie, circulație, geneză, texte. Cu un studiu introductiv de Pavel Apostol. [București], Editura Academiei, [1964].

MIRONESCU, S. = I. I. Mironescu, Scrieri. București, Editura pentru Literatură, 1968.

MIRONESCU, S. A. = I. I. Mironescu, Scrieri alese. Cu o prefață de Sanda Radian. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1953]. (Biblioteca pentru toți).

MISSAIL, A. = G. Missail, Prescurtare de astronomie populară. Tradusă din franțozește. București, Tipografia August Ruof, 1839.

M. L. C. = Mic lexicon de cadastru și carte funciară. București, Editura All Beck, 2000.

MN (18...) = Muzeul național. Gazetă literală și industrială. Suplement la „Curierul Românesc”. [Redactor: I. Heliade-Rădulescu]. București. Anul I (1836) ș.u.

MO (1860) = Monitorul oastei. Ziar oficial al Țerii Românești. Imprimeria Buciumului Român. Iași. Anul 1860. Volumul I. Edițiunea a doua.

MOGOȘ-IANC., C. = Gheorghe Mogoș și Alexandru Ianculescu, Compendiu de anatomie și fiziologie a omului. [București], Editura Științifică, [1972].

MOLDOVAN, Ț. N. = I. Silvestru Moldovan, Țara noastră. Descrierea părților Ardealului de la Murăș spre miazăzi și Valea Murășului. Sibii, 1894.

MOLIN, R. B. = R. S. Molin, Românii din Banat. Timișoara, 1928. (Extract din revista „Arhivele Olteniei”, 1927, nr. 33 și 1928, nr. 34).

V. MOLIN, V. T. = Virgil Molin, Vocabularul tipografului. [București], Editura Uniunea Camerelor de Muncă, 1940. (Biblioteca de tehnică și artă meșteșugărească. Nr. 8).

MOLITVENIC (sec. XVII) = Nicolae Drăganu, Un fragment din cel mai vechi molitvenic românesc. (În revista „Dacoromania”, II 1922, p. 254–326).

MOLNAR = [I. Molnar], Wörterbüchlein deutsch und wallachisches. Vocabularium nemțesc și românesc. Sibii, 1822.

MOLNAR, D. = Ioan Molnar, Deutsch-walachische Sprachlehre. Wien, Joseph Edlen von Kurzbek, 1788.

MOLNAR, E. S. = Ioan Molnar, Economiia stupilor. Vienna, Iosif de Curțbec, 1785.

MOLNAR, I. = Millot, Istorie universală, adecă de obște, care cuprinde în sine întâmplările veacurilor vechi. Întocmită prin... întâia dată tălmăcită în limba românească [de I. Molnar]. Tomul întâi. Buda, Crăiasca Tipografie Orientalicească a Universitatei Peștii, 1800.

MOLNAR, RET. = Ioan Molnar, Retorică, adecă învățătura și întocmirea frumoasei cuvântări. Acum întăi izvodită pe limba românească, împodobită și întemeiată cu pildele vechilor filosofi și dascali bisericești. Buda, Crăiasca Tipografie Orientalicească a Universitatei Peștii, 1798.

MON. IST. I ș. u. = Buletinul Comisiunii monumentelor istorice. Publicațiune trimestrială. București. Anul I (1908) ș.u.

MON. OF. = Monitorul oficial. București, 1906 ș.u.

MONTAN, S. = Gh. Montan, Străinul în Pesta. Adecă o vorbire între un străin din Țara Turcească și între un cetățean din Pesta... Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungurești, 1816.

MORARIU, PL. = Iuliu Morariu, Noi numiri populare românești de plante. (În revista „Arhiva someșană”. Năsăud, 1937, nr. 23, p. 453–468).

MOROIANU, S. = George Moroianu, Chipuri din Săcele. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, [1938]. (Col. Cartea satului, 29).

MOXA = Cronica lui Mihail Moxa. În Cuvente den bătrâni, I, p. 337 ș.u.

MOXA2 = Mihail Moxa, Cronica universală. Ediție critică, însoțită de izvoare, studiu introductiv, note și indici de G. Mihăilă. București, Editura Minerva, 198924.

MOZAICUL (18...) = Mozaicul. Editat de Constantin Leca. Craiova, 1838–1839.

MS. I ș.u. = Manuscriptum. Revistă trimestrială, editată de Muzeul Literaturii Române. București, Anul I (1970) ș.u.

MUMULEANU, C. = Paris Mumuleanu, Caracteruri. București, Tipografia de la Cișmeaua lui Mavroghene, 1825.

MUMULEANU, P. = Paris Mumuleanu, Poezii ale lui... București, 1837.

MUMULEANU, PL. = Paris Mumuleanu, Plângerea și tânguirea Valahiei. Buda, Tipografia Crăieștei Universitate din Pesta, 1825.

MUMULEANU, R. = B. P. Mumuleanu, Rost de poezii, adecă stihuri. Acum întâi alcătuite în limba românească... București, în cea de nou făcută Tipografie, 1820.

MUNTEAN, P. R. = George Muntean, Proverbe românești. Antologie, text stabilit, glosar, indice tematic, postfață și bibliografie de.. [București], Editura Minerva, 1984.

MUREȘANU, I. = Cr. Salțman și Carol Han, Icoana creșterei rele cu mijloace de a o face și mai rea. Ca un îndreptariu pentru oricare părinte înțelept... tradusă și prelucrată pentru români de Andrei Murășanu. Brașov, Tipografia lui Ioan Bart, 1848.

MUREȘANU, P. = Andrei Mureșianu, Din poesiele lui... Brașov, cu Tipariul lui Ioane Gött, 1862.

MURGOCI-LUDWIG, M. = Dr. G. M. Murgoci și dr. E. Ludwig, Noțiuni de mineralogie. Manual pentru clasa VI liceală... București, Göbl, 1902.

MURNU, GR. = George C. Murnu, Studiu asupra elementului grec antefanariot în limba română. București, Tipografia F. Göbl fii, 1894.

MURNU, I. = Omer, Iliada. Douăsprezece cânturi, traduse în versuri de George Murnu. Budapesta, Institutul de Arte Grafice și Editură „Luceafărul”, 1906.

MURNU, O. = Homer, Odiseea. În românește de George Murnu. [București], Cultura Națională, [1924].

MUSCEL = C. Rădulescu-Codin și D. Mihalache, Sărbătorile poporului, cu obiceiurile, credințele și unele tradiții legate de ele. Culegere din părțile Muscelului. București, 1909. (Din viața poporului român. Culegeri și studii. VII. Academia Română).

MUȘATESCU, T. = Tudor Mușatescu, Teatru. Postfață și note de Mihai Vasiliu. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1958].

MUTSO, O. = Gh. Mutso, Scurtă ortografie a limbei dacoromână, cu strămoșeștile, latineștile litere. Pesta, 1829.

N

NAGY, P. = Nagy Jenö, Portul popular maghiar din Trascău. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1958].

NALR – B = Noul Atlas lingvistic român pe regiuni. Banat. Material netipărit25.

NALR – B I ș. u. = Noul Atlas lingvistic român pe regiuni Banat. I ș.u. de Eugen Beltechi, Ion Faiciuc și Nicolae Mocanu. Sub conducerea lui Petru Neiescu. București, Editura Academiei, 1980 ș.u.

NALR – C = Noul Atlas lingvistic român pe regiuni. Crișana. Material netipărit26.

NALR – C I ș. u. = Noul Atlas lingvistic român. Crișana. Vol. I ș.u. de Ionel Stan și Dorin Urițescu. București, Editura Academiei Române, 1996 ș.u.

NALR – MB I ș. u. = Noul Atlas lingvistic al României. Moldova și Bucovina. [Vol.] I ș.u. de Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, Ion A. Florea, Ion Nuță, Adrian Turculeț. București, Editura Academiei, 1987 ș. u. (Academia Română; Universitatea „Al. I. Cuza”; Centrul de Lingvistică, Istorie Literară și Folclor, Iași).

NALR – O I ș. u. = Noul Atlas lingvistic român pe regiuni. Oltenia. I ș.u. întocmit sub conducerea lui Boris Cazacu, de Teofil Teaha, Ion Ionică și Valeriu Rusu. București, Editura Academiei, 1967 ș.u.

NAPOLEON = Napoleon Bonaparte, ce au fost și ce iaste. O întocmită arătare despre viiața și faptele lui, dimpreună cu bătaia ce s-au întâmplat la luarea Parisului până la ducerea lui în insula Elba. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1815.

NARCHIS = J. J. Rousseau, Narchis sau îndrăgitul însuși de sine. Comedie de... tălmăcită de I[oan] C[antacuzino] la anu [1]794. [Copie manuscrisă din 1803; Biblioteca Academiei Române, cota 3099].

NATURA, I ș. u. = Natura. Revistă științifică de popularizare, publicată sub îngrijirea lui G. Țițeica și G. G. Longinescu. București. Anul I (1905–1906) ș.u.

NAUM, IST. ART. = Alexandru Naum, Istoria artei, de la începutul creștinismului până în secolul al XIX-lea. Volumul I: Vechea artă creștină în apus. București, Tipografia „Cultura”, 1925.

NĂDEJDE, C. V. = Sofia Nădejde, Din chinurile vieții. Text ales și stabilit, studiu introductiv și bibliografie de Victor Vișinescu. [București], Editura pentru Literatură, 1968.

NDN = Florin Marcu, Noul dicționar de neologisme. București, Editura Academiei Române, 1997.

NDU = Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Victoria Zăstroiu, Noul dicționar universal al limbii române. București – Chișinău, Litera Internațional, 2006.

NEAGOE, ÎNV. = Învățăturile bunului și credinciosului domn al Țării Românești, Neagoe Basarab Vvd. cătrefiul său Teodosie Vvd. București, Tipografia Colegiului Sfântul Sava, 1843.

NEAGOE, ÎNV.2 = Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. Text ales și stabilit de Florica Moisil și Dan Zamfirescu. Cu o nouă traducere a originalului slavon de G. Mihăilă. Studiu introductiv și note de Dan Zamfirescu și G. Mihăilă. București, Editura Minerva, 1970.

NEAGU, F. N. = Fănuș Neagu, Frumoșii nebuni ai marilor orașe. Fals tratat despre iubire. București, Editura Eminescu, 1976.

NEAGU, Î. = Fănuș Neagu, Îngerul a strigat. Roman. București, Editura Eminescu, 1975.

NECULCE, L. = Ion Neculce, Letopisețul Țării Moldovei și O samă de cuvinte. Text stabilit, glosar, indice și studiu introductiv de Iorgu Iordan. Ediția a II-a, revăzută. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1959.

NECULUȚĂ, Ț. D. = D. Th. Neculuță, Spre țărmul dreptății. Cu un studiu introductiv de Maria Banuș. [București], Editura pentru Literatură și Artă a Uniunii Scriitorilor, [1950]. (Biblioteca pentru toți).

NEGRUZZI, A. = Victor Hugo, Angelo, tiranul Padovei. Tradus de... C. Negruțți. București, Tipografia lui Eliad, 1837.

NEGRUZZI, A. P. = C. Negruzzi, Aprodul Purice. Anecdot istoric. Ieși, Tipografia Albinei, 1837.

NEGRUZZI, B. = Victor Hugo, Ballade. Traduse de C. Negruzzi. Iași, la Cantora Foaiei Sătești, 1845.

NEGRUZZI, C. = C. Negruzzi, Carantina. Comedie-vodevil într-un act. Prelucrat de... Iași, Tipografia Franțezo-Română, 1851.

NEGRUZZI, M. T. = Victor Hugo, Maria Tudor. Tradusă de d. C. Negruțți. București, Tipografia lui Eliad, 1837.

NEGRUZZI, O. I–III = C. Negruzzi, Opere. Ediție critică cu studiu introductiv, comentarii și variante de Liviu Leonte. București, Editura Minerva, [vol.] I–III, 1974–1986.

NEGRUZZI, P. T. = C. Negruzzi, Păcatele tinerețelor. Amintiri din junețe. Fragmente istorice. Neghină și pălămidă. Negru pe alb. Iași, Tipografia lui Adolf Berman, 1857.

NEGRUZZI, S. I–III = Constantin Negruzzi, Scrierile lui... Volumul I: Păcatele tinerețelor; volumul II: Poezii; volumul III: Teatru. București, Librăria Socec & Comp., 1872–1873.

NEGRUZZI, T. = V. Ducange și M. Dinaux, Triizeci ani sau viața unui jucători de cărți. Melodramă în trii zile. Tradusă din franțozește de căminariul C. Negruțți. Ieși, Tipografia Albinei, 1835.

I. NEGRUZZI, A. = Iacob Negruzzi, Amintiri din „Junimea ”. București, Editura Viața Românească, 1921.

I. NEGRUZZI, S. I–VI = Iacob Negruzzi, Scrieri complecte. Vol. I–VI. I: Copii de pe natură. Scrisori; II: Poesii; III: Mihai Vereanu. Primblări prin munți; IV: Teatru; V: Pe malul mării. Din Carpați. Traduceri din Schiller; VI: Traduceri din Schiller. București, Socec & Comp., 1893–1897.

NEGULESCU, F. R. = P. P. Negulescu, Filosofia Renașterii. Prefață de Răzvan Theodorescu. Ediție îngrijită de G. Pienescu. București, Editura Eminescu, 1986.

NEGULESCU, G. = P. P. Negulescu, Geneza formelor culturii. Priviri critice asupra factorilor ei determinanți. Ediție și studiu introductiv de Z. Ornea. București, Editura Eminescu, 1984.

NEGULICI = I. D. Negulici, Vocabular român de toate vorbele străbune reprimite până acum în limba română, și de toate cele ce sunt a se mai primi d-acum înainte, și mai ales în științe. București, Tipografia Colegiului, 1848.

NEGULICI, E. I–II = L. Aimé Martin, Educația mumelor de familie sau civilisația neamului omenesc prin femei. Tradusă slobod după a patra ediție de I. D. Negulici. București, Tipografia lui Fr. Walbaum, vol. I: 1844; vol. II: 1846.

NENIȚESCU, C. O. I–II = Acad. ing. Costin D. Nenițescu, Tratat elementar de chimie organică. Ed. IV. București, Editura Tehnică, vol. I: 1956; vol. II: 1958.

NEP. VIND. = Dr. P. Vasici-Ungureanu, Neputința și a ei totală vindecare cu mijloace simple cercate prin esperiență și aprobate de mulți pătimași. Brașov, Tipografia lui Ioan Gött, 1846.

NICA, L. VAM. = N. C. Nica, Lexicon vamal, cuprinzând: denumirea comercială (uzuală) a mărfurilor, prevăzute cu art. respectiv de taxare, cu taxele vamale și modul de taxare, conform tarifului vamal român din 1929. București, [Craiova, Tip. „Scrisul Românesc”], 1930.

NICHIFOR, P. = Em. I. Nichifor, Allgemeine Handlungs- und Wechsel Ordnung sau Pravilă comerțială, care cuprinde regulile comerțiii, ale catastifelor și ale vexelilor și socoteala interesurilor Ș.a. Acum întâIași dată tălmăcită după cea germanicească, de... Brașov, Tipografia lui Johann Gött, 1837.

NICOLAU, P. = Pierre Blanchard, Plutarh nou sau pe scurt scrierea vieților celor mai vestiți bărbați și muieri a toate neamurilor, din cele mai vechi vremi până în vremile noastre. În limba franțozească de..., iar acum întăi pentru nația românească pre românie tălmăcită și dată la lumină. Tomul I, cu 26 chipuri. Cu toată cheltuiala d[umnealui] Nicola Nicolau. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1819.

NICOLEANU, P. = N. Nicoleanu, Poezii și proză. Vasile Cârlova, Poezii. C. Stamati, Poezii și proză. Publicație îngrijită de G. Bogdan-Duică. București, „Minerva”, 1906. (Biblioteca scriitorilor români).

NICULIȚĂ-VORONCA, D. I–II = Elena Niculiță-Voronca, Datinele și credințele poporului român, adunate și așezate în ordine mitologică. Ediție îngrijită de Victor Dumea. Studiu introductiv de Lucia Berdan. [Vol.] I–II. Iași, Editura Polirom, 1998–1999.

NIȚESCU, ȘT. N. = A. von Kotzebue, Ștefu Nerod sau ce știi aceasta la ce e bună. Farsă într-un act după a lui Kotzebue. Tradusă de I. Nițescu. București, Tipografia lui Eliad, 1835.

NOICA, D. = Constantin Noica, Devenirea întru ființă. Vol. I: Încercare asupra filosofiei tradițiionale. Vol. II: Tratat de ontologie, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1981.

NOICA, R. = Constantin Noica, Rostirea filozofică românească. București, Editura Științifică, 1970.

NOICA, S. R. = Constantin Noica, Sentimentul românesc al ființei. București, Editura Eminescu, 1978.

NOM. MIN. I–II = Nomenclatura minimală a produselor și utilajului. Vol. I–II. Vol. I: Nomenclatura; vol. II: Indice alfabetic. Ediția a II-a. București, Imprimeria Națională, 1949. (Comisiunea de Stat a Planificării. Institutul Central de Statistică).

NOM. PROF. = Nomenclatura profesiunilor și întreprinderilor, cuprinzând și codul profesiunilor. București, 1933. (Ministerul Muncii, Sănătății și Ocrotirilor Sociale. Institutul de Demografie și Recensământ).

NORME și PRECIZĂRI = Terminologia științifică românească. I: Norme și precizări generale. Științe matematice și fizice. București, Imprimeria Națională, 1940. (Academia Română).

NOVACOVICIU, C. B. I–II = Emilian Novacoviciu, Cuvinte bănățene, adunate de... Vol. I–II. Oravița, Tipografia Felix Weiss, 1925.

N. REV. R. I Ș. u. = Noua revistă română pentru politică, literatură, știință și artă. București. Anul I (1900) ș.u.

N. TEST. (1648) = Noul Testament sau împăcarea au leagea noao... În cetatea Bălgradului, 1648.

N. TEST. (1648)2 = Noul Testament. Tipărit pentru prima dată în limba română la 1648 de către Simion Ștefan, mitropolitul Transilvaniei. Reeditat după 340 de ani din inițiativa și purtarea de grijă a Prea Sfințitului Emilian, episcop al Alba Iuliei. Alba Iulia, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei, 1988.

NUNTA = Nunta la români. Antologie din poezia ceremonialului nunții. Prefață de M. Beniuc. Ediție îngrijită de I. Moanță. București, Editura Minerva, 1977.

NUȚĂ, D. I = Ion Nuță, Dicționar de termeni viticoli [Vol.] I: Denumiri pentru soiuri de struguri. Iași, 1989 (Universitatea „Al. I. Cuza” – Iași. Centrul de Lingvistică, Istorie, Literatură și Folclor).

O

OBLĂDUIREA = T. Thomton, Starea de acum din Oblăduirea gheograficească, orășenească și politicească a prințipaturilor Valahiei și a Moldaviei... Tipărită la Paris în anul 1812, iar acum tălmăcită în limba românească... Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1826.

OBRADOVICI, D. = Gr. Obradovici, Datorințele a subdaților, adecă suptpușilor, cătră monarhul lor, spre întrebuințarea în școalele cele românești naționalnice. Traduse de pre limba cea nemțească, și cu nește adaogeri mai direse prin... Buda, Crăiasca Tipografie a Universității Ungurești, 1805.

