Prima ediție a Dicționarului-tezaur al limbii române a fost publicată sub egida Academiei Române în două serii: DA, între 1913-1948, sub coordonarea acad. Sextil Pușcariu, și DLR, între 1965-2010, sub coordonarea acad. Iorgu Iordan, acad. Alexandru Graur, acad. Ion Coteanu, acad. Marius Sala, acad. Gh. Mihăilă. Seria nouă a fost realizată în cadrul Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” din București, al Institutului de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” din Cluj-Napoca și al Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide” din Iași. Varianta anastatică digitală a acestei ediții a fost creată de Departamentul de lexicologie și lexicografie de la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași, în cadrul proiectului CLRE (v. Repere istorice).