PRESCURTĂRI

a = anul.

absol. = absolut.

abstr. = abstract. (Suf. abstr. = sufix, prin care se derivă abstracte).

adj. = adjectiv. (Suf. adj. = sufix, prin care se derivă adjective).

adv. = adverb. (Suf. adv. = sufix, prin care se derivă adverbe).

(Agric.) = Agricultură.

(Agron.) = Agronomie.

alb. = albanez.

(Anat.) = Anatomie.

(Antic.) = Antichitate.

aor. = aorist.

ap. = apud.

(Apic.) = Apicultură.

(Arheol.) = Arheologie.

(Arhit.) = Arhitectură.

(Aritm.) = Aritmetică.

arom. = aromân(esc) (= macedo-român)

art. = articol.

(Artil) = Artilerie.

asimil. = asimilat, asimilație.

(Astr.) = Astronomie.

A.-U. = Austro-Ungaria.

aug. = augmentativ. (Suf. aug. = sufix, prin care se derivă augmentative).

aux. = auxiliar.

Ban. = Banat [Banatul Timișoarei].

Bas. = Basarabia.

(Băieș.) = băieșag (= exploatare de mine).

(Biol.) = Biologie.

(Bis[er].) = Biserică, termin bisericesc.

(Bot.) = Botanică.

Bucov. = Bucovina.

bulg. = bulgărește.

c. = circa (d. e. „c. 1600“ = pe la anul 1600).

catal. = catalan.

(Căș.) = Cășărit.

ceh. = cehește (= boemește).

(Cism.) = Cismărie.

(Chim.) = Chimie.

(Chir.) = Chirurgie.

col. = colectiv. (Suf. col. = sufix, prin care se derivă substantive cu înțeles colectiv).

comb. de suf. = combinație de sufixe.

comp. = compus, compoziție.

com. = comunicat de....

(Comerc.) = Comerciu.

comit. = comitat (= județ, în Ungaria).

concr. = concret.

conj. = conjuncțiune.

conjug. = conjugare.

(Cor.) = Coreografie.

(Constit.) = Constituție.

(Cul.) = Arta culinară.

d. C. = după Cristos.

d. e. = de exemplu.

decl. = declinare.

def. = defectiv.

dem. = demonstrativ (Pron. dem. = pronume demonstrativ).

dial. = dialect, dialectal.

dim. = diminutiv. (Suf. dim. = sufix, prin care se derivă diminutive).

disimil. = disimilat, disimilație.

doc s. DOC. = document.

(Dog.) = Dogărie.

(Dulgh.) = Dulgherie.

engad. = engadin (=dialect reto-roman).

(Entom.) = Entomologie.

etc. = et caetera [= și celelalte].

etim. = etimologie.

fact. = factitiv.

fam. = familiar.

(Farm.) = Farmacie.

fem. = femenin.

fig. = figurat.

(Fil.) = Filosofie

(Filol.) = Filologie

(Fin.) = Finanțe.

(Fiz.) = Fiziologie.

(Fizic.) = Fizică.

(Fonet.) = Fonetică.

(Fortif.) = Fortificație.

fran. = francez, franțuzește.

(Francm.) = Francmasonerie.

gen.= „generalizat”, „în general”.

gent. = „gentilicia” (Suf. gent. = sufix prin care se derivă numiri de popoare, de cetățeni s. de familie, din nume locale).

(Geogr.) = Geografie.

(Geol.) = Geologie.

(Geom.) = Geometrie.

germ. = german.

(Gram.) = Gramatică.

(Grav.) = Gravură.

grec. = grecește.

(Hort.) = Horticultura.

(Hrom.) = Hromatică.

idem = „același autor", „același sens“ .

(Iht.) = Ihtiologie.

(Ingin.) = Inginerie.

(Îmbrăc.) = Îmbrăcăminte.

imper. = imperativ.

impf. = imperfect.

indecl. = indeclinabil.

(Industr.) = Industrie.

inf. = infinitiv.

(Instit.) = Instituții.

instr. = instrumental. (Suf. instr. = sufix, prin care se derivă numiri cu sens in­strumental).

interj. = interjecțiune.

intrans. = intransitiv.

inv. = invariabil.

(Ist.) = Istorie.

istr. = istro-român.

ital. = italienește.

iter. = iterativ (Suf. iter. = sufix, prin care se derivă verbe cu înțeles iterativ).

(Jur.) = Jurisprudență.

l. = lângă.

lat. = latinește.

lat.-med. = latina medievală.

l. c. = locul citat.

(Lân.) = Lânărie.

(Legăt.) = legătorie de cărți.

loc. = local. (Suf. loc. = sufix, prin care se derivă substantive cu sens local).

loc. = locuțiune. (Loc. adv. = locuțiune ad­verbială; loc. conj. = locuțiune conjuncțională; loc. prep. = locuțiune prepozițională).

loc. adj. = locuțiune adjectivală.