ODOBESCU, O. I ș. u. = A. I. Odobescu, Opere. [Vol.] I. Ediție critică publicată sub îngrijirea acad. Tudor Vianu. Text critic și variante de G. Pienescu. Note de acad. Tudor Vianu și V. Cândea; [vol.] II. Ediție critică publicată sub îngrijirea prof univ. Al. Dima. Text critic și variante de Marta Anineanu. Note de Virgil Cândea; [vol.] V1 Studiu introductiv, comentarii de Alexandru Avram. Text stabilit și variante de Marian Ciucă; [vol.] VIII–XIII. Introducere de prof. univ. Al. Dima. Text stabilit, note și indice de Nadia Lovinescu, Filofteia Mihai, Rodica Bichiu. București, Editura Academiei, 1965–1996.

ODOBESCU, S. I–III = A. I. Odobescu, Scrieri literare și istorice ale lui... Volumul I–III. București, Editura Librăriei Socec, 1887.

OLLĂNESCU, H. A. P. = Quintus Horatius Flaccus, Ad Pisones (Ars Poetica). Traducțiune în versuri de Dumitru Constantin Ollănescu. Edițiunea I. București, Carol Göbl, 1891.

OLLĂNESCU, H. O. = Quintus Horatius Flaccus, Ode, Epode, Carmen Saeculare. Traducțiune în versuri de Dumitru Constantin Ollănescu. Volumul I. București, Socec & Comp., 1891.

OLLĂNESCU, T. = Dimitrie C. Ollănescu, Teatrul la români. București, Carol Göbl. Partea I. Datine, năravuri, jocuri, petreceri, spectacole publice și altele, 1897. Partea II. Teatrul în Țara Românească, 1798–1898. Întâiul memoriu, 1898. (Extrase din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XVIII și XX. Memoriile Secțiunii literare).

ONCESCU, G. = N. Oncescu, Geologia Republicii Populare Române. București, Editura Tehnică, 1957.

OPREA, T. F. = Ioan Oprea, Terminologia filozofică românească modernă. București, Editura Științifică, 1996.

OPRESCU, A. M. = G. Oprescu, Considerații asupra artei moderne. Ediția a II-a, revăzută și adăugită. București, Editura Meridiane, 1969.

OPRESCU, I. A. I–IV = G. Oprescu, Manual de istoria artei. Vol. I–IV. Ediția II-a. București, Editura Universul, 1943–1946.

OPRESCU, S. = G. Oprescu, Scrieri despre artă. București, Editura Meridiane, 1966.

ORÂND. P. = [Orânduiala paraclisurilor împărătești]. Iași, Tipografia cea Politicească a lui Mihail Strilbițchi, 1789.

ORÂNDUIALA = [Orânduiala căsătoriei soțiilor foștilor militari, morți sau dispăruți în timpul războiului]. Sibiu, [1803]. [Foaie volantă].

ORBONAȘ, MEC. = I. Orbonaș, Manual de atelier mecanic. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1935.

OR. EC. = Gr. Obradovici, Carte de mână pentru bineorânduita economie, lucrarea câmpului și pentru plămădirea și pândirea a vitelor și a pasărilor celor casnice. Tradusă de pre limba cea serbească prin... Buda, Crăiasca Tipografie a Universității Ungurești, 1807.

ORESCU, T. = A. Orescu, Tratație asupra geometriei descriptive. Tomul I. Traducție din franțuzește după Louis Etienne Lefevre de Fourcy. București, 1851.

ORESTE = Voltaire, Oreste, fiul Clitimnestrii și a lui Agamemnon. [Traducere manuscrisă de la începutul secolului al XIX-lea; Biblioteca Academiei Române, cota 3696].

ORG. SĂN. = Organizarea ocrotirii sănătății. Sub redacția prof. dr. T. Ilea, prof. dr. L. Grom și conf. dr. P. Pruteanu. București, Editura Medicală, 1956.

ORTOGR. = Ortografie sau scrisoare dreaptă, pentru folosul școalelor neamnicești. Vienna, Iosif Curțbec, 1784.

OȘTIREA = Oștirea franțezilor în Rosia la leat 1812. Cu adeogare de oareșcare cărți împărătești, publicuite în vremea răzmiriții. Tălmăcită după cea grecească în limba rumânească de Parascheva, clucerul de arie... București, 1826.

OTESCU, CR. = I. Otescu, Credințele țăranului român despre cer și stele. București, [1907] (Analele Academiei Române. Memoriile Secțiunii literare. Seria II. Tom. XXIX).

OȚĂLEA, A. F. = Nicolae Oțălea, Alese fabule. Ediție îngrijită și prefață de Mircea Popa. Cluj-Napoca Editura Dacia, 1985.

OȚETEA, R. = Andrei Oțetea, Renașterea și Reforma. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1941. (Scriitori români contemporani).

OȚETEA, T. V. = A. Oțetea, Tudor Vladimirescu și mișcarea eteristă în Țările Românești, 1821–1822. București, 1945 (Institutul de Studii și Cercetări Balcanice. Seria istorică, nr. 5).

P

PALEOLOGU, S. L. = Alexandru Paleologu, Spiritul și litera. Încercări de pseudocritică. București, Editura Eminescu, 1970.

PALEOLOGU, T. = Alexandru Paleologu, Treptele lumii sau calea către sine a lui Mihail Sadoveanu. București, Editura Cartea Românească, 1978.

PALIA (1581) = Palia d’Orăștie. (1581–1582). I: Préface et livre de la Genèse, publiés avec le texte hongrois de Heltai et une introduction par Mario Roques. Les premières traductions roumaines de l’Ancien Testament. Paris, Champion, 1925.

PALLADI, C. = Teodor Palladi, Către toți iubitorii de lumină compatrioți, cinste și închinăciune. [Prospect la publicațiunea „Împrumutată învățătură”; București, 1824].

PAMFILE, A. R. = Tudor Pamfile, Agricultura la români. Studiu etnografic, cu un adaus despre măsurătoarea pământului și glosar. București, Librăriile Socec și C. Sfetea, Leipzig, Otto Harrassowitz. Viena, Gerold, 1913. (Academia Română. Din viața poporului român. Culegeri și studii. XVI).

PAMFILE, B. = Tudor Pamfile, Boli și leacuri la oameni, vite și păsări, după datinile și credințele poporului român, adunate din comuna Țepu (Tecuci). București, Librăriile Socec & Comp., 1911. (Academia Română. Din viața poporului român. Culegeri și studii. XII).

PAMFILE, C. = Tudor Pamfile, Cimilituri românești. Introducțiune și glosar, București, 1908 (Academia Română. Din viața poporului român. Culegeri și studii. II).

PAMFILE, CER. = Tudor Pamfile, Cerul și podoabele lui după credințele poporului român. București, Librăriile Socec & Comp., Pavel Suru, C. Sfetea, Leipzig, Otto Harrassowitz, Viena, Gerold & Comp., 1915 (Academia Română. Din viața poporului român. Culegeri și studii. XXVI).

PAMFILE, COM. = Tudor Pamfile, Mitologie românească. II. Comorile. București, Librăriile Socec & Comp., 1916. (Academia Română. Din viața poporului român. Culegeri și studii. XXX).

PAMFILE, CR. = Tudor Pamfile, Sărbătorile la români. Crăciunul. Studiu etnografic, București, Librăriile Socec & Comp. și C. Sfetea, Leipzig, Otto Harrassowitz, Viena, Gerold & Comp., 1914 (Academia Română. Din viața poporului român. Culegeri și studii. XX).

PAMFILE, C. Ț. = Tudor Pamfile, Cântece de țară, adunate de... București, Socec, 1913. (Academia Română. Din viața poporului român. Culegeri și studii. XII).

PAMFILE, D. = Tudor Pamfile, Diavolul învrăjbitor al lumii, după credințele poporului român. București, Librăriile Socec & Comp., 1914. (Academia Română. Din viața poporului român. Culegeri și studii. XXV).

PAMFILE, DUȘM. = Tudor Pamfile, Mitologie românească. I. Dușmani și prieteni ai omului. București, Librăriile Socec, 1916. (Academia Română. Din viața poporului român. Culegeri și studii. XXIX).

PAMFILE, I. C. = Tudor Pamfile, Industria casnică la români. Trecutul și starea ei de astăzi. Contribuțiuni de artă tehnică și populară. București, Tipografia „Cooperativa”, 1910. (Academia Română. Din viața poporului român. Culegeri și studii. VIII).

PAMFILE, J. I–III = Tudor Pamfile, Jocuri de copii, adunate din satul Țepu (jud. Tecuci). [București].Vol. I; (Analele Academiei Române. Tom. XXVIII. Memoriile Secțiunii literare), 1906; vol. II: (Analele Academiei Române. Tom. XXIX. Memoriile Secțiunii literare), 1907; vol. III: (Academia Română. Din viața poporului român. Culegeri și studii. VI), 1909.

PAMFILE, S. T. = Tudor Pamfile, Sărbătorile la români Sărbătorile de toamnă și postul Crăciunului. Studiu etnografic. București, Librăriile Socec & Comp. și C. Sfetea, Leipzig, Otto Harrassowitz, Viena, Gerold & Comp., 1914. (Academia Română. Din viața poporului român. Culegeri și studii. XIX).

PAMFILE, S. V. = Tudor Pamfile, Sărbătorile de vară la români. Studiu etnografic. București, Librăriile Socec & Comp., C. Sfetea și Librăria națională, Leipzig, Otto Harrassowitz, Viena, Gerold & Comp., 1910. (Academia Română. Din viața poporului român. Culegeri și studii. XI).

PAMFILE, VĂZD. = Tudor Pamfile, Văzduhul după credințele poporului român. București, Librăriile Socec & Comp., C. Sfetea, Pavel Suru, Leipzig, Otto Harrassowitz, Viena, Gerold & Comp., 1916. (Academia Română. Din viața poporului român. Culegeri și studii. XXVII).

PAMFILE–LUPESCU, CROM. = Tudor Pamfile și Mihai Lupescu, Cromatica poporului român. București, Librăriile Socec & Comp. și C. Sfetea, Leipzig, Otto Harrassowitz, Viena, Gerold & Comp., 1914. (Academia Română. Din viața poporului român. Culegeri și studii. XXIV).

PANAITESCU, C. R. = P. P. Panaitescu, Introducere în istoria culturii românești. București, Editura Științifică, 1969.

PANAITESCU, O. Ț. = P. P. Panaitescu, Obștea țărănească în Țara Românească și Moldova. Orânduirea feudală. [București], Editura Academiei, 1964.

PANN, A. = Anton Pann, Înțeleptul Archir și nepotul său Anadam. Ediția a doua. București, Tipografia lui Anton Pann, 1854.

PANN, E. I–V = Anton Pann, Noul Erotocrit, compus în versuri. Tomul I–V. Sibiu, Klozius, 1837.

PANN, G. M. = Anton Pann, Mică gramatică musicală, teoretică și practică, care coprinde în sine învățătura a tuturor semnelor și a scărilor musicii bisericești. București, Tipografia A. Pann, 1854.

PANN, H. = Anton Pann, Nesdrăvăniile lui Nastratin Hogea. Culese și versificate de... București, Tipografia lui Anton Pann, 1853.

PANN, P. V. I–III = Anton Pann, Culegere de proverburi sau Povestea vorbei. De prin lume adunate și iarăși la lume date. București, Tipografia lui Anton Pann. Partea I: 1852; partea a II-a și a III-a: 1853.

PANN, Ș. I–II = Anton Pann, O șezătoare la țară sau Călătoria lui Moș Albu. București. Tipografia lui Anton Pann. Partea I, A doua ediție, 1853. Partea II. [Întâia ediție], 1852.

PANȚU, PL. = Zach. C. Panțu, Plantele cunoscute de poporul român. Vocabular botanic cuprinzând numirile române, franceze, germane și științifice. Ediția II-a. București, Editura Casa Școalelor, 1929.

I. PANȚU, C. = I. C. Panțu, Curs complet de corespondență comercială cu esplicarea terminilor comerciali. Ediția a doua prelucrată și augmentată. Brașov, Mureșianu, 1904.

I. PANȚU, PR. = I. C. Panțu, Procent, promil, interese și teoria conturilor curente. Ediția II-a... Brașov, Ciurcu, 1910.

PANU, A. I–II = G. Panu, Amintiri de la „Junimea ” din Iași. Vol. I, București, Editura Societății Anonime pe Acțiuni Adevărul, 1908; vol. II, București, Noua Tipografie Brozer & Parzer, 1910.

PAPADAT-BENGESCU, C. = Hortensia Papadat-Bengescu, Concert din muzică de Bach. Drumul ascuns. Postfață de Silvian Iosifescu. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1957].

PAPADAT-BENGESCU, O. I ș.u. = Hortensia Papadat-Bengescu, Opere. [Vol.] I ș.u. Ediție și note de Eugenia Tudor. Prefață de Const. Ciopraga. București, Editura Minerva, 1972 ș.u. (Scriitori români).

PAPADAT-BENGESCU, R. I–II = Hortensia Papadat-Bengescu, Rădăcini Roman. [Vol.] I–II. Ediție îngrijită, tabel cronologic și note de Gheorghe Radu. Prefață de Dana Dimitriu. București, Editura Minerva, 1974.

T. PAPAHAGI, C. A. = Tache Papahagi, Cercetări în Munții Apuseni. București, 1925. (Extras din revista „Grai și suflet”, vol. II).

T. PAPAHAGI, C. L. = T. Papahagi, Contribuții lexicale. București, Socec, 1939.

T. PAPAHAGI, M. = Tache Papahagi, Graiul și folclorul Maramureșului. București, Cultura Națională, 1925. (Academia Română. Din viața poporului român. XXXIII).

PAPU, C. N. = Edgar Papu, Din clasicii noștri. Contribuții la ideea unui protocronism românesc. București, Editura Eminescu, 1977.

PARAB. = M. Wertheimer, Curs de parabolanologhie pentru formare de garde malade (îngrijitori de bolnavi)... Aranjată după d[umnealui] doctoru Schmidt, profesor de parabolanologhie, de... București, Imprimeria Nifon Mitropolitul, 1857.

PARACLIS (1639) = N. Drăganu, Cea mai veche carte rakóczyană. Paraclisul Maicii Domnului (În „Anuarul Institutului de Istorie Națională” de pe lângă Universitatea din Cluj I, 1921–1922). Cluj, Institutul de Arte Grafice „Ardealul”, 1922.

PARASCHIVESCU, C. Ț. = M. R, Paraschivescu, Cântice țigănești. [București], Editura Tineretului, [1969].

PARHON, B. = Acad. C. I. Parhon, Bătrânețea și tratamentul ei. Problema reîntineririi. București. Editura de Stat pentru Literatura Medicală, 1948.

PARHON, O. A. I = C. I. Parhon, Opere alese. Vol. I. [București], Editura Academiei, 1954.

PAS, L. I–II = Ion Pas, Lanțuri. Roman. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, vol. I: 1950; vol. II: 1951.

PAS, Z. I–IV = Ion Pas, Zilele vieții tale. [București], Editura de Stat, vol. I–II: 1949; vol. III–IV: 1950.

PASCADI, A. = Ion Pascadi, Arta de la A la Z. Iași, Editura Junimea, 1978.

PASCU, C. = Giorge Pascu, Despre cimilituri. Studiu filologic și folcloric. Partea I. București, Librăria Socec & Comp., C. Sfetea și Librăria Națională, 1911. (Analele Academiei Române. Memoriile Secțiunii literare. Seria II. Tomul XXXIII).

PASCU, S. = Dr. G. Pascu, Sufixele românești. Edițiunea Academiei Române. București, 1916.

PAȘCA, GL. = Ștefan Pașca, Glosar dialectal, alcătuit după material lexical cules de corespondenți din diferite regiuni. București, Cultura Națională, 1928. (Academia Română. Memoriile Secțiunii literare. Seria III. Tom. IV, Mem. 3).

I. PAȘCA, M. = Meșteșugul lungimei de viață prin doftoreasca grije a trupului și a sufletului. [Traducere manuscrisă din limba latină, făcută de Iosif Pașca în 1815; Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române, fondul Oradea, cota 79 a].

PATAPIEVICI, C. L. = H. R. Patapievici, Cerul văzut prin lentilă. București, Editura Nemira, 1995.

PAT. CHIR. = Dr. P. Protici, Studiu de patologie chirurgicală. [Curs manuscris copiat de studentul Vlădescu Vasile. București, 1859; Biblioteca Academiei Române, cota 1707].

PATENT = Patent pentru ținerea sărbătorilor. Blaj, 1787. [Foaie volantă].

PAULETI, C. = Cântări și strigături românești de cari cântă fetele și feciorii jucând, scrise de Nicolaie Pauleti în Roșia, în anul 1838. Ediție critică, cu un studiu introductiv de I. Mușlea. București, Editura Academiei, 1962.

PAULINI, GRAM. = V. Paulini, Gramatica româno-latină. Partea etimologhică. Prelucrată de... Ieși, Institutul Albinei, 1840.

PAVEL, P. M. = Emilia Pavel, Portul popular moldovenesc. [Iași], Editura Junimea, 1976.

PAVEL, S. E. = Emilia Pavel, Studii de etnologie românească. Prefață de Romulus Vulcănescu. Iași, Editura Junimea, 1990.

PAVEL, S. Ț. = Emilia Pavel, Scoarțe și țesături populare. București, Editura Tehnică, 1989.

D. PAVEL, E. A. R. = D. Pavel, Elemente de aritmetică rațională. București, Tipografia Colegiului Național din Sf. Sava, 1855.

PAVLESCU, E. = Eugen Pavlescu, Economia breslelor în Moldova. București, Fundația „Regele Carol I”, 1939.

PAVLESCU, M. N. = Eugen Pavlescu, Meșteșug și negoț la românii din sudul Transilvaniei (sec. XVII–XIX). București, Editura Academiei, 1970.

PĂCALĂ, M. R. = Victor Păcală, Monografia comunei Rășinari. Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1915.

PĂCALĂ, R. = Victor Păcală, Din etnografia comunei Rășinari. Construcțiunea și întocmirea locuinței și a celorlalte clădiri economice. (În revista „Transilvania”, Sibiu, XLI 1901, p. 57–84).

PĂCURARIU, S. = Mircea Păcurariu, Studii de istorie a Bisericii Ortodoxe Române. București, Editura Academiei Române, 2005.

PĂMÂNTEANUL = Pământeanul. Publicație politică și literară. București, 3 iulie–25 septembrie 1839.

PĂSCULESCU, L. P. = Nicolae Păsculescu, Literatură populară românească. Adunată de... Cu 30 arii notate de Gheorghe Matei. București, Librăria Socec, Viena, Gerold, Leipzig, O. Harrassowitz, 1910. (Academia Română. Din viața poporului român. Culegeri și studii. V).

PĂTRĂȘCANU, C. = D. D. Pătrășcanu, Candidat fără noroc. Ediție, studiu introductiv și note de Ilie Dan. [Iași], Editura Junimea, 1987.

PĂTRĂȘCANU, S. A. = D. D. Pătrășcanu, Schițe și amintiri. Iași, „Viața Românească”, 1909.

PĂUN-PINCIO, P. = Ioan Păun-Pincio, Poezii, proză, scrisori. [București], Editura pentru Literatură și Artă a Uniunii Scriitorilor, [1950]. (Biblioteca pentru toți).

PÂCLEANU, I. I–II = Torquato Tasso, Ierusalimul liberat. Poemă epică în două volume. Traducție în proză... de Atanasie N. Pâcleanu. Tomul I–II. București, Tipografia lui losef Kopainig, 1852.

