Publicații

Dănăilă, Ion. 1964. Sistem, normă și abatere în „Dicționarul limbii romîne”, în Limba română, an XIII, nr. 4, 1964, p. 338-343. http://dspace.bcu-iasi.ro/handle/123456789/2228, accesat la 08.09.2023.

Vasiliu, Emanuel. 1980. Adevăr analitic şi definiţie lexicografică, în Analele ştiinţifice ale Universităţii Al. Ioan Cuza, 1983, p. 183-186

Vasiliu, Emanuel. 1983. Sens și definiție lexicografică, în Studii și cercetări lingvistice, an 31, nr. 5 septembrie-octombrie, 1980, p. 631-635. http://dspace.bcu-iasi.ro/handle/123456789/5801, accesat la 08.09.2023.