(Mar.) = Marină.

masc. = masculin.

(Mat.) = Matematică.

(Măc.) = Măcelărie.

(Mec.) = Mecanică.

(Med.) = Medicină.

megl. = meglenit.

(Met.) = Metalurgie.

(Meteor.) = Meteorologie.

(Metr.) = Metrică.

(Mil[it].) = Termen militar.

(Min.) = Mineralogie.

(Mit.) = Mitologie.

Mold. = Moldova.

(Mor.) = Morărie.

moțiun. = moțiune. (Suf. moțiun. = sufix, prin care se derivă femenine din mascu­line și invers).

ms. s. MS. = manuscris.

Munt. = Muntenia.

(Muz.) = Muzică.

N. = Neologism.

n. – = neo – (d. e. n.-grec. = neo-grecește).

neol. = neologic.

nom. agent. = nomen agentis. (Suf. nom. agent. = sufix, prin care se derivă nomina agentium).

(Numism.) = Numismatică.

(Obic.) = Obiceiuri.

Olt. = Oltenia.

(Opt). = Optică.

(Omit.) = Ornitologie.

paleosl. = paleo-slav (=vechiu-bulgar).

p. anal. = prin analogie.

part. = participiu.

pas. = pasiv.

(Păst.) = Păstorit.

peior. = peiorativ. (Suf. peior. = sufix, prin care se derivă cuvinte cu înțeles peiorativ).

pers. = personal.

(Pesc.) = Pescărit.

(Petrogr.) = Petrografie.

P. ext. = prin extensiune.

p. hiperb = prin hiperbolă.

p. gener. = prin generalizare (a înțelesului).

p. restr. = prin restricțiune (a înțelesului).

(Pict.) = Pictură.

(Plug.) = Plugărie.

plur. = plural.

plur. tant. = plurale tantum [= întrebuințat nu­mai la plural].

poet. = poetic.

(Poet.) = Poetică.

pol. = polonește.

(Polit.) = Politică.

pop. = popular.

portg. = portughez.

pos. = posesiv (pron. pos. = pronume posesiv).­

prep. = prepoziție.

prez. = prezent.

pron. = pronume.

pronunț. = pronunțarea.

prov. = provențal.

(Psih.) = Psihologie.

recipr. = reciproc.

refl. = reflexiv.

(Ret.) = Retorică.

reto-r. = reto-roman.

rom. = român, românește.

rus. = rusește.

rut. = rutenește.

s. = secolul, suta, sau.

s. a. = substantiv ambigen.

sârb. = sârbește.

sard. = sardic (= limba romanică vorbită în Sardinia).

scil. = scilicet [= adică].

s. f. = substantiv femenin.

(Silv.) = Silvicultură.

sing. = singular.

sing. tant. = singulare tantum [= întrebuințat nu­mai la singular].

slav. = slavic.

slov. = slovenește.

s. m. = substantiv masculin.

span. = spaniolește.

Spec. = „în special”, „specializat”.

(Șt. nat.) = Științe naturale.

subj. = subjunctiv.

subst. = substantiv.

suf. = sufix.

s. v. = subt vorba (respectivă), vezi cuvântul de care e vorba.

ș. d. = și derivatele.

ș. u. = și următoarele.

(Tăbăc.) = Tăbăcărie.

(Tehn.) = Tehnică.

(Tehnol.) = Tehnologie.

(Telegr.) = Telegrafie.

(Teol.) = Teologie.

term. = termin.

(Turnăt.) = Turnătorie.

(Țes.) = Țesătorie.

(Tesl.) = Teslărie.

(Tipog.) = Tipografie.

(Top.) = Topografie.

trans. = transitiv.

Transilv. = Transilvania.

turc. = turcește.

ung. = ungurește.

(Ung.) = Ungaria (ținuturile românești din Ungaria).

unip. = unipersonal.

v. = vezi.

v. – = vechiu (d. e. v.-fran = vechiu-francez).

(Vân.) = Vânătoare.

(Văps.) = Văpsitorie.

vb. I, II, III, IV = verb de conjugarea I–IV (v. pagina următoare).

vegl. = vegliot (limba romanică vorbită odi­nioară în insula Veglia)

(Veter.) = Veterinărie.

voc. = vocativ.

vulg. = vulgar.

(Zid.) = Zidărie.

(Zool.) = Zoologie.

SEMNE CONVENȚIONALE

* Astericul înaintea unui cuvânt însemnează că existența lui e numai presupusă, fără ca să se poată documenta prin citaţiuni.

Crucea arată că vorba sau înțelesul respectiv a ieșit din uz.

> = „a devenit”.

< = „derivă din”.

După semnul # urmează idiotismele, locuțiunile proverbiale etc.