PÂRVAN, G. = Vasile Pârvan, Getica. O protoistorie a Daciei. București, Cultura Națională, 1926. (Academia Română. Memoriile Secțiunii istorice. Seria III. Tomul III. Mem. 2).

PÂRVAN, I. F. = Vasile Pârvan, Idei și forme istorice. Patru lecții inaugurale. București, Editura „Cartea Românească”, 1920.

PÂRVESCU, C. = Pompiliu Pârvescu, Hora din CartaL. Cu arii notate de C. M. Cordoneanu. București, 1908. (Academia Română. Din viața poporului român. Culegeri și studii. I).

PÂRVU, M. R. = Dr. Gogu Pârvu, Minerale și roci. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1983.

PELIMON, C. I. = A. Pelimon, Coliba indiană și poesii diverse. București, Tipografia Iosef Copainig, 1850.

PELIMON, I. = Al. Pelimon, Impresiuni de călătorie în România. București, Imprimeria Națională a lui Iosif Romanov et Comp., 1858.

PELIMON, S. = Al. Pelimon, Suliotul. Grecia liberă. Poezii. București, Tipografia lui Iosif Copainig, 1847.

PENESCU, M. = I. Penescu, Manual de economia casnică sau datoriile morale și materiale ale stăpâniei de casă. Pentru învățătura fetelor. București, Tipografia lui Anton Pann, 1846.

PENESCU, PR. = I. Penescu, Prințipuri de agricultură, cu adăogire de cele patru lucrări din aritmetică cu numere întregi și câteva sentenții morale. Prelucrată de... București, Tipografia lui Anton Pann, 1845.

PERPESSICIUS, M. I–IV = Perpessicius, Mențiuni critice. Seria I (1923–1927), București, Editura Literară a Casei Școalelor, 1928; II, București, Fundația pentru literatură și artă «Regele Carol II», 1934; III, București, Fundația pentru literatură și artă «Regele Carol II», 1936; IV, București, Fundația pentru literatură și artă «Regele Carol II», 1938.

PERPESSICIUS, O. I–XII = Perpessicius, Opere. Sub îngrijirea autorului și a lui Dumitru D. Panaitescu. [vol.] I–II, București, Editura pentru Literatură, 1966–1967; [vol.] III–XII, București, Editura Minerva, 1971–1983.

PERPESSICIUS, S. = Perpessicius, Scut și targă. Poezii. București, Tipografia „Jockey-Club”, Ion C. Văcărescu, 1926.

PETICĂ, O. = Șt. Petică, Opere. [București], Imprimeria Națională, 1938. (Scriitori români uitați).

CAMIL PETRESCU, B. = Camil Petrescu, Bălcescu. Dramă, 3 acte, 15 tablouri. [București], Editura de Stat, 1949.

CAMIL PETRESCU, N. = Camil Petrescu, Nuvele, [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1953]. (Biblioteca pentru toți).

CAMIL PETRESCU, O. I–III = Camil Petrescu, Un om între oameni. Roman. Vol. I–III. [București], Editura Tineretului, I: 1953; II: 1955; III: 1957.

CAMIL PETRESCU, O.2 I ș.u. = Camil Petrescu, Opere. I ș.u. Ediție îngrijită de Al. Rosetti și Liviu Călin. Introducere, note și variante de Liviu Călin. București, Editura Minerva, 1973 ș.u.

CAMIL PETRESCU, P. = Camil Petrescu, Patul lui Procust. Roman. [București], Editura Națională Ciornei, [1933].

CAMIL PETRESCU, P. V. = Camil Petrescu, Cei care plătesc cu viața. Nuvelă. [București], Editura pentru Literatură și Artă a Societății Scriitorilor din România, [1947]. (Cartea poporului, 35).

CAMIL PETRESCU, T. I–III = Camil Petrescu, Teatru. Vol. I–III. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, vol. I–II: 1946; vol. III: 1947. (Scriitori români contemporani).

CAMIL PETRESCU, U. N. = Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1946.

CAMIL PETRESCU, V. = Camil Petrescu, Versuri. Ideea. Ciclul morței. [București], Cultura Națională, [1923].

C. PETRESCU, A. = Cezar Petrescu, Aurul negru. Roman. [București], Editura de Stat, 1949.

C. PETRESCU, A. R = Cezar Petrescu, Ajun de revoluție 1848. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1954].

C. PETRESCU, C. V. = Cezar Petrescu, Calea Victoriei. Roman. București, Editura Națională S. Ciornei, [1931].

C. PETRESCU, Î. I–II = Cezar Petrescu, Întunecare. Roman. Partea I–II. Craiova, Editura „Scrisul Românesc”, 1928.

C. PETRESCU, O. P. I–II = Cezar Petrescu, Oraș patriarhal. Roman [Vol.] I–II. București, Editura „Cugetarea”, [f.a.].

C. PETRESCU, R. DR. = Cezar Petrescu, Comoara regelui Dromichet. Roman. [București], Editura Națională S. Ciornei, [f. a.].

C. PETRESCU, S. = Cezar Petrescu, Scrisorile unui răzeș. [București], Cultura Națională, [1922].

PETRI, V. = S. Petri, Vocabular portativ românesc-nemțesc și nemțesc-românesc. Sibiu, G. de Clozius, 1861.

PETROVICI, P. = Villaume, Pedagoghia și metodica pentru învățătorii shoalelor orășenești și sătești. Acum întâi pre limba dacoromânească tradusă și prefăcută de Naum Petrovici... Buda, Crăiasca Tipografia a Universitatei Ungariei, 1818.

E. PETROVICI, S. = Emil Petrovici, Studii de dialectologie și toponimie. Volum îngrijit de I. Pătruț, B. Kelemen, I. Mării. București, Editura Academiei, 1970.

I. PETROVICI, I. = Ion Petrovici, Introducere în metafizică. Ediția II-a complectată. București, Editura Școalelor, 1929.

PHILIPPIDE, O. A. = Alexandru Philippide, Opere alese. Teoria limbii. Editate de G. Ivănescu și Carmen-Gabriela Pamfil. Cu studiu introductiv și comentarii de G. Ivănescu. București, Editura Academiei, 1984.

PHILIPPIDE, O. R. I–II = Alexandru Philippide, Originea românilor. [Volumul întâi] Ce spun izvoarele istorice. Iași, Tipografia „Viața Românească” S. A., 1923; [volumul al doilea] Ce spun limbile română și albaneză. Iași, Tipografia „Viața Românească” S. A., 1928.

PHILIPPIDE, P. = Alexandru Philippide, Istoria limbii române. Volumul întâi. Principii de istoria limbii. Iași, Tipografia Națională, 1894.

AL. PHILIPPIDE, A. = Al. A. Philippide, Aur sterp. Poeme. Iași, 1922.

AL. PHILIPPIDE, S. I ș. u. = Alexandru Al. Philippide, Scrieri. Vol. I ș.u. București, Editura Minerva, 1976 ș.u.

AL. PHILIPPIDE, S. F. = Al. A. Philippide, Stânci fulgerate. Poeme. București, Cultura Națională, 193O27.

AL. PHILIPPIDE, V. C. = Alexandru Philippide, Vis și căutare. Poeme. București, Editura Cartea Românească, 1979.

PILDE = Pilde filosofești. Sibii, Tipografia lui Petru Bart, 1795.

PILLAT, P. = Ion Pillat, Poezii. [București], Editura pentru Literatură, 1965.

PILLAT, P. I–II = Ion Pillat, Poezii. Vol. I–II. Antologie de Dinu Pillat. Prefață de Mircea Tomuș. București, Editura pentru Literatură, 1967.

PIRAMIDA = Vrednica de pomenire biruință, ce în vremea noastră s-au făcut, sau Piramida cea din tunuri înălțată în marea cetate Moscva... La Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1815.

PISCUPESCU, M. = Șt. V. Piscupescu, Mijloace și leacuri de ocrotirea ciumii. Alcătuite și întocmite, spre ajutoriul și folosul neamului românesc. București, 1824.

PISCUPESCU, O. = Dohtorul Ștefan Vasilie Piscupescu, Oglinda sănătății și a frumuseții omenești. Mijloace și leacuri de ocrotirea și de îndreptarea stricăciunilor. Alcătuită și întocmită spre folosul neamului românesc. București, Tipografia de la Cișmea, 1829.

PITIȘ, ȘCH. = G. I. Pitiș, Nunta în Șcheiu până pe la 1830. (În „Revista nouă”, I, p. 104–112 și 150–156). Jocuri de petrecere. (În „Revista nouă”, I, p. 231–236). Comori (în „Revista nouă”, I, p. 434–437).

PLATON, M. = C. Platon, Manual de gramatică română. Compusă după scrierile celor mai buni autori. Iași, Institutul Albinei, 1845.

PLEȘOIANU, A. = Gr. Pleșoianu, Abețedar franțezo-românesc. Pentru tinerii începători. Acum întâiu cules și într-acestași chip cu rumânește întocmit. A doua ediție. [Sibiu], 1829.

PLEȘOIANU, AB. = Gr. Pleșoianul, Abețedar înlesnitor pentru învățătura copiilor. [Sibiu], 1828.

PLEȘOIANU, A. L. = Marmontel, Aneta și Luben. Istorie adevărată, din poveștile morale ale lui... Tradusă din franțuzește de G. Pleșoianul. [Sibiu], 1829.

PLEȘOIANU, A. M. = Gr. Pleșoianu, Abețedar moral și religios sau lecții scose din Sfânta Scriptură. Acum întâi tradus din franțuzește și adăugat, pentru învățătura copiilor. [Sibiu], 1833.

PLEȘOIANU, C. = Gr. Pleșoianul, Cele dintâi cunoștințe pentru trebuința copiilor care încep a citi. Traduse din franțozește și adăogate de... [Sibiu], 1828.

PLEȘOIANU, GRAM. = M. Fournier, Limba franțuzească și ortografia ei, arătată prin prinsipuri în 24 de lecții; au Gramatecă franțuzească, prin ajutorul căria poate să învețe cinevași, singur și fără dascăl, a vorbi ș-a scri regulat. Acum întâi și cu rumânește spre folosul tinerimii r[omâne], de G. Pleșoianul. [Sibiu], 1830.

PLEȘOIANU, T. I–IV = [Fénélon], Întâmplările lui Telemah, fiul lui Ulise. Acum întâi traduse din franțuzește de G. Pleșoianul. Ediție în patru tomuri. [Sibiu], 1831.

PLEȘU, M. M. = Andrei Pleșu, Minima moralia. Elemente pentru o etică a intervalului. [București], Cartea Românească, 1988.

PLEȘU, O. = Andrei Pleșu, Ochiul și lucrurile. București, Editura Meridiane, 1986.

PL. MED. = D. Gr. Constantinescu și Elena Mana Hațieganu, Plantele medicinale. (Proprietățile lor terapeutice și modul de folosire). București, Editura Medicală, 1979.

PLOPȘOR, C. = [C. S.] Nicolaescu-Plopșor, Ceaur. Povești oltenești. Craiova, Tiparnița „Craiova”, 1928.

PLOPȘOR, V. O. = C. S. Nicolaescu-Plopșor, Vorbe oltenești. [București], Tipografia „Convorbiri literare”, 1922. (Extras din „Convorbiri literare”, anul 1922).

PLR I–II = Presa literară românească. Articole-program de ziare și reviste (1789–1948). Ediție în două volume, note, bibliografie și indici de I. Hangiu. [București], Editura pentru Literatură, 1968.

PLUSC, D. = T. Plusc, Dezertație sau descrierea apelor minerale de la Borca, din țânutul Sucevii, în Moldova. Acum dată la lumină... Ieși, Tipolitografia Albinei, 1834.

PO = Palia de la Orăștie 1581–1582. Text – facsimile – indice. Ediție îngrijită de Viorica Pamfil. București, Editura Academiei, 1968.

PODARIU, FL. = Doctorul T. Podariu, Flori de pe câmpie. Poezii poporale, culese de... Sibiu, Asociațiunea (Astra), 1929. (Biblioteca poporală a Asociațiunii „Astra”, nr. 16).

PODOLEANU – LUCA, C. B. = Lucia Podoleanu – Thea Luca, Carte de bucate. București, Editura Ceres, 1980.

POEN. – AAR. – HILL, V. I–II = P. Poenar, F. Aaron, G. Hill, Vocabular franțezo-românesc. După cea din urmă ediție a Dicționarului de Academia Franțozească, cu adăogare de multe ziceri, culese din deosebite dicționare de... București, Tipografía Colegiului Sf. Sava, Tomul I: 1840; tomul II: 1841.

POENARU, E. A. = P. Poenaru, Elemente de algebră, după Appeltauer. Tradus din latinește, cu oarecare modificații, de... București, Tipografía Colegiului Sfântul Sava, 1841.

POENARU, G. = P. Poenaru, Elemente de geometrie, după Legendre. București, Tipografia lui Eliad, 1837.

POENARU, Î. = P. Poenaru, Învățături pentru prăsirea duzilor și creșterea gândacilor de mătasă, adunate și întocmite pe clima Țării Românești. București, Tipografia C. A. Rosetti și Winterhalder, 1849.

I. POENARU, D. L. = I. B. Henry (Des Vosges), Curs elementariu de desemnul liniariu de agrimensură (arpentage) și de architectură. Tradus în românește de I. M. Poenaru. A 5-a edițiune (cu littere). București, Imprimeria Statului, 1865.

POGOR, HENR = Voltaire, Henriada. Tradusă de comisul V. Pogor. București, Tipografia lui Eliad, 1838.

POLIZU = G. A. Polizu, Vocabular româno-german, compus și întocmit cu privire la trebuințele vieței practice de..., înavuțit și cores de G. Bariț. Brașov, 1857.

POLIZU, H. = [G. A. Polizu], Mica hirurgie. București, 1844.

POLIZU, P. = G. A. Polizu, Prescurtare de anatomie descriptivă, cu scurte notițe fiziologice, care deslușesc lămurit tot ce se petrece în om. București, Imprimeria Națională a lui I. Romanov et Comp., 1859.

POLIZU, T. = G. A. Polizu, [Tratat de mică chirurgie]. București, [1859].

POMPILIU, B. = Miron Pompiliu, Balade populare române, adunate de... Iași, 1870.

PONI, CH. = Petru Poni, Curs de chimie elementară, fundat pe teoria atomică. Editiunea a treia. Iași, 1891.

PONI, F. = Petru Poni, Elemente de fisică. Edițiunea VII-a. Iași, Tipografia H. Goldner, 1897.

PONTBRIANT, D. = Raoul de Pontbriant, Dicționar româno-frances. București – Göttingen – Paris, 1862.

PONTURI = Ponturi, alcătuite prin obșteasca adunare de Preaosfînțitul mitropolit, cu dumnealor veliții boieri, pentru urmarea ce are să se păzească a avaeturilor și a împlinelelor i altele. 1815, ianuarie 1, [Iași].

POP. = Text popular (reprodus dintr-o culegere, dintr-un autor cult etc.).

A. POP, CHIRURG. = Prof. dr. Alexandru Pop, Elemente de chirurgie. Sibiu, Editura H. Welther, 1943.

D. POP, M. = Dariu Pop, Mărturii strămoșești. Note paleografice pe margini de cărți bisericești sătmărene. Satu Mare, Athenaeum, 1938.

G. POP, A. = D. G. Popp, Prescurtare de aritmetică spre întrebuințarea școalelor începătoare. București, Tipografia lui Eliad, 1833.

G. POP, E. = G. Pop, Elemente de aritmetică raționată. Tradus din franțozește de... București, Tipografia Colegiului Sfântul Sava, 1850.

G. POP, G. = G. Pop, Elemente de geometrie teoretică și practică. [Traducere din limba franceză]. București, 1852.

I. POP, L. = Ioan Pop, Lecții de analisă logică... Culese și așezate în românește, după alte asemenea lucrări, pentru trebuința școalelor elementare, de... București, Tipografia lui Iosif Copainig, 1848.

T. POP, D. J. = Dr. Traian Pop, Dicționar juridic român-maghiar și maghiar-român. Cluj, „Ardealul”, 1921.

POPA, B. = Victor Ion Popa, Bătaia. București, Editura „Vremea”, [1942].

POPA, S. = Victor Ion Popa, Sfârlează cu fofează. Ediția a IV-a. [București], Editura Tineretului, 1967.

POPA, T. = Victor Ion Popa, Teatru. Ediție îngrijită de Ștefan Cristea. Cu o prefață de Sanda Radian. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1958].

POPA, V. = Victor Ion Popa, Velerim și Veler Doamne. Roman. București, Editura Cultura Națională, [f. a.].

POPESCU, B. I–IV = N. D. Popescu, Carte de basme. Culegere de basme și legende populare adunate de... Vol. I, II și III, ed. II; vol. IV, ed. III. București, Editura Librăriei H. Steinberg, 1892.

D. R. POPESCU, I. Ș. = Dumitru Radu Popescu, Viața și opera lui Tiron B. [Vol.] I, Iepurele șchiop. București, Editura Cartea Românească, 1980.

D. R. POPESCU, O. Î. = D. R. Popescu, Orașul îngerilor. București, Editura „Cartea Românească”, 1985.

D. R. POPESCU, V. R. = D. R. Popescu, Vânătoarea regală. Roman. București, Editura Eminescu, 1973.

I. A. POPESCU, O. = Ion Apostol Popescu, Orații de nuntă. Colăcării, cântece și strigături alese de pe Valea Someșului. Ilustrații de Călin Popescu și Marin Muștea. București, Editura Minerva, 1979.

R. SP. POPESCU, G. G. = Radu Sp. Popescu, Graiul gorjenilor de lângă munte. Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1980.

SP. POPESCU, M. G. = Spiridon Popescu, Moș Gheorghe la expoziție. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă a Uniunii Scriitorilor, [1950]. (Biblioteca pentru toți).

POPORUL = Poporul suveran. Gazetă politică și literară. București, 1848.

POPOVICI, C. = Toma Popovici, Tristă cuvântare la îngroparea strălucitului și înalt învățatului domn Naum Petrovici... Buda, Tipariul Crăieștii Universitate din Pesta, 1824.

D. POPOVICI, P. E. = D. Popovici, Poezia lui Mihai Eminescu. Prefață de Ioana Petrescu. [București], Editura Tineretului, [1969].

I. POPOVICI, R. D. I = Iosef Popovici, Rumaenische Dialekte. [Band] I: Die Dialekte der Munteni und Pădureni im Hunyader Komitat, Halle a. d. S. Verlag von Max Niemeyer, 1905.

N. POPOVICI, O. = Nicolae Horga Popovici, Oglindă arătată omului înțelept... Buda, Crăiasca Tipografie a Universității Ungurești, 1807.

T. POPOVICI, S. = Titus Popovici, Străinul. Roman. Ediția a II-a. [București], Editura Tineretului, 1956.

T. POPOVICI, SE. = Titus Popovici, Setea. Roman. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1958].

TIM. POPOVICI, D. M. = Timotei Popovici, Dicționar de muzică cu mai multe ilustrațiuni. Sibii, W. Kraft, 1905.

POPOVICI-BĂNĂȚEANU, V. M. = Ion Popovici-Bănățeanu, Din viața meserIașilor. Nuvele. Ediția a doua. București, Editura Librăriei Alcalay, [1895]. (Biblioteca pentru toți).

A. POPOVICI–KIRILEANU, B. = A. Popovici și Gh. T. Kirileanu, Descrierea moșiei regale Broșteni județul Suceava. București, Instit. de Arte Grafice Carol Göbl, 1906.

I. POPP, T. = Ioan Popp, Tractat de puntuațiune. București, Christ. Ionnin et Romanov, 1858.

V. POPP, A. M. = Vasilie Popp, Despre apele minerale de la Arpătac, Bodoc și Covasna și despre întrebuințarea acelorași în deschilinite patimi... Sibii, Tipografia lui Ioan Bart, 1821.

PORONCA DIV. = Copii de pe poronca d[umnealui] deplin-împuternicitului prezident divanurilor cătră înaltul comitet a stârpirei boalei molipsitoare. [Iași, 1829–1830], [Foaie volantă].

PORȚILE DE FIER = Cornelia Cohuț și Magdalena Vulpe, Graiul din zona „Porțile de Fier”. I. Texte. Sintaxă. București, Editura Academiei, 1973.

PORUCIC, E. = T. Porucic, Lexiconul termenilor entopici din limba română din Basarabia, în „Arhivele Basarabiei”, revistă de istorie și geografie a Moldovei dintre Prut și Nistru, sub conducerea d-lor T. G. Bulat și C. N. Tomescu. Publicație trimestrială. Chișinău, Tipografia Eparhială Cartea Românească. Anul X (1930), p. 1–33, 186–202, 315–331, 467–476.

PORUNCĂ = [Poruncă pentru depunerea jurământului de cătră locuitorii din Bucovina]. Dată de Maria Thereza, împărăteasa Austriei. Tipografia Episcopiei Blajului din Ardeal, [1777]. [Foaie volantă].

POTECA, C. P. = Eufrosin Poteca, Cuvinte panighirice și moralnice. București, Tipografia Sfintei Mitropolii, 1829.

POTECA, F. = Heineccius, Filosofia cuvântului și a năravurilor, adecă loghica și itica elementare, cărora să pune înainte istoria filosoficească. Scrise întâi latinește... apoi traduse în limba elinească..., iar acum în limba românească de Eufrosin Dimitrie Poteca, Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1829.

POTECA, G. = Dim. Darvar, Mai nainte gătire spre cunoștința de Dumnezeu prin privirea celor ce sânt. Tălmăcită din limba grecească de smeritul întru ieromonahi Eufrosin Dimitrie Poteca. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1818.

POTECA, I. = Eufrosin Poteca, Ideile faptelor mele pă anul 1828, până la april 1829. [Manuscris din 1829; Biblioteca Academiei Române, cota 1564].

POTLOG, D. A. = Alexe S. Potlog, Dicționar practic de agronomie. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1979.

POTRA, D. = George Potra, Documente privitoare la istoria orașului București (1594–1821). [București], Editura Academiei, [1961].

POV. = I. Seligher, Povățuire pentru curățenia gurii și păstrarea sănătății dinților și a altor boale ale gurii. București, 1828.

POVĂȚ. (18...) = Povățuitoriul sănătăței și a economiei. Foaie periodică pentru poporul românesc. Supt redacția dr. C. Vâmav. Iași, 1844–1845.

POVĂȚ. ÎNV. = Gr. Obradovici, Scurtă de mână povățuire cătră modrul cel înainte scris de învățătură, pentru învățătorii cei de sate și orașă (vernaculi). [Traducere manuscrisă din limba germană, 1810; Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române, fondul Oradea, cota 180].

POVĂȚUIRI = Povățuiri pentru holera morbus. [București, 1829]. [Foaie volantă].

POVĂȚUITORIUL = Povățuitoriul tinerimei cătră adevărata și dreapta cetire. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei a Ungariei, 1826.

POV. HOL. = Mihail Chifalov, Povață nouă împotriva holerii, adecă măsuri de pază și lecuire. Tradusă de... București, Tipografia lui Iosif Copainig, 1847.

POV. ȚĂR. = Povestea țărilor și a împărățiilor câte-s în pământul Asiei. Cosmografie, ce să zice împărțeala pământului pre hotară și pre alte semne ce sânt în cercurile ceriului. [Traducere manuscrisă fragmentară de pe la 1693–1703; Biblioteca Academiei Române, cota 1436].

PR. = Păstrătorul prunciei și tinereții sau mijloace de a se întrebuința la creșterea copiilor, de la nașterea lor până în vârsta de pubertate (junie). Tălmăcit din limba franțozească în cea românească spre folosul românilor. București, 1835.

PRALE, P. = Ioan Prale, Psaltirea prorocului și împărat David. În versuri alcătuită. Brașov, Tipografia Franțisc de Șobeli, 1827.

PRAV. = Pravila Moldovei din vremea lui Vasile Lupu, însoțită 1. de izvoarele sale, 2. de varianta sa muntenească întrupată în Îndreptarea legii a lui Matei Basarab, de S. G. Longinescu, 3. de tălmăcirea sa în franțuzește de A. Patrogneț. (Vol. I din Legi vechi românești și izvoarele lor). București, Carol Göbl, 1912. [Varianta din paranteză, urmată de indicația MUNT., reprezintă textul sau forma corespunzătoare din Îndreptarea legii].

PRAV. COND. (1780) = Pravilniceasca Condică (1780). Ediție critică. București, Editura Academiei, 1957. (Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris).

PRAV. GOV. = Pravila aceasta iaste direptătoriu de leage, tocmeala sfinților apostoli tocmite de zece săboară cătră aceasta și a preacuvioșilor părinți învățătorilor lumei. Tipăritu-s-au în Tipari prealuminatului domn Io Matei Basarab-Voievod a toată Țara Ungrovlahiei în Mănăstirea Govora, v leat 7148, iară de la nașterea lui Hristos 1640.

PRAV. GOV.2 = Pravila bisericească numită cea mică, tipărită mai întâi la 1640 în Mănăstirea Govora; publicată acum în transcripțiune cu litere latine de Academia Română [Editată de A. I. Odobescu]. București, Tipografia Academiei Române (Laboratorii români), 1884.

PRAVILA (1788) = Pravilă de obște asupra faptelor rele și a pedepsi[rii lor]. Tipărită în Vienna, cu tipariul lui Iosif de Kurțbec, 1788.

PRAVILA (1814) = Adunare cuprinzătoare în scurt din cărțile împărăteștilor pravile. Acum întâi tipărită... Alcătuită cu osteneala și osârdia boiarului Moldaviei Andronaki Donici. Iași, 1848.

PRAV. LUCACI = Pravila ritorului Lucaci. Text stabilit, studiu introductiv și indice de I. Rizescu, București, Editura Academiei, 1971.

PRAV. MOLD. = Carte românească de învățătură de la pravilele împărătești și de la alte giudeațe, cu zisa și cu toată cheltuiala lui Vasilie Voivodul. Iași, 1646.

PR. DRAM. = Primii noștri dramaturgi. Ediție îngrijită și glosar de Al. Niculescu. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1956]. (Clasicii români).

PR. DREPT = Principii de drept. București, Editura Științifică, 1959. (Ministerul Justiției).

PRECUP, P. = Emil Precup, Păstoritul în Munții Rodnei. Cluj, Inst. de Arte Grafice „Ardealul”, 1926. (Biblioteca „Dacoromaniei” Nr. 3).

PREDA, C. I. P. I–III = Marin Preda, Cel mai iubit dintre pământeni, [vol.] I–III. București, Editura Cartea Românească, 1980.

PREDA, D. = Marin Preda, Desfășurarea. Ediția II-a. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1954].

PREDA, DELIR. = Marin Preda, Delirul. București, Editura Cartea Românească, 1975.

PREDA, I. = Marin Preda, Intrusul. Roman. [București], Editura pentru Literatură, 1968.

PREDA, Î. = Marin Preda, Întâlnirea din pământuri. Nuvele. [București], Editura Cartea Românească, [1948].

PREDA, M. = Marin Preda, Moromeții. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1955].

PREDA, M. II = Marin Preda, Moromeții. II. [București], Editura pentru Literatură, 1967.

PREDA, M. S. = Marin Preda, Marele singuratic. București, Editura Cartea Românească, 1973.

PREDA, R. = Marin Preda, Risipitorii. [București], Editura pentru Literatură, [1962].

PREDETICI, D. = Anton Predetici Nasodi, Dictionarium trium linguarum. Germano-Latina et Daco-Romana. [Manuscris autograf din 1793; Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj, cota 457–459].

PRETORIAN, D. C. = Alexandru Pretorian, Noțiuni de drept constituțional și administrativ, pentru usul școalelor publice din țară. Edițiunea IV-a, corectată și adăogită. București, Alcalay, 1899.

PREV. ACCID. = Prescripțiuni tehnice pentru prevenirea accidentelor de muncă. București, 1949.

PRIBEAGUL, P. R. = Petru Tincra Pribeagul, Pietre rămase. (Contribuție la monografia județului Arad). București, Imprim. Națională, 1936.

PROBL. GEOGR. I–II = Probleme de geografie. Vol. I–II. [București], Editura Academiei, I: 1954, II: 1955.

PROBL. LIT. N. = Probleme ale literaturii noi în România. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1952].

PRODAN, I. I–III = Acad. D. Prodan, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVII-lea. Vol. I–III. București, Editura Academiei, 1967–1968.

PRODAN, R. H. I–II = D. Prodan, Răscoala lui Horea. Ediție nouă, revăzută. Vol. I–II. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1984.

PRODAN, S. = Acad. D. Prodan, Supplex Libellus Valachorum. Ediție nouă, refăcută. București, Editura Științifică, 1967.

PRODAN – BUIA, F. I. = I. Prodan – Al. Buia, Flora mică ilustrată a Republicii Populare Române. [Ediția a IV-a]. București, Editura Agrosilvică, [1961].

PROPĂȘIREA = [Propășirea]. Foaie științifică și literară. Iași, 1844.

PROT. – POP., N. D. = E. Protopopescu și V. Popescu, Nou dicționar portativ de toate zicerile radicale și streine reintroduse și introduse in limbă, coprinzând și termeni știențifici și literari. Volumul I–II. București, T. Teodorescu, 1862.

PSALT. = Psaltirea scheiană comparată cu celelalte psaltiri din sec. XVI și XVII traduse din slavonește. [1573–1578]. Edițiune critică de I. A. Candrea. I: Introducere. II: Textul și glosarele. București, Socec et Comp., 1916. (Comisia istorică a României). [Pentru variantele paralele citate se folosesc abrevierile editorului].

PSALT. (1651) = Psaltirea ce să zice cântarea a fericitului proroc și împărat David. Bălgrad (Alba- Iulia), 1651. [După glosarul întocmit de Ion Popp și publicat în „Jahresbericht”, III, p. 170–182].

PSALT. HUR. = Psaltirea Hurmuzaki. [cca. 1500–1510] [Manuscris de la începutul secolului al XVI-lea; Biblioteca Academiei Române, cota 3077].

PSALT. HUR.2 = Psaltirea Hurmuzaki [cca 1500–1510]. Studiu filologic, studiu lingvistic și ediție de Ion Gheție și Mirela Teodorescu. București, Editura Academiei Române, 2005.

PSALT. SCH. = Psaltirea scheiană (1482), publicată de prof. I. Bianu. Tomul I: Textul în facsimile și transcriere cu variantele din Coresi (1577). [1573–1578] București, Carol Göbl, 1889.

PSALT. VOR. = Constantin Gălușcă, Slavisch-rumänisches Psalterbruchstück [1551–1558]. Halle, 1913.

PUȘCARIU, C. S. = Sextil Pușcariu, Cercetări și studii. Ediție îngrijită de Ilie Dan. Prefață de G. Istrate. București, Editura Minerva, 1974.

PUȘCARIU, D. V. = Sextil Pușcariu, Călare pe două veacuri. Amintiri din tinerețe (1895–1906). [București], Editura pentru Literatură, 1968.

PUȘCARIU, ET. WB. = Dr. Sextil Pușcariu, Etymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache. I: Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen. Heidelberg, K. Winter, 1905.

PUȘCARIU, L. R. I–II = Sextil Pușcariu, Limba română. Vol. I: Privire generală. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1940. (Biblioteca enciclopedică); vol. II: Rostirea. [București], Editura Academiei, 1959.

PUȘCARIU, M. = Sextil Pușcariu, Memorii. Ediție de Magdalena Vulpe. Prefață de Ion Bulei. Note de Ion Bulei și Magdalena Vulpe. București, Editura Minerva, 1978.

PV = Poeziile Văcăreștilor, cu un studiu asupra poeților Văcărești de Al. Odobescu. București, 1908.

R

RALEA, F. = Mihail Ralea, Cele două Franțe. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1956].

RALEA, O. = Mihai Ralea, În Extremul Occident. Note de drum din Antile, California, Canada. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1955].

RALEA, S. T. I–III = Mihail Ralea, Scrieri din trecut. [Vol.] I–III. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă. I: În literatură, 1957; II: În filozofie, 1957; III: În literatură și filozofie, 1958.

RĂDULESCU, S. = Anton V. Rădulescu, Silvicultură generală. [București], Editura Agrosilvică, 1956.

RĂDULESCU-CODIN = C. Rădulescu-Codin, O seamă de cuvinte din Muscel, cu o introducere de dr. Gustav Weigand. Ediția I. Câmpulung, [1901].

RĂDULESCU-CODIN, Î. = C. Rădulescu-Codin, Îngerul românului Povești și legende din popor. București, Librăriile Socec & Comp., 1913. (Academia Română. Din viața poporului român, Culegeri și studii. XVII).

RĂDULESCU-CODIN, L. = C. Rădulescu-Codin, Legende, tradiții și amintiri istorice, adunate din Oltenia și din Muscel de... București, Librăriile Socec & Comp., 1910. (Academia Română. Din viața poporului român. Culegeri și studii. X).

RĂDULESCU-CODIN, L. P. I = C. Rădulescu-Codin, Literatura populară. [Vol.] I: Cântece și descântece ale poporului. Cu 50 arii populare. Ediție critică de Ioan Șerb și Florica Șerb. Studiu introductiv de Dan Simonescu. București, Editura Minerva, 1986 (Ediții critice de folclor).

RĂDULESCU-CODIN, L. TR. = C. Rădulescu-Codin, Literatură, tradiții și obiceiuri din Corbii-Mușcelului. București, Atelierele Grafice Cultura Națională, 1929. (Academia Română. Din viața poporului român. XXXIX).

RĂDULESCU-CODIN, M. N. = C. Rădulescu-Codin, Muscelul nostru. I: Comuna Corbi și locuitorii săi. Istoric și legende. Întindere, populațiune. Portul, cântece, obiceiuri. Situația economică. Lămuriri asupra rostului și cuprinsului monografiei județului și a celor 63 de comune. Cu hărți, vederi, figuri și arii populare. Câmpulung, N. Vlădescu, 1922.

RĂDULESCU-MOTRU, P. = Constantin Rădulescu-Motru, Personalismul energetic. [București], Editura Casei Școalelor, 1927.

RĂȘCANU, L. = Petru Rășcanu, Lefile și veniturile boierilor Moldovei în 1776. Document de la Grigore A. Ghica Vv., publicat cu o introducere de... Iași, Tipografia Națională, 1887.

RÂMNICEANU = [Naum Râmniceanu, Introducere în gramatica grecească și românească]. [Manuscris grecesc și românesc din 1805; Biblioteca Academiei Române, cota 1492].

RÂMNICEANU, H. = Naum Râmniceanu, Hristoitie. [Manuscris românesc și grecesc de la începutul secolului al XIX-lea; Biblioteca Academiei Române, cota 1487].

RÂND. JUD. = Rânduiala judecătorească de obște. Pentru Bohemie, Moravie, Silesie, Austrie de jos de enț și de sus de enț, dimpreună cu hotarăle ei împreunată... Vienna, Iosif de Curțbec, 1787.

RÂND. N. = Rânduiala despre neutralitate. Sibiu, 1803. [Foaie volantă].

RÂNDUIALA = Rânduiala căsătoriilor. Sibiu, 1786. [Foaie volantă].

REBREANU, I. = Liviu Rebreanu, Ion. Roman. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1955].

REBREANU, N. = Liviu Rebreanu, Trei nuvele. București, Cultura Națională, [1924].

REBREANU, NUV. = Liviu Rebreanu, Nuvele. [București], Editura Tineretului, 1957.

REBREANU, O. I ș. u. = Liviu Rebreanu, Opere I ș.u. Text ales și stabilit, note, comentarii și variante de Niculae Gheran și Nicolae Liu. Studiu introductiv de Al. Piru. [București], Editura pentru Literatură și apoi Editura Minerva, 1968 ș.u.

REBREANU, P. S. = Liviu Rebreanu, Pădurea spânzuraților. Roman. Ed. II. București, „Cartea Românească”, [1922].

REBREANU, R. I–II = Liviu Rebreanu, Răscoala. Roman. Volumul I–II. [București], Editura „Adevărul”, [1932].

REG. ORG. = Regulamentul organic [al Țării Românești]. București, 1832.

REG. ORG. MOLD. = [Regulamentul organic al Moldovei]. [Manuscris din 1831; Biblioteca Universității din Iași, cota VI – 61].

REG. SCOLAST. = Regulele școlasticești, care sânt orânduite și așezate pentru ținerea și procopseala școalelor românești celor din Țara Ungurească și din părțile ei împreunate. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungurești, 1806.

REG. SHOLAST. = Regulele sholastice, care sânt orânduite și așezate pentru ținerea și procopseala shoalelor românești celor din Țara Ungurească și din părțile ei împreunate. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungurești, 1816.

REGULAMENT = Regulament ostășesc pentru miliția pământenească a prințipatului Valahiii [București, 1832].

REGUL. ORG. = Regulamentul organic, întrupat cu legiuirile din anii 1831, 1832 și 1833, și adăogat, la sfârșit, cu legiuirile de la anul 1834 până acum, împărțite pe fiecare an, precum și cu o scară deslușită a materiilor. Acum a doua oară tipărit. București, tipărit la pitarul Z. Carcalechi, 1847.

REGUL. ORG. MOLD. = Regulamentul organic a Prințipatului Moldovei. Ieși, Tipografia Albinei, 1837.

RESMERIȚĂ, D. = Alexandru Resmeriță, Dicționarul etimologico-semantic al limbei române. Craiova, Institutul de Editură „Ramuri”, 1924.

RETEGANUL, CH. = Ion Pop-Reteganul, Cine nu știe striga, cetească cartea asta, adecă chiuituri de care strigă feciorii..., adunate din popor de... Edițiunea II. Gherla, A. Todoran, 1897.

RETEGANUL, P. I–V = Ioan Pop-Reteganul, Povești ardelenești. Culese din gura poporului de... Partea I–V. Brașov, Editura Librăriei Nicolae Ciurcu, 1888.

RETEGANUL, P. P. = I. Pop-Reteganul, Povești din popor. Sibiu, 1895.

RETEGANUL, TR. = Ion Pop-Reteganul, Trandafiri și viorele. Poesii populare culese și ordinate de... Edițiunea II, amplificată. Gherla, „Aurora”, 1891.

RET. ROM. = Retorica românească. Antologie, Ediție îngrijită, prefață și note de Mircea Frînculescu. București, Editura Minerva, 1980.

REȚ. HOL. = Rețetă pentru boala ce să numește holera morbus. [Iași], 1831. [Foaie volantă].

REȚ. MED. = [Rețete medicale și descântece]. [Manuscris din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea; Biblioteca Academiei Române, cota 1320].

REV. CRIT. I ș. u. = Revista critică literară. Director Ar. Densușianu. Iași. Anul I (1893) ș.u.

REV. IST. I ș. u. = Revista pentru istorie, arheologie și filologie, sub direcțiunea lui Gregoriu G. Tocilescu. București. Anul I (1893) ș.u.

REV. NOUĂ I ș. u. = Revista nouă. Director B. P. Hasdeu. București. Anul I (1888) ș.u.

REV. PĂD. XXVII = Revista pădurilor. Tom. XXVII. Sibiu, 1895.

RF I–II = Revista filologică. Organ al Cercului de studii filologice de pe lângă Facultatea de Filozofie și Litere din Cernăuți. Director Al. Procopovici. Cernăuți. Vol. I–II, 1927–1928.

RL = România liberă. București, 1952 ș.u.

ROGOZ, E. = Ion Rogoz, Ecologia faunei acvatice din Câmpia Olteniei. București, Editura Academiei, 1979.

ROMANESCU, ZEȚ. = Vasile Romanescu, Istoria unei cărți. I: Zețarul. București, „Cartea Românească”, 1934.

ROMANIA = Romania. [Ziar]. București, ianuarie–decembrie 1838.

ROMANO, B. I. = Dionisie Romano, Bibliotica tinerilor începători sau culegere de întâile cunoștințele trebuincioase pentru învățătura copiilor ce încep a ceti. Tradusă din franțozește de ierodiaconul... București, tipărită la Zaharia Carcalechi. Partea 1:1837; partea a II-a: 1838.

ROMÂNIA LITERARĂ = România literară. Săptămânal de literatură și artă. Anul I (1968) ș.u.

ROMÂNUL (18...) = Românul. Ziariu politic, comercial, literar. București. Anul I (1857) ș.u.

ROMÂNUL GLUMEȚ = Românul glumeț. Basme, legende, tradițiuni, orațiuni de Anul Nou, de nuntă, cântece populare vechi, ghicitori, povestea vorbii sau proverburi etc. Partea I: Proverburi și ghicitori. București, Tipografía Thiel & Weiss, 1874.

ROM. LIT. = România literară. Foaie periodică, sub direcția d-lui V. Alecsandri. Iași, Tipografia Franco-Română, 1855.

ROSETTI, B. = Alexandre Rosetti, Lettres roumaines de la fin du XVI-e et du début du XVII-e siècle tirées des archives de Bistritza (Transylvanie), publiées par... București, Socec et Co., 1926. (Institutul de Filologie și Folclor).

ROSETTI, I. L. R. = Al. Rosetti, Istoria limbii române. De la origini până la începutul secolului al XVII-lea. Ediție definitivă. [București], Editura Științifică și Enciclopedică, 1986.

ROSETTI, I. L. R. I = Alexandru Rosetti, Istoria limbii române. I. Limba latină. Ediția a treia, revăzută și adăugită. București, Editura Științifică, 1960.

ROSETTI, I. SL. = Acad. Al. Rosetti, Influența limbilor slave meridionale asupra limbii române (sec. VI–XII). București, Editura Academiei, [1954].

ROSETTI, L. R. I–IV, VI = A1. Rosetti, Istoria limbii române. [Vol.] I–IV, VI. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1938–1946.

ROSETTI, S. L. = Acad. Al. Rosetti, Studii lingvistice. [București], Editura Academiei, 1955.

ROSETTI – BYCK, G. = Al. Rosetti – J. Byck, Gramatica limbii române. Ediția a doua revăzută și adăogită. București, Editura Universul, 1945.

ROSETTI – CAZACU, I. L. R. I = Acad. Al. Rosetti – B. Cazacu [– Liviu Onu], Istoria limbii române literare. [Vol.] I. De la origini până la începutul secolului al XIX-lea București, Editura Științifică, 1961.

ROSETTI – CAZACU – ONU, I. L. R.2 = Al. Rosetti – B. Cazacu – Liviu Onu, Istoria limbii române literare. Ediția a doua, revăzută și adăugită. București, Editura Minerva, 1971.

C. A. ROSETTI, C. = C. A. Rosetti, Ceasurile de mulțumire ale lui... București, Tipografia curții a lui Fred. Walbaum, 1843.

C. A. ROSETTI, N. I. = C. A. Rosetti, Note intime 1844–1859, scrise zilnic... Adnotate și publicate de Vintilă C. A. Rosetti. Vol. I. 1844–1846. București, 1902. (Pagini din trecut).

ROȘCA, E. T. = D. D. Roșca, Existența tragică. Încercare de sinteză filozofică. Ediție definitivă. București, Editura Științifică, 1968.

RT = Romanul Troadei. [Manuscris din 1766; Biblioteca Academiei Române, cota 2183].

RUDOW, XVII–XIX, XXII = W. Rudow, Neue Belege zu türkischen Lehnwörter im Rumänischen (In „Zeitschrift für romanische Philologie”, Halle, vol. XVII–XIX). Neue Belege zu rumänischen Wörtern nichttürkischen Herkunft (ib., vol. XXII).

RUS, I. I–III = Ioan Rus, Icoana pământului sau carte de gheografie. Tom. I–III. Blaj, Tipografia Seminariului, 1842.

RUSET, E. = [Corneille], Eraclie, împărat al Răsăritului. Tragedie în cinci acturi de Corneil și tradusă din franțozește de D. I. Roset. [f.l.], [f.t], 1831.

RUSET, Z. = Molière, Zgârcitul. Comedie în cinci acte de la... Tradusă de I. Ruset. București, Tipografia lui I. Eliad, 1836.

RUSSO, S. = Alexandru Russo, Scrieri. Publicate de Petre V. Haneș. Edițiunea Academiei Române. București, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1908.

RUSSU, L.T. = I. I. Russu, Limba traco-dacilor. [București], Editura Academiei, 1859.

S

S = Steaua. Revistă a Uniunii Scriitorilor din România. Cluj. Anul I (1954) ș.u.

SADOVEANU, A. L. = Mihail Sadoveanu, Aventură în lunca Dunării. [București], Editura Tineretului, 1954.

SADOVEANU, B. = Mihail Sadoveanu, Baltagul. Roman. București, Editura „Cartea Românească”, [1930].

SADOVEANU, D. = Mihail Sadoveanu, Dureri înăbușite. București, „Minerva”, 1904.

SADOVEANU, D. P. = Mihail Sadoveanu, Divanul persian. Poveste orientală. București, Editura „Cartea Românească”, [1946].

SADOVEANU, E. = Mihail Sadoveanu, Evocări. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1954]. (Studii literare).

SADOVEANU, F. J. = Mihail Sadoveanu, Frații Jderi. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1953.

SADOVEANU, Î. A. = Mihail Sadoveanu, Împărăția apelor. Ediție revăzută. București, Editura „Cartea Românească”, [1947].

SADOVEANU, M. = Mihail Sadoveanu, Mormântul unui copil. București, „Minerva”, 1906.

SADOVEANU, M. C. = Mihail Sadoveanu, Mitrea Cocor. Ediția a II-a. [București], Editura pentru Literatură și Artă a Uniunii Scriitorilor, 1950.

SADOVEANU, N. F. = Mihail Sadoveanu, Nada Florilor. Amintirile unui pescar cu undița. [București], Editura Tineretului, 1951.

SADOVEANU, N. P. = Mihail Sadoveanu, Nicoară Potcoavă. Povestire istorică. [București], Editura Tineretului, [1952].

SADOVEANU, O. I–XXII = Mihail Sadoveanu, Opere. Vol. I–XVIII. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1954–1959; [vol.] XIX–XXII. București, Editura pentru Literatură [1964–1967] și apoi Editura Minerva [1964–1973].

SADOVEANU, O. L. = Mihail Sadoveanu, Ostrovul lupilor. București, Editura „Cartea Românească”, [1941].

SADOVEANU, P. = Mihail Sadoveanu, Povestiri. București, Editura „Minerva”, 1904.

SADOVEANU, P. C. = Mihail Sadoveanu, Poezia cimiliturilor. [București], Editura pentru Literatură și Artă a Uniunii Scriitorilor din România, [1949]. (Cartea poporului, 62).

SADOVEANU, P. M. = Mihail Sadovenu, Păuna Mică. București, Editura [Cartea Românească], [1948].

SADOVEANU, P. S. = Mihail Sadoveanu, Povestiri de seară. București, „Minerva”, 1910.

SADOVEANU, Ș. = Mihail Sadoveanu, Șoimii. Roman. București, „Minerva”, 1904.

SADOVEANU, T. F. = Mihail Sadoveanu, Trenul fantomă. Roman. București, [f.e.], 1906.

SADOVEANU, V. F. = Mihail Sadoveanu, Valea Frumoasei. Ediția a III-a. București, Editura „Cartea Românească”, [1947].

SADOVEANU, Z. C. = Mihail Sadoveanu, Zodia cancerului. Roman istoric. București, Editura „Cartea Românească”, [1946].

I. M. SADOVEANU, S. = Ion Marin Sadoveanu, Sfârșit de veac în București. Ediție îngrijită de I. Oprișan. Repere istorico-literare de Ana-Maria Sireteanu. București, Editura Minerva, 1975.

SAHIA, N. = Alexandru Sahia, Nuvele. [București], Editura de Stat, [1948].

SAHIA, S. A. = Alexandru Sahia, Scrieri alese. Cu un cuvânt înainte de G. Macovescu și o postfață de Pompiliu Marcea. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1960.

SAHIA, U.R.S.S. = Alexandru Sahia, U.R.S.S. azi. [Craiova], Editura „Ramuri”, [1935].

SALA, I. E. L. R. = Marius Sala, Introducere în etimologia limbii române. București, Editura Univers Enciclopedic, 1999.

SANDU-ALDEA, A. M. = C. Sandu-Aldea, Ape mari. Nuvele și schițe. București, „Minerva”, 1910.

SANDU-ALDEA, D. N. = C. Sandu-Aldea, Două neamuri. Roman. București, „Minerva”, 1906.

SANDU-ALDEA, D. P. = C. Sandu[-Aldea], Drum și popas. Note de drum Schițe. București, „Minerva”, 1904.

SANDU-ALDEA, S. = Constantin Sandu[-Aldea], Selecțiunea metodică a cerealelor și bazele științifice ale selecțiunii. București, „Minerva”, 1907.

SANDU-ALDEA, U. P. = C. Sandu-Aldea, În urma plugului. Nuvele și schițe. București, „Minerva”, 1905.

SANIELEVICI, R. = Prof. Alex. Sanielevici, Radioactivitatea. (Fenomene și legi generale). Vol. I. [București], Editura Academiei, 1956.

SAVA, DOC. I–II = Aurel V. Sava, Documente putnene. Publicate cu un studiu introductiv de... Prefață de prof. N. Iorga. [Vol.] I–II. Chișinău, 1929–1931.

SĂGHINESCU, S. = V. Săghinescu, Scrutare Dicționarului universal al limbei române, de Lazăr ȘĂINEANU... Iași, 1898.

SĂGHINESCU, V. = V. Săghinescu, Vocabular românesc de vreo câteva mii cuvinte, cu o critică minuțioasă și cu îndreptar erorilor „Dicționarului universal al limbei române ” de Lazăr ȘĂINEANU etc. Iași, 1901–1902.

SĂM. I ș. u. = Sămănătorul. Revistă literară săptămânală. București. Anul I (1901) ș.u.

SĂULESCU, GRAM. ROM. I–III = Gh. Săulescu, Gramatică românească sau observații grămăticești asupra limbei românești. Pentru școalele normale și ghimnaziale. Partea I–ia etimologhică, II sintactică, III de prosodia limbei românești și de versificație, la care s-au adaos mai multe exempluri de versuri. Iași, Tipografia Sfintei Mitropolii, partea I–II: 1833; partea a III-a: 1834.

SĂULESCU, HR. I–II = Gh. Săulescu, Hronologhia și istoria universală. Prelucrată pe scurt de... Tom. I–II. Ieși, 1837.

SĂULESCU, Î. = Gh. Săulescu, Întâiele cunoștințe de litere și de idei, pentru tinerimea școalelor începătoare. Ieși, Tipografia Albinei, 1832.

SĂVULESCU, M. U. I–II = Acad. Traian Săvulescu, Monografia uredinalelor din Republica Populară Română. [Vol.] I–II. [București], Editura Academiei, 1953. (Academia Română).

SĂVULESCU, PAT. VEG. = Acad. Traian Săvulescu, Patologia vegetală. Generalități, fitoterapie, viroze și bacterioze. [București], 1946–1947. [Curs litografiat].

SĂVULESCU, USTIL. I–II = Prof. Tr. Săvulescu, Ustilaginalele din Republica Populară Română. [Vol.] I–II. [București], Editura Academiei, 1957. (Academia Română).

SB = Scrisul bănățean. Revistă a Uniunii Scriitorilor din România. Timișoara. Anul I (1949) ș.u.

S. BĂRB. = D. I. Sebeni, Sculamentul bărbaților și femeilor, cu doctoriile sale apărătoare și lecuitoare. București, Tipografia lui Eliad, 1837.

SBIERA, F. S. = Dr. Ion G. Sbiera, Familia Sbiera, după tradițiune și istorie și Amintiri din viața autorului. Cernăuți, R. Eckhardt, 1899.

SBIERA, P. = Ion al lui G. Sbiera, Povești poporale românești. Din popor luate și poporului date de... Cernăuți, Editura Proprie, Tipografia Arhiepiscopală, 1886.

SCARĂ = Scară a cuvintelor celor streine și celor făcute din firea limbii, care cuvinte au cerut neapărat trebuința a să metahirisi în alcătuirea pravililor. În Iașul Moldaviei, 1815.

SCAVINSCHI, M. = Cr. W. Hufeland, Macroviotică sau metodul a lungi viața ominiască. Alcătuită prin... Acum întâia oară tradusă din limba ghermană întru această română prin spițăriul D. Scavenschii. [Manuscris de la începutul secolului al XIX-lea; Biblioteca Academiei Române, cota 409].

SCAVINSCHI, O. = D. Scavinschi, Odă din partea opștiei întru slava nunții luminării sale prințesii Elenco Sturza, ce să prăznuiește astăzi, octomvrii 18. Anul 1825. [2 foi].

SCÂNTEIA = Scânteia. [București ], 1952 ș.u.

SCL = Studii și cercetări lingvistice. [București], Editura Academiei. Institutul de Lingvistică din București. Anul I (1950) ș.u.

SCLF = Studii și cercetări de istorie literară și folclor. București, Editura Academiei Române. Anul I (1952) ș.u.

SCRIBAN, D. = August Scriban, Dicționaru limbii românești. (Etimologii, înțelesuri, exemple, citațiuni, arhaizme, neologizme, provincializme). Edițiunea întâia. Iași, Institutul de Arte Grafice „Presa Bună”, 1939.

S. C. ȘT. (CLUJ) = Studii și cercetări științifice. Academia Română. Filiala Cluj. Anul I (1950) ș.u.

S. C. ȘT. (Iași) = Studii și cercetări științifice. Filologie. Academia Română. Filiala Iași. Anul I (1950) ș.u.

SCURTU, T. = Vasile Scurtu, Termenii de înrudire în limba română. București, Editura Academiei, 1966.

SEBASTIAN, J. = Mihail Sebastian, Jocul de-a vacanța. București, Editura pentru Literatură, 1964.

SEBASTIAN, T. = Mihail Sebastian, Opere. Teatru, București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1946.

SERRURIE, P. = Grigorie Serrurie, Collecțiune de poezii scrise în esiliŭ. București, Imprimeria Nifon Mitropolitul, 1858.

SEVASTOS, C. = Elena Didia Odorica Sevastos, Cântece moldovenești. Iași, Tipografia Națională, 1888.

SEVASTOS, N. = Elena Sevastos, Nunta la români. Studiu istorico-etnografic-comparativ. (Edițiunea Academiei Române). București, Tipografia Carol Göbl, 1889.

SEVASTOS, P. = Elena D. O. Sevastos, Povești. Iași, Editura Librăriei Frații Șaraga, [1892]. (Colecțiunea Șaraga. No. 1).

SEVERIN, S. = C. I. V. Severin, Sinonimele limbii române cu radicali diferiți în raport mai cu seamă la lucrurile divine, la cult și la terminologia eclesiastică. Vol. I. Iași, „Viața Românească”, 1923.

SFC I–VI = Studii și materiale privitoare la formarea cuvintelor în limba română. Vol. I–III. [București], Editura Academiei. Vol. I: 1959; vol. II: 1961; vol. III: 1962. (Institutul de Lingvistică din București); vol. IV–V. [București], Editura Academiei, 1967–1969; vol. VI [București], Editura Academiei, 1972.

SG I–III = Studii de gramatică. Vol. I–III. [București], Editura Academiei. Vol. I: 1956; vol. II: 1957; vol. III: 1961. (Institutul de Lingvistică din București).

SIBINEANU, C. = Ioan Sibineanu, Despre vestita cometa anului 1834 și despre sistema soarelui. Traduse de... Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1833.

SIHLEANU, A. = Al. Sihleanu, Armonii intime. București, Imprimeria lui Ferdinand Om, 1857.

SIMA, M. = Gr. Sima al lui Ion, Materialuri de limbă. (În: „Revista pentru istorie, arheologie și filologie”, vol. II, 183 ș.u.).

SIMB. PL. = Petru Moaler, Simbolul plinelor de bucurie simțiri... Buda, Tipariul Crăieștii Universitate din Pesta, 1829.

SIMION DASC., LET. = Simion Dascălul, Letopisețul Țării Moldovei până la Aron Vodă (1359–1595), întocmit după Grigorie Ureche, vornicul, Istratie logofătul și alții... Ediție de Const. Giurescu, cu o prefață de I. Bogdan. București, Socec et Co., 1916 (Comisia istorică a României).

SIMION, D. P. = Eugen Simion, Dimineața poeților. Eseu despre începuturile poeziei române. București, Editura Cartea Românească, 1980.

SIMION, S. R. I–IV = Eugen Simion, Scriitori români de azi. București, Editura Cartea Românească, I: 1974; II: 1976; III: 1984; IV: 1989.

SIMIONESCU, FL. = Prof. I. Simionescu, Flora României. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1939. (Biblioteca enciclopedică).

SIMIONESCU, F. R. = Prof. I. Simionescu, Fauna României. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1938. (Biblioteca enciclopedică).

SINDIPA (1703) = Sindipa filozoful. [Manuscris din 1703; Biblioteca Academiei Române, cota 1436].

SINDIPA (1786) = Istoria lui Sindipa. [Manuscris din 1786; Biblioteca Academiei Române, cota 830].

SION, C. = Gh. Sion, Ceasurile de mulțemire a lui... Iași, Cantora Foaiei Sătești, 1844.

SION, F. = George Sion, 101 Fabule. București, Imprimeria Națională, Intr. C. N. Rădulescu, 1869.

SION, M. = A. de Lamartine, Moartea lui Socrat. De... Tradusă de Gheorghe Sion. Iași, Tipografia Institutului Albinei, 1847.

SION, P. = G. Sion, Proză. Suvenire contimpurane. Ediție îngrijită, cu un studiu introductiv, glosar și note de Radu Albala. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1956. (Biblioteca pentru toți).

SION, POEZII = George Sion, Din poesiile lui... București, Imprimeria Națională Iosif Romanov et Comp., 1857.

SIROE = [Metastasio, Siroe]. [Traducere manuscrisă din neogreacă, din 1784; Biblioteca Academiei Române, cota 181].

SIROIU = [Metastasio], Siroiu, [Traducere manuscrisă din neogreacă, de la începutul secolului al XIX-lea; Biblioteca Academiei Române, cota 3454].

SLAVICI, N. I–II = Ioan Slavici, Novele. Vol. I–II. București, Editura Librăriei Socec. Vol. I: 1892; vol. II: 1896.

SLAVICI, O. I–II = Ioan Slavici, Opere. Vol. I: Nuvele. Vol. II: Mara. [București]. Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1952.

SLAVICI, O.2 I–XIV = Ioan Slavici, Opere. Sub îngrijirea unui colectiv. Prefață de D. Vatamaniuc. [Vol.] I–II, București, Editura pentru Literatură, 1967; [vol.] III–XIV, București, Editura Minerva, 1970–1987 (Scriitori români).

SLAVICI, P. = Ioan Slavici, Pădureanca. Novelă. Sibii, Tipariul Tipografiei Archidiecezane, 1884. (Biblioteca poporală a „Tribunei”. Nr. 1).

SLAVICI, V. P. = I. Slavici, Vatra părăsită. Nuvelă din popor. București, Editura „Minerva”, 1900.

SLĂTINEANU, A. = [Metastasio], Ahileus la Schiro. Fapta lui chir Metastazie, chesaricescului poetic. Acum întăi tălmăcită de pe grecie de cătră dumnealui Iordache Slătinean, vel paharnic, în Bucureștii Țării Rumunești, la a[nul] 1797, iară la sfârșit s-au adăugat Istoria lui Sofronim... Sibii, Tipografia lui Martin Hohmaister.

SLOV. = Bucvar sau începere de învățătură celor ce vor să învețe carte cu slove slovenești, ce s-au tipărit acum întâi, cu porunca Preaosfințitului mitropolit al Moldovii kir Iacov, în Sfânta Mitropolie, în Iași. Leat 1755.

SNOAVA, I–IV = Snoava populară românească. [Vol.] I–IV. Ediție critică de Sabina-Cornelia Stroescu. Prefață de Mihai-Alexandru Canciovici. București, Editura Minerva, 1984–1989 (Ediții critice de folclor – genuri).

SOARE, MAȘ. = D. D. Soare, Elemente de mașini. București, Institutul de Documentare Bibliografie și Editură Tehnică, 1949.

SOBARU, EC. PLAN. = Al. Sobaru, Economia și planificarea comerțului socialist în R.P.R. București, Editura Științifică, 1957.

SOB. HRIS. = Sobornicescul Hrisov (1785, 1835, 1839). Ediție critică. [București], Editura Academiei, 1958. (Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris. IV).

SORBUL, T. = Mihail Sorbul, Teatru. Prefață de Florin Tornea. [București], Editura pentru Literatură, 1963.

SORESCU, D. = Marin Sorescu, Descântoteca. Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1976.

SORESCU, I. = Marin Sorescu, Iona. (Teatru). [București], Editura pentru Literatură, 1968.

SORESCU, L. L. I–V = Marin Sorescu, La Lilieci. Poeme. [Cartea I] București, Editura Eminescu, 1973. [Cartea a II-a] București, Editura Cartea Românească, 1977. [Cartea a III-a] București, Editura Cartea Românească, 1980. [Cartea a IV-a] Craiova, Scrisul Românesc, 1988. [Cartea a V-a] București, Editura Creuzet, 1995.

SORESCU, P. = Marin Sorescu, Poeme. Versuri. [București], Editura pentru Literatură, 1965.

SORESCU, S. = Marin Sorescu, Singur printre poeți. Parodii. [București], Editura pentru Literatură, 1964.

SORESCU, U. = Marin Sorescu, Unde fugim de-acasă? (Aproape teatru, aproape poeme, aproape povești). [București], Editura Tineretului, [1966].

SOVEJA, O. = Soveja [= S. Mehedinți], Oameni de la munte. Ediția II. București, Socec, 1921.

SP I–II = Gheografia sau scrierea pământului. Întocmită după orânduiala cea mai nouo, așezată pentru 4 părți ale pământului, adecă: Europa, Asia, Africa, America, cu tot cuprinsul lor. Acum întâi... tălmăcită și dată afară la lumină. Tomul I–II. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1814[–1815].

SPIC. I–IV = Spicuitorul moldo-român. Jurnal scientific, literar și industrial, rediguit de o soțietate de literați. Iașii, Institutul Albinei, 1841.

SPORTUL = Sportul. Ziar al Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport. [București], 1968 ș.u.

SP. POP. = Sportul popular. București, 1959 ș.u.

STAMATI, D. = Pah. T. Stamati, Disionăraș românesc de cuvinte tehnice și altele greu de înțeles. Întâia ediciune. Iași, Tipografia Buciumului Român, 1851.

STAMATI, F. = Teodor Stamati, Fizica elementară pentru clasele colegiale din Prințipatul Moldovei. Compilată după F. Crișu de... întăia ediție. Iași, Tipografia Institutului Albinei, 1849.

STAMATI, M. = T. Stamati, Manual de istoria naturală, prescurtat pentru tinerimea românească. Ieși, Institutul Albinei, 1841.

STAMATI, V. = Pah. Teodor Stamati, Vocabulariu de limba germană și română, cu adăogirea celor mai obicinuite și în conversăciune primite cuvinte străine. Iașii, Tipografia Buciumului Român, 1852.

C. STAMATI, G. = Florian, Galatia. Tragodie păstoriască a domnului... tălmăcită de pe limba grecească pe limba moldovinească de Constantin Stamate. Ieși, 1808. [Manuscris; Biblioteca Academiei Române, cota 3502].

C. STAMATI, P. = N. Nicoleanu, Poezii și proză. Vasile Cârlova, Poezii. C. Stamati, Poezii și proză. Publicație îngrijită de G. Bogdan-Duică. București, „Minerva”, 1906. (Biblioteca scriitorilor români).

C. STAMATI, POV. = C. Stamati, Povestea povestelor. Iași, Cantora Foaiei Sătești, 1843.

STANCU, C. = Zaharia Stancu, Clopotul de aur. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1939.

STANCU, D. = Zaharia Stancu, Desculț. Roman. Ediția a IV-a. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1952].

STANCU, M. I. = Zaharia Stancu, Ce mult te-am iubit. [București], Editura pentru Literatură, 1968.

STANCU, P. S. = Zaharia Stancu, Poeme simple. 1923–1943. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1957.

STANCU, R. A. I–V = Zaharia Stancu, Rădăcinile sunt amare. [Vol.] I–V. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1958–1959].

STANCU, Ș. = Zaharia Stancu, Șatra. Roman. Ediția a II-a. [București], Editura pentru Literatură, 1969.

STANCU, U.R.S.S. = Zaharia Stancu, Călătorind prin U.R.S.S. Note și impresii de drum. Ediția a doua. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1951].

STĂNCESCU, B. = Dumitru Stăncescu, Basme, culese din gura poporului. Cu o prefață de Ionnescu-Gion. București, Haimann, 1892.

STĂNESCU, C. R. = Nichita Stănescu, Cartea de recitire. [București], Editura Cartea Românească, [1972].

STĂNESCU, D. S. = Nichita Stănescu, În dulcele stil clasic. București, Editura Eminescu, 1970.

STĂNESCU, O. C. I–II = Nichita Stănescu, Ordinea cuvintelor, vol. I–II. Cuvânt înainte de Nichita Stănescu. Prefață și ediție de Alexandru Condeescu, Editura Cartea Românească, București, 1985.

STĂNESCU, R. = Nichita Stănescu, Respirări. București, Editura Sport – Turism, 1982.

STĂNILOAE, O. = Dumitru Stăniloae, Ortodoxie și românism. Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1939.

STĂNOIU, C. I. = Damian Stănoiu, Călugări și ispite. Scene din viața mănăstirilor. București, Editura „Cartea Românească”, [1928].

STEAUA (18...) = Steaua Dunării. Jurnal politic, literar și comercial. Sub redacția lui M. Kogălniceanu. Iași. Anul I (1855) ș.u.

STEINHARDT, J. = N. Steinhardt, Jurnalul fericirii. Ediție îngrijită și postfață de Virgil Ciomoș. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1991.

STERE, S. = C. Stere, Scrieri. Ediție, studiu introductiv și note de Z. Ornea. [București], Editura Minerva, 1979.

STERESCU, N. = St. Sterescu, Nărojii. (Poveste populară din Gorj, cu note lingvistice). (În revista „Convorbiri literare”, XLVI 1912, p. 1044–1055 și 1164–1168).

ST. INST. = [D. Țichindeal], Arătare despre starea acestor nouă întroduse sholasticesti instituturi ale nației românești, sârbești și grecești. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungurești din Peșta, 1813.

STÎNCĂ, MED. SOC. = Ștefan Stîncă, Mediul social ca factor patologic, cu un studiu introductiv și adnotări de Samuil Iszak. [București], Editura Academiei, 1956.

ST. LEX. = [Grămăticul Staicu], Lexicon slavo-român. [Manuscris de pe la 1660; Biblioteca Academiei Române, cota 312].

STOIAN, PĂST. = I. Stoian, Păstoritul în Râmnicul Sărat. (În revista „Grai și suflet”, VI 1934).

STOICA, VÂN. = Coriolan Stoica, Călăuza vânătorului. Cluj, „Cartea Românească”, 1937.

N. STOICA, C. B. = Nicolae Stoica de Hațeg, Cronica Banatului. Studiu introductiv, ediție, glosar și indice de Damaschin Mioc. Ediția a 2-a revăzută. Timișoara, Editura Facla, 1981.

STOICESCU, C. S. = Nicolae Stoicescu, Curteni și slujitori. Contribuții la istoria armatei române. București, Editura Militară, 1968.

STOICESCU, D. = Nicolae Stoicescu, Dicționar al marilor dregători din Țara Românească și Moldova. Sec. XIV–XVII. București, Editura Enciclopedică Română, 1971.

STOICESCU, S. D. = Nicolae Stoicescu, Sfatul domnesc și marii dregători din Țara Românească și Moldova (Sec. XIV–XVII). București, Editura Academiei, 1968.

STOILOV, T. F. = Acad. S. Stoilov, Teoria funcțiilor de o variabilă complexă. Vol. I: Noțiuni și principii fundamentale. [București], Editura Academiei, 1954.

STREINU, L. U. = Vladimir Streinu, Studii de literatură universală. Ediție întocmită și prefațată de George Muntean. București, Editura Univers, 1973.

STREINU, P. C. I–III = Vladimir Streinu, Pagini de critică literară. [Vol.] I–II. București, Editura pentru Literatură, 1968; [Vol.] III. Ediție alcătuită de George Muntean. București, Editura Minerva, 1974.

STREINU, V. M. = Vladimir Streinu, Versificația modernă. Studiu istoric și teoretic asupra versului liber. București, Editura pentru Literatură, 1966.

STUDII = Studii. Revistă de știință, filozofie, arte. București. Anul I (1948) ș.u.

STURDZA, M. N. = Dimitrie A. Sturdza, Memoriu asupra numismaticei românești. București, Tip. Soc. Academice Române, 1878. (Extract din „Columna lui Traian”, 1877, no. 10–11).

STURDZA, N. = Dimitrie Sturdza, Numismatica română. București, Tipografia Națională C. N. Rădulescu, 1878.

SȚ = Cei de obște articuli pentru soțietățile și țehurile de supt crăimea Ungariei. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungurești, 1813.

SUCEVEANU, I. A. I–IV = W. Robertson, Istoria Americii. [Traducere din grecește de C. Suceveanu. În patru volume manuscrise, Iași, 1818–1920; Biblioteca Universității din Iași, cota III – 23].

SUCIU, S. = Moise Suciu, Semnul bucuriei și a poftei inimei... Buda, Tipariul Crăieștii Universitate din Pesta, 1829.

SUFL. OLT. I ș. u. = Suflet oltenesc. Culegeri și cercetări folcloristice. Anul I (1927) ș.u.

Ș

ȘA I–II = Școala Ardeleană. [Vol.] I–II. Ediție critică, note, bibliografie și glosar de Florea Fugariu. Introducere de Dumitru Ghișe și Pompiliu Teodor. București, Editura Minerva,1983.

ȘANDRU, F. = Dumitru Șandru, Folclor românesc. Ediție îngrijită de Tudora Șandru Olteanu. Prefață de Ovidiu Bîrlea. București, Editura Minerva, 1987.

ȘANDRU – BRÎNZEU, JINA = D. Șandru și F. Brînzeu, Printre ciobanii din Jina. București, Socec, 1934. (Extras din revista „Grai și suflet”, vol. V, VI).

ȘĂINEANU = Lazăr ȘĂINEANU, Dicționar universal al limbii române. Craiova, [1896].

ȘĂINEANU2 = Lazăr ȘĂINEANU, Dicționar universal al limbii române. A doua edițiune cu totul prelucrată și adăugită. Craiova, Institutul de Editură „Samitca”, I. Samitca și D. Baraș, 1908.

ȘĂINEANU, D. U. = Lazăr ȘĂINEANU, Dicționar universal al limbei române. A opta edițiune. Revăzut și adăogit la ediția VI-a. Ortografia Academiei Române. [Craiova], Editura „Scrisul Românesc”, [1930].

ȘĂINEANU, Î. = Lazăr ȘĂINEANU, Încercare asupra semasiologiei limbei române. Studii istorice despre transițiunea sensurilor. Cu o alocuțiune-prefață de B. P. Hasdeu. București, Tipografia Academiei Române, 1887.

ȘĂINEANU, T. = L. ȘĂINEANU, Elemente turcești în limba română. București, Tipografia Academiei Române, 1885.

ȘCHEI = Acte, documente și scrisori din Șcheii Brașovului. Text ales și stabilit, note de Vasile Oltean. București, Editura Minerva, 1980.

ȘCOLERIU, L. = Toader Școleriu, Lecțione, adecă cuvântare, scoase de la întâie parte a gramaticii... Pentru învățătura limbii moldovenești și rusești. Ieși, în Tipografie cea Politicească, 1789.

ȘEZ. I ș. u. = Șezătoarea. Revistă pentru literatură și tradițiuni populare. Director: Artur Gorovei. Fălticeni. Anul I (1892) ș.u.

ȘINCAI, C. = Gheorghe Gavriil Șincai, Catehismul cel mare, cu întrebări și răspunsuri. Alcătuit și întocmit pentru folosul și procopsala tuturor școalelor normălești a neamului românesc. Blaj, Tipariul Seminariului, 1783.

ȘINCAI, HR. I–III = Georgie Șincai din Șinca, Hronica românilor și a mai multor neamuri, încât au fost ele așa de amestecate cu românii, cât lucrurile, întâmplările și faptele unora fară de ale altora nu se pot scrie pe înțeles. Din mai multe mii de autori, în cursul de 34 ani culeasă. [Tom.] I–III. Iași, 1853–1854.

ȘINCAI, HR., în CALENDAR (18...) = Gheorghe Șincai din Șinca, Hronica românilor și a mai multor neamuri, încât au fost așa de amestecate cu românii, cât lucrurile, întâmplările și faptele unora fară de ale altora nu se pot scrie pre înțeles. Din mai multe mii de autori în cursul de 34 de ani culeasă... Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungurești din Pesta, 1808. [Tipărit ca adaos la Calendarul de Buda din 1808–1809].

ȘINCAI, Î. = G. Șincai, Îndreptare cătră arithmetică. întâia parte... Blaj, Tipariul Seminariului, 1785.

ȘINCAI, ÎNV. = Gh. Șincai, Învățătura firească spre surparea superstiției norodului. [Traducere manuscrisă din limba germană, după Helmuth, din anii 1804–1808; Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române, fondul Oradea, cota 39].

ȘINCAI, O. I–III = Gheorghe Șincai, Opere. Hronica românilor. Ediție îngrijită și studiu asupra limbii de Florea Fugariu. Prefață și note de Manole Neagoe. [București], Editura pentru Literatură, [vol.] I–III, 1967–1969.

ȘINCAI, P. P. = Gh. Șincai, Prima principia Latinae grammatices quae ad usum scholarum Valachico-nationalium propter majorem incipientium puerorum facilitatem, adjecta Valachica lingua, in hunc ordinem redegit... Balasfalvae, Typis Seminarii Dioecesani, MDCCLXXXIII [= Blaj, 1783].

ȘIO I–II1–2 = Lazăr ȘĂINEANU, Influența orientală asupra limbei și culturei române. I. Introducerea. II. Vocabularul. 1. Vorbe populare. 2. Vorbe istorice. București, Socec, 1900.

Ș. TAINE = Eustratie, Șeapte taine a besearicii. Iași, 1644.

ȘTEFANELLI, D. C. = T. V. Ștefanelli, Documente din vechiul ocol al Câmpulungului Moldovenesc. Culese, adnotate și publicate de... Cu mai multe iscălituri facsimilate în text și 19 reproduceri facsimilate de documente originale. Edițiunea Academiei Române. București, Socec, 1915.

ȘTEFĂNESCU, C. = Theodor Ștefanescu, Curs de contablitate în partidă dublă. [A patra edițiune]. București, 1896.

T

T = Teatru. Revistă lunară editată de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și de Uniunea Scriitorilor. [București], 1961 ș.u.

TAFRALI, S. = O. Tafrali, Scene din viața dobrogeană. București, Nițeanu, 1906.

TAMÁS, ET. WB. = Lajos Tamás, Etymologisch-historisches Wörterbuch der ungarischen Elemente im Rumänischen (Unter Berücksichtigung der Mundartwörter). Budapest, Akadémiai Kiadó, 1966.

TAVERNIER, A. = Alcibiade Tavemier, Amărunturi apărătoare și highienice pentru miserere sau holera-morbus și alte boale epidemice. [Text bilingv francez-român]. În Privileghiata Tipografie din București, 1831.

TÂMPEANUL, G. = Serdariul Scarlat Tâmpeanul, Gheografia Țării Rumânești. București, Tipografia pitarului Constandin Pencovici, 1840.

T. DIAL. B. N. = Texte dialectale și glosar. Bistrița-Năsăud. Publicate de Maria Marin și Marilena Tiugan. [București], 1987, Institutul de Cercetări Etnologice și Dialectologice. Seria II. Texte și glosar, 6).

T. DIAL. D. = Texte dialectale și glosar. Dobrogea. Publicate de Paul Lăzărescu, Victorela Neagoe, Ruxandra Pană, Nicolae Saramandu. [București], 1987. (Institutul de Cercetări Etnologice și Dialectologice. Seria II. Texte și glosare, 5).

T. DIAL. M. I–III = Texte dialectale. Muntenia. I–III. Sub conducerea lui B. Cazacu, membru corespondent al Academiei. București, Editura Academiei, I: 1973, II: 1975; [vol.] III. Publicate de Costin Bratu, Galina Ghiculete, Maria Marin, Bogdan Marinescu, Ruxandra Pană, Marilena Tiugan, Magdalena Vulpe. [București], 1976. (Institutul de Cercetări Etnologice și Dialectologice. Seria II. Texte și glosare, 4).

T. DIAL. M. B. = Noul Atlas Lingvistic pe regiuni. Moldova și Bucovina. Texte dialectale. Culese de Stelian Dumistrăcel și publicate de Doina Hreapcă și Ion-Horia Bîrleanu. [Vol.] I, partea 1. Iași, Editura Academiei Române, 1993; [vol.] I, partea a 2-a. Iași, Editura Academiei Române, 1995.

T. DIAL. O. = Texte dialectale. Oltenia. Publicate sub redacția lui Boris Cazacu, membru corespondent al Academiei, de Cornelia Cohuț, Galina Ghiculete, Maria Mărdărescu, Valeriu Șuteu și Magdalena Vulpe. București, Editura Academiei, 1967.

TDR = Tratat de dialectologie românească. Coordonator: Valeriu Rusu. Craiova, Editura „Scrisul Românesc”, 1984.

TDRG = Dr. H. Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch. [Band I–III]. Bukarest, Staatsdruckerei. I: 1903; II: 1911; III: 1924.

TDRG2 = Dr. H. Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch, 2., überarbeitete und ergänzte Auflage von Paul Miron. [Band I–III]. Otto Harrassowitz. Wiesbaden. I: 1986; II: 1988; III: 1989.

TDRG3 = H. Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch 3., überarbeitete und ergänzte Auflage von Paul Miron und Elsa Lüder. Band I–III. Cluj-Napoca, Clusium. I: 2000; II: 2003; III: 2005.

TEAHA, C. N. = Teofil Teaha, Graiul din valea Crișului Negru. [București], Editura Academiei, 1961. (Academia Română. Institutul de Lingvistică).

TEAHA, CUV. LAT. = Teofil Teaha, Cuvinte latinești moștenite în graiurile românești actuale. București, Editura Academiei Române, 2005.

TEAMPE, O. S. = Radu Teampe, Oglinda statului bisericesc și politicesc sau învățătura năravurilor celor bune și a vieții creștinești. Tom. I. Brașov, Tipografia Ioan Gött, 1835.

TEAMPE vezi și TEMPEA.

TELEGRAFUL (18...) = Telegraful român. Ziar. Sibiu, 1853 ș.u.

TELEMAH, I–II = Fénélon, Întâmplările lui Tilemah, fiul lui Odiseu. Vol. I (cărțile 1–5); II (cărțile 6–10). [Traducere manuscrisă din neogreacă de la mijlocul secolului al XVIII-lea; Biblioteca Academiei Române, cota 262].

TELEMAHOS = Fénélon, Întâmplările lui Telemac, fiul lui Ulises. [Traducere manuscrisă din neogreacă de la sfârșitul secolului al XVIII-lea; Biblioteca Academiei Române, cota 1576].

TEM. GHEOM. I–II = Temeiurile gheometriii. [Manuscris din prima jumătate a secolului al XIX-lea, probabil o copie după cursul lui Gh. Lazăr, Biblioteca Academiei Române, cota 1189].

TEMPEA, GRAM. = Radu Tempea, Gramatică românească. Sibii, Tipografia lui Petru Bart, 1797.

TEODOREANU, C. B. = Ionel Teodoreanu, În casa bunicilor. Ediția a III-a. București, „Cartea Românească”, [1942].

TEODOREANU, L. = Ionel Teodoreanu, Lorelei. Roman. București, „Cartea Românească”, [1935].

TEODOREANU, M. I–III = Ionel Teodoreanu, La Medeleni. Vol. I: Hotarul nestatornic. Vol. II: Drumuri; Vol. III: Între vânturi. Ediția I. București, „Cartea Românească”, [1925–1927].

TEODOREANU, M. U. = Ionel Teodoreanu, Masa umbrelor. Întoarcerea în timp. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1957].

TEODOREANU, U. C. = Ionel Teodoreanu, Ulița copilăriei. București, Editura „Cartea Românească”, 1935.

TEODORESCU, P. P. = G. Dem. Teodorescu, Poesii populare române. Culegere de... București, Tipografia Modernă, 1885.

TEODORESCU, P. P.2 = G. Dem. Teodorescu, Poesii populare române. Ediție critică, note, glosar, bibliografie și indice de George Antofi. Prefață de Ovidiu Papadima. București, Editura Minerva, 1962.

A. TEODORESCU, A. = A. Teodorescu, Aritmetică sau învățătura socotelilor. Acum întâia oară întocmită... Iași, Tipografia Sf. Mitropolii, 1839.

TEODORI, A. = Al. Teodori, Scurtă arătare despre om și despre întocmirile lui. (În calendarul Carte de mână pentru nația românească. Buda, 1825).

TEODOROVICI, I. = Pavel Kengyllácz, Istoria universală sau a toată lumea... Acum întâia oară pre limba românească prefăcută și așezată de Ioann Theodorovici. Partea I, cu o mapă despre pământul făgăduinței sau Palestina – Historia universalis, pars I. Buda, Crăiasca Universitate din Pesta, 1824.

TEODOROVICI, M. = Ioan Teodorovici, Moralnice sentenții sau folositoare pilde. Traduse [de]... Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungurești, 1813.

TEODOROVICI, P. = Leopold Simani, Pruncii cei părăsiți, ajutoriul lui Dumnezeu și purtătorii de grijă a unei bătrâne și credincioasă crescătoare încredințați... acum în limba românească așăzată de Ioan Theodorovici. Cu o figură în aramă tăiată. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei din Pesta, 1830.

TES. I–III = A. Papiu Ilarian, Tesauru de monumente istorice pentru România, atât de vechi tipărite, cât și manuscripte, cea mai mare parte străine, adunate, publicate cu prefațiuni și note ilustrate de... Tom, I–III. București, Tipografia Națională, 1862–1864.

TETRAEV. (1574) = La versione rumena del Vangelo di Matteo, tratta del Tetraevanghelion del 1574 (ms. del Museo Britanico: Harley 6311 b), e publicata per la prima volta da M. Gaster, în „Archivio glotto-logico italiano”, vol. XII, p. 197–254; Tetraevanghelul diaconului Coresi din 1561. [Corectat de I. Bianu], prelucrat de dr. M. Gaster. București, Imprimeriile Statului, 1929.

TEULESCU, C. = A. de Lamartine, Istoria lui Cesar. Tradusă de D. P. Teulescu. București, Tipografia Națională a lui Roman et C-nie, 1856.

TEULESCU, I. = George Sand, Indiana... [Tradusă] de P. Teulescu. București, Tipografia lui C. A. Rosetti și Vinterhalder, 1847.

TEXTE ROM. (XVI) = Texte românești din sec. al XVI-lea. Sub coordonarea lui Ion Gheție. București, Editura Academiei, 1982.

TEXTE ROM.2 (XVI) = Cele mai vechi texte românești. Contribuții filologice și lingvistice. Coordonare de Ion Gheție. București, Tipografia Universității, 1982.

THEODORESCU, C. = Cicerone Theodorescu, Un cântec din ulița noastră. Versuri. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1953.

THEODORESCU, V. I–II = Cicerone Theodorescu, Versuri alese. [Vol.] I–II. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1955.

TIMPUL (18...) = Timpul. Jurnal politic-comercial. București, 1856–1857.

TIN. ROM. = Sholasticescul fruct al tinerimei romane din libera crăiască cetate Pesta, carele în cursul de veară l-au făcut și la publica examenare, în 2 septemvrie 1824, s-au arătat. Buda, Tipariul Universitatei din Pesta, 1824.

TITULESCU, D. = Nicolae Titulescu, Documente diplomatice. București, Editura Politică, 1967.

T. LINGV. GEN. = Tratat de lingvistică generală. (Redactori responsabili: acad. Al. Graur, S. Stati, Lucia Wald). București, Editura Academiei, 1971.

TOCILESCU, MON. I–II = Gr. G. Tocilescu, Monumetele epigrafice și sculpturali ale Museului național de antichități din București, publicate sub auspiciile Academiei Române. Partea I–II, colecțiunea epigrafică a Museului până la anul 1881. București, 1902–1908.

TODORAN, GL. = Romulus Todoran, Mic glosar dialectal. Alcătuit după două manuscrise din Biblioteca Centrală de la Blaj din 1887. Cluj, „Cartea Românească”, 1949.

TOMESCU, GL. = Mircea Tomescu, Glosar din județul Olt. Slatina, Tipografia „Tiparul Oltului”, 1944. (Aspecte lingvistice și folclorice din județul Olt. II).

TOMICI, C. A. = Ioan Tomici, Cultura albinelor sau învățătura despre ținerea stupilor în magaținuri. Tradusă și prin iscusința din mai mulți ani cercată și pentru folosul de comun întocmită prin... Buda, Tipariul Crăieștei Universitatei din Pesta, 1823.

TOMICI, C. B. = Ioan Tomici, Cultura bombițelor sau învățătura despre ținerea și creșterea omidelor sau goangelor de mătasă. Ca o adăogare mult folositoare lângă ținerea stupilor în magaținuri. Tradusă după manipulația cea mai nouă și îndreptată a domn[ului] Iosif Blașcovici... întocmită prin... Buda, Tipariul Crăieștei Universitatei din Pesta, 1823.

TOMICI, Î. = Ioan Tomici, Scurte învățături pentru creșterea și buna purtare a tinerimei romană. Buda, 1827.

TOPÎRCEANU, B. = G. Topîrceanu, Balade vesele și triste. Ediția IV-a. București, Editura „Cartea Românească”, [1931].

TOPÎRCEANU, M. = G. Topîrceanu, Migdale amare. Versuri umoristice și fanteziste. Ediția IV-a. București, Editura „Cartea Românească”, [1947].

TOPÎRCEANU, O. A. I–II = G. Topîrceanu, Opere alese. Vol. I–II. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1959.

TOPÎRCEANU, P. O. = G. Topîrceanu, Parodii originale. Ediția III-a. Iași, „Viața Românească”, 1927.

TOPÎRCEANU, S. A. = G. Topîrceanu, Strofe alese. Balade vesele și triste. Iași, Editura „Viața Românească”, 1920.

TRIBUNA = Tribuna. Săptămânal de cultură. Cluj. Anul I (1957) ș.u.

TRIGON. DR. = D. P[aulid], Elemente de trigonometrie drept-liniată și sferică. București, Tipografia Colegiului Sfântul Sava, 1850.

TRIGONOM. = Trigonometrie. Manual pentru clasa a X-a reală de O. Sacter. București, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1962.

TRIGONOMETRIE = Trigonometrie. Manual pentru clasa a X-a umanistică de Popescu Gh., Schüszler Alfred. București, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1962.

TUDORAN, O. = Radu Tudoran, Al optzeci și doilea. [București], Editura pentru Literatură, 1966.

TUDORAN, P. = Radu Tudoran, Toate pânzele sus! [București], Editura Tineretului, 1954.

TULBURE, V. R. = Victor Tulbure, Vioara roșie. Poeme. [București], Editura de Stat, 1948. (Biblioteca de buzunar, 72).

TURCU, E. = Ioan Turcu, Escursiuni pe munții Țărei Bârsei și ai Făgărașului, din punctul „La om” de pe „Bucegi” până dincolo de „Negoiul”. Descrieri, întregite cu schițe istorice despre castelele și Țara Făgărașului. Brașov, Mureșianu, 1896.

TURNESCU, C. = N. Turnescu, Curs de clinică chirurgicală. [Copie manuscrisă de Vasilie Vlădescu, București, 1859; Biblioteca Academiei Române, cota 1706].

TURNESCU, MED. OP. = N. Turnescu, Curs elementar de medicină operatorie sau de operație. [Copie manuscrisă de Vasilie Vlădescu, București, 1857; Biblioteca Academiei Române, cota 1705].

TZARA, P. = Tristan Tzara, Primele poeme ale lui... și Insurecția de la Zürich prezentată de Sașa Pană. [București], Editura Cartea Românească, [1971].

Ț

ȚICHINDEAL, A. M. = Dosithei Obradovici, Adunare de lucruri moralicești, de folos și spre veselie... Acum în limba dacoromânească traduse prin părintele Dimitrie Țichindeall. Partea întâi. Buda, Crăiasca Tipografie a Universității Ungurești, 1808.

ȚICHINDEAL, F. = Dimitrie Țichindeal, Filosoficești și politicești prin fabule moralnice învățături. Acum întâia oară culease și întru acest chip pre limba românească întocmite. Buda, Tipariul Crăieștei Tipografii a Universitatei Ungurești din Peșta, 1814.

ȚICHINDEAL, S. = Dosithei Obradovici, Sfaturile a înțelejerii cei sănătoase... Acuma întâia dată întoarse de pre limba serbească și întru acest chip în limba dacoromânească așezate. Buda, Crăiasca Tipografie Orientalicească a Universitatii Peștii, 1802.

ȚIPLEA, P. P. = Alexandru Țiplea, Poezii populare din Maramureș, adunate de... București, Carol Göbl, 1906. (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXVIII. Memoriile Secțiunii literare).

ȚOIU, G. = Constantin Țoiu, Galeria cu viță sălbatică. Roman. București, Editura Eminescu, 1976.

ȚOIU, Î. = Constantin Țoiu, Însoțitorul. Roman. București, Editura Eminescu, 1981.

ȚOPA, C. = Emilian Țopa, Contribuțiuni etnobotanice. Cernăuți, 1938. (Extras din „Buletinul Facultății de Științe din Cernăuți”, vol. XI, 1937, p. 217–224).

U

UDRESCU, GL. = D. Udrescu, Glosar regional Argeș. București, Editura Academiei, 1967.

ULIERU, C. = Dr. George Ulieru, Din carnetul unui medic de plasă. Însemnări. București, Editura pentru Literatură și Artă, 1948. (Scriitorii noștri contemporani).

UNIVERSUL (18...) = Universul. [Ziar]. Noutăți din toată natura, cultura, literatura. București, 1845–1848.

UNIVERSUL, I ș. u. = Universul. Cotidian de informație politică și culturală, cu pagină literară. București. 24 august 1884 – 20 iulie 1953.

URECHE, L. = Grigore Ureche, Letopisețul Țării Moldovei. Ediție îngrijită, studiu introductiv, indice și glosar de P. P. Panaitescu. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1955.

URECHE, L.2 = Grigore Ureche, Letopisețul Țării Moldovei. Texte stabilite, studiu introductiv, note și glosar de Liviu Onu. București, Editura Științifică, 1967.

URECHIA, I. R. = V. A. Urechia, Istoria românilor. Curs făcut la Facultatea de Litere din București, publicat sub direcțiunea... Vol. I–XA–B–XIII. București, 1891–1901.

URICARIUL, I–XXV = Theodor Codrescu, Uricariul cuprinzetoriu de hrisoave, anaforale și alte acte din suta a XV–XIX, atingătoare de Moldova. Sub redacțiunea dsale... Vol. I–XXV. Iași, 1852–1895; pentru vol. I, II, III, v. și edițiunea a 2-a, Iași, 1871–1893.

URSU, C. = N. A. Ursu, Contribuții la istoria literaturii române. Studii și note filologice. Iași, Editura Cronica, 1997.

URSU, Î. L. = N. A. Ursu, Despina Ursu, Împrumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare (1760–1860). [Vol. I.] Studiu lingvistic și de istorie culturală. Iași, Editura Cronica, 2004.

URSU, T. Ș. = N. A. Ursu, Formarea terminologiei științifice românești. București, Editura Științifică, 1962.

USC. CER. = Dr. Udelco, [Învățături pentru uscarea și curățirea cerealelor. Cluj], 1788. [Foaie volantă].

V

VAHMANN, M. = I. Vahmann, Principuri generale de muzică europeenească modernă. București, Tipografía C. A. Rosetti și Winterhalder, 1846.

VAIDA = Vasile Vaida, Material jargon de dialect sălăgian. [În ziarul „Tribuna”, Sibiu, 1890, nr. 83 ș.u.].

VALIAN, V. = I. A. Vallian [=Vaillant], Vocabular purtăreț rumânesc-franțozesc și franțozesc-rumânesc, urmat de un mic vocabular de omonime. București, Tipografía lui Friderih Valbaum, 1839.

VARLAAM, C. = Varlaam, mitropolitul Moldovei, Cazania (1643). [ed. de J. Byck]. București, Editura Fundațiilor, 1943. (Scriitori români vechi).

VARLAAM, O. = Varlaam, Opere. Răspunsul împotriva catihismului calvinesc. Ediție critică, studiu filologic și studiu lingvistic de Mirela Teodorescu. București, Editura Minerva, 1984.

VARLAAM–IOASAF = Varlaam și Ioasaf. [Manuscris din 1786; Biblioteca Academiei Române, cota 9].

VARLAAM–SADOVEANU = De la Varlaam la Sadoveanu. Studii despre limba și stilul scriitorilor. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1958].

VARONE, D. = G. T. Niculescu-Varone, Dicționarul jocurilor românești. Coreografíe populară. București, 1931.

VARONE, D.2 = G. T. Niculescu-Varone și Elena Costache Găinariu-Varone, Dicționarul jocurilor populare românești. București, Editura Litera, 1979.

VARONE, JOC. ROM. N. = G. T. Niculescu-Varone, Jocuri românești necunoscute. Cu un indice alfabetic și bibliografic al tuturor jocurilor noastre populare. București, Imprimeriile „Independența”, 1930.

VARONE, J. R. = G. T. Niculescu-Varone, Alte jocuri românești necunoscute. Noi contribuții la folclorul nostru coreografic. București, 1931.

VASICI, M. I–II = Cr. W. Hufeland, Macroviotica sau măiestria a lungi viața. După... Tradusă și întocmită pentru orice român cultivat de dr. Pavel Vasici. Tomul I–II. Brașov, Tipografia lui Ioan Gött, 1844–1845.

VASILIU, C. = Alexandru Vasiliu, Cântece, urături și bocete de-ale poporului, adunate de... însoțite de 43 arii notate de d-na Sofia Teodoreanu. București, 1909. (Academia Română. Din viața poporului român. Culegeri și studii. IV).

VASILIU, P. L. = Alexandru Vasiliu, Povești și legende, culese de... București, Cultura Națională, 1928. (Academia Română. Din viața poporului român. XXXVI).

E. VASILIU, I. = Emanuel Vasiliu, Introducere în teoria textului. București, Editura Științifică, 1990.

VATRA = Vatra, foaie ilustrată pentru familie. București. Directori: I. Slavici, I. L. Caragiale și G. Coșbuc. Anul I (1894), ș.u.

VĂCĂRESCUL, GR. = Ianache Văcărescul, Observații sau băgări dă seamă asupra regulelor și orânduielelor grammaticii românești. În tipografia Sfintei Episcopii a Râmnicului, 1787.

VĂCĂRESCUL, I. I–II = Ianache Văcărescul, Istorie a preaputernicilor împărați othomani. Tomul I–II. [Manuscris de la începutul secolului al XIX-lea; Biblioteca Academiei Române, cotele 2905 și 2906].

VĂCĂRESCUL, IST. = Ianache Văcărescul, Istorie a preaputernicilor împărați othomani, adunată și alcătuită pe scurt... (În TES. II, p. 237 ș.u.).

VĂCĂRESCUL, IST.2 = Ienăchiță Văcărescu, Istoria othmanicească. Ediție critică, studiu introductiv, note și glosar de Gabriel Ștrempel. [București], Editura Biblioteca Bucureștilor, 2001.

I. VĂCĂRESCUL, B. = [Racine], Britannicu. Tragedie de Ioan Rasin, 1669. De marele logofăt Iancu Văcărescul lucrată. [Manuscris din 1827; Biblioteca Academiei Române, cota 251].

I. VĂCĂRESCUL, E. = Fr. Ziegler, Ermiona, mireasa lumei ceilalte. Tragedie patetică în cinci acturi, tradusă din nemțește... de d[umnealui] I. Văcărescul. București, Tipografia lui Eliad, 1834.

I. VĂCĂRESCUL, G. = [A. von Kotzebue], Gredinaru orb sau aloiul înflorit. Comedie cu cântece în două acte, tradusă de d[umnealui] marele logofăt I. Văcărescul. București, Tipografia lui Eliad, 1836.

I. VĂCĂRESCUL, P. = Iancu Văcărescul, Colecție din poeziile d-lui marelui logofăt... [Prefață de I. Voinescu II|. București, Tipografia lui C. A. Rosetti și Vinterhalder, 1848.

I. VĂCĂRESCUL, P. A. = Iancu Văcărescul, Poezii alese. Din ale marelui logofăt... [București], 1830.

I. VĂCĂRESCUL, R. = Heinric Joseph von Collin, Regulu. Traghedie tradusă de Iancu Văcărescul. București, 1834.

VĂTĂȘIANU, I. I = Virgil Vătășianu, Istoria artei feudale în Țările Române. Vol. I: Arta în perioada de dezvoltare a feudalismului. [București], Editura Academiei, 1959.

VÂLSAN, O. A. = George Vâlsan, Opere alese. Sub redacția prof. dr. docent Tiberiu Morariu, membru corespondent al Academiei Române. București, Editura Științifică, 1971.

VÂN. PESC. = Vânătorul și pescarul sportiv. Revista vânătorilor și pescarilor sportivi din România. București, 1960 ș.u.

VÂRNAV, F. = Rollin, Frumusețile a istoriei românești sau Tabla întâmplărilor cari au înveșnicit pe romani. Acum întăieși dată tălmăcită de pe limba franțuzască pe limba moldovenească prin serdariul Vasilie Vâmav. [Manuscris din 1823; Biblioteca Academiei Române, cota 175].

VÂRNAV, F. M. I–II = Muratori, Filosofia moralicească. [Două volume], [Traducere manuscrisă din neogreacă de Vasilie Vâmav, făcută în 1825; Biblioteca Academiei Române, cotele 183 și 189].

VÂRNAV, G. P. = Chesar Vecaria, Pentru greșele și pedepsi, politicește prăvite. De pe limba grecească vulgare în moldove[nească tăl]măcită de banul Vasilie Vârnav. [Manuscris din 1824; Biblioteca Academiei Române, cota 185].

VÂRNAV, L. = Condillac, Loghica sau întâile tălmăcirile meșteșugului de a să socoti cineva bine. Scrisă de... și acum întăieș dată de pe grecească pe limba moldovinească tălmăcită de banul Vasilie Vâmav. (Manuscris din 1825; Biblioteca Academiei Române, cota 425].

C. VÂRNAV, H. = Costachi Vârnav, Despre holera epidemiască sau istoria ei în scurt, chipul în care să arată și în care să lățește, cât și mijloacele de a să feri și de a să vindeca de ea și fără doftor. Iași, Tipografia Institutului Albinei, 1848.

VEISA, I. = [Dr. Tollhausen], Instrucție în scurt de prințipurile ighienismului sau a sistemii morizoniane și de întrebuințarea doftoriei universale de veghetaluri. Aduse în limba moldovenească de pe acele franțuzești... tălmăcite [de căminarul C. Veisa] de pe însuși cartea dumisale Morizon, ce au ieșit în limba germană. Iași, Tipografia S[fintei] Mitropolii, [1836].

VIANU, A. P. = Tudor Vianu, Arta prozatorilor români. [București], Editura Contemporană, 1941.

VIANU, E. = Tudor Vianu, Estetica. Ediția a treia. București, Editura Fundațiilor, 1945. (Biblioteca de filosofie).

VIANU, L. R. = Tudor Vianu, Studii de literatură română. [București], Editura Didactică și Pedagogică, 1965.

VIANU, L. U. = Tudor Vianu, Studii de literatură universală și comparată. Ediția a II-a revăzută și adăugită. [București], Editura Academiei, [1963].

VIANU, M. = Tudor Vianu, Problemele metaforei și alte studii de stilistică. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1957].

VIANU, P. = Tudor Vianu, Postume. Istoria ideii de geniu. Simbolul artistic. Tezele unei filozofii a operei. București, Editura pentru Literatură Universală, 1966.

VIANU, S. = Tudor Vianu, Probleme de stil și de artă literară. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1955]. (Studii literare).

VICIU, COL. = Alexiu Viciu, Colinde din Ardeal. Datini de Crăciun și credințe poporane. Culegere cu anotațiuni și glosar. București, Librăriile Socec & Co., 1914. (Academia Română. Din viața poporului român. Culegeri și studii. XXII).

VICIU, F. = Alexiu Viciu, Flori de câmp. Doine, strigături, bocete, balade. Colecție de folclor inedită, publicată, cu un studiu introductiv, note, indici și glosar de R. Todoran și I. Taloș. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1976.

VICIU, GL. = Alexiu Viciu, Glosar de cuvinte dialectale din graiul viu al poporului român din Ardeal. Adunate și explicate de... București, Carol Göbl, 1906. (Extras din Analele Academiei Române. Memoriile Secțiunii literare. Seria II. Tom. XXIX).

VICIU, S. GL. = Alexiu Viciu, Suplement la Glosar de cuvinte dialectale din graiul viu al poporului român din Ardeal. Adunate și explicate de... București, Cultura Națională, 1925. (Academia Română. Memoriile Secțiunii literare. Seria III. Tom. III. Mem. 2).

VIDA, GRAM. = Gheorghe Vida, Gramatică practică romano-franțozască. Buda, Tipariul Crăieștii Universități, 1833.

VINEA, L. I–II = Ion Vinea, Lunatecii. [Vol.] I–II. [București], Editura pentru Literatură, 1965.

VINEA, O. I ș. u. = Ion Vinea, Opere. [Vol.] I ș.u. Ediție critică și prefață de Elena Zaharia Filipaș. București, Editura Minerva, 1984 ș.u. (Scriitori români).

VINTILĂ, O. = Petru Vintilă, Oamenii și faptele lor. Poeme. [București], Editura pentru Literatură și Artă a Uniunii Scriitorilor din România, 1949.

VISSARION, B. = I. C. Vissarion, Ber-Căciulă. Povestiri. Ediția IV. București, Editura „Cartea Românească”, [1943].

VISSARION, FL. = I. C. Vissarion, Florica și alte nuvele. București, Librăria Nouă, 1916.

VISSARION, Î. = I. C. Vissarion, Învietorul de morți. București, Fundația Regală pentru Literatură, [1935]. (Cartea satului).

VÎRCOL, M. = V. Vîrcol, Din graiul popular al județului Mehedinți. (În „Noua revistă română”, București, 1910, vol. VIII, nr. 3).

VÎRCOL, V. = V. Vîrcol, Graiul din Vâlcea. București, Atelierele Grafice Socec, 1910. (Publicațiunile Societății filologice. I).

VLAHUȚĂ, CL. = A. Vlahuță. Clipe de liniște. (Nuvele). București, Editura Librăriei Socec, 1899.

VLAHUȚĂ, D. = A. Vlahuță, Dan. București, Graeve, 1894.

VLAHUȚĂ, N. = A. Vlahuță, Nuvele. București, Stabilimentul Grafic Socec și Teclu, 1886.

VLAHUȚĂ, O. A. = A. Vlahuță, Opere alese. Ediție îngrijită de Mariana Șora și Silvian Iosifescu. [București], Editura de Stat, 1949. (Clasicii români).

VLAHUȚĂ, O. A. I–III = Al. Vlahuță, Opere alese. Cu o prefață de Mariana Șora. Vol. I–III. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1952–1953]. (Biblioteca pentru toți).

VLAHUȚĂ, P. = Al. Vlahuță, Poesii vechi și nouă. A treia ediție. București, Editura Librăriei H. Steinberg, 1894.

VLAHUȚĂ, R. P. = A. Vlahuță, România pitorească. Ed. VI. [București], Editura „Minerva”, 1908.

VLAHUȚĂ, S. A. I–III = A. Vlahuță, Scrieri alese. Vol. I–III. Ediție îngrijită, studiu introductiv, note, comentarii și bibliografie de Valeriu Râpeanu. București, Editura pentru Literatură, 1963–1964.

VLASIU, A. P. = Ion Vlasiu, Am plecat din sat. București. Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1957.

VLASIU, D. = Ion Vlasiu, Drum spre oameni. [București]. Editura pentru Literatură, 1961.

VLĂDESCU, M. = G. M. Vlădescu, Moartea fratelui meu. [București], Editura Tineretului, [1965].

VOCEA OLTULUI = Vocea Oltului. Jurnal politic și literariu. Craiova, 1857.

VOICULESCU, L. = V. Voiculescu, Toate leacurile la îndemână. [București], Fundația Culturală, 1935. (Cartea satului. 4).

VOICULESCU, P. I–II = V. Voiculescu, Povestiri [Vol.] I: Capul de zimbru. II: Ultimul Berevoi. [București], Editura pentru Literatură, 1966.

VOICULESCU, POEZII, I–II = V. Voiculescu, Poezii [Vol.] I–II. [București], Editura pentru Literatură, 1968.

VOINESCU II, B. = Molière, Bădăranul boierit. Comedie în cinci acte... tradusă de d[umnealui] căpitanul I. Voinescu [II]. [București], Tipografia lui Eliad, 1836.

VOINESCU II, M. = A. von Kotzebue, Misantropia și pocăința. Dramă în cinci acte... tradusă de d[umnealui] maiorul Voinescul II. București, Tipografia lui Eliad, 1837.

VORNIC, O. = Tiberiu Vornic, Oameni sub patrafir. Roman. [București], Editura pentru Literatură și Artă a Uniunii Scriitorilor din România, [1950].

VORNIC, P. = Tiberiu Vornic, Sub pajura împărăției. Roman. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1954].

VOROBCHIEVICI, A. M. = Is. Vorobchievici, Manual de armonia musicală. Cernăuți, Tipariul lui Rudolf Echardt, 1869.

VRĂNCEANU, G. D. I–II = Gheorghe Vrănceanu, Lecții de geometrie diferențială. Vol. I–II. [București], Editura Academiei, 1951–1952.

VRĂNCEANU, GEOM. AN. = Gh. Vrănceanu, Geometrie analitică și proiectivă. [București], Editura Tehnică, 1954.

V. ROM. = Viața Românească. Revistă lunară, literară și științifică, București, 1906 ș.u.

VUIA, P. = Romulus Vuia, Portul popular al pădurenilor din regiunea Hunedoara. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1958].

VUIA, PĂST. = Romulus Vuia, Tipuri de păstorit la români (sec. XIXînceputul sec. XX). [București], Editura Academiei, 1964.

VUIA, Ț. H. = R. Vuia, Țara Hațegului și regiunea Pădurenilor. Cluj, „Ardealul”, 1926. (În „Lucrările Institutului de Geografie al Universității din Cluj”, vol. II, 1924–1925, p. 35–152).

VULCAN, T. = Tractat despre vindecarea morburilor poporului de la țară. [Manuscris autograf al lui Samuil Vulcan de la începutul sec. al XIX-lea; Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române, fondul Oradea, cota 283].

VULCĂNESCU, D. = Mircea Vulcănescu, Dimensiunea românească a existenței Schiță fenomenologică, în Izvoare de filosofie. Vol. II, 1943. Culegere de studii și texte îngrijită de Const. Floru, Const, Noica și Mircea Vulcănescu. București, Bucovina, 1944.

VULPESCU, P. = Romulus Vulpescu, Poezii. [București], Editura pentru Literatură, 1965.

X

XENOPOL, I. R. I–XIV = A. D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană. Ediția III-a îngrijită de I. Vlădescu. Vol. I–XIV. București, „Cartea Românească”, [1925–1930].

Y

YGREC, M. N. = Doctorul Ygrec, Medicul nostru. Dicționar enciclopedic medical. Consultații medicale, chirurgicale, higienă, medicină și higienă socială... București, „Adevărul”, [1931].

Z

ZALOMIT, E. F. = A. Charma, Elemente de filosofie. Traduse... de I. Zalomit. București, Tipografia Colegiului Național, 1854.

D. ZAMFIRESCU, A. = Duiliu Zamfirescu, Romanul Comăneștenilor. V. Anna. Craiova, „Scrisul Românesc”, 1938.

D. ZAMFIRESCU, Î. = Duiliu Zamfirescu, Romanul Comăneștenilor. IV Îndreptări. Craiova, „Scrisul Românesc”, 1937.

D. ZAMFIRESCU, O. I–VIII = Duiliu Zamfirescu, Opere. [Vol.] I–V, ediție îngrijită, prefață, cronologie, note, glosar, indici și bibliografie de Mihai Gafița; [vol.] VI, ediție de Ion Adam și Georgeta Adam; [vol.] VII–VIII, ediție îngrijită de Al. Săndulescu. București, Editura Minerva, 1970–1985.

D. ZAMFIRESCU, R. = Duiliu Zamfirescu, În război. Roman. Edițiune populară. București, Editura Tipografiei „Clemența”, 1902.

D. ZAMFIRESCU, T. S. = Duiliu Zamfirescu, Romanul Comăneștenilor. II. Tănase Scatiu. Craiova, „Scrisul Românesc”, 1936.

D. ZAMFIRESCU, V. Ț. = D uiliu Zamfirescu, Romanul Comăneștenilor. I. Viața la țară. Craiova, „Scrisul Românesc”, 1939.

G. M. ZAMFIRESCU, M. D. I–II = George Mihail Zamfirescu, Maidanul cu dragoste. Roman. Volumul I–II. București, Editura Naționala Ciornei, [f.a.].

G. M. ZAMFIRESCU, SF. M. N. I–II = George Mihail Zamfirescu, Sfânta mare nerușinare. Roman. [Vol.] I–II. București, „Cartea Românească”, [1935–1936].

ZANNE, P. I–X = Iuliu A. Zanne, Proverbele românilor. Vol. I–X. [București], Editura Librăriei Socec, 1895–1912.

ZANNE, P.2 I–X = Iuliu A. Zanne, Proverbele românilor din România, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria și Macedonia. Vol. I–X. Ediție îngrijită de Mugur Vasiliu, București, Asociația Română pentru Culură și Ortodoxie, Editura Scara, 2003–2004.

ZARIFOPOL, A. L. I–II = Paul Zarifopol, Pentru arta literară. [Vol.] I–II. Ediție îngrijită, note, bibliografie și studiu introductiv de Al. Săndulescu. București, Editura Minerva, 1971.

ZEITSCHRIFT, I ș. u. = Zeitschrift für romanische Philologie, herausgegeben von Dr. Gustav Gröber. Halle. Vol. I (1876) ș.u.

ZILOT, CRON. = Zilot Românul, Scrierile inedite ale lui... publicate de Gr. G. Tocilescu. (În „Revista pentru istorie, arheologie și filologie”, vol. V, 1885, p. 58–88, 331–358).

ZILOT, CRON.2 = Zilot Românul (Ștefan Fănuță), Opere complete. Ediție îngrijită, studiu introductiv, note, comentarii și indici de Marcel-Dumitru Ciucă. București, Editura Minerva, 1996.

ZIMBRUL (18...) = Zimbrul. [Ziar]. Iași. Anul I (1850) ș.u.

ZOBA, S. = Ioan Zoba din Vinț, Sicriul de aur. Ediție îngrijtă și studiu introductiv de Anton Goția. București, Editura Minerva, 1984. (Restitutio).

ZOOLOGIA = Zoologia. Manual pentru clasa a IX-a de C. Bogoescu, Emil Sanielevici, C. Nițescu-Vernescu. București, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1962.


1 În bibliografia de față sunt cuprinse toate cărțile și periodicele din care a fost extras materialul pentru susținerea definițiilor, ilustrarea cuvintelor, sensurilor, formelor și variantelor din întregul Dicționar al limbii române. De asemenea, s-au adus precizări de datare la o serie de manuscrise ținând seama de Catalogul manuscriselor românești de Gabriel Ștrempel. Vol. I–IV. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1979–1992 și de Bibliografia românească modernă. Coordonare generală: Gabriel Ștrempel. Vol. I–IV. București, Editura Științifică și Encicopledică, 1984–1996.

2 Cifra arabă care urmează după cea romană indică localitatea anchetată. Pentru aflarea corespondenței cifrelor arabe cu numele localității, vezi Anexa I.

3 Citatele din volumul al III-lea au fost extrase atât din ediția din 1875 (paginată de la 1 la 194 și, în continuare, de la 2 la 144), cât și din Opere complete. Poezii, vol. II. București, Editura Librăriei Socec & Comp., 1896.

4 Cifrele arabe de la numărător, care urmează după indicația părții, arată numerele întrebării, cele de la numitor, localitățile anchetate. Pentru aflarea corespondenței acestor din urmă cifre cu numele localității, vezi Anexa a II-a.

5 Cifrele romane în fracție arată, la numărător, partea, la numitor, volumul; cele arabe arată, la numărător, numărul de ordine al hărții, la numitor, localitățile anchetate. Pentru aflarea corespondenței acestor din urmă cifre cu numele localității, vezi Anexa a II-a.

6 Pentru valoarea cifrelor arabe care urmează după indicația părții, vezi nota 2.

7 Pentru valoarea cifrelor romane și arabe care urmează după sigla lucrării, vezi nota 5. Indicația MN după parte și volum înseamnă «material necartografiat»; prima cifră indică aici pagina volumului, a doua, numărul chestiunii, iar a treia, punctul geografic.

8 Cifrele de la numărător arată numărul întrebării, cele de la numitor, localitățile anchetate. Pentru aflarea corespondenței acestor din urmă cifre cu numele localității, vezi Anexa a III-a.

9 Pentru valoarea cifrelor romane și arabe care urmează după sigla lucrării, vezi nota 5.

10 Pentru valoarea cifrelor romane și arabe care urmează după sigla lucrării, vezi nota 5.

11 Pentru valoarea cifrelor arabe care urmează după indicația volumului, vezi nota 5.

12 Pentru valoarea cifrelor arabe care urmează după indicația volumului, vezi nota 5.

13 Cifrele de la numărător arată numărul de ordine al hărții, cele de la numitor, localitățile anchetate. Pentru aflarea corespondenței acestor din urmă cifre cu numele localității, vezi Anexa a III-a.

14 BARIȚ I ș.u. a fost citat și ca BARIȚIU, C. I ș. u.

15 Citat uneori: BUCVARI.

16 CARTE DE BUCATE este aceeași lucrare cu MÂNCĂRILE.

17 Cifra arabă de la numărător indică numărul chestiunii, cea de la numitor, numărul de ordine al localității (la CHEST. II–VIII). Pentru aflarea corespondenței între acesta din urmă și localitatea anchetată, vezi Anexa a IV-a. CHEST. I a fost citat după DR. V, p. 51 ș.u., unde a fost publicat; localitățile din CHEST. III sunt reproduse după CL 1968, p. 73 ș. u.

18 Înainte de apariția ediției în limba română, a fost folosită ediția în limba spaniolă: Alejandro Ciorănescu, Diccionario Etimológico Rumano. Fasc. 1–7. Universidad de La Laguna, 1958–1966 (Biblioteca Filológica).

19 CODRU-DRĂGUȘANU, P. este aceeași lucrare cu CODRU-DRĂGUȘANU, C.

20 EUSTRATIE, PRAV. (1632) este alt text decât EUSTRATIE, PRAV.

21 Cifra romană indică volumul manuscrisului, cea arabă localitatea anchetată. Pentru aflarea corespondenței între cifrele arabe și localitățile anchetate, vezi Anexa a V-a.

22 HERODOT (1645) nu se mai citează în DLR.

23 Unele citate folosite în DLR sunt extrase din ediția a doua, apărută la Editura Humanitas, în 1991.

24 Ediția critică a Cronicii lui Mihail Moxa a fost menționată și sub sigla MOXA, C.

25 Cifrele de la numărător arată numărul întrebării, cele de la numitor, localitățile anchetate. Pentru aflarea corespondenței acestor din urmă cifre cu numele localității, vezi Anexa a III-a.

26 Cifrele de la numărător arată numărul întrebării, cele de la numitor, localitățile anchetate. Pentru aflarea corespondenței acestor din urmă cifre cu numele localității, vezi Anexa a III-a.

27 Al. PHILIPPIDE, S. F. a fost menționat și sub sigla AL. PHILIPPIDE, S.